Постановление суда № 81461284, 26.04.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
26.04.2019
Номер дела
757/20229/19-к
Номер документа
81461284
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20229/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Тарасенко А.С. подав до суду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні за № 62019100000000046.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №62019100000000046 від 17.01.2019. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

Установлено, що посадові особи органів ДФС України, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб - ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) та його бенефіціарного власника компанії «Перрит Селект Інвестментс Лимитед» (Британські Віргінські острови), здійснюють протиправні дії, направлені на умисне ухилення ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974) від сплати податків, обов'язкових митних платежів, а також проведення безтоварних операцій в інтересах третіх осіб, направлених на створення штучного завищення ПДВ.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Сторона обвинувачення стверджує, що кошти - сума ліміту ПДВзазначених підприємств є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунку є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, щоу провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №62019100000000046 від 17.01.2019. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках. Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Прокурором доведено, що є всі підстави вважати, що сума податку на додану вартість (далі - ПДВ) в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) вказаних юридичних осіб є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності та на даний час є достатні підстави вважати, що сума ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по перелічених вище юридичних осіб може бути використана для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що призведе до їх втрати і унеможливить відшкодування шкоди державі та встановлення причетних до злочину осіб.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому метою арешту грошових коштів є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) ТОВ «Транс-Груп» (ЄДРПОУ 31861974), ТОВ «Спецінформ» (ЄДРПОУ 40412024), ТОВ «Джеймс-Торг» (ЄДРПОУ 41576363), ТОВ «Енерджи Системс» (ЄДРПОУ 40980182), ТОВ «Ремонтсіті» (ЄДРПОУ 40762070), ТОВ «Світ наших товарів» (ЄДРПОУ 40647312), ТОВ «Таск-Інвест-Актив» (ЄДРПОУ 40537999), ТОВ «Ріалант» (ЄДРПОУ 40513461), ТОВ «ФАСКІТОН» (ЄДРПОУ 40424904), ТОВ «Біалон» (ЄДРПОУ 40394194), ТОВ «Компанія Діжон» (ЄДРПОУ 40381777), ТОВ «Спец-Бізнесбуд» (ЄДРПОУ 39837446), ТОВ «БЦ-Трейд Континент» (ЄДРОПУ 40634942),ТОВ «Будкрафт» (ЄДРПОУ 40281801), ТОВ «ІР-Ойл» (ЄДРПОУ 42008033), ТОВ «Фактор Стар» (ЄДРПОУ 42030341), ТОВ «Інтерполіс Капітал» (ЄДРПОУ 42046414), ТОВ «ФПГ-Трейд» (ЄДРПОУ 42088873), ТОВ «АКП-Стоун» (ЄДРПОУ 42120094), ТОВ «3Д і Пласт» (ЄДРПОУ 42120424), ТОВ «Ейлін Гранд» (ЄДРПОУ 42124979), ТОВ «Веста-Стар» (ЄДРПОУ 42147650), ТОВ «Іст Вест Груп» (ЄДРПОУ 42158238), ТОВ «Константа Груп» (ЄДРПОУ 42158311), ТОВ «Веста Стандарт» (ЄДРПОУ 42182873), ТОВ «Іст Вест Інтер» (ЄДРПОУ 42182983), ТОВ «Іст Вест Контракт» (ЄДРПОУ 42183222), ТОВ «Бонус Рост» (ЄДРПОУ 42183683), ТОВ «Глобал Конкорд» (ЄДРПОУ 42185151), ТОВ «Бонус СТН» (ЄДРПОУ 42185298), ТОВ «Глобал Стар» (ЄДРПОУ 42185440), ТОВ «Анкома Лімітед» (ЄДРПОУ 42187625), ТОВ «Веста Інвест» (ЄДРПОУ 42188765), ТОВ «Прайд Ойл ЛТД» (ЄДРПОУ 42201534), ТОВ «Анкома Контракт» (ЄДРПОУ 42202276), ТОВ «Естарес Контракт» (ЄДРПОУ 42202407), ТОВ «Лінкас СТН» (ЄДРПОУ 42202480), ТОВ «Промтехсістемс» (ЄДРПОУ 42208456), ТОВ «Цепешлайф» (ЄДРПОУ 42208524), ТОВ «Аво Груп» (ЄДРПОУ 42209381), ТОВ «Скайлайт» (ЄДРПОУ 42221351), ТОВ «Саманта Груп» (ЄДРПОУ 42279988), ТОВ «Файненсім Груп» (ЄДРПОУ 42279993), ТОВ «Банатан Груп» (ЄДРПОУ 42281447), ТОВ «Крішана ЛТД» (ЄДРПОУ 42281473), ТОВ «Кашрек Олді» (ЄДРПОУ 42281520), ТОВ «Компанія Буд Лайф» (ЄДРПОУ 42296579), ТОВ «Аліот ЛТД» (ЄДРПОУ 42330881), ТОВ «4К Люмі» (ЄДРПОУ 42362269), ТОВ «Вітал-Сі» (ЄДРПОУ 42363152), ТОВ «Градусів 360» (ЄДРПОУ 42363325), ТОВ «Жиніс» (ЄДРПОУ 42365668), ТОВ «Інтеграл Мета» (ЄДРПОУ 42365846), ТОВ «Сольвірі» (ЄДРПОУ 42367026), ТОВ «Селера Груп» (ЄДРПОУ 42367546), ТОВ «Лендмар ХІ» (ЄДРПОУ 42369725), ТОВ «Браунджейд» (ЄДРПОУ 42379136), ТОВ «Хайтерлін» (ЄДРПОУ 42379555), ТОВ «Т-Октен» (ЄДРПОУ 42382201), ТОВ «Арм -24» (ЄДРПОУ 42386206), ТОВ «Центрснабстрой» (ЄДРПОУ 42386583), ТОВ «Тревел Павер» (ЄДРПОУ 42388711), ТОВ «Енейджер» (ЄДРПОУ 42399812), ТОВ «Монота Лізинг Торг» (42409372), ТОВ «Мокотрон» (ЄДРПОУ 42409432), ТОВ «Паралель Горизонту» (ЄДРПОУ 42417511), ТОВ «Зен Юн» (ЄДРПОУ 42417616), ТОВ «Оліан Сіс» (ЄДРПОУ 42423462), ТОВ «Контроліз» (ЄДРПОУ 42427556), ТОВ «Зораліт» (ЄДРПОУ 42437061), ТОВ «Тахтакс» (ЄДРПОУ 42441345), ТОВ «Гранд Ск» (ЄДРПОУ 42443613), ТОВ «Блек