Постановление суда № 84907613, 13.02.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
13.02.2019
Номер дела
757/7180/19-к
Номер документа
84907613
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7180/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

13 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурик С.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які належать та зберігаються у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі (МФО 328618, код ЄДРПОУ 09805053, м. Одеса, вул. Черняхівського, 8),

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження від 25.11.2018 № 42018101060000226, зареєстрованого за фактом вчинення службовими особами АТ «Сбербанк» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України, ГУ СБ України в Одеській області, на тимчасовий доступ до копій документів, які належать та зберігаються у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі (МФО 328618, код ЄДРПОУ 09805053, м. Одеса, вул. Черняхівського, 8), а саме:

-документів щодо руху грошових коштів по наступних рахунках суб`єктів господарювання, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі (МФО 328618), що належать:

ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575):

?НОМЕР_1 - мультивалютний.

ТОВ «Гамма ойл» (код ЄДРПОУ 39809010):

?НОМЕР_2 - мультивалютний,

у друкованому та електронному вигляді за період з 01.06.2015 по 01.01.2019 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.06.2015 по 01.01.2019 (у паперовому та електронному вигляді);

-документів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575) та ТОВ «Гамма ойл» (код ЄДРПОУ 39809010), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

-завірених копій карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575) та ТОВ «Гамма ойл» (код ЄДРПОУ 39809010) та відбитками печаток вказаних підприємств;

-завірених копій заявки(-ок) ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575) та ТОВ «Гамма ойл» (код ЄДРПОУ 39809010) на отримання чекових книжок;

-завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575) та ТОВ «Гамма ойл» (код ЄДРПОУ 39809010), з рахунків, відкритих в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі (МФО 328618) у період з 01.06.2015 по 01.01.2019.

-документів, що були підставою для здійснення Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі (МФО 328618) за період з 01.06.2015 по 01.01.2019 операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням клієнтів банку ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575) та ТОВ «Гамма ойл» (код ЄДРПОУ 39809010), а саме заяв про купівлю іноземної валюти, договорів із нерезидентом, оформлених відповідно до чинного законодавства, актів (здавання-приймання тощо) або іншого документа, який свідчить про надання послуг, виконання робіт, імпорт/експорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи; документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель яким резидент-імпортер/експортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором), якщо договір передбачає такі форми розрахунків; документи, що підтверджують наявність в електронних реєстрах митних декларацій інформації про ввезення/вивезення з митної території України товарів або документи, що засвідчують виконання нерезидентом/резидентом робіт, отримання/надання послуг; SWIFT (свіфт)-повідомлення ТОВ із детальними даними і розшифровками за період, на підставі яких здійснювалися розрахунки вказаних суб`єктів господарювання із нерезидентами та документи, що стали підставою для їх формування.

- документів (виписок) за кореспондентським рахунком Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі (МФО 328618) у друкованому та електронному вигляді за період з 01.06.15 по 01.01.2019 із зазначенням платежу, за якими здійснювалось списання коштів з метою перерахування за кордон придбаної за дорученням ТОВ «Траст-імпорт» (код ЄДРПОУ 39116575) та ТОВ «Гамма ойл» (код ЄДРПОУ 39809010) іноземної валюти.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/7180/19-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Мазурику С.В.

Копія - АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі (МФО 328618)

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Предыдущий документ : 84907612
Следующий документ : 84907615