Постановление суда № 84697521, 03.10.2019, Хозяйственный суд Черниговской области

Дата принятия
03.10.2019
Номер дела
927/1361/13
Номер документа
84697521
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

У Х В А Л А

03 жовтня 2019 року м. Чернігів справа № 927/1361/13

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка, розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Зав`ялова Валерія Анатолійовича про відвід судді С.В.Белова, поданої по справі за заявою кредитора: Дочірнього підприємства «Чернігівська механізована колона» Публічного акціонерного товариства «Київсільелектро» 14037, м. Чернігів, вул. Інструментальна, 24До Публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Домобудівник» 14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 59 - апро визнання боржника банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 05.11.2013р. порушено провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Домобудівник» на підставі ст. 10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі - Закон про банкрутство) та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 03.02.2014р. затверджено реєстр вимог кредиторів до якого включено, зокрема, вимоги фізичної особи - підприємця Зав`ялова Валерія Анатолійовича у розмірі 197 639,11 грн. до ІV черги, а також 1 147,00 грн. судового збору до І черги задоволення вимог кредиторів.

Постановою Господарського суду Чернігівської області від 30.03.2017р. боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

В подальшому строк ліквідаційної процедури у даній справі неодноразово продовжувався, востаннє ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 27.03.2019р. на шість місяців - до 30 вересня 2019 року.

14 серпня 2019 року ліквідатором подано до суду звіт про виконану роботу, фінансове становище, майно, надходження та використання коштів ПАТ «БК «Домобудівник», нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат в якому ліквідатор просить суд затвердити звіт та ліквідаційний баланс, ліквідувати банкрута та закрити провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 15.08.2019р. розгляд звіту ліквідатора призначено на 01.10.2019р. Копію даної ухвали направлено всім учасникам справи.

Як вбачається із протоколу судового засідання від 01.10.2019р. по справі № 927/1361/13, після відкриття судового засідання та оголошення справи, яка розглядається, кредитором ФОП Зав`яловим В.А. усно заявлено відвід судді Белову С.В.

При цьому, в обґрунтування заявленого відводу кредитор зазначив, що «він не бачить того, що суд представляє його інтереси». Крім того, заявник стверджує, що суд порушує приписи ст. 8, 13, 21, 24, 55, 129, 131 Конституції України, чим порушує його права у даній справі.

Суддею Беловим С. В . заяву ФОП Зав`ялова В.А. про відвід визнано необґрунтованою та постановлено ухвалу від 01.10.2019р. про передачу заяви кредитора про відвід судді Белову С.В. на вирішення іншому судді.

На підставі розпорядження керівника апарату Господарського суду Чернігівської області від 02.10.2019р. № 02-01/49/19 був призначений повторний автоматизований розподіл заяви про відвід судді по справі № 927/1361/13, внаслідок якого визначено суддю А.С. Сидоренка для її розгляду.

Згідно ч. 1, 4 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України, суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;

3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;

5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді.

Незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, з підстав, зазначених у статтях 35, 36 і 37 цього Кодексу, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід учасниками справи.

Відвід повинен бути вмотивованим і заявленим протягом десяти днів з дня отримання учасником справи ухвали про відкриття провадження у справі, але не пізніше початку підготовчого засідання або першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

У відповідності з ч. ч. 1 - 3, 7, 8, 11 ст. 39 Господарського процесуального кодексу України, питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі.

Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість.

Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі. У цьому випадку вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 32 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Питання про відвід має бути розглянуто не пізніше двох днів з дня надходження заяви про відвід, а у випадку розгляду заяви про відвід суддею іншого суду - не пізніше десяти днів з дня надходження заяви про відвід.

Суд вирішує питання про відвід без повідомлення учасників справи.

За результатами вирішення заяви про відвід суд постановляє ухвалу.

Статтею 8 Конституції України передбачено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. За змістом положень статті 55 Конституції України кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. Водночас, статтею 9 Конституції України передбачено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

На розширення цього положення Основного Закону в ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» зазначено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Пунктом першим ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь - якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Право на справедливий судовий розгляд, гарантоване пунктом першим статті 6 Конвенції, повинно тлумачитися у світлі Преамбули Конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Устименко проти України» (заява № 32053/13).

Як було вказано вище, відвід судді повинен бути вмотивованим. Однак, ФОП Зав`ялов В.А., усно заявивши відвід судді Белову С.В., чітко не вказав, в чому саме полягає на його думку порушення судом приписів Конституції України та прав кредитора у даній справі.

Щодо посилання кредитора на те, що «він не бачить того, що суд представляє його інтереси», слід зазначити, що під час розгляду справи суд не представляє інтереси окремих учасників справи, а здійснює справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає заявлений ФОП Зав`яловим В .А. відвід судді Белову С.В. необґрунтованим, тому заява кредитора про відвід судді задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 32, 35, 38, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву фізичної особи - підприємця Зав`ялова Валерія Анатолійовича про відвід судді С.В.Белова залишити без задоволення.

2. Копію цієї ухвали надіслати заявнику (14000, м. Чернігів, вул. Красносільського, 21/3).

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя А.С. Сидоренко

Предыдущий документ : 84697520
Следующий документ : 84697522