Постановление суда № 84664575, 02.10.2019, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
02.10.2019
Номер дела
910/9715/19
Номер документа
84664575
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

02.10.2019Справа № 910/9715/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Павленка Є.В., розглянувши матеріали справи за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС" до товариства з обмеженою відповідальністю "Мікумал" про стягнення 272 039,40 грн.,

ВСТАНОВИВ:

У липні 2019 року товариство з обмеженою відповідальністю "ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Мікумал" здійсненої позивачем попередньої оплати за продукцію в сумі 272 039,40 грн. Крім того, позивач просив стягнути з відповідача суму витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 5 000,00 грн.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на те, що на підставі укладеного між сторонами у спрощений спосіб договору поставки та виставленого товариством з обмеженою відповідальністю "Мікумал" рахунку на оплату від 22 січня 2019 року № 46 на суму 272 039,40 грн., товариство з обмеженою відповідальністю "ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС" згідно платіжного доручення від 23 січня 2019 року № 29 сплатило на рахунок відповідача вищенаведену суму грошових коштів. Проте товариство з обмеженою відповідальністю "Мікумал" взятого на себе зобов`язання з поставки вказаної в цьому рахунку продукції не виконало, що стало підставою для звернення позивача до суду з вказаним позовом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23 липня 2019 року позовну заяву залишено без руху та надано позивачеві строк для усунення недоліків позовної заяви протягом 5 днів з дня вручення даної ухвали.

31 липня 2019 року через загальний відділ канцелярії суду позивачем на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 23 липня 2019 року подано документи для усунення недоліків позовної заяви.

У зв`язку з наведеними обставинами ухвалою Господарського суду міста Києва від 1 серпня 2019 року було відкрито провадження у справі № 910/9715/19 та призначено її до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення/виклику представників сторін (без проведення судового засідання).

28 серпня 2019 року через загальний відділ канцелярії суду надійшла заява позивача від 28 серпня 2019 року, в якій останній у зв`язку з поставкою відповідачем частини обсягу погодженої між сторонами продукції на загальну суму 107 336,40 грн. зменшив розмір позовних вимог та просив стягнути з відповідача решту суми вартості непоставленого товариством з обмеженою відповідальністю "Мікумал" товару в розмірі 164 703,00 грн. До цієї заяви позивачем було долучено належним чином засвідчену копію відповідної видаткової накладної від 5 серпня 2019 року № 19080502 на суму 107 336,40 грн. Крім того, у вказаній заяві позивач просив відстрочити винесення судового рішення у даній справі на більш пізній термін для надання відповідачу можливості виконати взяті на себе спірні зобов`язання у добровільному порядку.

У той же час 2 жовтня 2019 року через загальний відділ канцелярії суду надійшло клопотання відповідача від 30 вересня 2019 року, в якому останній просив суд закрити провадження у даній справі у зв`язку з відсутністю предмета спору. В обґрунтування цього клопотання товариство з обмеженою відповідальністю "Мікумал" посилалося на те, що зазначена у виставленому відповідачем рахунку на оплату від 22 січня 2019 року № 46 продукція у погодженому сторонами обсязі та асортименті була поставлена позивачу в процесі розгляду справи, що підтверджується видатковою накладною від 26 вересня 2019 року № 19092602 на суму 164 703,00 грн. До вказаного клопотання відповідачем було долучено належним чином засвідчену копію зазначеного товаророзпорядчого документа.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд закриває провадження у справі, зокрема, у разі відсутності предмету спору.

Судом встановлено, що спір у даній справі виник внаслідок неналежного виконання товариством з обмеженою відповідальністю "Мікумал" своїх зобов`язань щодо поставки позивачу передбаченої у рахунку на оплату від 22 січня 2019 року № 46 продукції на загальну суму 272 039,40 грн.

