Постановление суда № 84879643, 11.10.2019, Хозяйственный суд Херсонской области

Дата принятия
11.10.2019
Номер дела
923/869/19
Номер документа
84879643
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

____________________________

У Х В А Л А

11 жовтня 2019 року Справа 923/869/19

Господарський суд Херсонської області у складі судді Литвинової В.В., без участі представників сторін, розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП" про забезпечення позову від 10.10.2019 (зареєстровано за вх.№ 1782/19 від 11.10.2019)

в с т а н о в и в:

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП" звернулося до Господарського суду Херсонської області з заявою про забезпечення позову до пред`явлення позову до Компанії "Saluta Shipping Limited", в порядку ст. 136, 137 Господарського процесуального кодексу України шляхом накладення арешту на морське судно "BOREALIS" (прапор - Матаді, ІМО 8873740), власником якого є Компанії "Saluta Shipping Limited." - з місцезнаходженням: Main Street, Charlestown, Nevis, P.O. box 556, яке знаходиться в акваторії Херсонської верфі ТОВ "СМГ" (м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1) шляхом його затримання, заборони виходу з акваторії та заборони відчуження.

Необхідність застосування заходів забезпечення заявник обґрунтовує наступним.

09.02.2018 було укладено контракт № 122-139 про ремонт т/х "BOREALIS" (прапор - Матаді, ІМО 8873740) між Товариством з обмеженою відповідальністю "Смарт-Мерітайм Груп" (далі - Позивач, ТОВ "СМГ") та Компанією "Concord Shipbuilding Corp" (Jasmine Court,35A Regent Street, Belize City,P.O. Box 1777,Belize) (далі - уповноважена особа), яка підписала контракт в інтересах Компанії "Saluta Shipping Limited." (Main Street, Charlestown, Nevis, P.O. box 556) на підставі довіреності № 42 від 05.02.2018.

Згідно до постійного свідоцтва про реєстрацію № 826/910 від 27.06.2016 у власником морського судна "BOREALIS" (прапор - Матаді, ІМО 8873740) є Компанія "Saluta Shipping Limited." (далі - Відповідач, власник судна) .

Херсонською митницею здійснено митне оформлення товару в митний режим переробки на митній території за митною декларацією ШМ 51 № UA508120/2018/000736 від 22.02.2018.

26.02.2018 ТОВ "СМГ" було прийнято в ремонт судно "BOREALIS", що підтверджується відповідним актом приймання судна в ремонт.

Відповідно до п. 1.2 Контракту № 122-139, Замовник взяв зобов`язання сплатити виконані Виконавцем роботи згідно умов ст. 4 Контракту.

Пунктом 2.1 Контракту № 122-150 встановлено, що Попередня вартість ремонту судна складала 13 272 (тринадцять тисяч двісті сімдесят два) доларів СІЛА. Вартість визначається на підставі переліку та об`ємів робіт, заявлених в Попередній ремонтній відомості. Остаточна вартість ремонту визначається як сума вартості робіт, узгоджених сторонами шляхом підписання ремонтних відомостей і додаткових угод до Контракту, або на підставі Остаточної ремонтної відомості.

Відповідно до остаточної ремонтної відомості остаточна вартість ремонту складає 130 095 (сто тридцять тисяч дев`яносто п`ять) доларів США.

За підсумками виконаних ремонтних робіт було складено і підписано сторонами Приймально-здавальний акт виконаних робіт № 122-139 від 03.10.2019, яким встановлено, що замовник приймає виконані роботи при ремонті т/х "BOREALIS".

Згідно вказаного акту приймання передачі послуг у власника судна перед ТОВ "СМГ" виникли зобов`язання (заборгованість) щодо сплати витрат, пов`язаних з ремонтом, які складають 130 095 (сто тридцять тисяч дев`яносто п`ять) доларів США, яку заявник визначає як майбутню ціну позову (яка може змінитися з урахуванням пені, додаткових витрат), яка складається з:

- вартості виконаних виконавцем робіт - 115 521,97 (сто п`ятнадцять тисяч п`ятсот двадцять один доларів 97 центів) доларів США;

- вартості матеріалів та інших товарів, використаних виконавцем під час ремонту - 14 573,03 (чотирнадцять тисяч п`ятсот сімдесят три долара 03 цент) доларів США.

