Решение № 82191771, 03.06.2019, Запорожский окружной административный суд

Дата принятия
03.06.2019
Номер дела
280/750/19
Номер документа
82191771
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

03 червня 2019 року о/об 17 год. 36 хв.Справа № 280/750/19 м.ЗапоріжжяЗапорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Прасова О.О. при секретарі Новіковій Д.А., за участю представника позивача Гришко І.І. , представника відповідача Сонгулії В.В., розглянувши у місті Запоріжжі у відкритому судовому засіданні у порядку загального позовного провадження адміністративну справу

за позовом Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія Роксолана" (69035, м.Запоріжжя, вул.Сєдова, буд.3; код ЄДРПОУ 30001181)

до Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146)

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

ВСТАНОВИВ:

До Запорізького окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія Роксолана" (надалі - позивач, ТДВ «СК Роксолана») до Головного управління ДФС у Запорізькій області (надалі - відповідач, ГУ ДФС у Запорізькій області), в якому позивач просить суд: 1) визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення №0031711306 від 05.11.2018 прийняте Головним управлінням ДФС у Запорізькій області на підставі акту перевірки №618/08-01-14-04/30001181 від 16.10.2018; 2) визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення №0017221404 від 05.11.2018 прийняте Головним управлінням ДФС у Запорізькій області на підставі акту перевірки №618/08-01-14-04/30001181 від 16.10.2018.

У позові позивачем зазначено наступне: 1) первинні документи складені позивачем, а саме: попередній договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» б/н від 25.11.2015 та прокол №505/1 від 28.12.2015 Загальних зборів учасників позивача дозволили позивачу класифікувати актив - відповідну частку у статутному капіталі ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» як утримувану для продажу, та здійснювати її облік за правилами МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність". Приймаючи до уваги, що асоційоване підприємство - ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» часткою у статутному капіталі якого володіє позивач знаходиться на стадії припинення шляхом добровільної ліквідації за рішенням учасників, а відповідачем встановлено, що неповернутий статутний капітал ТДВ «СК Роксолана» у розмірі 450000,00 грн. по балансу ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» закрито збитками від діяльності (додаток 2 до Акту перевірки №530/08011403/23289546 від 05.09.2018), тобто, передача частини активів після ліквідації вказаного товариства у відповідності до приписів ст.167 Господарського кодексу України, пп.4 ч.1 ст.5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», ч.12 ст.111 Цивільного кодексу України позивачу не передбачається, договірна вартість частки, визначеної умовами попереднього договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» б/н від 25.11.2015 є не нижчою її справедливої вартості. Вказані обставини не заперечується і Відповідачем, виходячи зі змісту Акту перевірки. Крім того, фахівцями відповідача в ході проведення перевірки не надано оцінку наступним обставинам. В лютому 2016 року ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» прийняло рішення щодо ліквідації (Протокол зборів ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» №б.н. від 22.02.2016 року). В зв`язку з чим у керівництва компанії ТДВ «СК Роксолана» з`явилась впевненість щодо неотримання будь-яких вигід або коштів в майбутньому з цієї інвестиції. На підтвердження вірності цих висновків свідчить той факт, що за 2016 рік від ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» отримано ліквідаційній баланс, за показниками якого розмір чистих активів емітента мав нульовий показник. Навіть використовуючи вимоги МСБО 28 інвестор повинен був відобразити знецінення активу станом на кінець 2015 року, як подію після дати балансу, яка вимагає коригування показників звітності, що мало б наслідком той самий фінансовий результат. 2) Згідно з додатком 8 до Акту перевірки переплата податку на доходи з фізичних осіб на початок 18.03.2016 складала 85,84 грн. 18.03.2016 виплачений аванс робітникам компанії шляхом: перерахування на зарплатні картки в АБ «Індустріалбанк» у сумі 30697,89 грн.; перерахування на зарплатні картки в ПАТ КБ «Приватбанк» у сумі 554,64 грн.; перерахування на поточний рахунок в АБ «Індустріалбанк» у сумі 3220,00 грн. Всього на загальну суму 34472,53 грн. Згідно розрахунку авансу за березень 2016 року нараховано ПДФО 7556,41 грн. Перераховано 18.03.2016 до бюджету 7551,00 грн. Вихідний залишок по розрахункам ПДФО на 18.03.2016 - переплата 80,43 грн. Таким чином, фахівець ДФС невірно відобразив належні до сплати суми ПДФО по цій даті, і, як наслідок, нарахував недоїмку, яка не мала місця. По сумам податку на доходи з фізичних осіб за 04.04.2016 - 6459,02 грн. та за 05.04.2016 - 1459,74 грн. позивач звертає увагу суду на наступне. 04.04.2016 частина заробітної плати у сумі 29853,23 грн. була отримана готівкою із Банку ПАТ «КБ «Хрещатик». 04.04.2016 в банк було передано платіжне доручення №10 на суму 7991,00 грн. - ПДФО (згідно пп.168.1.2 п.168.1 ст.168 Податкового кодексу України). Сума цього платіжного доручення враховувала виплату заробітної плати за 04.04.2016 та за 05.04.2016. При цьому позивач зауважує, що ПАТ «КБ «Хрещатик» станом на 04.04.2016 не перебував під будь-якими санкціями з боку НБУ. Платіжне доручення було прийнято банком, але повернуто без виконання з вини банку 08.04.2016 що підтверджується відповідним надписом (відміткою банку) на платіжному дорученні. Позивачем фактично сплачено відповідну суму податку через інший банк 06.04.2016, що підтверджується платіжними дорученнями: №382 від 06.04.2016 на суму 7991,00 грн.

