Решение № 84699458, 03.10.2019, Окружной административный суд города Киева

Дата принятия
03.10.2019
Номер дела
826/3936/16
Номер документа
84699458
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

03 жовтня 2019 року м. Київ № 826/3936/16

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів: головуючого судді Федорчука А.Б., суддів: Келеберди В.І., Мазур А.С., розглянувши в письмовому провадженні адміністративну справу та заяву про ухвалення додаткового судового рішення

за позовомОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до третя особаДержавної фіскальної служби України (04053, м.Київ, Львівська площа, 8) Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація (02000, м.Київ, вулиця О.Кошиця, 11)прозобов`язання вчинити діїВСТАНОВИВ:

Позивач, в особі ОСОБА_1 (надалі - Позивач), звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з адміністративним позовом до Державної фіскальної служби України (надалі - Відповідач), третя особа Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація, в якому просить: зобов`язати Державну фіскальну службу України: в десятиденний строк після набрання рішенням суду законної сили сформувати склад Житлово-побутової комісії Державної фіскальної служби України та провести засідання комісії; включити до порядку денного та розглянути на черговому засіданні Житлово-побутової комісії Державної фіскальної служби України заяву ОСОБА_1 (ІПН: НОМЕР_1 ) про виключення з числа службових житлової квартири за адресою АДРЕСА_1 ; розглянути та прийняти рішення на черговому засіданні Житлово-побутової комісії Державної фіскальної служби України про виключення з числа службових житлової квартири за адресою АДРЕСА_1 ; звернутися до органу державної виконавчої влади за місцезнаходженням квартири - Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації з клопотанням про виключення з числа службових житлової квартири за адресою АДРЕСА_1 .

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 13 листопада 2017 року у справі №826/3936/16 позов ОСОБА_1 задоволено частково, а саме: зобов`язано Державну фіскальну службу України розглянути заяву ОСОБА_1 (ІПН: НОМЕР_1 ) про виключення з числа службових житлової квартири за адресою АДРЕСА_1 ; В решті позовних вимог відмовлено.

Разом з тим, судом при винесенні постанови від 13 листопада 2017 рок у справі №826/3936/16, судом не вирішено питання про судові витрати.

На адресу Окружного адміністративного суду міста Києва від представника позивача надійшла заява про ухвалення додаткового рішення щодо розподілу судових витрат в частині відшкодування судових витрат шляхом покладення на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог щодо оплаченого сторонами судового збору та витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 5000, 00 грн.

Згідно з частини 1 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

З урахуванням вимог статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України наявні підстави для стягнення на користь позивача суми понесених ним судових витрат зі сплати судового збору.

В частині судових витрат на професійну правничу допомогу, суд виходить з наступного.

За змістом норми частини 1 та 2 статті 132 Кодексу адміністративного судочинства України судові витрати складаються в тому числі з витрат, пов`язаних з розглядом справи, - витрат на професійну правничу допомогу.

Згідно з частинами 1-3 статті 134 Кодексу адміністративного судочинства України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката.

Для цілей розподілу судових витрат береться: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

При цьому, суд зазначає, що витрати на професійну правничу допомогу стягуються з іншої сторони лише у тому випадку, якщо професійна правнича допомога реально надавалася в справі тією особою або особами, які одержали за це плату, та їх сплата підтверджується відповідними фінансовими документами. Недопустимими є документи, які не відповідають встановленим вимогам.

Відповідно до частини 4 статті 134 Кодексу адміністративного судочинства України для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Відповідно до частини першої статті 252 Кодексу адміністративного судочинства України суд, що ухвалив судове рішення, може за заявою учасника справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо:

1) щодо однієї із позовних вимог, з приводу якої досліджувалися докази, чи одного з клопотань не ухвалено рішення;

2) суд, вирішивши питання про право, не визначив способу виконання судового рішення;

3) судом не вирішено питання про судові витрати.

Згідно частини другої вказаної статті заяву про ухвалення додаткового судового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання судового рішення.

Суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення. У разі необхідності суд може розглянути питання ухвалення додаткового судового рішення в судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви. (частина третя статті 252 Кодексу адміністративного судочинства України).

З наявних матеріалів справи вбачається, що позивачем заявлено до відшкодування суму витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 5000,00 грн., на підтвердження понесення яких надав до суду: копію договору про надання правової допомоги №07/06/18 від 07.06.2018 року; копію додаткової угоди №1 про оплату послуг згідно договору №07/06/18 від 07.06.2018 року; копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №342; копія квитанції №0.0.1054367985.1 (код квитанції 12535031-8345-9778) від 07.06.2018 року.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, позивачем при зверненні до суду було сплачено судовий збір на загальну суму 2204,84 грн., відповідно до платіжного доручення №ПН3463 від 09 березня 2016 року на суму 1653,63 грн та №ПН4995 від 17 червня 2016 року на суму 551,21 грн.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті першої Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об`єднання) зобов`язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Статтею 19 цього ж Закону визначено такі види адвокатської діяльності як надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами.

Отже, правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом, обсягом та формами і може включати консультації, роз`яснення, складення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних органах, захист від обвинувачення тощо, а договір про надання правової допомоги укладається на такі види адвокатської діяльності як захист, представництво та інші види адвокатської діяльності.

Представництво - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов`язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов`язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов`язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні (пункт 9 частини першої статті 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Інші види правової допомоги - види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз`яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення (пункт 6 частини першої статті 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Відповідно до статті 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 13 листопада 2017 року у справі №826/3936/16 позов ОСОБА_1 задоволено частково, а саме в частині зобов`язання Державну фіскальну службу України розглянути заяву ОСОБА_1 (ІПН: НОМЕР_1 ) про виключення з числа службових житлової квартири за адресою АДРЕСА_1 , що є однією з чотирьох вимог позивача, а тому стягненню підлягають 551,21 грн. за рахунок бюджетних асигнувань саме Державної фіскальної служби України.

З урахуванням наведеного в сукупності, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення заяви про ухвалення додаткової постанови.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 139, 241-252 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Задовольнити заяву ОСОБА_1 про ухвалення додаткового судового рішення.

2. Стягнути на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) за рахунок бюджетних асигнувань Державної фіскальної служби України (04053, м.Київ, Львівська площа, 8, код ЄДРПОУ 39292197) витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 5000,00 грн (п`ять тисяч грн, 00 коп) відповідно до платіжного доручення №0.0.1054367985.1 від 07.06.2018 року.

3.Стягнути на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) за рахунок бюджетних асигнувань Державної фіскальної служби України (04053, м.Київ, Львівська площа, 8, код ЄДРПОУ 39292197) понесені ним судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 551,21 грн (П`ятсот п`ятдесят одна гривня 21 коп.)

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України. Рішення суду може бути оскаржено за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295 - 297 КАС України. Відповідно до ч. 5 ст. 252 КАС України додаткове рішення або ухвала про відмову у прийнятті додаткового рішення можуть бути оскаржені.

Головуючий Суддя А.Б. Федорчук

Судді В.І. Келеберда

А.С.Мазур

Предыдущий документ : 84671903
Следующий документ : 84699459