Дата принятия
18.07.2019
Номер дела
160/2288/19
Номер документа
84893341
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року Справа № 160/2288/19 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Горбалінського В.В. розглянувши у м. Дніпрі в порядку письмового провадження адміністративну справі за позовною заяву Головного управління ДФС у Дніпропетровській області до Державного реєстратора приватного нотаріуса Кобельницького Сергія Івановича, третя особа,яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОТРАСТ 300» про скасування реєстраційної дії, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2019 року до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Головного управління ДФС у Дніпропетровській області до Державного реєстратора приватного нотаріуса Кобельницького Сергія Івановича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОТРАСТ 300», в якій просить:

- прийняти рішення про скасування реєстраційної дії державного реєстратора, які здійснював приватний нотаріус Кобельницький Сергій Іванович, а саме: Державну реєстрацію припинення юридичної особи (ТОВ «ТЕХНОТРАСТ 300» ЄДРПОУ 41638639).

В обґрунтування позовної заяви позивач зазначив, що державним реєстратором приватним нотаріусом Кобельницьким Сергієм Івановичем здійснено реєстраційну дію про внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу ТОВ «ТЕХНОТРАНС 300» (податковий номер 41801754) щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації (від 28.09.2018 року, реєстраційний запис в №1224 1100 0020 83649). Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області було отримано відомості типу «111» - Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації. Спосіб припинення - припинення за принципом мовчазної згоди, після чого позивачем було призначено перевірку ТОВ «ТЕХНОТРАС 300» та вжито заходи щодо здійснення податкового контролю платника податків. Позивач вважає дії державного реєстратора, щодо внесення запису «державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації 06.12.2018 року» (реєстраційний запис №1224 1100 0020 83649) протиправними, а реєстрацію такою, що підлягає скасуванню, оскільки вказаний запис внесено відповідачем без одержання інформації від контролюючого органу, що також унеможливлює належне виконання суб`єктом владних повноважень податкового контролю, що враховуючи наявність значних обсягів товарно-матеріальних цінностей, порушує інтереси держави. З огляду на вказане позивач просить позовні вимоги задовольнити шляхом скасування реєстраційної дії державного реєстратора.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 19.03.2019 року позовну заяву залишено без руху у зв`язку із невідповідністю до вимог ст.ст.160, 161, 172 Кодексу адміністративного судочинства України, та десятиденний строк для усунення недоліків з моменту отримання копії даної ухвали.

24.04.2019 року, на виконання вимог вищезазначеної ухвали, позивачем до адміністративного суду надано клопотання за вх. №21637/19 про усунення недоліків.

08.05.2019 року ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду відкрито провадження в даній справі та призначено до судового розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи, відповідно до вимог ч. 5 ст.262 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суд звертає увагу на те, що відповідач та третя особа належним чином повідомлені про призначення справи до судового розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи, що підтверджується відповідними рекомендованими повідомленнями, які містяться в матеріалах справи, проте, відзиву на позовну заяву та письмових пояснень від останніх до суду не надходили.

Отже, суд приходить до висновку про можливість розгляду даної справи за наявними в ній доказами, відповідно до частини 6 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України.

Дослідивши матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються вимоги позову, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступні обставини справи.

06.12.2018 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державним реєстратором приватним нотаріусом Кобельнецьким Сергієм Івановичем внесено реєстраційний запис №12241110003083649 щодо ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОТРАНС 300» (далі – ТОВ «ТЕХНОТРАНС 300».

Позивач не погоджується із вказаною реєстраційною дією та вважає її такою, що вчинена в супереч вимогам чинного законодавства, так як відповідачем не отримано повної інформації від Головного управління ДФС у Дніпропетровській області стосовно ТОВ «ТЕХНОТРАНС 300», а отже підлягає скасуванню, що і стало підставою для звернення з даною позовною заявою до суду.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає наступне.

Контролюючі органи в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо: припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців; відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців; скасування державної реєстрації змін до установчих документів. (пункт 67.2 статті 67 Податкового кодексу України).

Згідно з частиною 1 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (в редакції, чинній на дату виникнення спірних правовідносин) відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі: 1) відповідних заяв про державну реєстрацію; 2) документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій; 3) відомостей, отриманих у результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.

Відповідно до пункту 10 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань`в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, зокрема і місцезнаходження юридичної особи.

Частинами 1, 11 статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань`передбачено, що інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів у випадках, визначених цією статтею, здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з відповідними державними органами. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, які не були надані заявником відповідно до цього Закону.

Частинами13, 14 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань`передбачено, що для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідних державних органів, або судового рішення про припинення юридичної особи, не пов`язаного з її банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи: 1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації; 2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи: 1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації; 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу; 3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання; 4) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання; 5) документи для державної реєстрації створення юридичної особи, визначені частиною першою цієї статті, - у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення; 6) документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання.

Положеннями частини 1 статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», підстави для відмови у державній реєстрації: 1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;3) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про арешт корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи;3-1) заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов`язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, подано щодо засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці, крім випадку збільшення розміру такої частки; 4) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку; 5) документи суперечать вимогам Конституції та законів України; 6) документи суперечать статуту громадського формування; 7) порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;8) невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону; 9) щодо засновника (учасника) юридичної особи, що створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації; 10) щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, повязаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації; 11) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані: раніше строку, встановленого цим Законом; щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є засновником (учасником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи, та/або є засновником третейського суду; в Єдиному державному реєстрі відсутній запис про державну реєстрацію юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації в результаті злиття, приєднання або поділу; щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, крім банків, стосовно яких процедура ліквідації здійснюється відповідно до «Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;щодо юридичної особи, що реорганізується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та відсутній узгоджений план реорганізації юридичної особи; щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування; щодо юридичної особи, що припиняється в результаті ліквідації, стосовно якої надійшли відомості про відкрите виконавче провадження; щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито провадження у справі про банкрутство.