09.09.2019 ТОВ "СМГ" звернулося з заявою до начальника митного посту "Херсон - порт" про продовження строку переробки судна "BOREALIS", оскільки у зв`язку з відсутністю оплати зі сторони власника роботи по ремонту судна не виконувалися в повному обсязі.

10.09.2019 митницею було відмовлено ТОВ "СМГ" у продовженні строку переробки та листом № 5988/21-70-63 від 13.09.2019 вказано на те, що відповідно до ст.161 Митного кодексу України (далі - МК України) протягом 20 днів від дати відкликання дозволу на переробку товарів на митній території України підприємство повинно завершити розпочаті операції з переробки, а товари, поміщені в митний режим переробки на митній території, у строк до 30 днів з дати відкликання дозволу на переробку товарів повинні бути вивезені за межі митної території України або заявлені в інший митний режим в порядку, визначеному МК України.

27.09.2019 за вих.№ 836 ТОВ "СМГ" направило Відповідачу та його уповноваженій особі вимогу про сплату заборгованості, а також повідомило про відмову митниці подовжити митний строк переробки щодо судна "BOREALIS".

У відповідь на свої вимоги ТОВ "СМГ" отримало лист уповноваженого представника Замовника Компанії "Concord Shipbuilding Corp" (вх.№ 420 від 03.10.2019), яким було повідомлено, що Компанія "Concord Shipbuilding Corp" неодноразово повідомляла власника про наявність боргу у розмірі 130 095 доларів США, але через відсутність коштів у Компанії SALUTA SHIPPING LIMITED погасити цей борг у найближчий час не представляється можливим.

Відповідно до ст. 160 МК України митний режим переробки на митній території завершується шляхом реекспорту продуктів переробки чи поміщення їх в інший митний режим, а також у випадках, передбачених частиною другою цієї статті.

На виконання приписів ст. 160 МК України та з метою завершення режиму переробки судна "BOREALIS" ТОВ "СМГ" подано митну декларацію ЕК 11 (реекспорт) № UA 508120/2019/004036 від 03.10.2019.

Вказана митна декларація є підставою для вивезення власником судна "BOREALIS" за межі України.

Товари, поміщені в митний режим переробки на митній території, у строк до 30 днів з дати відкликання дозволу на переробку товарів повинні бути вивезені за межі митної території України (ст.161 МК України).

Таким чином, власник судна "BOREALIS" вивезе судно за межі України, без наміру сплати заборгованості за контрактом № 122-139 не має.

Невжиття заходів забезпечення позову у вигляді накладення арешту на вищеназване судно ускладнить або навіть зробить неможливим виконання рішення суду у майбутньому спорі з компанією SALUTA SHIPPING LIMITED щодо стягнення боргу за контрактом.

Дослідивши заяву про забезпечення позову та надані до неї докази, суд задовольняє заяву про забезпечення позову з огляду на наступне.

Частиною 2 статті 138 ГПК України визначено, що заява про арешт морського судна подається за місцезнаходженням порту реєстрації судна або за місцезнаходженням морського порту, в якому судно знаходиться або до якого прямує, незалежно від того, чи має такий суд юрисдикцію щодо розгляду по суті справи щодо морської вимоги, яка є підставою для арешт у.

Згідно до митної декларації ЕК 11 (реекспорт) № UA 508120/2019/004036 знаходиться в акваторії Херсонської верфі ТОВ "СМГ" (м.Херсон, вул. Карантинний острів, 1), а тому заява про забезпечення позову розглядається Господарським судом Херсонської області.

Відповідно до ст. 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Пунктом 9 ч. 1 статті 137 вказаного кодексу визначені заходи забезпечення позову, згідно яких позов забезпечується, зокрема, арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги.

Згідно з ч. 2 ст. 30 ГПК України справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває або до якого прямує судно, або порту реєстрації судна.

Відповідно до ч. 2 ст. 138 ГПК України заява про арешт морського судна подається за місцезнаходженням порту реєстрації судна або за місцезнаходженням морського порту, в якому судно знаходиться або до якого прямує, незалежно від того, чи має такий суд юрисдикцію щодо розгляду по суті справи щодо морської вимоги, яка є підставою для арешту.

