Постановление суда № 80774933, 12.11.2018, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
12.11.2018
Номер дела
757/55588/18-к
Номер документа
80774933
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55588/18-к

У Х В А Л А

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густяков Ю.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В клопотанні прокурора наявні достатні підстави для накладення арешту на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Постановою слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. від 16.10.2018 року суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів., тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти - суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «ТОНАР-ІНОКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41924946), ТОВ «ЛЕОНГАРД-МОТОРЗ» (код ЄДРПОУ 41924930), ТОВ «АВЕРС-ГРУПЗ» (код ЄДРПОУ 41924967), ТОВ «ФЕЛС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41701925), ТОВ «СТЕНТВОРК» (код ЄДРПОУ 41629980), ТОВ «ТД ЕПСІЛОН» (код ЄДРПОУ 41651780), ТОВ «ЕЛОТ-ТЕХКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41924993), ТОВ «ФЛЕЙМ СПБ» (код ЄДРПОУ 41925033), ТОВ «ЕРІДАНС-54» (код ЄДРПОУ 41925049), ТОВ «НІКАРД» (код ЄДРПОУ 41821922), ТОВ «ВІНДЕМІАТРИКС» (код ЄДРПОУ 41817680), ТОВ «АЛІОТ-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41822182), ТОВ «КРАМАКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41934184), ТОВ «ВІСМАР ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 41934268), ТОВ «ВІВАТ-ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41934303), ТОВ «РАВЕННА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41648694), ТОВ «БУДЕКСПЕРТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647842), ТОВ «БЕРТОНЕ-БУД» (код ЄДРПОУ 41647727), ТОВ «АЛЬБИОР» (код ЄДРПОУ 41568043), ТОВ «ДЕТЛАЙМ» (код ЄДРПОУ 41585425), ТОВ «ПРОЦИОР» (код ЄДРПОУ 41818218), ТОВ «АЛТЕКС БАЛАНС» (код ЄДРПОУ 41925075), ТОВ «ТД ДЮНА-777» (код ЄДРПОУ 41925069), ТОВ «АКТІВ-ФОРМАКС» (код ЄДРПОУ 41925080), ТОВ «БОНЕР» (код ЄДРПОУ 41444963), ТОВ «МАНКУРТ» (код ЄДРПОУ 41644967), ТОВ «АКРУКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41816645), ТОВ «ПРО-КСІМА» (код ЄДРПОУ 41820295), ТОВ «ЛАРІДАН» (код ЄДРПОУ 41822004), ТОВ «АККАМАР» (код ЄДРПОУ 41822109), ТОВ «АЛЬФЕККА» (код ЄДРПОУ 41820940), ТОВ «ТАГРАН» (код ЄДРПОУ 41817015), ТОВ «БРАНДІС 78» (код ЄДРПОУ 41924595), ТОВ «АЛЬ-ТЕРРА НЬЮ» (код ЄДРПОУ 41924511), ТОВ «РОЯЛ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41924637), ТОВ «БАГГЕР-МК» (код ЄДРПОУ 41924490), ТОВ «СІНТА-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41924485), ТОВ «АЛТО-ГРУПП-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41924464), ТОВ «РІТЗІО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41320008), ТОВ «СТАТУС МАРГІН» (код ЄДРПОУ 42186581), ТОВ «ЛАМІДІН» (код ЄДРПОУ 41585410)