Брік» (ЄДРПОУ 42443651), ТОВ «Експрес Тікса» (ЄДРПОУ 42444063), ТОВ «Волдін» (ЄДРПОУ 42457968), ТОВ «Вінвіт» (ЄДРПОУ 42465984), ТОВ «Аво Спорт» (ЄДРПОУ 42454841), ТОВ «МВ Капітал» (ЄДРПОУ 42649620), ТОВ «Тайтон Груп» (ЄДРПОУ 42453455), ТОВ «Ейлін» (ЄДРПОУ 42121674), ТОВ «Такарді Плюс» (ЄДРПОУ 42460284), ТОВ «Циклон Альянс» (ЄДРПОУ 42460299), ТОВ «Геліос-Про Груп» (ЄДРПОУ 42460305), ТОВ «Інтел-А» (ЄДРПОУ 42460326), ТОВ «Маестро Стандарт» (ЄДРПОУ 42460352), ТОВ «Лінкас Олді» (ЄДРПОУ 42460394), ТОВ «Такарді» (ЄДРПОУ 42460420), ТОВ «Геліос Альянс» (ЄДРПОУ 42460441), ТОВ «Циклон Груп» (ЄДРПОУ 42460478), ТОВ «Файненсім ЛТД» (ЄДРПОУ 42460525), ТОВ «Інтел Стандарт» (ЄДРПОУ 42460567), ТОВ «Інтел Груп» (ЄДРПОУ 42460593), ТОВ «Маестро Конкорд» (ЄДРПОУ 42460609), ТОВ «Саманта Стар» (ЄДРПОУ 42460614), ТОВ «Саманта СТН» (ЄДРПОУ 42464006), ТОВ «Іст Вест Корп» (ЄДРПОУ 42464509), ТОВ «Такарді Стар» (ЄДРПОУ 42671420), ТОВ «Іст Вест Лайн» (ЄДРПОУ 42671588), ТОВ «Іст Вест Олді» (ЄДРПОУ 42672052), ТОВ «Сенсус Олді» (ЄДРПОУ 42672686), ТОВ «Такарді Корпорейшн» (ЄДРПОУ 42672796), ТОВ «Іст Вест СТН» (ЄДРПОУ 42673391), ТОВ «Іст Вест Інк» (ЄДРПОУ 42673480), ТОВ «Такарді Інтер» (ЄДРПОУ 42673590), ТОВ «Топ Вей» (ЄДРПОУ 42774465), ТОВ «Дюк-ЛТД» (ЄДРПОУ 42774677), ТОВ «Епіка Інтер» (ЄДРПОУ 42774753), ТОВ «Епіка Олді» (ЄДРПОУ 42774780), ТОВ «Старбрайт Інтер» (ЄДРПОУ 42774800), ТОВ «Старбрайт Груп» (ЄДРПОУ 42774821), ТОВ «Епіка СТН» (ЄДРПОУ 42774905), ТОВ «Сенсус Плюс» (ЄДРПОУ 42774973), ТОВ «Інтер Формат» (ЄДРПОУ 42775013), ТОВ «Епіка Стар» (ЄДРПОУ 42775076), ТОВ «Судран» (ЄДРПОУ 42459731), ТОВ «Дата Клаб» (ЄДРПОУ 42426505), ТОВ «Глассопт» (ЄДРПОУ 42511773), ТОВ «Гранд Буд Континент» (ЄДРПОУ 42045672), ТОВ «Спецфуд Логістик» (ЄДРПОУ 42333992), ТОВ «Зернофірм ЛТД» (ЄДРПОУ 42384324), ТОВ «Гурман Капітал» (ЄДРПОУ 42228755), ТОВ «Шефлера-НК» (ЄДРПОУ 42383556), ТОВ «Глобус Мікс» (ЄДРПОУ 42383577), ТОВ «Ганимеда» (ЄДРПОУ 42364643), ТОВ «Андромеда-Н» (ЄДРПОУ 42364690), ТОВ «Еджен» (ЄДРПОУ 42465146), ПП «Еребус-ЛТД» (ЄДРПОУ 42380089), ПП «Гекла-НК» (ЄДРПОУ 42380136), ТОВ «Майнд-Груп» (ЄДРПОУ 42511951), ТОВ «Рабіорс» (ЄДРПОУ 42478532), ТОВ «Західагро-Прод» (ЄДРПОУ 42321552), ТОВ «Агрокупава Трейдінг» (ЄДРПОУ 42390123), ТОВ «Трек Плюс» (ЄДРПОУ 42195510), ТОВ «Блокс Плюс» (ЄДРПОУ 42195840), ТОВ «Аваланш Торг» (ЄДРПОУ 42646216), ТОВ «Леватекс Прайм» (ЄДРПОУ 42725783), ТОВ «Екслостік» (ЄДРПОУ 42444147), ТОВ «Софтійська Компанія» (ЄДРПОУ 42443798), ТОВ «Коло