Решение № 84258423, 12.09.2019, Хозяйственный суд Черкасской области

Дата принятия
12.09.2019
Номер дела
925/878/19
Номер документа
84258423
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року

м. Черкаси справа № 925/878/19

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого - судді Довганя К.І., з секретарем судового засідання Дяченко Т.В. за участю представників: позивача - не з`явився, відповідача-1 - не з`явився, відповідача-2 - не з`явився, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси справу за позовом акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" до товариства з обмеженою відповідальністю "Алг - Агро" та до ОСОБА_1 про стягнення 38716, 33 грн.

ВСТАНОВИВ:

Заявлено позов про стягнення солідарно з відповідачів 38 716,33 грн. заборгованості за кредитним договором від 07.08.2018, з яких: 33 333,36 грн. заборгованість за кредитом, 722,22 грн. заборгованість за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 3 989,01 грн. заборгованість за відсотками у вигляді щомісячної комісії, 671,74 грн. пені за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором.

В обґрунтування заявлених вимог позивач вказав на неналежне виконання відповідачами грошових зобов`язань відповідно до умов укладених сторонами кредитного договору та договору поруки, а саме несплату заборгованості за надані на умовах кредиту грошові кошти.

Розгляд справи призначено до розгляду у порядку спрощеного позовного провадження.

Ухвалою суду від 25.07.2019 призначено судове засідання у справі на 12 вересня 2019 р.

Про дату, час та місце розгляду справи сторони були належним чином повідомлені.

Відповідачі відзивів на позов суду не подали, їх представники в судове засідання не з`явились, про причини нез`явлення суд не повідомлений.

Представник позивача в судове засідання не з`явився.

Суд вважає можливим розглянути справу за відсутністю представників сторін за наявними матеріалами в порядку ст. 202 ГПК України.

Суд, оцінивши наявні докази у справі, встановив наступне.

07.08.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛГ-АГРО" (далі - відповідач-1) через систему інтернет-клієнт-банкінгу було підписано із використанням електронного цифрового підпису Анкету-заяву про приєднання до Умов та правил надання послуг "КУБ". Відповідно до цієї заяви позичальник приєднався до розділу 3.2.8. Умов та правил надання банківських послуг (далі - Умови), які розміщені на офіційному веб-сайті АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

П.3.2.8.1. Умов визначено, що банк за наявності вільних грошових коштів зобов`язується надати Клієнту «Кредит КУБ» для фінансування поточної діяльності Клієнта, в обмін на зобов`язання Клієнта з повернення кредиту, сплати відсотків, комісії та ін. винагород в обумовлені цим Договором терміни. Кредитування Клієнта здійснюється в межах встановленого Банком ліміту кредитування, про який Банк повідомляє Клієнта через встановлені канали комунікацій. Істотні умови кредиту (сума кредиту, проценти за користування кредитом, розмір щомісячного платежу, порядок їх сплати ) вказуються в Заяві про приєднання по Умов та правил надання банківських послуг (далі - Заява).

Клієнт приєднується до Послуги шляхом підписання електронно-цифровим підписом Заяви в системі 11риват24 або у сервісі Папка24 або іншим шляхом, що прирівнюється до належного способу укладення сторонами кредитного договору. Кредит також може надаватись шляхом видачі кредитних коштів з наступним їх перерахуванням на рахунок підприємства-продавця за товари та послуги, придбані Клієнтом через Інтернет-платформу ПриватМаркет.

Відповідно до п. 3.2.8.3. Умов надання кредитів у рамках Послуги здійснюється на наступних умовах: Банк за наявності вільних грошових коштів зобов`язується надати Клієнту терміновий кредит в обмін на зобов`язання Клієнта щодо повернення кредиту, сплати відсотків, комісій та винагород. Відсоткова ставка за користування кредитом, розмір щомісячного платежу, їх кількість і дати їх здійснення вказуються в Заяві. Заява на приєднання до Послуги в системі Приват24 або у сервісі Панка24 або іншим шляхом підписується електронним підписом, є способом укладання кредитного договору в електронному вигляді.

07.08.2018, на підставі укладеного договору, позивачем було перераховано на поточний рахунок відповідача-1 кредитні кошти у розмірі 100 000.00 грн., що підтверджується відповідною випискою по рахунку.

П.3.2.8.3.1. Умов передбачено, що повернення кредиту здійснюється щомісяця шляхом забезпечення Клієнтом позитивного сальдо на його поточному рахунку в сумах і в дати щомісячних внесків, зазначених у Заяві. Для позичальників, що працюють у сегменті агро-бізнесу, може бути встановлений окремий порядок погашення, що передбачає погашення основного боргу тільки 6 останніх місяців користування кредитом. Банк здійснює договірне списання грошей з поточного рахунку Клієнта в строки і розмірах, передбачених умовами кредитного договору. Остаточний термін погашення заборгованості за кредитом є дата повернення кредиту.

