Постановление суда № 84444143, 20.09.2019, Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области

Дата принятия
20.09.2019
Номер дела
344/16762/19
Номер документа
84444143
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 344/16762/19

Провадження № 1-кс/344/8871/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бабій О.М., з участю секретаря Орнат Л.І., адвоката Хряпи О.В., прокурора Гулянич М.М., розглянувши клопотання підозрюваного ОСОБА_1 , про проведення експертизи в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018090000000056 від 05.10.2018, з ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Підозрюваний ОСОБА_1 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що, слідчий у повідомленні про підозру зазначає, що ОСОБА_1 , як співзасновник ТОВ «Західгазтех» у змові з співзасновником та директором цього товариства ОСОБА_2 безпідставно завищили податковий кредит податку на додану вартість на суму 972 748 грн. та занизили податок на прибуток і розмірі 922 819 грн., чим вчинили злочин передбачений ч.2 ст.212 КК України, яким спричинено збитки на загальну суму 1 895 567 грн.Зазначене завищення податкового кредиту з ПДВ та заниження податку на прибуток відбулось внаслідок відображення у бухгалтерському обліку двох, на думку слідства неіснуючих, господарських операцій товариства з ТОВ «Катзорр» та ТОВ «Сімузар».В тексті підозри слідчим зазначено, що вказане підтверджується актом документальної перевірки, протоколами огляду предметів та документів, протоколами допиту свідків, рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду та висновком судово-економічної експертизи.Проте, під час ознайомлення з матеріалами провадження в порядку ст.221 КПК України жодного протоколу допиту свідків, протоколу огляду предметів і документів, які б підтверджували твердження слідчого про фіктивність операцій не надано.

Щодо акту документальної перевірки ДФС та рішення адміністративного апеляційного суду, то адміністративний суд І інстанції скасував акт документальної перевірки ДФС в частині нарахування платежів за господарською операцією з ТОВ «Катзорр» на суму 5 775 489, 80 грн., оскільки на підставі наявних документів визнав її реальною. Проте, зазначених доказів виявилось недостатньо для суду апеляційної інстанції.Тобто, апеляційний адміністративний суд, на рішення якого слідчий спирається як на доказ, визнав операцію по закупівлі ТОВ «Західгазтех» плівки XUNDA Т 600 нереальною, на тій підставі, що наявних у нього на той час документів (видаткових накладних, договорів, сертифікату якості, акту приймання-передачі виконаних робіт УМГ «Київтрансгазом» та інших) було недостатньо для переконання у реальності операції.Зокрема, у своєму рішенні апеляційний суд зазначив, що відсутність у його розпорядженні специфікацій, актів приймання-передачі ізоляційної плівки XUNDA Т 600 та товарно-транспортних накладних на неї, а також те, що ТОВ «Катзорр» не було перевірено силами ДВФС через те, що він не знаходиться по місцю реєстрації, викликають сумніви у реальності операції.

З метою підтвердження висновків акту перевірки слідчим призначено судово-економічну експертизу, за результатами якої 19.03.2019 складено висновок № 423/433/434/435/19-28.Відповідно до описової частини даного висновку експерта, останній визнав, що досліджені ним документи є документами первинного обліку, оформлені належним чином та підтверджують реальність фінансово-господарських операцій між ТОВ «Західгазтех» та ТОВ «Катзорр» і ТОВ «Сімузар», але водночас надав висновки щодо нереальності операцій ґрунтуючись лише на рішенні Львівського Апеляційного адміністративного суду, як на доведеному судом факті.Експерт на вимогу ч.7 ст. 69 КПК України повинен, у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення, невідкладно заявити клопотання особі, яка призначила експертизу, чи суду, що доручив її проведення, щодо його уточнення або повідомляє про неможливість проведення експертизи за поставленим запитанням або без залучення інших осіб.Проте, експертом при винесенні висновку зазначенні вимоги КПК України проігноровані, що і стало підставою для винесення необґрунтованого висновку, складеного на підставі вибіркових документів з метою підтвердження намагань слідства щодо обвинувачення службових осіб ТОВ «Західгазтех», а не з метою всебічного не упередженого та повного дослідження.

Посилання органу досудового слідства на результати висновку експерта від 19.04.2019 № 432/4333/434/435/19 18 Івано-Франківського відділення Київського наукового - дослідницького інституту судових експертиз, якими підтверджено суми нарахувань податків, є некоректним, оскільки описова частина зазначеного висновку вказує на відсутність порушень податкового законодавства TOB «Західгазтех», а підтвердження правильності донарахування податків ґрунтується лише на рішеннях судів та на підставі вибіркових документів, які надав слідчий ДФС, що є не припустимим у роботі експерта.У зв`язку з цим, на замовлення ТОВ «Західгазтех» 29 липня 2019року ТОВ «Аудиторська Фірма «Київська Аудиторська Служба» незалежний аудит про фактичні результати узгоджених процедур з документальної перевірки ТОВ «Західгазтех» за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року.За результатами якого порушень податкового законодавства ТОВ «Західгазтех» у вказаному періоді не встановлено.