За положеннями п.п.к п.1 ч.1 ст.1 Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна 1952 року, ратифікованої згідно Закону України "Про приєднання України до Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна" №3702-VI від 07.09.2011 "морська вимога означає вимогу, що виникає на підставі поставок товарів або матеріалів, що здійснюються для судна з метою його експлуатації або технічного обслуговування, незалежно від того, де ці поставки здійснюються".

Згідно ст.2 Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна 1952 року судно, яке ходить під прапором однієї з Договірних Держав, може бути заарештоване в межах юрисдикції будь-якої з Договірних Держав лише стосовно морської вимоги й жодної іншої, але ніщо в цій Конвенції не може розглядатися як розширення чи обмеження прав і повноважень, якими наділені уряди чи їхні установи, органи державної влади чи портові або докові власті згідно з їхніми чинними внутрішніми законами або правилами щодо арешту, затримання або іншого способу перешкоджання відходу суден, які перебувають у межах їхньої юрисдикції.

З урахуванням положень пункту 4 цієї статті й статті 10, позивач може накласти арешт або на конкретне судно, щодо якого виникла морська вимога, або на будь-яке інше судно, власником якого є особа, яка була в момент виникнення морської вимоги власником конкретного судна, навіть якщо заарештоване судно готове до відплиття, але жодне судно, за винятком окремого судна, щодо якого виникла морська вимога, не може бути заарештоване стосовно будь-якої з морських вимог, перелічених у підпунктах "o", "p" або "q" пункту 1 статті 1. Судно не заарештовують, і застава або інший вид забезпечення не надаються більше одного разу в межах однієї чи більше юрисдикцій будь-якої з Договірних Держав за однією й тією самою морською вимогою одного й того самого позивача та, якщо судно було заарештовано в межах однієї з юрисдикцій чи були надані в межах такої юрисдикції застава або інший вид забезпечення для зняття арешту або з метою уникнення можливого арешту, то будь-який наступний арешт цього судна чи будь-якого судна, що належить тому самому власникові, за тією самою морською вимогою того самого позивача буде відмінений, а судно буде звільнене судом чи будь-яким іншим відповідним судовим органом цієї держави, якщо тільки позивач не переконає суд чи інший відповідний судовий орган, що гарантія чи інше забезпечення були остаточно зняті до накладення наступного арешту або що є інша достатня підстава для залишення арешту чинним. Якщо у випадку договору оренди судна з передачею володіння фрахтувальнику фрахтувальник, а не зареєстрований власник несе відповідальність щодо морської вимоги, яка стосується цього судна, позивач може накласти арешт на таке судно чи на будь-яке інше судно, що належить такому фрахтувальникові, з дотриманням положень цієї Конвенції, але жодне інше судно, що належить зареєстрованому власникові, не може бути піддано арештові у зв`язку з такими морськими вимогами. Положення цього пункту застосовуються до будь-якого випадку, коли особа, яка не є зареєстрованим власником судна, є відповідальною щодо морської вимоги, яка стосується цього судна. (ч.ч.1, 3, 4 ст.3 Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна 1952 року).

Судно може бути арештоване чи звільнене з-під арешту тільки за рішенням суду, господарського суду або голови Морської арбітражної комісії. Арешт судна означає будь-яке затримання судна або обмеження в його пересуванні, що здійснюються для забезпечення морських вимог, зазначених у статті 42 цього Кодексу, під час перебування судна в морському порту України (ч.ч.1, 2 ст.41 Кодексу торговельного мореплавства України, далі - КТМ України).

Відповідно до п.14 ч.1 ст.42 КТМ України судно може бути арештоване тільки на морські вимоги. Морська вимога - це вимога, що виникає з права власності та інших майнових прав на судно, будівництво судна, управління, експлуатацію або комерційне використання судна, заставу судна чи здійснення заходів, пов`язаних з рятуванням судна, а саме вимога, зокрема, у зв`язку з будівництвом, ремонтом, перебудовою або переобладнанням судна.

Відповідно до ст. 116 КТМ України у морському порту або поза його територією як постійні представники судновласника діють агентські організації (морський агент), які за договором морського агентування за винагороду зобов`язуються надавати послуги в галузі торговельного мореплавства.