Представник позивача позов підтримав.

Відповідачем подано до суду відзив на позов (т.1, а.с.105-107), в якому зазначено, що станом на 31.12.2015 ТДВ «СК Роксолана» належала частка у Статутному капіталі ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» у розмірі 59,125%, що за номінальною вартістю складає 450000,00 грн. Внески до Статутного капіталу були здійсненні грошовими коштами 22.10.2001. За період володіння інвестиціями, ТДВ «СК Роксолана» здійснювало облік втрати від зменшення вартості даних інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства. ТДВ «СК Роксолана» надає звітність згідно норм Міжнародних стандартів фінансової звітності. В ході перевірки не встановлено фактів взяття ТДВ «СК Роксолана» на себе юридичних або конструктивних зобов`язань, здійснення платежів за дорученням асоційованого підприємства - ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» протягом 2015-2017 років. За даними бухгалтерського обліку встановлено, що ТДВ «СК Роксолана» у 2015 році на рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі» віднесено втрати від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності. Враховуючи викладене, ТДВ «СК Роксолана» порушено п.44.1, 44.2 ст.44 p.II, пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 р.ІІІ Податкового кодексу України, ст.9 Закон України від 16.07.1999 за №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зі змінами та доповненнями), §38,39 МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» та безпідставно включено до складу втрат від участі в капіталі суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» (код ЄДРПОУ 23289546) у розмірі 425870,00 грн., в результаті чого занижено податок на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму 76657,00 грн., у тому числі за 2015 рік на 76657,00 грн. У періоді з 01.01.2016 по 31.12.2017 податок з доходів фізичних осіб на виплачений дохід нараховано у розмірі 460976,76 грн. - перераховано 461856,40 грн. В ході проведення перевірки повноти нарахування, утримання та своєчасність сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів фізичних осіб, встановлено несвоєчасне перерахування до бюджету податку на доходи з фізичних осіб при виплаті заробітної плати найманим робітникам на загальну суму 8330,37 грн., а саме: за лютий 2016р. - 35,40 грн.; за березень 2016р. - 7990,03 грн.; за червень 2016р. - 25,82 грн.; за липень 2016р. - 127,39 грн.; за жовтень 2016р. - 117,35 грн.; за листопад 2016р. - 34,38 грн. Станом на початок 05.02.2016 Дт заборгованість податку на доходи з фізичних осіб при виплаті заробітної плати найманим робітникам складає 57,11 грн. нараховано 8710,51 грн. За поточну дату здійснено виплату у розмірі 8618,00 грн. Таким чином станом на кінець 05.02.2016 Кт заборгованість складає 35,40 грн., яка була погашена 19.02.2016, що на 14 днів пізніше ніж день виплати доходу. Станом на початок 18.03.2016 Дт заборгованість податку на доходи з фізичних осіб при виплаті заробітної плати найманим робітникам складає 85,84 