Постановление суда № 82236352, 03.06.2019, Заречный районный суд города Сумы

Дата принятия
03.06.2019
Номер дела
591/6580/16-а
Номер документа
82236352
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 591/6580/16-а

Провадження № 6-а/591/4/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2019 року Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого в особі судді – КЛИМЕНКО А. Я.

при секретарі – Устименко М. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми заяву представника позивачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 – адвоката Кучменко Сергія Вікторовича про здійснення судового контролю за виконанням рішення у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до Сумської міської ради

про зобов`язання вчинити певні дії -

встановив:

Представником ОСОБА_1 і ОСОБА_2 – адвокатом Кучменко С. В. було подане клопотання про здійснення судового контролю за виконанням рішення шляхом накладення на міського голову м. Суми, як керівника суб`єкта владних повноважень (Сумської міської ради) штрафу згідно ст.382 КАС України за невиконання постанови Зарічного районного суду м. Суми від 03.05.2017 у справі № 591/6580/16-а, та за неподання звіту про його виконання. Також у цьому клопотанні представник заявників просить зобов`язати Сумську міську раду подати до Зарічного районного суду звіт про виконання зазначеної постанови.

Сумською міською радою були подані заперечення на вказане клопотання, в яких висловлюється позиція із посиланням на законодавство про місцеве самоврядування, зокрема про те, що міський голова не є керівником Сумської міської ради, її не очолює та від імені ради не приймає рішення, навпаки він підзвітний міській раді. Міський голова позбавлений можливості зобов`язати депутатів ради забезпечити їх активну участь у діяльності ради, оскільки це суперечить принципу незалежності депутата, буде втручанням в дискреційні повноваження відповідного колегіального органу, що є неприпустимим. Накладення штрафу на міського голову буде зачіпати його права та охоронювані законом інтереси, а оскільки він не залучений до участі у справі, то буде позбавлений права на ефективний захист. У зв`язку з цим Сумська міська рада просить відмовити у задоволенні клопотання про накладення на міського голову штрафу, а також просить встановити додатковий строк подання звіту про виконання постанови Зарічного районного суду м. Суми від 03.05.2017 у справі № 591/6580/16-а.

Представник ОСОБА_1 і ОСОБА_2 – адвокат Кучменко С. В. подав до суду заяву в якій просить суд слухати справу у його відсутність, клопотання підтримує, просить суд його задоволити.

Сумська міська рада про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, представник Сумської міської ради до суду не з`явився.

Суд, розглянувши матеріали справи, вважає що клопотання про здійснення судового контролю за виконанням рішення підлягає частковому задоволенню з таких підстав:

Постановою Зарічного районного суду м. Суми від 03.05.2017 у справі № 591/6580/16-а, яка набрала законної сили, було задоволено позов ОСОБА_1 і ОСОБА_2 та зобов`язано Сумську міську раду на найближчому пленарному засіданні чергової сесії затвердити проект землеустрою щодо відведення їм земельних ділянок площею 0,1000 га кожному для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Цією постановою було зобов`язано Сумську міську раду протягом одного місяця з дня набрання нею законної сили, подати до Зарічного районного суду м. Суми звіт про її виконання.

Ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 28.11.2017, прийнятою в порядку судового контролю за виконанням вказаної постанови, було накладено на міського голову м. Суми, як керівника суб`єкта владних повноважень (Сумської міської ради), відповідального за виконання постанови, штраф у розмірі десяти мінімальних заробітних плат, що становить 32000 грн. за невиконання постанови Зарічного районного суду м. Суми від 03.05.2017 у даній справі.

Також цією ухвалою було встановлено Сумській міській раді новий строк подання звіту про виконання постанови Зарічного районного суду м. Суми від 03.05.2017 протягом п`ятнадцяти днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2018 ухвалу Зарічного районного суду м. Суми від 28.11.2017 було залишено без змін.

Отже, ухвала Зарічного районного суду м. Суми від 28.11.2017 набрала законної сили 17.01.2018, тому до 01.02.2018 (протягом п`ятнадцяти днів з дня набрання нею законної сили) Сумська міська рада повинна була подати звіт про виконання постанови Зарічного районного суду м. Суми від 03.05.2017 року.

