Постановление суда № 82995666, 09.07.2019, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
09.07.2019
Номер дела
910/2179/19
Номер документа
82995666
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

м. Київ

09.07.2019Справа № 910/2179/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М., розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/2179/19

за позовом приватного підприємства «Універсал-Транс» ( код 30056005, 02089, м. Київ, проспект Броварський, 51),

до Київської обласної державної адміністрації (код 00022533, 01196. Київ, площа Лесі Українки, 1),

про визнання недійсним окремої частини договору,

за участю представників:

від позивача - Котова Ю.І., адвокат, ордер серії КВ №431393 від 22.05.2019;

від відповідача - Божинський В.В., посвідчення №69 від 04.07.18,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/2179/19 за позовом приватного підприємства «Універсал-Транс» до Київської обласної державної адміністрації про визнання недійсним підпункту 2.3.21 пункту 2.3 договорів про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування від 06.04.2018 №54, №55 та №56.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 25.02.2019 відкрито провадження в справі № 910/2179/19, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 21.03.2019.

09.07.2019 до суду надійшло клопотання відповідача про закриття провадження у справі, оскільки спір у справі виник з договору про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування, та вирішення такого спору належить до юрисдикції адміністративного суду, що було встановлено постановою Великої Палати Верховного Суду у справі № 910/2175/18.

Представники сторін безпосередньо в підготовчому судовому засіданні 09.07.2019 надали усні пояснення та просили про закриття провадження в справі.

Так, скасовуючи судові рішення судів господарської юрисдикції постановою Великої Палати Верховного Суду 12.06.2019 у справі № 910/2175/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КІР-Автотранс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "АТП Стріла", Київської обласної державної адміністрації та Управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації про визнання незаконним та скасування рішення і визнання договору недійсним встановлено юрисдикцію адміністративних судів.

Судом зазначено, що предметом розгляду в даній справі є дії адміністрації, як суб`єкта владних повноважень і перевірка результату дій такого органу під час реалізації покладених на нього управлінських функцій, а також відповідність приписам чинного законодавства договору, укладеного сторонами за результатами таких дій, що в цілому свідчить про публічно-правовий характер спірних правовідносин.

Пункт 16 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України формулює поняття адміністративного договору як спільного правового акта суб`єктів владних повноважень або правового акта за участю суб`єкта владних повноважень та іншої особи, що ґрунтується на їх волеузгодженні, має певне розмаїття форм, визначає взаємні права та обов`язки його учасників у публічно-правовій сфері і укладається на підставі закону.

Відповідно до положень статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» забезпечення організації пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування покладається на виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту, а на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Автономної Республіки Крим чи області (внутрішньообласні маршрути), - на Раду міністрів Автономної Республіки Крим або обласні державні адміністрації.

Вказані повноваження виконавчого органу сільської, селищної, міської ради кореспондуються з повноваженнями, зазначеними у підпунктах 10 та 12 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а повноваження адміністрації - з пунктом 2 статті 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», який передбачає, що місцева державна адміністрація забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв`язку, телебачення, радіомовлення, торгівлі та громадського харчування, побутового і транспортного обслуговування незалежно від форм власності.

Частина перша статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» указує, що організація проведення конкурсу та визначення умов перевезень покладаються на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.Отже, з огляду на вказані приписи норм матеріального та процесуального права, на органи виконавчої влади та місцевого самоврядування покладені повноваження із забезпечення обслуговування населення засобами транспорту, в тому числі із залученням з цією метою на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

Пунктом 1 Порядку (в редакції, чинній на час проведення конкурсу) передбачено, що цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування і є обов`язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами (організаціями), залученими на договірних умовах для організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсними комітетами та автомобільними перевізниками.

Відповідно до змісту абзацу 3 пункту 2 Порядку конкурсний комітет - це постійний або тимчасовий орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця.

Отже, наведена норма дає підстави для висновку, що рішення конкурсного комітету, утвореного відповідним органом влади для виконання покладених на останнього повноважень, є управлінським у сфері транспортного обслуговування.

Системний аналіз наведених норм права дає підстави висновку, що орган виконавчої влади - це суб`єкт владних повноважень, що виступає у правовідносинах щодо організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів як організатор та контролюючий орган у цій сфері, відповідно й правовідносини, що складаються між організатором та учасниками конкурсу під час його організації та проведення містять ознаки публічно-правових відносин у розумінні КАС України, а договір про організацію перевезень, укладений за наслідками проведення такого конкурсу, відповідає ознакам адміністративного договору.

Тобто предметом розгляду в цій справі є дії адміністрації як суб`єкта владних повноважень і перевірка результату дій такого органу під час реалізації покладених на нього управлінських функцій, а також відповідність приписам чинного законодавства договору, укладеного сторонами за результатами таких дій, що в цілому свідчить про публічно-правовий характер спірних правовідносин.

Приймаючи до уваги предмет та підстави позовних вимог даної справи, а також постанову Великої Палати Верховного Суду від 12.06.2019, суд вважає за необхідне зазначити, що суд першої інстанції має враховувати визначені касаційною інстанцією подібні правовідносини у даному спорі.

Зважаючи на суб`єктний склад учасників правовідносин, предмет та характер спору, у даній справі 910/2179/19 та справі 910/2175/18, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду, місцевий господарський суд дійшов висновку, що ці справи виникли у справах в подібних відносинах, а відтак спір у справі 910/2179/19 не підлягає розгляду в порядку господарського судочинства та має розглядатися в порядку адміністративного судочинства.

За змістом пункту 1 частини першої статті 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, а відкрите провадження у справі підлягає закриттю, якщо спір не підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства.

Отже, враховуючи вище викладені норми законодавства, суд приходить до висновку, що вказаний спір не підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства і підлягає закриттю на підставі пункту 1 частини першої статті 231 Господарського процесуального кодексу України.

Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Згідно частини другої статті 231 Господарського процесуального кодексу України, якщо провадження у справі закривається з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої цієї статті, суд повинен роз`яснити позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд справи.

За приписами пункту 5 частини першої статті 7 Закону України «Про судовий збір», сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі: закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Відповідне клопотання щодо повернення судового збору до суду не подане. Отже, повернення судового збору без відповідного клопотання не допускається.

Керуючись пункту 1 частини першої статті 231 та статей 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,

УХВАЛИВ:

1.Закрити провадження у справі № 910/2179/19 за позовом приватного підприємства «Універсал-Транс» ( код 30056005, 02089, м. Київ, проспект Броварський, 51) до Київської обласної державної адміністрації (код 00022533, 01196. Київ, площа Лесі Українки, 1),приватного підприємства «Універсал-Транс» про визнання недійсним підпункту 2.3.21 пункту 2.3 договорів про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування від 06.04.2018 №54, №55 та №56 у зв`язку з тим, що вказаний спір не підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства

2. Роз`яснити приватному підприємству «Універсал-Транс» про його право на звернення з даним позовом до адміністративного суду за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала набрала законної сили 09.07.2019 та може бути оскаржена протягом десяти днів з дня складання повного судового рішення до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва.

Повне судове рішення складено 11.07.2019.

Суддя І.Д. Курдельчук

Предыдущий документ : 82995664
Следующий документ : 82995668