Постановление суда № 84201306, 05.09.2019, Орджоникидзевский районный суд города Запорожье

Дата принятия
05.09.2019
Номер дела
335/9173/19
Номер документа
84201306
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

1Справа № 335/9173/19 1-кп/335/750/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя у складі:

головуючого судді Рибалко Н.І.,

за участю секретаря судового засідання Косатої М.А.,

прокурорів Фененко А.В.,

обвинуваченого ОСОБА_1 ,

захисника обвинуваченого . Ляшенко О.С.,

провівши в залі суду в м. Запоріжжі підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_1 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшли матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно ОСОБА_1 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

У судовому засіданні прокурор вважає, що обвинувальний акт складено у відповідності з вимогами КПК України, підстав для його повернення прокурору немає, у зв`язку з чим вважає за можливе призначити кримінальне провадження до судового розгляду. Також, прокурор звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів відносно обвинуваченого, в якому посилається не те, що ОСОБА_1 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, зазначаючи, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.

Обвинувачений та його захисник не заперечували проти задоволення клопотань прокурора.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали обвинувального акту, суд встановив наступне.

Обвинувальний акт складений у відповідності з вимогами Кримінального процесуального кодексу України і поверненню прокурору не підлягає.

Кримінальне провадження підсудне Орджонікідзевському районному суду м. Запоріжжя.

Підстав для закриття провадження та повернення обвинувального акту прокурору для проведення досудового провадження суд не вбачає.

Таким чином, в наявності достатні підстави для призначення даного кримінального провадження до судового розгляду.

Щодо клопотання прокурора про обрання відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, то суд виходить з наступного.

Судом, згідно реєстру матеріалів кримінального провадження встановлено, що відносно ОСОБА_1 під час досудового розслідування кримінального провадження 13.07.2019 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08.09.2019 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 315 КПК України, під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом ІІ цього Кодексу. За відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається продовженим.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, зокрема, запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у якому підозрюється, обвинувачується, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий та прокурор; недостатність підстав для застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до положення ст. 5 Конвенції з захисту прав людини кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Пункт 3 статті 5 Конвенції вимагає надання переконливого обґрунтування органами влади будь-якого періоду тримання під вартою, незалежно від того, наскільки коротким він є. Аргументами «за» і «проти» звільнення (з - під варти), включаючи ризик того, що обвинувачений може перешкоджати належному провадженню у справі, не повинно оцінюватись абстрактно, але мають підтверджуватися фактичними даними. Ризик того, що обвинувачений може переховуватися, не може оцінюватись виключно на підставі ступеня тяжкості можливого покарання. Він має оцінюватись з урахуванням ряду інших відповідних факторів, які можуть або підтвердити існування небезпеки переховування, або довести, що така можливість є настільки незначною, що може не виправдати досудове тримання під вартою (рішення «Бекчієв проти Молдови»).

Ухвала від 13.07.2019 року про обрання відносно обвинуваченого ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою набула законної сили, є чинною та діє до 08.09.2019 року.

Разом з цим суд враховує, що положеннями КПК України не передбачено можливості застосування до обвинуваченого двох запобіжних заходів в одному кримінальному провадженні.

Однак, ст.331 КПК України передбачено, що незалежно від наявності клопотань суд зобов`язаний розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру чи з дня застосування судом до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За наслідками розгляду питання суд своєю вмотивованою ухвалою скасовує, змінює запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або продовжує його дію на строк, що не може перевищувати двох місяців. Копія ухвали вручається обвинуваченому, прокурору та направляється уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Відповідно до ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Вирішуючи питання доцільності продовження строків тримання обвинуваченого під вартою, судом окрім норм КПК України, враховується практика Європейського суду з прав людини, яка сформульована зокрема у рішенні "Лабіта проти Італії" від 06.04.2000 року та свідчить про те, що тримання під вартою є виправданим у певному випадку, лише якщо конкретні ознаки розкривають наявність публічного інтересу, що переважає, попри презумпцію невинуватості, над повагою до особистої свободи.

Такими обставинами кримінального провадження є обставини вчинення кримінального правопорушення, особа обвинуваченого ОСОБА_1 який офіційно не працевлаштований, не має постійного джерела прибутку, не має офіційного місця реєстрації, є особою раніше засудженою, які дають достатні підстави суду вважати, що в разі звільнення обвинуваченого з-під варти він може переховуватися від суду, може вчинити інші кримінальні правопорушення, а також враховуючи вимоги ст.5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, суд вважає, що підстави для застосування запобіжного заходу з тримання під вартою не відпали, альтернативні більш м`які запобіжні заходи не взмозі гарантувати належну поведінку обвинуваченого та виконання ним процесуальних обов`язків, тому наявна необхідність у збереженні такої міри запобіжного заходу як тримання під вартою та її продовження..

Керуючись ст. 314, 315, 331, суд, -

У Х В А Л И В :

Призначити судовий розгляд у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_1 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, у відкритому судовому засіданні в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя на 12.09.2018 року о 10-30 год.

Клопотання прокурора про обрання відносно обвинуваченого ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів по 04.11.2019 року включно.

Копію ухвали направити до Державної установи «Запорізький слідчий ізолятор» для виконання в частині продовження запобіжного заходу відносно обвинуваченого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Запорізького апеляційного суду.

Суддя Н.І. Рибалко

Часті запитання

Який тип судового документу № 84201306 ?

Документ № 84201306 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84201306 ?

Дата ухвалення - 05.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84201306 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84201306 ?

В Орджоникидзевский районный суд города Запорожье
Предыдущий документ : 84201295
Следующий документ : 84201308