Проте, такий звіт був поданий Сумською міською радою лише 11.06.2018, тобто із суттєвим порушенням встановленого судом строку. Доказів неможливості подання звіту у встановлений судом строк, Сумська міська рада суду не подала.

З поданого звіту та доданих до нього документів вбачається, що Сумській міський голова Лисенко О. М. на розгляд сесії, яка відбулась 03.05.2018 року, виніс проект рішення «Про надання у власність земельних ділянок ОСОБА_1 та ОСОБА_2 » та особисто голосував «за» по цьому питанню. Проте, рішення прийняте не було, оскільки не набрало достатньої кількості голосів.

Згідно ст. 129 Конституції України, однією із основних засад судочинства є обов`язковість судового рішення.

В ст. 129-1 Конституції України встановлено, що суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Серед основних засад (принципів) адміністративного судочинства, які закріплені в ст. 2 КАС України визначається обов`язковість судового рішення.

Згідно ст. 14 КАС України, судове рішення, яким закінчується розгляд справи в адміністративному суді, ухвалюється іменем України. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 370 КАС України, судове рішення, яке набрало законної сили, є обов`язковим для учасників справи, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності, – за її межами.

Згідно ст. 6 КАС України, суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини в рішеннях по справах «Іммобільяре Саффі» проти Італії», «Горнсбі проти Греції», «Жовнер проти України», «Бурдов проти Росії», «Ясіун`єне проти Литви», «Руйану проти Румунії» наголошує на тому, що «право на звернення до суду було б ілюзорним, якби національна правова система Договірної Сторони дозволяла, щоб остаточне обов`язкове для виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду однієї зі сторін. Виконання рішення, винесеного будь-яким судом, має розглядатися як невід`ємна частина «судового розгляду».

При цьому, Європейський суд з прав людини зазначає, що адміністративні органи є складовою держави, яка керується принципом верховенства права, а відтак інтереси цих органів збігаються з необхідністю належного здійснення правосуддя. Якщо адміністративні органи відмовляються або не спроможні виконати рішення суду, чи навіть зволікають з його виконанням, то гарантії, надані статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стороні на судовому етапі, втрачають свою мету.

В контексті статті 6 цієї Конвенції, виконання судового рішення, прийнятого будь-яким судом, має розглядатися як складова «судового розгляду».

Статтею 382 КАС України встановлений порядок здійснення судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах.

У відповідності до частин 1 – 4 цієї статті, суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, може зобов`язати суб`єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

За наслідками розгляду звіту суб`єкта владних повноважень про виконання рішення суду або в разі неподання такого звіту суддя своєю ухвалою може встановити новий строк подання звіту, накласти на керівника суб`єкта владних повноважень, відповідального за виконання рішення, штраф у розмірі від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Половина суми штрафу стягується на користь позивача, інша половина – до Державного бюджету України.

Питання про накладення штрафу вирішується за клопотанням позивача або за ініціативою судді у судовому засіданні з повідомленням сторін. Неприбуття у судове засідання сторін, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду цього питання.

Постанова Зарічного районного суду м. Суми від 03.05.2017 року у даній справі не була виконана Сумською міською радою ні в добровільному порядку, ні в строки встановлені ухвалою від 28.11.2017 року протягом п`ятнадцяти днів з дня набрання цією ухвалою законної сили (ухвала набрала законної сили 17.01.2018 року, тому постанова повинна була бути виконана до 01.02.2018 року).

Слід зазначити, що в цей період (з 17.01.2018 року по 01.02.2018 року) відбулась сесія міської ради 31.01.2018 року, що вбачається з витягу із протоколу засідання сесії, проте питання щодо виконання постанови Зарічного районного суду м. Суми від 03.05.2017 року міським головою на неї винесено не було.

Із заперечень Сумської міської ради на клопотання про встановлення судового контролю та звіту про виконання судового рішення вбачається, що Сумській міський голова Лисенко О. М. виніс на розгляд сесії, яка відбулась 03.05.2018 року, проект рішення «Про надання у власність земельних ділянок ОСОБА_1 та ОСОБА_2 » та особисто голосував «за» по цьому питанню. Проте, рішення прийняте не було, оскільки питання не набрало достатньої кількості голосів.

