Постановление № 82353970, 11.06.2019, Святошинский районный суд города Киева

Дата принятия
11.06.2019
Номер дела
759/9635/19
Номер документа
82353970
Форма судопроизводства
Дела об административных правонарушениях
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ун.№ 759/9635/19

пр.№ 3/759/4167/19

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року м. Київ

Суддя Святошинського районного суду міста Києва Войтенко Ю.В., розглянувши матеріали, що надійшли від Національного агенства з питань запобігання корупції, про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення №50-25/498 від 11.05.2019 року, убачається, що за результатами аналізу Звіту політичної партії «Наші» (код ЄДРПОУ 39660969) про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за ІV квартал 2018 року поданого до Національного агентства 11.02.2019, встановлено, що у Звіті Партії в таблиці 1.1 «Внески грошовими коштами на рахунки політичної партії від фізичних осіб» глави 1 розділу ІІІ Звіту Партії зазначено, що 09.11.2018 за розрахунковим документом №@ 2PL513125 на користь Партії надано внесок від ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у сумі 69 999,7 грн. з порушенням встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичної партії фізичними особами, тобто вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину у вчиненні вказаного адміністративного правопорушення не визнав та пояснив, що йому не було відомо про наявність податкового боргу у сумі 21,02 грн на момент надання внеску. Також, ним було надано відомості про відсутність будь-яких доходів у 2018 році та будь-яких обтяжень належного йому рухомого майна.

Вивчивши матеріали справи, зроблено висновки про таке.

Відповідно до вимог ст. 245 Кодексу України про адміністративні правопорушення серед ряду завдань провадження в справах про адміністративні правопорушення є: всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи та вирішення її в точній відповідності з законом.

Відповідно до ст. 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення, під час підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушення суддя повинен перевірити чи правильно складений протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення.

Відповідно до ст. 280 Кодексу України про адміністративні правопорушення, орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно з ст. 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки (відеозапису), які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Обов`язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до статті 14 пункту 14.1.156 Податкового кодексу України, податкове зобов`язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Згідно з п. 14.1.175 ст. 14 Податкового кодексу України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Так, згідно ст.ст. 19, 20, 35 Податкового кодексу України податковий орган наділений повноваженнями та має обов`язки щодо належного інформування платника податків про існування у нього податкового боргу, а також здійснення контролю за вжиття заходів щодо своєчасного погашення податкових зобов`язань платника податків.

Відповідно до вимог податкового законодавства, платник податків несе відповідальність лише за узгоджене податкове зобов`язання, яке у разі несвоєчасної сплати стає податковим боргом платника податку.

Згідно статті 54 пункту 54.1 Податкового кодексу України самостійно узгоджена платником податку сума грошового зобов`язання є лише сума, яку платник податку обчислює самостійно в податковій декларації, поданої ним до податкового органу. У всіх інших випадках момент узгодження суми податкового зобов`язання нарахованого самостійно контролюючим органом пов`язаний з інформуванням платника податків про існування такого нарахування, або про існування податкового боргу.

Відповідно до статей 57, 58 пунктів 57.2, 57.3 та 58.1 Податкового кодексу України, контролюючий орган надсилає платнику податків податкове повідомлення - рішення, якщо сума грошового зобов`язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до ст. 54 цього Кодексу.

Відповідно до статті 58 пункту 58.3 Податкового кодексу України, податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення або у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 цього Кодексу. У такому самому порядку надсилаються податкові вимоги та рішення про результати розгляду скарг.

Вимогами статті 59 пункту 59.1 Податкового кодексу України встановлдено, що у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до статті 59 пункту 59.4 Податкового кодексу України, податкова вимога надсилається (вручається) також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов`язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КодексуУкраїни про адміністративні правопорушення, адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Статтею 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність особи за порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії.

Отже, обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони даного правопорушення є вина суб`єкта правопорушення, яка полягає в тому, що суб`єкт правопорушення, усвідомлюючи встановлені стосовно нього обмеження щодо здійснення внеску на підтримку політичної партії, вчинив порушення порядку надання внеску на підтримку політичних партій.

Так в ході судового розгляду було встановлено, що станом на 09.11.2018 року у ОСОБА_1 обліковувався податковий борг у сумі 21,02 грн.

Разом з тим, в матеріалах справи відсутні докази того, що ОСОБА_1 належним чином було повідомлено про наявність у нього податкового боргу, а лише наявна копія листа Державної фіскальної служби України, який адресований Національному агентству з питань запобігання корупції, яким встановлено, що у ОСОБА_1 наявний податковий борг у сумі 21,02 грн.

Крім того, як вбачається з відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, за період з 1 кварталу 2018 року по 4 квартал 2018 року, інформація про доходи ОСОБА_1 відсутня. Відповідно до Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (податкові застави) №59321705 від 23.04.2019 в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна інформація стосовно ОСОБА_1 відсутня.

На підставі викладеного, суд надходить до висновку про те, що матеріали справи не містять належних і допустимих доказів наявності у діях ОСОБА_1 вини у формі умислу, у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а тому суд надходить до висновку про необхідність у відповідності до вимог ст. 247 ч. 1 п. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення закриття провадження у даній справі, у зв`язку із відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Керуючись ст. ст. 247, 283, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

ПОСТАНОВИВ:

Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення ОСОБА_1 - закрити у зв`язку із відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд міста Києва протягом десяти днів з дня її винесення.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку на її апеляційне оскарження.

Суддя Ю.В. Войтенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 82353970 ?

Документ № 82353970 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 82353970 ?

Дата ухвалення - 11.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82353970 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

В якому cуді було засідання по документу № 82353970 ?

В Святошинский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 82353959
Следующий документ : 82353979