грн. нараховано 7708,14 грн. За поточну дату здійснено виплату у розмірі 7551,00 грн. Таким чином станом на кінець 18.03.2016 Кт заборгованість складає 71,30 грн., яка була погашена 06.04.2016, що на 19 днів пізніше ніж день виплати доходу. Станом на початок 04.04.2016 Кт заборгованість податку на доходи з фізичних осіб при виплаті заробітної плати найманим робітникам складає 71,30 грн. нараховано 6459,02 грн. За поточну дату виплати податку з доходів фізичних осіб не здійснювалось. Таким чином станом на кінець 04.04.2016 Кт заборгованість складає 6530,32 грн., яка була погашена 06.04.2016, що на 2 дні пізніше ніж день виплати доходу. Станом на початок 05.04.2016 Кт заборгованість податку на доходи з фізичних осіб при виплаті заробітної плати найманим робітникам складає 6530,32 грн. нараховано 1459,71 грн. За поточну дату виплати податку з доходів фізичних осіб не здійснювалось. Таким чином станом на кінець 05.04.2016 Кт заборгованість складає 7990,03 грн., яка була погашена 06.04.2016, що на 1 день пізніше ніж день виплати доходу. Станом на початок 03.06.2016 Дт заборгованість податку на доходи з фізичних осіб при виплаті заробітної плати найманим робітникам складає 524,25 грн. нараховано 10356,08 грн. За поточну дату здійснено виплату у розмірі 9806,00 грн. Таким чином станом на кінець 03.06.2016 Кт заборгованість складає 25,82 грн., яка була погашена 06.06.2016, що на 4 дні пізніше ніж день виплати доходу. Станом на початок 01.07.2016 Дт заборгованість податку на доходи з фізичних осіб при виплаті заробітної плати найманим робітникам складає 2221,00 грн. нараховано 2348,39 грн. За поточну дату виплати податку з доходів фізичних осіб не здійснювалось. Таким чином станом на кінець 01.07.2016 Кт заборгованість складає 127,39 грн., яка була погашена 15.07.2016, що на 14 днів пізніше ніж день виплати доходу. Станом на початок 02.11.2016 Дт заборгованість податку на доходи з фізичних осіб при виплаті заробітної плати найманим робітникам складає 23,63 грн. нараховано 152,98 грн. За поточну дату здійснено виплату у розмірі 12,00 грн. Таким чином станом на кінець 02.11.2016 Кт заборгованість складає 117,35 грн., яка була погашена 04.11.2016, що на 2 дні пізніше ніж день виплати доходу. Станом на початок 04.11.2016 Дт заборгованість податку на доходи з фізичних осіб при виплаті заробітної плати найманим робітникам складає 616,53 грн. нараховано 649,51 грн. За поточну дату виплати податку з доходів фізичних осіб не здійснювалось. Таким чином станом на кінець 04.11.2016 Кт заборгованість складає 32,98 грн., яка була погашена 04.11.2016, що на 2 дні пізніше ніж день виплати доходу. Станом на початок 18.11.2016 Дт заборгованість податку на доходи з фізичних осіб при виплаті заробітної плати найманим робітникам складає 69,48 грн. нараховано 8679,88 грн. За поточну дату здійснено виплату у розмірі 8609,00 грн. Таким чином станом на кінець 18.11.2016 Кт заборгованість складає 01,40 грн., яка була погашена 05.12.2016, що на 17 днів пізніше ніж день виплати доходу.