З огляду на наведене виникла необхідність щодо проведення повторної комісійної судово-економічної експертизи з метою усунення протиріч між цими двома висновками, на вирішення якої поставити питання, що мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки експертом не досліджувалось первинна документація, яка має істотне значення при винесенні ним висновку

В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_1 - адвокат Хряпа О.В. клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому, просив клопотання задоволити.

Прокурор в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання оскільки документи, які на даний час віднайдені підозрюваним, не були надані під час перевірки, експерту для проведення експертизи, рішеннями судів підтверджено правильність нарахувань., крім того,стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування.

Заслухавши пояснення адвоката, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Сторона захисту, як і сторона обвинувачення має рівні права та можливості заявляти клопотання, надавати, збирати докази для обґрунтування своєї позиції, доведення своєї невинуватості.

Те, що документів, які на даний час віднайдені стороною захисту не було надано під час проведення перевірки, експертизи, не може бути підставою для відмови у задоволенні клопотання про призначення експертизи.

Згідно ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Отже, на підставі викладеного, для забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, суд вважає необхідним клопотання підозрюваного задовольнити та призначити у кримінальному провадженні комісійну судово-економічну експертизу.

Керуючись ст.ст. 242 -244, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Призначитиповторну комісійнусудово-економічну експертизу у кримінальному провадженні № 32018090000000056 від 05.10.2018.

Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз, що розташований за адресою м. Київ, вул. Смоленська 6.

Перед експертом поставити наступні запитання:

- Чи підтверджується документально зазначене в акті ГУ ДФС в Івано-Франківській обл. № 879/09-19-14-01-01/33162102 від 11.08.2017 року заниження ТОВ «Західгазтех» податку на прибуток за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 рр. на суму 922 819 грн.?

- Чи відповідають визначені та задекларовані витрати ТОВ «Західгазтех» за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 рр. наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України за договірними відносинами з ТОВ «Катзорр» (код ЄДРПОУ 40026705) та ТОВ «Сімузар» (код ЄДРПОУ 39601662)?

- Чи підтверджується документально зазначене в акті ГУ ДФС в Івано-Франківській обл. № 879/09-19-14-01-01/33162102 від 11.08.2017 року завищення ТОВ «Західгазтех» податкового кредиту при отриманні робіт, послуг від ТОВ «Катзорр» (код ЄДРПОУ 40026705) в загальній сумі 962 581.62 грн., у тому числі за квітень 2016 року - 166 725.23 грн., травень 2016 року - 66 735.63 грн., червень 2016 року - 295 413.36 грн., вересень 2016 року - 380 598.09 грн та жовтень 2016 року-53 109,34 грн.?

- Чи підтверджується документально зазначене в акті ГУ ДФС в Івано-Франківській обл.№ 879/09-19-14-01-01/33162102 від 11.08.2017 року завищення ТОВ «Західгазтех» податкового кредиту при отриманні робіт, послуг від ТОВ «Сімузар» (код ЄДРПОУ 39601662) за червень 2016 року на суму 62 773 грн.?

- Чи підтверджується документально обсяги господарських операцій та проведення розрахунків між ТОВ «Західгазтех» (код ЄДРПОУ 40026705) та ТОВ «Катзорр» за договором поставки № 14/04-02 від 14 квітня 2016 року?

- Чи підтверджується документально обсяги господарських операцій та проведення розрахунків між ТОВ «Сімузар» (код ЄДРПОУ 39601662) та ТОВ «Західгазтех» за договором субпідряду № 03/04-16 від 20 квітня 2016 року?

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні на дослідження експертам надати усі необхідні матеріали кримінального провадження, у тому числі ті, що не були предметом дослідження судово-економічної експертизи №432/433/434/435/19-18, а саме:

1. Повідомлення про підозру від 15 серпня 2019 року;

2. Висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №432/433/434/435/19-28 від 19 квітня 2019 року;

3. Звіт незалежного аудиту про фактичні результати узгоджених процедур з документальної перевірки ТОВ «Західгазтех» за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року;

4. Договір поставки № 14/04-02 від 14 квітня 2016 року між ТОВ «Західгазтех» та ТОВ «Катзорр»;

5. Специфікація № 1 від 14 квітня 2016року;

6. Специфікація № 2 від 30 травня 2016 року;

7.Специфікація № 3 від 06 червня 2016 року;

8. Специфікація № 4 від 17 червня 2016 року;

9. Специфікація № 5 від 01 вересня 2016 року;

10. Специфікація № 6 від 14 вересня 2016року;

11. Специфікація № 7 від 26 вересня 2016 року;

12. Специфікація № 8 від 05 жовтня 2016 року;

