Решение № 84943375, 15.10.2019, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
15.10.2019
Номер дела
910/7812/19
Номер документа
84943375
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

15.10.2019Справа № 910/7812/19 Господарський суд міста Києва у складі судді Алєєвої І.В., за участю секретаря судового засідання Голуба О.М., розглянувши справу

за позовом Дочірнього підприємства «Альфа фарм» Компанії ЕйДжі Менеджмент Груп ЕлЕлСі

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сигма Текнолоджи»

про стягнення 336 263, 13 грн

Представники сторін в судове засідання 15.10.2019 не з`явились,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Дочірне підприємство «Альфа фарм» Компанії ЕйДжі Менеджмент Груп ЕлЕлСі звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сигма Текнолоджи» про стягнення заборгованості у розмірі 336 263, 13 грн.

В обґрунтування позову позивач посилається на те, що за договором купівлі-продажу № 01/03-11 від 28.03.2016 відповідач не виконав свої зобов`язання, що стало підставою для звернення до Господарського суду міста Києва з вказаним позовом про стягнення 250 776, 00 грн основного боргу та стягнення 85 487, 13 грн процентів за користування грошовими коштами.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.06.2019 № 910/7812/19 у задоволені заяви Дочірнього підприємства «Альфа фарм» Компанії ЕйДжі Менеджмент Груп ЕлЕлСі про забезпечення позову відмовлено.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 20.06.2019 у даній справі позовну заяву Дочірнього підприємства «Альфа фарм» Компанії ЕйДжі Менеджмент Груп ЕлЕлСі залишив без руху.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.07.2019 у справі № 910/7812/19 відкрито провадження у справі, вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 27.08.2019 року. Дану ухвалу сторонами було отримано, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення.

Ухвалою Господарського суд міста Києва від 27.08.2019 продовжено строк підготовчого провадження та призначено розгляд справи на 16.09.2019. Сторони про дату судового засідання повідомлені належним чином, що підтверджується повідомленнями про вручення поштового відправлення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.09.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 15.10.2019, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті (ст. 202 ГПК України).

Дослідивши матеріали справи, об`єктивно оцінивши надані суду докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва,

УСТАНОВИВ:

28.03.2016 між ТОВ «Сигма Текнолоджи» (продавець/відповідач) та ДП «Альфа фарм» Компанії ЕйДжі Менеджмент Груп ЕлЕлСі (покупець/позивач) був укладений договір купівлі-продажу № 01/03-11, за яким продавець зобов`язався передати у власність покупця екскаватор-навантажувач марки: JCB модель 3СХ 2009 р.в. (Товар), а покупець зобов`язався прийняти товар та сплатити його вартість у відповідності з умовами Договору.

Вартість товару згідно п. 1.1. Договору з урахуванням ПДВ складає 981 552, 00 грн.

За умовами п. 4.2.1 Договору покупець перерахував на рахунок продавця попередню оплату у розмірі 50 % вартості товару, в сумі 490 776, 00 гри. Факт оплати підтверджується банківською випискою БВ-0000058 від 29.03.2016 року та платіжним дорученням № 433 від 29.03.2016.

Відповідно до п. 2.2. Договору строк поставки товару протягом 14 робочих днів з моменту зарахування продавцю попередньої оплати в розмірі 50 % від вартості товару.

У визначений Договором строк, продавець не здійснив поставку товару покупцю. Продавець своїми діями, які полягали у невиконанні умов Договору, у вигляді непостачання товару у визначений договором строк, порушив права та інтереси позивача, як покупця замовленого товару.

Продавець, визнаючи невиконання своїх зобов`язань за договором та наявність боргу перед покупцем в розмірі отриманої передоплати за товар, повернув частину отриманої попередньої оплати за товар, на поточний рахунок покупця, а саме:

-50 000, 00 грн платіжним дорученням № 238 від 04.08.2016;

-10 000, 00 грн платіжним дорученням № 270 від 29.08.2016;

-30 000, 00 грн платіжним дорученням № 290 від 07.09.2016;

-100 000, 00 грн платіжним дорученням № 319 від 30.09.2016;

- 30 000, 00 грн платіжним дорученням № 382 від 29.11.2016;

- 20 000, 00 грн платіжним дорученням № 42 від 10.02.2017.

Загальна сума повернення відповідачем позивачу попередньої оплати становить 240 000, 00 грн.

З 11.02.2017 року по даний час в порушення умов Договору продавець не здійснив остаточне повернення коштів перерахованих в якості попередньої оплати за не поставлений товар, внаслідок чого у продавця перед покупцем утворилась заборгованість в розмірі 250 776, 00 грн (490 776, 00 грн (попередня оплата позивачем за товар) - 240 000, 00 (часткове повернення відповідачем попередньої оплати за непоставлений товар)).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Статтею 11 ЦК України визначено, що цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно із ст. 6 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ст. 627 ЦК України).