Представник відповідача проти позову заперечував.

Ухвалою судді від 13.03.2019 відкрито провадження в адміністративній справі та призначено підготовче судове засідання на 08.04.2019 об 09 год. 15 хвил. за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 08.04.2019 відкладено підготовче судове засідання на 06.05.2019 на 12 год. 00 хвил.

Ухвалою суду від 06.05.2019 закрито підготовче провадження і призначено справу до судового розгляду по суті на 27.05.2019 об 09 год. 30 хвил.

Ухвалою суду від 27.05.2019 у судовому засіданні оголошено перерву до 03.06.2019 об 17 год. 00 хвил.

Розглянувши наявні матеріали та фактичні обставини справи, дослідивши і оцінивши надані докази в їх сукупності, суд з`ясував наступне.

У період з 18.09.2018 по 08.10.2018 ГУ ДФС у Запорізькій області проведена документальна планова виїзна перевірка ТДВ «СК Роксолана» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, валютного - за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2011 по 31.12.2017, за результатами якої складено Акт №618/08-01-14-04/30001181 від 16.10.2018 (надалі - Акт перевірки №618/08-01-14-04/30001181 від 16.10.2018) (т.1, а.с.16-45, 111-124).

У висновку Акту перевірки №618/08-01-14-04/30001181 від 16.10.2018 зазначено наступне: «… Перевіркою встановлені порушення ТДВ «СК Роксолана»: 1) п.44.1, 44.2 ст.44 p.II, пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 р.ІІІ Податкового кодексу України, ст.9 Закон України від 16.07.1999 за №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зі змінами та доповненнями), §38,39 МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства», в результаті чого занижено податок на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму 76657,00 грн., у тому числі: - за 2015 рік на 76657,00 грн. … 3) пп.168.1.2 п.168.1 ст.168, п.176.2 «а» ст.176, п.171.1, п.171.2 «а» ст.171 Податкового кодексу України … ТДВ «СК Роксолана» за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 несвоєчасно перераховано до бюджету податок на доходи з фізичних осіб у сумі 8608,72 грн., у т.ч.: за січень 2016р. - 137.84 грн.; за лютий 2016р. - 175,91 грн.; за березень 2016р. - 7990,03 грн.; за червень 2016р. - 25,82 грн.; за липень 2016р. - 127,39 грн.; за жовтень 2016р. - 117,35 грн.; за листопад 2016р. - 34,38 грн. …».

Результатом розгляду ГУ ДФС у Запорізькій області Акту перевірки №618/08-01-14-04/30001181 від 16.10.2018 стало прийняття 05.11.2018 стосовно ТДВ «СК Роксолана» податкових повідомлень-рішень:

1) №0017221404, яким ТДВ «СК Роксолана» збільшено грошове зобов`язання по податку на прибуток на суму 76657 грн. 00 коп., з яких: 76657 грн. 00 коп. - за податковими зобов`язаннями; 00 грн. 00 коп. - за штрафними (фінансовими) санкціями (т.1, а.с.48).

2) №0031711306, яким ТДВ «СК Роксолана» збільшено грошове зобов`язання по податку на доходи фізичних осіб на суму 6212 грн. 27 коп. (т.1, а.с.46).

Спір з приводу калькуляцій сум між сторонами відсутній.

Позивачем в обґрунтування позовних вимог щодо взаємовідносин з ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» надано до суду, зокрема: Протокол загальних зборів учасників ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» від 22.02.2016; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест»; Зміни до установчих документів ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест»; Картки рахунку 14; Розрахунки змін від участі в капіталі ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест»; Журнал-ордер і Відомість по рахунку 14 Довгострокові фінансові інвестиції за 01.01.08-31.03.18; Протокол №498/1 Загальних зборів учасників ТДВ «СК Роксолана» від 20.11.2015; Попередній договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» від 25.11.2015.

