Постановление суда № 82066947, 29.05.2019, Хозяйственный суд Запорожской области

Дата принятия
29.05.2019
Номер дела
908/1274/19
Номер документа
82066947
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

номер провадження справи 12/8/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

29.05.2019 Справа № 908/1274/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя Господарського суду Запорізької області Смірнов О.Г.,

розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом: Приватного підприємства "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГЛОБАЛ ГРУП" (65009, м. Одеса, пров. Педагогічний, 3/4 офіс 1; адреса для листування: 65009, м. Одеса-9, а/с № 50-А)

до відповідача: Публічного акціонерного товариства "Відрадненське" (70406, Запорізька область, Запорізький район, с. Відрадне, вул. Перемоги, буд. 3)

про стягнення 165 281,20 грн.

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГЛОБАЛ ГРУП" звернулося до господарського суду Запорізької області з позовом до Публічного акціонерного товариства "Відрадненське" про стягнення 165 281,20 грн. з яких: 144 736,29 грн. основна заборгованість, 14 001,68 грн. інфляційні збитки та 6543,23 грн. 3% річних.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.05.2019 року наведену вище позовну заяву передано для розгляду судді Смірнову О.Г.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 250 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами загального або спрощеного позовного провадження. Питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Згідно із ч. 3 ст. 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Частиною 5 ст. 12 ГПК України передбачено, що для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 12 ГПК України справа за позовом Приватного підприємства "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГЛОБАЛ ГРУП" є малозначною.

Згідно із ч. 1 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Враховуючи викладене вказана справа № 908/1274/19 розглядається у порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ст. 248 ГПК України суд розглядає справу у порядку спрощеного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. Враховуючи викладене, суд звертає увагу відповідача на право подати відзив на позовну заяву у встановлений судом строк. Відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Частиною 5 ст. 252 ГПК України передбачено, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Суд вважає за необхідне розглядати справу у судовому засіданні та, у відповідності до ч. 1 ст. 120 ГПК України, повідомити сторони про час та місце судового засідання, визнати їх явку обов`язковою та викликати учасників справи у судове засідання.

Згідно ч. 4 ст. 74 ГПК України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Зі змісту позовної заяви вбачається, що вимоги позивача ґрунтуються на невиконанні відповідачем в повному обсязі зобов`язань з оплати товару, поставленого за видатковими накладними № 823 від 28.12.2017 року , № 8 від 10.01.2018 року, та № 14 від 16.01.2018 року.

Позивач в тексті позовної заяви зазначає, що між ним та відповідачем у спрощений спосіб укладено договір поставки.

Однак, у наданих до позовної заяви видаткових накладних № 823 від 28.12.2017 року, № 8 від 10.01.2018 року, та № 14 від 16.01.2018 року та рахунках на оплату товару № 826 від 28.12.2017 року, № 12 від 10.01.2018 року та № 21 від 16.01.2018 року містяться посилання на договір № 01/16 від 21.01.2016 року.

Враховуючи те, що позивачем недобросовісно здійснюються його процесуальні обов`язки щодо подання доказів, суд вважає за необхідне зобов`язати позивача надати: письмові пояснення щодо посилання в видаткових накладних № 823 від 28.12.2017 року, № 8 від 10.01.2018 року, № 14 від 16.01.2018 року та рахунках на оплату № 826 від 28.12.2017 року, № 12 від 10.01.2018 року, № 21 від 16.01.2018року на договір №01/16 від 21.01.2016 року; письмові пояснення, в яких зазначити чи укладався з відповідачем договір №01/16 від 21.01.2016 року; оригінали платіжних доручень, доданих до позовної заяви.

Керуючись ст. ст. 12, 176, 234, 247, 250-252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Присвоїти справі номер провадження 12/8/19.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження із повідомленням (викликом) сторін.

3. Судове засідання призначити на 24.06.2019 року о 14 год. 45 хв.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корпус 1, каб. № 217.

