Постановление суда № 84492691, 24.09.2019, Окружной административный суд города Киева

Дата принятия
24.09.2019
Номер дела
320/4321/19
Номер документа
84492691
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі

24 вересня 2019 року м. Київ№ 320/4321/19Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Вовк П.В., ознайомившись із матеріалами адміністративної справи за позовом

товариства з обмеженою відповідальністю «Рідмен Груп Ресурс» (01133, місто Київ, вулиця ота Руставелі, будинок 38, кімната 12)

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (01010, місто Київ, вулиця Московська, будинок 8, корпус 10)

про визнання протиправним та скасування рішення в частині, -

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 14 серпня 2019 року адміністративну справу № 320/4321/19 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Рідмен Груп Ресурс» (далі також - ТОВ «Рідмен Груп Ресурс») до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі також - НКЦПФР, Національна комісія, відповідач) про визнання протиправним і скасування рішення Національної комісії від 04 жовтня 2018 року № 696 в частині зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів ПАТ «ІНЖБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34508918), передано на розгляд Окружному адміністративному суду міста Києва за підсудністю.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справа № 320/4321/19 була розподілена на суддю Вовка П.В.

Спір виник із публічно-правових відносин, які відповідно до вимог статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України (далі також - КАС України) належить до компетенції адміністративних судів та має розглядатися в порядку адміністративного судочинства. Підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених КАС України на стадії вирішення питання про відкриття провадження у справі не встановлено.

Зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України буде перевірено під час розгляду справи, шляхом скерування відповідних запитів.

З урахуванням вищевикладеного, справа підлягає прийняттю до провадження та розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами, з урахуванням вимог ч.ч. 1-2 статті 257 КАС України.

Керуючись статтями 4, 12, 77, 80, 160-162, 248, 256, 257 КАС України, суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Прийняти до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі № 320/4321/19.

2. Поновити позивачу пропущений строк звернення до адміністративного суду.

3. Справа буде розглядатись одноособово суддею Вовком П.В. в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

4. Розгляд справи по суті розпочнеться через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

5. Запропонувати відповідачу у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення йому даної ухвали надати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам статті 162 КАС України, зокрема, але не виключно, до відзиву мають бути долучені документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

6. Роз`яснити відповідачу, що в разі ненадання ним відзиву на позовну заяву справа буде вирішена на підставі наявних в ній доказів.

7. Роз`яснити сторонам, що позивач має право подати до суду відповідь на відзив згідно положень статті 163 КАС України, а відповідач - заперечення на підставі статті 164 КАС України, протягом п`ятиденного строку, відлік якого починається для позивача - з моменту отримання відзиву на позов, а для відповідача - з моменту отримання відповіді на відзив. Відповідь на відзив та заперечення повинні відповідати вимогам статті 162 КАС України.

8. Згідно положень ч. 4 статті 9, ч. 3 статті 77 КАС України витребувати у позивача протягом п`яти днів з дати отримання даної ухвали:

- всі наявні документи та пояснення, які на думку позивача мають значення для розгляду даної справи та підтверджують доводи позивача, крім тих, що вже надані.

9. Згідно положень ч. 4 статті 9, ч. 3 статті 77 КАС України витребувати у відповідача протягом п`ятнадцяти днів з дати отримання даної ухвали:

- належним чином засвідчену копію оскаржуваного рішення, яке є предметом розгляду даної справи, а також всі документи, що стали підставою для його прийняття.

10. Повідомити сторін, що вони можуть отримати інформацію по справі, що розглядається за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет http://adm.ki.court.gov.ua/sud2670/.

11. Копію даної ухвали направити учасникам справи.

Згідно з ч. 2 статті 256 КАС України, ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, під час розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями).

Суддя П.В. Вовк

Інформація про процесуальні права і обов`язки осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до статей 44, 47 КАС України учасники справи мають рівні процесуальні права та обов`язки. Учасники справи зобов`язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов`язки. Учасники справи мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них. Учасники справи зобов`язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; 4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Учасник справи звільняється від обов`язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника). Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

Предыдущий документ : 84492689
Следующий документ : 84492693