Тобто питання щодо виконання судового рішення було винесено на розгляд сесії з суттєвим порушенням строку (на три місяці), встановленому в ухвалі Зарічного районного суду м. Суми від 28.11.2017 року.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема витягів з протоколів сесій, які відбулись в період після 03.05.2018 року та по 03.06.2019 року (відбулось двадцять чотири сесії), питання щодо виконання судового рішення у даній справі більше на розгляд сесії міським головою не виносилось.

Отже, судове рішення не виконане Сумською міською радою ні у встановлений судом строк, ні на протязі досить тривалого часу. Будь-яких інших заходів, спрямованих на виконання судового рішення, після прийняття ухвали Зарічного районного суду м. Суми від 28.11.2017 року, окрім вищезазначеного одноразового винесення питання на розгляд сесії та особистим голосування «за» це питання, міським головою не вчинялось.

У відповідності до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі по тексту – Закон), одним із основних принципів місцевого самоврядування є принцип законності, що включає безумовне виконання судових рішень, які набрали законної сили.

В статті 42 Закону встановлені повноваження сільського, селищного, міського голови до яких, зокрема належить забезпечення здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади. Зазначене повноваження безумовно включає забезпечення організації виконання судових рішень, які набрали законної сили.

Крім того, згідно цієї статті, сільський, селищний, міський голова організовує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого органу; підписує рішення ради та її виконавчого органу; скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, громадянами; укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори; видає розпорядження у межах своїх повноважень та здійснює інші повноваження.

Згідно частини 5 ст. 42 цього Закону, сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

В ст. 12 Закону встановлено, що сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідного села, селища, міста. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.

Конституційний Суд України в рішенні від 06.07.1999 року № 7-рп/99 наголосив, що міський голова – це головна посадова особа територіальної громади міста (абзац 3 пункту 4 мотивувальної частини).

У пункті 1 резолютивної частини вказаного рішення, Конституційний Суд України вказав, що положення ст. 12, частин 3 – 6 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в контексті статті 141 Конституції України треба розуміти так, що сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою відповідної територіальної громади з представницьким мандатом.

Згідно ст. ст. 1, 10 Закону, сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

Отже, з наведених норм слідує, що міський голова м. Суми є головною посадовою особою територіальної громади м. Суми, яку, в свою чергу представляє Сумська міська рада, як орган місцевого самоврядування.

Тому, з урахуванням вищенаведених норм та їх офіційного роз`яснення Конституційним Судом України, зважаючи на функції та повноваження сільського, селищного, міського голови, закріплені в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», керівником Сумської міської ради є саме міський голова м. Суми, який є відповідальним за виконання судового рішення. Це також зазначено в ухвалі Зарічного районного суду м. Суми від 28.11.2017 у даній справі, яка залишена без змін постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2018 року.

Крім того, з вищенаведених норм вбачається, що у міського голови достатньо засобів та важелів для організації виконання судового рішення, якими в даному випадку міський голова не скористався, та враховуючи специфіку роботи ради, обмежився одноразовим винесенням питання на розгляд сесії та особистим голосуванням «за» по цьому питанню. Хоча згідно ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міський голова має повноваження, зокрема скликати сесії ради, вносити пропозиції та формувати порядок денний сесій ради і головувати на пленарних засіданнях ради, а також інші повноваження.

Рішенням Конституційного Суду України від 13.12.2011року № 17-рп/2011 було визнано такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), положення частин другої, третьої, шостої, восьмої статті 267 КАС України (в редакції, що діяла до 15.12.2017 – прим.), які передбачають право суду накладати штрафи на посадових осіб, у тому числі керівників колегіального органу, за невиконання суб`єктом владних повноважень постанови суду або неподання звіту про виконання судового рішення.

Також у даному рішенні наголошено (п. 6.3 абз. 3), що положення статті 267 КАС України визначають порядок здійснення судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, тобто спрямовані на забезпечення виконання рішень суду.

У зв`язку з цим вищенаведене повністю спростовує заперечення Сумської міської ради на клопотання про здійснення судового контролю за виконанням рішення.

Крім того, на день постановлення цієї ухвали судове рішення залишається не виконаним.