Згідно до пунктів 3.2.8.5.2. та 3.2.8.5.3. Умов відповідач-1 взяв на себе зобов`язання оплатити проценти за користування кредитом у вигляді щомісячної комісії згідно з п. 3.2.8.3.2., а також повернути кредит у терміни і в сумах, які встановлено в пунктах 3.2.8.3.1., 3.2.8.5.14., 3.2.8.6.2., а також зазначені в Заяві, шляхом розміщення необхідних для планового погашення внеску коштів на своєму поточному рахунку.

П. 3.2.8.9. Умов сторони узгодили, що за користування кредитом у період з дати списання коштів з позикового рахунку до дат погашення кредиту згідно з пунктами 3.2.8.1., 3.2.8.2., 3.2.8.3., 3.2.8.3.1. цього Договору Клієнт сплачує проценти у вигляді щомісячної комісії в розмірі, зазначеному в п. 3.2.8.3.2.

За змістом п. 3.2.8.3.2. Умов за користування Послугою Клієнт сплачує щомісяця проценти за користування кредитом у вигляді щомісячної комісії в розмірі, що зазначені в пункті 1.4. Заяви.

П.3.2.8.9.2. Умов визначено, що сплата процентів за користування кредитом у вигляді щомісячної комісії, передбаченої п.3.2.8.3.2. Умов, здійснюється в дати платежів, зазначені у Заяві, про що зазначено у п. 3.2.8.3.1.Умов.

Пунктом 1.3. Заяви встановлено, що кредит надається на строк 12 місяців від дня видачі кредиту. Погашення заборгованості здійснюється щомісяця рівними частинами до календарного числа місяця, в який було здійснено видачу коштів (п.1.5. Заяви).

Згідно з п. 3.2.8.9.1. Умов та відповідно до ст. 212 ЦК України у разі порушення Клієнтом будь-якого із зобов`язань, передбачених пунктами 3.2.8.5.2. та 3.2.8.5.3. цього Договору, Клієнт сплачує Банку відсотки в розмірі, зазначеному в п. 3.2.8.3.3. цього Договору.

У свою чергу пунктом 3.2.8.3.3. Умов визначено, що при порушенні Клієнтом будь-якого грошового зобов`язання Позичальник сплачує Банку відсотки за користування кредитом у розмірі, встановленому у пункті 1.6. Заяви.

Нарахування прострочених відсотків здійснюється щодня, при цьому відсотки розраховуються на непогашену частину кредиту за фактичну кількість днів користування кредитними ресурсами, виходячи з 360 днів у році. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування відсотків не враховується (п. 3.2.8.9.7. Умов).

07.08.2018 між позивачем і гр. ОСОБА_1 (далі - відповідач-2) було укладено договір поруки № POR1533208270387 (далі - Договір поруки), предметом якого є надання поруки відповідачем-2 за виконання зобов`язань відповідача-1, які виникають з Договору (п. 1.1. Договору поруки).

13.06.2019 позивачем на адреси відповідачів було надіслано Повідомлення за № 30.1.0.0/2- IG7CSKUB0M0P9 з вимогою про погашення заборгованості по кредитному договору. Наявне повідомлення відповідачами залишене без реагування.

Станом на 25.06.2019 заборгованість відповідача-1 по вказаному кредитному договору становить 38 716,33 грн., що складається з:

- 33 333,36 грн. заборгованість за кредитом,

- 722,22 грн. заборгованість за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість,

- 3 989,01 грн. заборгованість за відсотками у вигляді щомісячної комісії,

- 671,74 грн. пені за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором.

Ст.ст. 173, 174, 181, 193 ГК України, ст.ст. ст.ст. 525, 526, 530, 611, 1054, 1055, 1066, 1067, 1069 ЦК України містять такі положення:

Господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта ( виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Господарські зобов`язання можуть виникати:

- з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладання даного виду договорів.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Якщо у зобов`язанні встановлений строк ( термін ) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк ( термін ).

За кредитним договором банк (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним.

За договором банківського рахунка банк зобов`язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами. Банк зобов`язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, що відповідають закону та банківським правилам.

Кредитування банківського рахунку передбачено ст. 1069 Цивільного кодексу України, відповідно до якої банк здійснює платежі з рахунка клієнта, незважаючи на відсутність на ньому грошових коштів (кредитування рахунка), банк вважається таким, що надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення цього платежу. Права та обов`язки сторін, пов`язані з кредитуванням рахунка, визначаються положеннями про позику та кредит (параграфи 1 і 2 глави 71 цього Кодексу), якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов`язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб (ст. 553 ЦК України).