Вест» (ЄДРПОУ 42450796), ТОВ «Промбінер» (ЄДРПОУ 42671970), ТОВ «Реал Інтерпрайм» (ЄДРПОУ 42729611), ТОВ «Танталс Груп» (ЄДРПОУ 42729632), ТОВ «Шарк Актив» (ЄДРПОУ 42769880), ТОВ «Хітрогруп» (ЄДРПОУ 42459609), ТОВ «Кріопт» (ЄДРПОУ 42459703), ТОВ «Іхалон» (ЄДРПОУ 42417422), ТОВ «Їжек» (ЄДРПОУ 42411415), ТОВ «Йодж» (ЄДРПОУ 42399498), ТОВ «Ромлім» (ЄДРПОУ 42429364), ТОВ «Промо Зерно Трейд» (ЄДРПОУ 42247783), ТОВ «Елантра Ком» (ЄДРПОУ 42247715), ТОВ «Бурковський ЛТД» (ЄДРПОУ 42473754), ТОВ «Балабанов» (ЄДРПОУ 42473728), ТОВ «ЛІмекс Стіл» (ЄДРПОУ 42211207), ТОВ «Карлстон» (ЄДРПОУ 42211694), ТОВ «Кепітал Стар Компані» (ЄДРПОУ 42211914), ТОВ «Стенд Ап Компані» (ЄДРПОУ 42212389), ТОВ «Бренд Біз» (ЄДРПОУ 42212457), ТОВ «Партнерс 2018» (ЄДРПОУ 42212923), ТОВ «Сайрос Кемп» (ЄДРПОУ 42213052), ТОВ «Вернум Контракт» (ЄДРПОУ 42213403), ТОВ «Ліміт Консалт» (ЄДРПОУ 42225309), ТОВ «Рівер Сайд» (ЄДРПОУ 42682254), ТОВ «Фреш Фуд Маркет» (ЄДРПОУ 42682322), ТОВ «Квік Стар» (ЄДРПОУ 42682364), ТОВ «Оіл Газ Пром Груп » (ЄДРПОУ 42682411), ТОВ «Про-Сис Рентал» (ЄДРПОУ 42682427), ТОВ «Автопром 2018» (ЄДРПОУ 42682453), ТОВ «Метал Контакт» (ЄДРПОУ 42682474), ТОВ «Тенеро Пром» (ЄДРПОУ 42682500), ТОВ «Саншайн Компані» (ЄДРПОУ 42682521), ТОВ «Імпекс Лайт 2018» (ЄДРПОУ 42682542), ТОВ «Інтекс Комюніті» (ЄДРПОУ 42682579), ТОВ «Рода Транс» (ЄДРПОУ 42682610), ТОВ «Мун Роуд» (ЄДРПОУ 42682652), ТОВ «Монті Трейд» (ЄДРПОУ 42682673), ТОВ «НК Груп 2018» (ЄДРПОУ 42683038), ТОВ «Транс Автогруп» (ЄДРПОУ 42683043), ТОВ «Фінком Консалт» (ЄДРПОУ 42683064), ТОВ «Механік Автогруп» (ЄДРПОУ 42683074), ТОВ «Сільгосп Техніка» (ЄДРПОУ 42683085), ТОВ «Грінворк Центр» (ЄДРПОУ 42683090), ТОВ «Д-Трейд Інвест» (ЄДРПОУ 42683106), ТОВ «Енергоінформ» (ЄДРПОУ 42683111), ТОВ «Бравіс Консалт» (ЄДРПОУ 42683127), ТОВ «Клаймінг Хіл» (ЄДРПОУ 42683132), ТОВ «Чілі Фудс» (ЄДРПОУ 42210161) на які вказані підприємства мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Заборонити будь яким особам використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов'язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Часті запитання

Який тип судового документу № 81461284 ?

Документ № 81461284 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81461284 ?

Дата ухвалення - 26.04.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81461284 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81461284 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 81461283
Следующий документ : 81461287