За наведених фактичних обставин та відповідних їм правових норм, суд приходить до висновку про накладення на міського голову м. Суми штрафу в мінімальному розмірі, встановленому ч. 3 ст. 382 КАС України (двадцять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб), оскільки він одноразово, проте в з порушенням встановленого судом строку, намагався виконати судове рішення, але потім тривалий час, маючи відповідні повноваження, ніяких інших, встановлених чинним законодавством дій, спрямованих на виконання судового рішення, не вчиняв.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.12.2018 складає 1921 грн., тому розмір штрафу становить 20 х 1 921 грн. = 38420 грн..

Відповідно до ч. 7 ст. 382 КАС України, сплата штрафу не звільняє від обов`язку виконати рішення суду і подати звіт про його виконання. Повторне невиконання цього обов`язку тягне за собою застосування наслідків, установлених частинами першою і другою цієї статті, але розмір нового штрафу при цьому збільшується на суму штрафу, який було або мало бути сплачено за попередньою ухвалою.

Згідно наведеної норми розмір штрафу (38420 грн.) необхідно збільшити на суму штрафу, який було або мало бути сплачено за попередньою ухвалою Зарічного районного суду м. Суми від 28.11.2017, що складав 32000 грн., тому загальний розмір штрафу складає 70420 грн..

При цьому, як було зазначено, згідно ч. 7 ст. 382 КАС України, сплата штрафу не звільняє від обов`язку виконати рішення суду і подати звіт про його виконання.

Тому суд встановлює новий строк для виконання рішення та подання звіту про його виконання протягом тридцяти днів з дня набрання цією ухвалою законної сили.

Згідно ч. 6 ст. 382 КАС України, ухвала суду про накладення штрафу, що набрала законної сили, направляється для виконання до державної виконавчої служби. Тобто така ухвала є виконавчим документом.

Відповідно до ч. 3 ст. 373 КАС України, виконавчий лист, а у випадках, встановлених цим Кодексом, – ухвала суду є виконавчими документами. Виконавчий лист, ухвала мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

Згідно ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження», у виконавчому документі зазначаються, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх адреса місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника – фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків боржника (для фізичних осіб платників податку).

Оскільки дана ухвала є виконавчим документом, в ній необхідно вказати наведені відомості щодо стягувача та боржника.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 5, 6, 7, 14, 370, 372, 382 Кодексу адміністративного судочинства України, суд –

УХВАЛИВ:

Заяву про здійснення судового контролю за виконанням судового рішення задоволити частково.

Накласти на міського голову м. Суми, як керівника суб`єкта владних повноважень (Сумської міської ради), відповідального за виконання судового рішення, штраф у розмірі 70420 грн. за невиконання постанови Зарічного районного суду м. Суми від 03.05.2017 року у даній справі.

Стягнення штрафу здійснити відповідно до ч. 3 ст. 382 КАС України шляхом стягнення половини суми штрафу, що становить 35210 грн. на користь ОСОБА_1 і ОСОБА_2 (в рівних частинах по 17605 грн. на користь кожного); іншу половину, що становить 35210 грн., стягнути до Державного бюджету України.

Стягувач: ОСОБА_1 , адреса місця проживання – АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1 ; дата народження – ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Стягувач: Павлова Світлана Анатоліївна, адреса місця проживання – АДРЕСА_4 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_2 ; дата народження – 16 грудня 1966 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Боржник: міський голова м. Суми – Лисенко Олександр Миколайович, адреса місця проживання: АДРЕСА_5 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_3 ; дата народження – 27 березня 1971 року.

Встановити Сумській міській раді новий строк подання звіту про виконання постанови Зарічного районного суду м. Суми від 03.05.2017 року у справі № 591/6580/16-а протягом тридцяти днів з дня набрання цією ухвалою законної сили.

Відповідно до ст. 256 КАС України, дана ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та може бути оскаржена згідно ст. ст. 294, 295 КАС України до Другого апеляційного адміністративного суду через Зарічний районний суд м. Суми шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 06 червня 2019 року.

СУДДЯ А. Я. КЛИМЕНКО

Предыдущий документ : 82236350
Следующий документ : 82236360