Водночас при дослідженні матеріалів справи судом встановлено, що дана продукція була поставлена відповідачем на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС" у повному обсязі, що підтверджується наявними у матеріалах справи копіями видаткових накладних від 5 серпня 2019 року № 19080502 на суму 107 336,40 грн. та від 26 вересня 2019 року № 19092602 на суму 164 703,00 грн. Відсутність між сторонами неврегульованих питань щодо вищенаведеної поставки товару та проведення відповідних взаєморозрахунків додатково підтверджується наявною в матеріалах справи копією підписаного уповноваженими представниками сторін та скріпленого печатками наведених суб`єктів господарювання акта звірки взаємних розрахунків.

Оскільки товариство з обмеженою відповідальністю "Мікумал" після звернення позивача до суду з вказаним позовом повністю виконало взяті на себе зобов`язання з поставки позивачу зазначеної в рахунку на оплату від 22 січня 2019 року № 46 продукції на загальну суму 272 039,40 грн., що становить предмет спору в даній справі, суд дійшов висновку про відсутність предмету спору у цій справі, у зв`язку з чим вважає за необхідне провадження у ній закрити на підставі пункту 2 частини 1 статті 231 ГПК України.

Слід також зазначити, що у своїй позовній заяві товариство з обмеженою відповідальністю "ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС" просило стягнути з відповідача суму витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 5 000,00 грн.

Відповідно до приписів статті 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно з приписами статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, у тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Частиною 8 статті 129 ГПК України передбачено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Натомість до позовної заяви на підтвердження витрат на правову допомогу позивачем було надано лише договір про надання правової допомоги від 10 липня 2019 року № 10-07/2019, укладений між ним та адвокатом Косаківським Володимиром Вікторовичем.

Зі змісту даного правочину вбачається, що його предметом є здійснення адвокатом захисту прав позивача та представництво його законних інтересів, а також надання останньому необхідної правової допомоги в державних органах, усіх організаціях, установах, банках, підприємствах незалежно від форм власності, а також під час кримінальних проваджень, які стосуються інтересів та прав замовника, його службових осіб, під час перевірок з боку фіскальних, митних органів та при розгляді матеріалів та скарг у державних органах, судах першої інстанції, судового провадження під час перегляду судових рішень, під час провадження у адміністративних справах у відношенні працівників замовника та за їх участю та при розгляді справ та скарг у судах першої інстанції та під час судового провадження щодо перегляду судових рішень. Вартість наведених робіт згідно пункту 4.1 цієї угоди складає 5 000,00 грн.

Однак жодних рахунків, актів про надані послуги, платіжних доручень чи інших документів, які свідчать про фактичне понесенням позивачем витрат на професійну правничу допомогу адвоката в розмірі 5 000,00 грн. саме у зв`язку з розглядом справи № 910/9715/19, а також доказів, що підтверджують обсяг наданих позивачу адвокатом Косаківським Володимиром Вікторовичем послуг і виконаних робіт та їх вартість, що сплачена або підлягає сплаті, товариством з обмеженою відповідальністю "ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС" надано суду не було.

Враховуючи вищенаведені обставини, суд дійшов висновку про те, що заявлені товариством з обмеженою відповідальністю "ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС" витрати на професійну правничу допомогу адвоката відшкодуванню не підлягають.

Керуючись статтями 231, 234 ГПК України,

УХВАЛИВ:

Закрити провадження у справі № 910/9715/19 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС" до товариства з обмеженою відповідальністю "Мікумал" про стягнення 272 039,40 грн.

У задоволенні вимог товариства з обмеженою відповідальністю "ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС" про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Мікумал" витрат на професійну правничу допомогу адвоката у розмірі 5 000,00 грн. відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 254-257 ГПК України.

Дата підписання: 2 жовтня 2019 року

Суддя Є.В. Павленко

Часті запитання

Який тип судового документу № 84664575 ?

Документ № 84664575 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84664575 ?

Дата ухвалення - 02.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84664575 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 84664575 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 84664573
Следующий документ : 84664576