З аналізу зазначених норм права вбачається, що державному реєстратору не надано право вимагати додаткових документів, які не передбачені вказаним Законом, а підстави для відмови у державній реєстрації припинення юридичної особи є чітко визначеними.

Однією з таких підстав є надходження відомостей про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Приписами підпункту 2 пункту 2 наказу Міністерства юстиції України «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної фіскальної служби України» від 18.03.2016 № 759/5/371(далі - Наказ) передбачено, що до запровадження обміну документами в електронній формі між Реєстром та інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо подання запитів державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і передачі до Реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів, про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, про узгодження плану реорганізації юридичної особи такі відомості передаються Державною фіскальною службою України до Реєстру з урахуванням технічних можливостей Реєстру та інформаційних систем Державної фіскальної служби України, зокрема, про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів - шляхом надсилання повідомлень про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 27-ОПП.

Тобто, Наказом визначено, що повідомлення за формою № 27-ОПП надсилається із обов`язковим зазначенням причин заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи, а саме, наявність заборгованості зі сплати податків і зборів.

Судом встановлено, що 13.11.2018 року суб`єктом владних повноважень було винесено наказ «Про проведення документальної позапланової перевірки ТОВ «ТЕХНОТРАНС 300» №6472-п.

Підставою для винесення вказаного Наказузазначено, у зв`язку з отриманням інформації про внесення до ЄДР запису про рішення засновників (учасників) ТОВ «ТЕХНОТРАНС 300» щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації.

Разом з тим, перевірка проведена не була, оскільки посадовими особами позивача було здійснено вихід за адресою товариства та складено акт від 15.11.2018 року №65831/04-36-14-08/41801754 про не знаходження ТОВ «ТЕХНОТРАНС 300» за юридичною адресою.

Судом встановлено, матеріалами справи підтверджено, що будь-яких звернень Головного управління ДФС у Дніпропетровській області до відповідача, у тому числі повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою №27-ОПП та доказів існування заборгованості на час вчинення реєстраційної дії не було, у зв`язку з чим державний реєстратор на час вчинення реєстраційної дії не мав підстав для відмови у державній реєстрації припинення юридичної особи.

Також суд звертає увагу, що і в позовній заяві позивачем не зазначено про наявність у ТОВ «Технотраст 300» заборгованості зі сплати податків і зборів або єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Суд звертає увагу, що відповідно до статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації (далі - принцип мовчазної згоди) - принцип, згідно з яким державний реєстратор набуває право на проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій без одержання від державних органів у порядку та випадках, визначених цим Законом, відповідних документів (крім судових рішень та виконавчих документів) або відомостей, за умови, що відповідні державні органи у встановлений цим Законом строк не направили до державного реєстратора такі документи або відомості.

Також, суд вважає за необхідне зазначити, що законодавство України не покладає на державного реєстратора обов`язок під час вчинення реєстраційної дії припинення юридичної особи в результаті ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками, перевіряти відповідність майнового стану підприємства звіту про ліквідацію суб`єкта господарювання та інші обставини, що зазначені податковим органом у позовній заяві.

З іншого боку, позивач, отримавши запит від реєстратора та маючи обов`язок перевірити наявність та/або відсутність заборгованості особи, що припиняється, обмежившись виходом за юридичною адресою такої особи, будь-яких інших дій не вчинив, пояснюючи вказане недосконалим законодавством та технічними можливостями, таким чином, створив небезпечні умови, за яких будь-яка особа матиме можливість безперешкодно уникати відповідальності за порушення податкового законодавства шляхом припинення юридичної особи за мовчазною згодою податкового органу.

Враховуючи викладене вище, позивачем не доведено та судом не встановлено наявності підстав для скасування оскаржуваної реєстраційної дії.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1)на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно з ч. 1 ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу, а суд згідно зі ст. 90 цього Кодексу, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.

З урахуванням принципу змагальності, диспозитивності та офіційного з`ясування всіх обставин у справі (ст. 9 КАС України), положення Кодексу адміністративного судочинства України передбачають не лише обов`язок суб`єкта владних повноважень (відповідача у справі) щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності (ч. 2 ст. 77 КАС України), але й обов`язок кожної сторони довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення (ч. 1 ст. 77 КАС України).

У відповідності до ч. 1, п. 3, п. 4 ч. 2 ст. 245 КАС України, при вирішенні справи по суті суд може задовольнити позов повністю або частково чи відмовити в його задоволенні повністю або частково.

Враховуючи викладене вище, повно і всебічно дослідивши докази, наявні в матеріалах справи, здійснивши системний аналіз норм чинного законодавства України, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення адміністративного позову Головного управління ДФС у Дніпропетровській області до Державного реєстратора приватного нотаріуса Кобельницького Сергія Івановича, третя особа,яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОТРАСТ 300» про скасування реєстраційної дії.

Керуючись ст. ст. 2, 73, 77, 90, 241-246, 250,262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

У задоволенні адміністративного позову Головного управління ДФС у Дніпропетровській області до Державного реєстратора приватного нотаріуса Кобельницького Сергія Івановича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОТРАСТ 300» про скасування реєстраційної дії- відмовити.

Відповідно до ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України, рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно ст. 295 Кодексу адміністративного судочинства України, апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду – якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження також може бути поновлений в разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною другою статті 299 цього Кодексу.

Статтею 297 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції, проте, відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

Суддя В.В. Горбалінський

Часті запитання

Який тип судового документу № 84893341 ?

Документ № 84893341 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 84893341 ?

Дата ухвалення - 18.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84893341 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 84893341 ?

В Днепропетровский окружной административный суд
Предыдущий документ : 84851985
Следующий документ : 84893347