Судебный приказ № 84664061, 01.10.2019, Хозяйственный суд Запорожской области

Дата принятия
01.10.2019
Номер дела
908/2685/19
Номер документа
84664061
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

СУДОВИЙ НАКАЗ

01.10.2019 справа № 908/2685/19

м.Запоріжжя

Суддя господарського суду Запорізької області Носівець Вікторія Вікторівна, розглянувши заяву Концерну "Міські теплові мережі" про видачу судового наказу

Стягувач: Концерн "Міські теплові мережі" (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 137, фактична адреса: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка (Задніпровська), 7, ідентифікаційний код 32121458)

Боржник: товариство з обмеженою відповідальністю «Ліфтовик» (69114, місто Запоріжжя, вул. Воронезька, буд. 1, кв. 250, ідентифікаційний код 34067749)

про стягнення 105864,55 грн. основного боргу, 16609,08 грн. пені, 2793,84 грн. 3% річних та 6580,40 грн. інфляційних втрат за договором купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №407350 від 26.03.2015;

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Запорізької області від Концерну "Міські теплові мережі" надійшла заява № 06/24-юр від 25.09.2019 про видачу судового наказу про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Ліфтовик» 105864,55 грн. основного боргу, 16609,08 грн. пені, 2793,84 грн. 3% річних та 6580,40 грн. інфляційних втрат за договором купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №407350 від 26.03.2015, всього 131847,87 грн.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.09.2019 вказану заяву передано для розгляду судді Носівець В.В.

Згідно зі статтею 148 ГПК України судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Особа має право звернутися до суду з вимогами, визначеними у частині першій цієї статті, в наказному або спрощеному позовному провадженні на свій вибір.

В обґрунтування заяви Концерн "Міські теплові мережі" посилається на те, що на виконання умов укладеного сторонами договору купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №407350 від 26.03.2015 (надалі - договір), ним у період з листопада 2017 року по квітень 2019 року відпущено відповідачу теплову енергію на загальну суму 117961,84 грн., що підтверджується актами приймання-передачі теплової енергії за вказаний період та рахунками на їх оплату. В порушення умов договору (п. 6.4), ТОВ «Ліфтовик» кошти за спожиту протягом спірного періоду теплову енергію в сумі 105864,55 грн. Концерну "Міські теплові мережі" не перерахував, лише частково сплативши 12097,29 грн., чим порушив умови договору. В зв`язку з простроченням ТОВ «Ліфтовик» оплати за договором, Концерном "Міські теплові мережі" нараховано споживачу 16609,08 грн. пені, 2793,84 грн. 3% річних та 6580,40 грн. інфляційних втрат.

Як вбачається із заяви про видачу судового наказу та доданих до неї документів, на підтвердження наявності господарських правовідносин між сторонами, заявником надано суду письмовий договір купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №407350 від 26.03.2015, акти приймання-передачі теплової енергії з листопада 2017 року по квітень 2018 року, з листопада 2018 року по квітень 2019 року рахунки на їх оплату, а також розрахунок основного боргу, пені, 3% річних та інфляційних втрат. Спір стосується грошової вимоги та заявлена до стягнення з боржника сума заборгованості не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (192100,00 грн.).

Відповідно до ч. 4. ст. 152 ГПК України суддя з метою визначення підсудності, крім випадків подання заяви про видачу судового наказу в електронній формі до боржника, який має офіційну електронну адресу, не пізніше наступного дня з дня отримання заяви про видачу судового наказу перевіряє зазначене у заяві місцезнаходження боржника за відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 27.09.2019 адресою місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю «Ліфтовик» є: 69114, місто Запоріжжя, вул. Воронезька, буд. 1, кв. 250.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п`яти днів з дня її надходження. Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 155 Господарського процесуального кодексу України під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті.

Частиною 3 статті 152 ГПК України встановлено, що у разі якщо в заяві про видачу судового наказу містяться вимоги, частина з яких не підлягає розгляду в порядку наказного провадження, суд постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу лише в частині цих вимог. У разі якщо заявлені вимоги між собою пов`язані і окремий їх розгляд неможливий, суд відмовляє у видачі судового наказу.

Розглянувши вказану заяву, судом не виявлено підстав передбачених ст. 152 Господарського процесуального кодексу України для відмови у видачі судового наказу.

Аналіз викладених заявником обставин, наданих документальних доказів, а також ст.ст. 509, 525, 526, 530, 549,625 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 148 Господарського процесуального кодексу України свідчить, що заявлені вимоги про видачу судового наказу про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Ліфтовик» 105864,55 грн. основного боргу, 16609,08 грн. пені, 2793,84 грн. 3% річних та 6580,40 грн. інфляційних втрат за договором купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №407350 від 26.03.2015 підлягають задоволенню.

Крім того, оскільки заявником за подання до суду заяви про видачу судового наказу сплачено 192,10 грн. судового збору, то вказана сума судового збору підлягає стягненню з боржника.

Керуючись ст.ст. 147, 148, 150, 154, 155, 156, 159 Господарського процесуального кодексу України, суд

НАКАЗАВ:

1. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Ліфтовик» (69114, місто Запоріжжя, вул. Воронезька, буд. 1, кв. 250, ідентифікаційний код 34067749) на користь Концерну "Міські теплові мережі" (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 137, фактична адреса: 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка (Задніпровська), 7, ідентифікаційний код 32121458) 105864,55 грн. (сто п`ять тисяч вісімсот шістдесят чотири грн. 55 коп.) основного боргу за договором купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №407350 від 26.03.2015, 16609,08 грн. (шістнадцять тисяч шістсот дев`ять грн. 08 коп.) пені, 2793,84 грн. (дві тисячі сімсот дев`яносто три грн. 84 коп.) 3% річних, 6580,40 грн. (шість тисяч п`ятсот вісімдесят грн. 40 коп.) інфляційних втрат та 192,10 грн. (сто дев`яносто дві грн. 10 коп.) витрат зі сплати судового збору.

2. Копію судового наказу, копію заяви стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами надіслати боржнику.

3. Звернути увагу учасників справи, що з судовим рішенням можливо ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень на офіційному веб-порталі судової влади: http://court.gov.ua/fair/sud5009/. Електронна адреса господарського суду Запорізької області: inbох@zp.arbitr.gov.ua; контакт-центр: 0-800-501-492 (безкоштовно по всій території України).

4. Звернути увагу учасників справи, що боржник має право протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі (ч.ч. 1, 2 ст. 157 ГПК України).

У разі відсутності підстав для повернення заяви про скасування судового наказу суддя не пізніше двох днів після її подання постановляє ухвалу про скасування судового наказу, в якій роз`яснює заявнику (стягувачу) його право звернутися до суду із тими самими вимогами в порядку спрощеного позовного провадження. В ухвалі про скасування судового наказу суд за клопотанням боржника вирішує питання про поворот виконання судового наказу в порядку, встановленому статтею 333 ГПК України (ч. 3 ст. 158 ГПК України).

У разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п`яти днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили (ч. 1 ст. 159 ГПК України).

5. Відомості про дату набрання судовим наказом законної сили, строк пред`явлення судового наказу до виконання, дату видачі судового наказу стягувачеві вносяться до судового наказу у день його видачі стягувачу для пред`явлення до виконання.

6. Судовий наказ після набрання ним законної сили видати стягувачу.

7. Дата набрання судовим наказом законної сили __

8. Строк пред`явлення судового наказу до виконання __

9. Дата видачі судового наказу стягувачеві __

Суддя В.В. Носівець

Предыдущий документ : 84664056
Следующий документ : 84664063