Також, позивачем в обґрунтування позовних вимог щодо сплати до бюджету податку на доходи з фізичних осіб надано до суду, зокрема: банківські виписки; Розрахунок авансу за березень 2016 року; Платіжне доручення №10 від 04.04.2016.

Судом досліджено: Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств ТДВ «СК Роксолана» за 2015 рік (уточнюючу) Звіт про фінансовий стан ТДВ «СК Роксолана».

Також, судом досліджено Висновок експертного дослідження №64 економічної експертизи по адміністративній справі №280/750/19 (т.1, а.с.152-166).

При вирішенні спору по суті суд враховуючи викладене вище виходить з наступного.

Згідно з §38 Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» (надалі - МСБО 28) якщо частка суб`єкта господарювання у збитках асоційованого або спільного підприємства дорівнює або перевищує його частку в асоційованому або спільному підприємстві, то суб`єкт господарювання припиняє визнання своєї частки подальших збитків. Частка в асоційованому або спільному підприємстві - це балансова вартість інвестиції в асоційоване або спільне підприємство, визначена за методом участі в капіталі, разом з будь-якими довгостроковими внесками, які, за сутністю, складають частину чистих інвестицій суб`єкта господарювання в асоційоване або спільне підприємство. Наприклад, стаття, за якою розрахунок не планується і не очікується в близькому майбутньому, є за сутністю продовженням інвестиції суб`єкта господарювання в асоційоване або спільне підприємство. Такі статті можуть включати привілейовані акції та довгострокову дебіторську заборгованість або позики, але не включають торговельну дебіторську заборгованість, торговельну кредиторську заборгованість або будь-яку довгострокову дебіторську заборгованість, для якої існує відповідне забезпечення, таке як кредити під забезпечення. Збитки, визнані при застосуванні метода участі в капіталі, що перевищують інвестицію суб`єкта господарювання у звичайні акції, застосовуються до інших компонентів частки суб`єкта господарювання в асоційованому або спільному підприємстві в порядку, зворотному їхньому старшинству (тобто переважному праву при ліквідації).

Відповідно до §39 МСБО 28 після зменшення частки суб`єкта господарювання до нуля, додаткові збитки та зобов`язання визнаються тільки у тому обсязі, щодо якого суб`єкт господарювання взяв на себе юридичні або конструктивні зобов`язання або здійснив платежі за дорученням асоційованого або спільного підприємства. Якщо у подальшому асоційоване або спільне підприємство відображає у звітності прибутки, суб`єкт господарювання поновлює визнання своєї частки цих прибутків тільки після того, як його частка прибутків дорівнює частці невизнаних збитків.

У редакції МСБО 28 на момент здійснення господарських операцій, які є предметом спору, розміщеній на сайті Міністерства фінансів України, §13 має інший зміст ніж той, який наведений позивачем у позові та експертом у Висновку експертного дослідження №64 економічної експертизи по адміністративній справі №280/750/19.

Звідси суд не приймає до уваги Висновок експертного дослідження №64 економічної експертизи по адміністративній справі №280/750/19.

Однак, у редакції МСБО 28 на момент здійснення господарських операцій, які є предметом спору, розміщеній на сайті Міністерства фінансів України, зазначено: «… 15. Окрім випадків, коли інвестиція або частина інвестиції в асоційоване або спільне підприємство класифікується як утримувана для продажу відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", інвестиція або будь-яка утримувана частка в інвестиції, не класифікована як утримувана для продажу, має бути класифікована як непоточний актив. … 20. Суб`єкт господарювання застосовує МСФЗ 5 до інвестиції або частини інвестиції в асоційоване або спільне підприємство, яка відповідає критеріям для її класифікації як утримуваної для продажу. Будь-яку збережену частку інвестиції в асоційоване чи спільне підприємство, яка не класифікована як утримувана для продажу, слід обліковувати за методом участі в капіталі до вибуття такої частки, класифікованої як утримувана для продажу. Після вибуття суб`єкт господарювання обліковує будь-яку збережену частку участі в асоційованому або спільному підприємстві відповідно до МСФЗ 9, окрім випадків, коли збережена частка участі продовжує бути асоційованим чи спільним підприємством, і в такому випадку суб`єкт господарювання застосовує метод участі в капіталі. …».