13. Акт приймання-передачі товару № 1 від 25 квітня 2016року;

14. Акт приймання-передачі товару № 2 від 31 травня 2016 року;

15. Акт приймання-передачі товару № 3 від 07 червня 2016року;

16. Акт приймання-передачі товару № 4 від 21 червня 2016року;

17. Акт приймання-передачі товару № 5 від 02 вересня 2016року;

18. Акт приймання-передачі товару № 6 від 15 вересня 2016року;

19. Акт приймання-передачі товару № 7 від 28 вересня 2016року;

20. Акт приймання-передачі товару № 8 від 06 жовтня 2016року;

21. Видаткова накладна № 2 від 25 квітня 2016 року;

22. Видаткова накладна № 3 від 31 травня 2016року;

23. Видаткова накладна № 4 від 07 червня 2016року;

24. Видаткова накладна № 5 від 21 червня 2016 року;

25. Видаткова накладна №10 від 02 вересня 2016 року;

26. Видаткова накладна № 11 від 16 вересня 2016 року;

27. Видаткова накладна № 12 від 28 вересня 2016року;

28. Видаткова накладна № 13 від 06 жовтня 2016року;

29. Видаткова накладна №14 від 06 жовтня 2016 року;

30. Товарно-транспортна накладна № 1 від 25 квітня 2016року;

31. Товарно-транспортна накладна № 2 від 31 травня 2016року;

32. Товарно-транспортна накладна № 3 від 07 червня 2016року;

33. Товарно-транспортна накладна № 4 від 21 червня 2016 року;

34. Товарно-транспортна накладна № 5 від 02 вересня 2016 року;

35. Товарно-транспортна накладна № 6 від 15 вересня 2016року; 36. Товарно-транспортна накладна № 7 від 28 вересня 2016року;

37. Товарно-транспортна накладна № 8 від 06 жовтня 2016 року;

38. Податкова накладна № 1 від 19.04.2016року;

39. Податкова накладна № 2 від 22.04.2016року;

40. Податкова накладна № 3 від 25.04.2016року;

41. Податкова накладна № 1 від 31.05.2016року;

42. Податкова накладна № 1 від 06.06.2016року;

43. Податкова накладна № 3 від 21.06.2016року;

44. Податкова накладна № 1 від 01.09.2016року;

45. Податкова накладна № 2 від 16.09.2016року;

46. Податкова накладна № 3 від 27.09.2016року;

47. Податкова накладна № 4 від 28.09.2016року;

48. Податкова накладна № 1 від 06.10.2016року;

49. Податкова накладна № 2 від 06.10.2016року;

50. Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних № 3 від 04.05.2016;

51. Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних № 9 від 09.06.2016;

52. Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних № 14 від 14.06.2016;

53. Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних № 6 від 07.07.2016 року;

54.Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних № 1 від 08.09.2016 року;

55.Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних № 7 від 21.09.2016 року;

56.Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №17 від 30.09.2016 року;

57.Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №9 18 від 12.10.2016 року;

58.Виписка по рахунку за дату 19.04.2016року;

59.Виписка по рахунку за дату 22.04.2016року;

60.Виписка по рахунку за дату 25.04.2016року;

61.Виписка по рахунку за дату 31.05.2016року;

62.Виписка по рахунку за дату 06.06.2016року;

63.Виписка по рахунку за дату 17.06.2016року;

64.Виписка по рахунку за дату 01.09.2016року;

65.Виписка по рахунку за дату 16.09.2016року;

66.Виписка по рахунку за дату 27.09.2016року;

67.Виписка по рахунку за дату 06.10.2016року;

68.Договір субпідряду № 03/04-16 від 20.04.2016 року між ТОВ «Західгазтех» та ТОВ «Сімузар»;

69.Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2016 року (форма КБ-2в).

70.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень2016року (форма КБ-3).

71.Податкова накладна № З0 від 07.06.2016року.

72.Податкова накладна № 31 від 07.06.2016року.

73.Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №11 від 13.06.2016 року.

74.Виписки по рахунку від 08.06.2016року.

75.Договір № 1512001132 від 30.12.2015 року між ТОВ «Західгазтех» та ПуАТ «Укртрансгаз», в особі філії «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз».

76.Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року.

77.Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень-2 2016 року.

78.Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2016року.

79.Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за червень-2 2016 року.

80.Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за червень-3 2016 року.

81.Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 року.

82.Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016року.

83.Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за серпень-2 2016 року.

84. Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за серпень-3 2016 року.

85. Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року.

86. Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за вересень-2 2016 року.

87. Акт № 12 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року.

88. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2016 року.

89. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2016 року.

90. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2016 року.

91. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2016 року.

92. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2016 року.

93. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2016 року.

94. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2016 року.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ч.1 ст.384, ч.1 ст.385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку та про відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бабій О.М.

Предыдущий документ : 84444130
Следующий документ : 84444146