Відповідно до ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Статтею 626 ЦК України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно зі ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Із змісту ст. 525 ЦК України випливає, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічна правова норма передбачена ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України.

Із приписів ч. 1 ст. 177 ЦК України випливає, що об`єктом цивільних прав є речі, у тому числі гроші.

Господарським судом міста Києва встановлено та підтверджується матеріалами справи, що позивачем було на виконання умов договору купівлі-продажу перераховано відповідачу попередню оплату, однак відповідач в порушення умов договору не поставив відповідний товар, а в подальшому частково повернув предоплату здійснену позивачем.

Частиною 2 ст. 693 ЦК України встановлено, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Згідно з ч. 3 ст. 651 ЦК України, у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Відповідно до ч. 2 ст. 653 ЦК України, у разі розірвання договору зобов`язання сторін припиняються.

Виходячи із змісту вищевикладених норм, покупець має право на односторонню відмову від договору купівлі-продажу, зокрема, у випадку здійснення покупцем попередньої оплати та не передання продавцем товару після її отримання у встановлені договором строки, у такому випадку покупець має право на повернення попередньої оплати, водночас, з моменту відмови покупця від договору та вимоги повернути попередню оплату - обов`язок продавця поставити товар припиняється.

Отже, відповідне право передбачає собою відмову від договору купівлі-продажу та припинення зобов`язань сторін за договором, в тому числі припинення обов`язку продавця поставити погоджений товар.

За таких обставин, з огляду на волевиявлення позивача щодо повернення суми попередньої оплати за договором, яке одночасно є односторонньою відмовою покупця від договору купівлі-продажу через невиконання продавцем обов`язку з поставки обумовленого сторонами товару та часткове повернення відповідачем сплачених йому коштів, такий договір в силу ст. 651 ЦК України є розірваним, а зобов`язання сторін з цього моменту в цій частині є припиненими.

Отже, позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача не поверненої попередньої оплати за договором купівлі-продажу у суму 250 776, 00 грн підлягають задоволенню.

Позивачем також заявлено вимогу про стягнення з відповідача 85 487, 13 грн процентів за користування грошовими коштами.

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до статті 1212 ЦК особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно; особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

На порушення цієї норми відповідач станом на день подання позовної заяви не повернув сплачені позивачем гроші.

Згідно із частиною другою статті 1214 ЦК у разі безпідставного одержання чи збереження грошей нараховуються проценти за користування ними (стаття 536 цього Кодексу). Відповідно до статті 536 ЦК за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами; розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 3 ст. 198 ГК України відсотки за грошовими зобов`язаннями учасників господарських відносин застосовуються у випадках, розмірах та порядку, визначених законом або договором.

Умовами договору не визначений розмір процентів за користування чужими грошовими коштами.

Із змісту ст. 1048 ЦК України убачається, якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Господарський суд міста Києва, дослідивши здійснений позивачем розрахунок заявленої до стягнення суми відсотків за користування чужими грошовими коштами на рівні облікової ставки Національного банку України, вважає його обґрунтованим, арифметично вірним та таким, що не суперечить нормам чинного законодавства, у зв`язку з чим вимоги про стягнення відсотків підлягають задоволенню в повному обсязі, а саме у розмірі 85 487, 13 грн.

Відповідно до ст. 13 ГПК України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ст. 74 ГПК України, обов`язок доказування і подання доказів віднесено на сторони. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Статтею 73 ГПК України, встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідачем не надано суду жодних доказів на спростування доводів позивача.

За таких обставин, суд оцінивши подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи, дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Судові витрати позивача по сплаті судового збору відповідно до положень статті 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 129, 236-238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд,

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сигма Текнолоджи» (04080, м. Київ, вул. Юрківська, будинок 34-А, ідентифікаційний код 37146634) на користь Дочірнього підприємства «Альфа Фарм» Компанії ЕйДжі Менеджмент Груп ЕлЕлСі (75343, Херсонська обл., Новотроїцький район, село Олександрівка, Ворошилова, будинок 82, корпус А, ідентифікаційний код 33512216) заборгованість у розмірі 250 776 (двісті п`ятдесят тисяч сімсот сімдесят шість) грн. 00 коп., відсотків у розмірі 85 487 (вісімдесят п`ять тисяч чотириста вісімдесят сім) грн 13 коп. та витрати зі сплати судового збору у розмірі 5043 (п`ять тисяч сорок три) грн. 95 коп.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення підписано 16.10.2019.

Суддя І.В. Алєєва

Предыдущий документ : 84943374
Следующий документ : 84943376