Суд погоджується з думкою позивача, що з моменту підписання попереднього договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі, даний актив слід оцінювати відповідно до вимогам Міжнародного стандарту фінансової звітності 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» (надалі - МСФЗ 5), зокрема - відповідно до §6 МСФЗ 5.

Відповідачем не доведено протиправності Попереднього договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» від 25.11.2015.

У §15 МСФЗ 5 зазначено, що суб`єкт господарювання оцінює непоточний актив (або ліквідаційну групу), класифікований як утримуваний для продажу, за нижчою з оцінок: або за балансовою вартістю, або за справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж.

Суд погоджується з позицією позивача: «… асоційоване підприємство - ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» часткою у статутному капіталі якого володіє позивач знаходиться на стадії припинення шляхом добровільної ліквідації за рішенням учасників, а відповідачем встановлено, що неповернутий статутний капітал ТДВ «СК Роксолана» у розмірі 450000,00 грн. по балансу ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» закрито збитками від діяльності (додаток 2 до Акту перевірки №530/08011403/23289546 від 05.09.2018), тобто, передача частини активів після ліквідації вказаного товариства у відповідності до приписів ст.167 Господарського кодексу України, пп.4 ч.1 ст.5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», ч.12 ст.111 Цивільного кодексу України позивачу не передбачається, договірна вартість частки, визначеної умовами попереднього договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТДВ ДТ «Запоріжсталь-Інвест» б/н від 25.11.2015 є не нижчою її справедливої вартості. …».

Враховуючи наведене та матеріали справи, суд не вбачає порушення позивачем вимог п.44.1, 44.2 ст.44 p.II, пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 р.ІІІ Податкового кодексу України, ст.9 Закон України від 16.07.1999 за №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зі змінами та доповненнями), §38,39 МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» та заниження податку на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму 76657,00 грн., у тому числі: - за 2015 рік на 76657,00 грн.

На Платіжному дорученні №10 від 04.04.2016 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 08.04.2016 зазначено: «Повернення без виконання з вини ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» …» (т.1, а.с.89).

Звідси, суд погоджується, що позивачем несвоєчасно перераховано податок на доходи фізичних осіб у сумі 7991,00 грн. не з його вини.

Доказів щодо своєчасного перерахування інших сум податку на доходи фізичних осіб, наведених в Акті перевірки №618/08-01-14-04/30001181 від 16.10.2018, або відсутності вини щодо несвоєчасної їх перерахування, позивач до суду не надав.

Суд погоджується з доводами відповідача, що позивачем не своєчасно перераховано до бюджету податок на доходи фізичних осіб у сумі 617,72 грн. (617,72 грн. = 8608,72 грн. - 7991,00 грн.).

Враховуючи наведене та Розрахунок податкового зобов`язання та штрафних (фінансових) санкцій (т.1, а.с.47) суд вважає обґрунтованою штрафну (фінансову) санкцію у сумі 273,22 грн. (273,22 грн. = 6212,27 грн. - 5939,05 грн.).

Таким чином, суд вбачає порушення позивачем пп.168.1.2 п.168.1 ст.168, п.176.2 «а» ст.176, п.171.1, п.171.2 «а» ст.171 Податкового кодексу України та обґрунтоване застосування до нього штрафної (фінансової) санкції у сумі 273,22 грн.

У ст.19 Конституції України зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (ч.1 ст.9 КАС України).

Відповідно до ст.77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

З урахуванням з`ясованих обставин, досліджених матеріалів справи суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача підлягають частковому задоволенню. Доводи позивача та відповідача частково не приймаються судом до уваги виходячи з вище зазначеного.

Судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи (ч.1 ст.132 КАС України).

Суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі (ч.1 ст.143 КАС України).

Відповідно до ч.1 ст.139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Оскільки судом не прийнято до уваги Висновок експертного дослідження №64 економічної експертизи по адміністративній справі №280/750/19, то, відповідно, судом не прийнято документи про оплату позивачем проведення економічної експертизи у сумі 8800,00 грн. у підтвердження витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Як вбачається з матеріалів справи, адміністративний позов підписано та направлено до суду безпосередньо генеральним директором ТДВ «СК Роксолана» М.В. Хомич, а не особою, яка надавала правничу допомогу.

Позивачем не надано до суду доказів про відсутність у штаті ТДВ «СК Роксолана» юрисконсульта та потреби у професійній правничій допомозі адвоката.

Позивачем не надано до суду доказів розумної економічної причини (ділової мети) щодо взаємовідносин з Адвокатським об`єднанням «Аксіома».

Представником позивача документально та нормативно не обґрунтована кількість витраченого часу щодо надання професійної правничої допомоги.

Також, суд вважає вартість послуг і робіт правничої допомоги, зазначену у наданих до суду документах, не співмірною з фактично виконаними послугами та роботами.

Отже, судові витрати на правничу допомогу у сумі 12500,00 грн. є не обґрунтованими та не можуть бути стягнуті на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

Звідси, у стягненні витрат на правничу допомогу у сумі 12500,00 грн. має бути відмовлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9, 77, 132, 139, 143, 243-246 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Визнати частково протиправним та частково скасувати податкове повідомлення-рішення №0031711306 від 05.11.2018, прийняте Головним управлінням ДФС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146) на підставі Акту перевірки №618/08-01-14-04/30001181 від 16.10.2018, в частині збільшення Товариству з додатковою відповідальністю "Страхова компанія Роксолана" (69035, м.Запоріжжя, вул.Сєдова, буд.3; код ЄДРПОУ 30001181) грошового зобов`язання по податку на доходи фізичних осіб на суму 5939 грн. 05 коп., з яких: 00 грн. 00 коп. - за податковими зобов`язаннями; 5939 грн. 05 коп. - за штрафними (фінансовими) санкціями.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення №0017221404 від 05.11.2018, прийняте Головним управлінням ДФС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146) на підставі Акту перевірки №618/08-01-14-04/30001181 від 16.10.2018, яким Товариству з додатковою відповідальністю "Страхова компанія Роксолана" (69035, м.Запоріжжя, вул.Сєдова, буд.3; код ЄДРПОУ 30001181) збільшено грошове зобов`язання по податку на прибуток на суму 76657 грн. 00 коп., з яких: 76657 грн. 00 коп. - за податковими зобов`язаннями; 00 грн. 00 коп. - за штрафними (фінансовими) санкціями.

В іншій частині позову - відмовити.

Стягнути на користь Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія Роксолана" (69035, м.Запоріжжя, вул.Сєдова, буд.3; код ЄДРПОУ 30001181) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146) судовий збір в сумі 1915 грн. 24 коп.

Рішення суду першої інстанції набирає законної сили у строк та порядок визначений ст.255 КАС України.

Рішення суду першої інстанції оскаржується у строк та порядок встановлений ст.ст.292, 295, 297 КАС України.

Повний текст судового рішення складено 04.06.2019.

Суддя О.О. Прасов

Часті запитання

Який тип судового документу № 82191771 ?

Документ № 82191771 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 82191771 ?

Дата ухвалення - 03.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82191771 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 82191771 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 82191771, Запорожский окружной административный суд

Судебное решение № 82191771, Запорожский окружной административный суд было принято 03.06.2019. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить необходимые сведения.

Судебное решение № 82191771 относится к делу № 280/750/19

то решение относится к делу № 280/750/19. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 82191769
Следующий документ : 82191772