Згідно з приписами ч.ч. 1, 2 ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Оцінивши фактичні обставини справи та приписи наведеного вище законодавства суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що господарські зобов`язання між сторонами виникли на підставі кредитних правовідносин та правовідносин поруки - як похідних відносини на забезпечення виконання основного кредитного договору.

Дані правочини, містить умови щодо надання кредиту та забезпечення зобов`язання порукою.

Свої зобов`язання за кредитним договором позивач виконав в повному обсязі, надавши відповідачу-1 кредитні кошти в сумі 100 000,00 коп., що підтверджується випискою по рахунку відповідача.

Доказів перерахування заборгованості по кредиту за вказаними вище договорами ні відповідач-1 (позичальник), ні відповідач-2 (як поручитель за договором), до суду не подали.

У зв`язку з неналежним виконанням відповідачами грошового зобов`язання за кредитним договором від 07.08.2018, позивачем за період з 07.08.2018 по 28.08.2019 нарахована пеня в сумі 671,74 грн. за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором.

Частинами першою і третьою ст. 549 Цивільного кодексу України визначено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові в разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення.

У сфері господарювання згідно ч. 2 ст. 217 та ч. 1 ст. 230 ГК України застосовуються господарські санкції, зокрема, штрафні санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ч. 6 ст. 231 ГК України штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного Банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Пунктом 3.2.8.10.1. Умов визначено, що у разі порушення Клієнтом будь-якого із зобов`язань щодо сплати комісії за користування кредитом, передбаченої пунктами 3.2.8.3.2., 3.2.8.3.1. цього Договору, термінів повернення кредиту, передбачених пунктами 3.2.8.9., 3.2.8.3.1., 3.2.8.3.2. цього Договору, Клієнт сплачує Банку за кожен випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який нараховується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу. Сплата пені здійснюється у гривні.

П.3.1 Договору поруки визначена відповідальність сторін у випадку невиконання Поручителем зобов`язань Боржника за Угодою-1, згідно вимоги Кредитора, зазначеної в п.п. 2.12 п.2.1 цього Договору.

П.4.1 цього Договору сторони взаємно домовились, що порука за цим Договором припиняється через 15 років після укладання цього Договору.

За приписами ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

П.3.2.8.10.3. Умов сторони узгодили, що нарахування неустойки за кожен випадок порушення зобов`язання здійснюється протягом 15 років з дня, коли зобов`язання мало бути виконано Клієнтом.

Суд встановив, що сторонами в порядку ч. 6 ст. 232 ГПК України погоджено нарахування пені на строк понад шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Враховуючи положення вище зазначених норм, а також період нарахування пені, суд вважає цей розрахунок обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

У порушення зазначених норм закону та умов кредитного договору відповідачі зобов`язання належним чином не виконали, а саме не сплатили заборгованість за надані на умовах кредиту грошові кошти. Станом на 25.06.2019 заборгованість відповідача складається з наступного:

- 33 333,36 грн. заборгованість за кредитом,

- 722,22 грн. заборгованість за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість,

- 3 989,01 грн. заборгованість за відсотками у вигляді щомісячної комісії,

- 671,74 грн. пені за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором.

Відповідно ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Виходячи з викладеного, суд вважає позовні вимоги про солідарне стягнення заборгованості по кредиту грошових коштів з відповідачів на користь позивача доведеними, обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення.

Також з відповідачів на користь позивача підлягають до стягнення понесені останнім судові витрати на оплату судового збору.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Черкаської області

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з товариства з обмеженою відповідальністю "АЛГ-АГРО" (19041, Черкаська обл., Канівський р-н., с.Дарівка, вул. 206 Дивізії, буд. 70А, код ЄДРПОУ: 40534521) та гр. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на користь акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, код 14360570):

- 33 333,36 грн. (тридцять три тисячі триста тридцять три грн.) заборгованість за кредитом,

- 722,22 грн. (сімсот двадцять дві грн. 22 коп.) заборгованість за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість,

- 3 989,01 грн. (три тисячі дев`ятсот вісімдесят дев`ять грн. 01 коп.) заборгованість за відсотками у вигляді щомісячної комісії,

- 671,74 грн. (шістсот сімдесят одна грн. 74 коп.) пені за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "АЛГ-АГРО" (19041, Черкаська обл., Канівський р-н., с.Дарівка, вул. 206 Дивізії, буд. 70А, код ЄДРПОУ: 40534521) на користь акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, код 14360570) - 960,50 грн. (дев`ятсот шістдесят грн. 50 коп.) витрат по сплаті судового збору.

Стягнути з гр. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на користь акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, код 14360570) - 960,50 грн. (дев`ятсот шістдесят грн. 50 коп.) витрат по сплаті судового збору.

Рішення може бути оскаржене до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного рішення.

Повний текст складено і підписано 16.09.2019.

СУДДЯ К.І. Довгань

Предыдущий документ : 84258422
Следующий документ : 84258424