Згідно з ч.1 ст. 118 ГПК України судновласник або інший довіритель зобов`язані надавати морському агенту кошти, достатні для здійснення його функцій; відшкодовувати морському агенту будь-які витрати, зроблені ним від їх імені або за їх згодою.

Як встановлено судом, заявник звернувся до суду для забезпечення позову за вимогою, яка є морською у розумінні ст. 42 КТМ України та Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна від 10.05.1952, розмір якої складає 130 095 доларів США.

Заявником на підтвердження наявності заборгованості надано копію контракту № 122-139 від 09.02.2018 про ремонт т/х "BOREALIS", копію остаточної відомості вартості ремонту т/х "BOREALIS", копію приймально-здавального акту виконаних робіт № 122-139 від 03.10.2019, копію вимоги про сплату заборгованості № 836 від 27.09.2019 у розмірі 130 095 доларів США та копію відповіді на вимогу про сплату заборгованості.

Метою забезпечення позову є вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідачів, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, у тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.

Враховуючи, що у матеріалах справи є підтвердження наявності заборгованості власника судна щодо оплати послуг морського агента, який звернувся із даною заявою, приймаючи до уваги можливі наміри щодо вивозу судна "KORSUN" за межі України судна власником, господарський суд вважає обґрунтованою заяву позивача про вжиття заходів забезпечення позову.

Положеннями ч. 6 ст. 140 ГПК України визначено, що про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

Суд зазначає, що особа, яка є відповідальною за морську вимогу - Компанія "Saluta Shipping Limited" жодним чином не позбавлена права на підставі ст. 141 ГПК України звернутися до суду з клопотанням про здійснення зустрічного забезпечення.

Крім того, у відповідності до положень ч. 4 ст. 143 ГПК України Компанія "Saluta Shipping Limited" може внести на депозитний рахунок суду грошові кошти у розмірі вимог позивача або надати гарантії банку на таку суму, що є підставою для скасування заходів забезпечення позову.

Згідно до ч. 2 та ч. 3 ст. 143 ГПК України, примірник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.

Ухвала про арешт морського судна є підставою для затримання судна або обмеження в його пересуванні в порту, де знаходиться або до якого прямує таке судно, до моменту скасування заходів із забезпечення позову у вигляді арешту морського судна. Після вручення копії ухвали про арешт судна капітан морського порту, де знаходиться судно, філія Адміністрації морських портів України в морському порту, де знаходиться судно, відповідні органи Державної прикордонної служби та органи доходів і зборів зобов`язані вжити заходів, що унеможливлюють вихід арештованого судна з порту.

Керуючись ст. 136, п. 9 ч.1 ст.137, ст.ст.140, 144, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

п о с т а н о в и в:

1.Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП" про забезпечення позову від 10.10.2019 (зареєстровано за вх.№ 1782/19 від 11.10.2019) задовольнити.

2.Накласти арешт на морське судно "BOREALIS" (прапор - Матаді, ІМО 8873740), власником якого є Компанії "Saluta Shipping Limited." з місцезнаходженням: Main Street, Charlestown, Nevis, P.O. box 556, яке знаходиться в акваторії Херсонської верфі ТОВ "СМГ" (м.Херсон, вул. Карантинний острів, 1) шляхом його затримання, заборони виходу з акваторії та заборони відчуження.

Стягувачем за ухвалою є: Товариства з обмеженою відповідальністю "СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП" (73021, м. Херсон, Карантинний острів, 1, код ЄДРПОУ: 36336744)

Боржником за ухвалою є: Компанія "Saluta Shipping Limited." (Main Street, Charlestown, Nevis, P.O. box 556)

Ухвала набрала чинності 11.10.2019 та може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання законної сили ухвали Господарського суду Херсонської області

Повний текст ухвали складено та підписано 11.10.2019

Суддя В.В.Литвинова

Часті запитання

Який тип судового документу № 84879643 ?

Документ № 84879643 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84879643 ?

Дата ухвалення - 11.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84879643 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 84879643 ?

В Хозяйственный суд Херсонской области
Предыдущий документ : 84879642
Следующий документ : 84879644