Електронна адреса Господарського суду Запорізької області: inbох@zp.arbitr.gov.ua, контакт-центр: 0-800-501-492.

4. Позивачу у строк, не більше ніж п`ять днів з дня отримання відзиву, надати суду відповідь на відзив із його документальним обґрунтуванням. Одночасно з надісланням (наданням) відповіді до суду направити її копію з доданими документами відповідачу, докази направлення/надання надати суду (додати до відповіді).

Запропонувати позивачу надати: оригінали усіх документів, доданих до позовної заяви – суду для огляду, всі наявні документи на підтвердження факту порушення відповідачем прав та законних інтересів позивача, листування з відповідачем по суті спору (з доказами направлення або вручення кореспонденції).

Суд роз`яснює позивачу, що відповідно до п. 2 ч. 2 та ч. 3 ст. 46 ГПК України позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. До закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

5. Відповідачу подати відзив на позов із урахуванням вимог ст. 165 ГПК України у строк до 19.06.2019 року, проте не пізніше п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, листування з позивачем по суті спору (з доказами направлення або вручення кореспонденції), докази можливої оплати (повністю або частково) заборгованості (платіжні документи в належним чином засвідчених копіях – для приєднання до справи, оригінали – суду для огляду). Одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду направити копію відзиву та доданих до нього документів позивачу, докази направлення/надання надати суду (додати до відзиву).

Запропонувати відповідачу надати письмові пояснення, з яких зазначити чи виставляв позивач на оплату рахунок № 752 від 01.12.2017 року; за якими накладними здійснена оплата платіжними дорученнями № 1128 від 28.12.2017 року та № 1161 від 03.01.2018 року, чи укладався з позивачем договір №01/16 від 21.01.2016 року.

Суд роз`яснює, що відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України в разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

6. Встановити відповідачу строк для подання заперечень із урахуванням вимог ст. 167 ГПК України до 24.06.2019 року, одночасно надіслати позивачу – копію заперечень.

7. Зобов`язати позивача надати: письмові пояснення щодо посилання в видаткових накладних № 823 від 28.12.2017 року, № 8 від 10.01.2018 року, № 14 від 16.01.2018 року та рахунках на оплату № 826 від 28.12.2017 року, № 12 від 10.01.2018 року, № 21 від 16.01.2018року на договір №01/16 від 21.01.2016 року; письмові пояснення, в яких зазначити чи укладався з відповідачем договір №01/16 від 21.01.2016 року, оригінали платіжних доручень, доданих до позовної заяви.

8. Явка у судове засідання уповноважених представників сторін обов`язкова.

9. Суд звертає увагу сторін, що згідно із ч. 1 ст. 58 ГПК України, пп. 11 п. 16-1 Перехідних положень Конституції України з 01.01.2019 року у судах першої інстанції представництво в суді відповідно до ст. 131-2 Конституції, здійснюється виключно адвокатами, крім малозначних спорів. Відповідно до ч. 4 ст. 60 ГПК України, повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

10. Повідомити сторони про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/.

11. Попередити сторони про відповідальність, передбачену ст. 135 ГПК України.

Відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

12. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання – 29.05.2019 року та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя О.Г. Смірнов

Учасники справи мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі.

Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в заявці.

Відповідно до п. 1.5.17. Інструкції з діловодства в господарських судах України документи, отримані електронною поштою без електронного цифрового підпису або каналами факсимільного зв`язку, не належать до офіційних. У разі надсилання електронних документів без електронного цифрового підпису та факсограм необхідно надсилати також оригінал документа в паперовій формі.

Часті запитання

Який тип судового документу № 82066947 ?

Документ № 82066947 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82066947 ?

Дата ухвалення - 29.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82066947 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 82066947 ?

В Хозяйственный суд Запорожской области
Предыдущий документ : 82066944
Следующий документ : 82066948