ТОВ «БЕЛАТРИКС» (код ЄДРПОУ 41818155), ТОВ «МОВІТЕК» (код ЄДРПОУ 40267771), ТОВ «ТРЕЙД ПІВДЕНЬ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40117315), ТОВ «РОТОР ФАРМ» (код ЄДРПОУ 40410514), ТОВ «СІА ІНТЕРНЕЙШНЛ» (код ЄДРПОУ 41606345), ТОВ «АНЕСТА СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41800551), ТОВ «ФІШ ГРУП ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40329963), ТОВ "ЛІМІТЕД ЕДІШІОН" (код ЄДРПОУ 40143413), ТОВ "ЛІБЕРСТАТІК" (код ЄДРПОУ 41918801), ТОВ "СЕГІН" (код ЄДРПОУ 41822444), ТОВ "ОДРІЛЕН" (код ЄДРПОУ 41924731), ТОВ "АСІНДЕЙ"(код ЄДРПОУ 41583627), ТОВ "ПОЛІГРУМ" (код ЄДРПОУ 41923518), ТОВ "ПРО-КСІМА"(код ЄДРПОУ 41820295), ТОВ "ГРІТІС" (код ЄДРПОУ 41919763), ТОВ "ЦЕПРІКОН"(код ЄДРПОУ 41924621), ТОВ "РОВІТОН" (код ЄДРПОУ 41919999), ТОВ "ГУДСЕРВІС КСК" (код ЄДРПОУ 41934467), ТОВ "ОЛІВЕРТУМ" (код ЄДРПОУ 41923570), ТОВ "СЕРГАС" (код ЄДРПОУ 41677835), ТОВ "ТРИГИДІЯ" (код ЄДРПОУ 41924145), ТОВ "КРОКСИС" (код ЄДРПОУ 41923874), ТОВ "НЕМОКС ЛАЙФ"(код ЄДРПОУ 41924401), ТОВ "ДЕТЛАЙМ" (код ЄДРПОУ 41585425), ТОВ "МІЛАНЖ ДЕ ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41815065), ТОВ "БРАУЗ КОМ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41815039), ТОВ "ОРГВІНТЕХ" (код ЄДРПОУ 41923785), ТОВ "ПАТРІ ВЕРДЕ" (код ЄДРПОУ 41923586), ТОВ "КОЛОРІДЖН" (код ЄДРПОУ 41927344), ТОВ "МИКВІЛЬ" (код ЄДРПОУ 41920150), ТОВ "ТЕРАКС-ЛОГІСТІК"(код ЄДРПОУ 41934205), ТОВ "АЛТАРЕС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41934210), ТОВ "ПРОМПОСТАЧ ВІЛТІС" (код ЄДРПОУ 41934226), ТОВ "ДЕЛАЙН ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41791081), ТОВ "МИРОКОТІС" (код ЄДРПОУ 41919449), ТОВ "ЖЕРАЛДІН" (код ЄДРПОУ 41919234), ТОВ "ВІНЖЕТ" (код ЄДРПОУ 41919695), ТОВ "РЕЗАР ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41800588), ТОВ "ВИБУРКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41924050), ТОВ "ТАРФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41818035), ТОВ "АЛЕФ-ЄВРО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41924417), ТОВ "СЕЛМА ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 41934451), ТОВ "ІНТЕРТРЕЙД ПРОДАКТ" (код ЄДРПОУ 41705935), ТОВ "ТАКОС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41829256), ТОВ " ЮНІС-СПЕЦТОРГ" (код ЄДРПОУ 41925096), ТОВ "РЕКОН СІСТЕМЗ" (код ЄДРПОУ 41925122), ТОВ "КРОСС-ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41829282), ТОВ "КІБРІТ" (код ЄДРПОУ 41583564), ТОВ "ПАВЕРМОНТ" (код ЄДРПОУ 40410776), ТОВ АВІОР-КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 41821765), ТОВ "МІАПЛАЦИДУС" (код ЄДРПОУ 41817172),ТОВ ФЛОКШЕН (код ЄДРПОУ 41919428), ТОВ ВІНЖЕТ (код ЄДРПОУ 41919695), ТОВ СКАІР ПРОМ (код ЄДРПОУ 41934488), ТОВ"АЛЬБИОР" (код ЄДРПОУ 41568043), ТОВ ПРОЦИОР (код ЄДРПОУ 41818218), ТОВ "КРОЛЛ-ТЕК"(код ЄДРПОУ 41814894), ТОВ "ЮНІКОСТ" (код ЄДРПОУ 40092982), ТОВ "РЕЗАР ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41800588), ТОВ "ХОДРЕСТ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41658718), ТОВ "ТАКОС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41829256), ТОВ "МАКОН ПРОГРЕС"(код ЄДРПОУ 41925159), ТОВ «ТФ АВАРТ» (код ЄДРПОУ 42120487), ТОВ «АВАНТА-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41055648) із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Доручити виконання ухвали Державній фіскальній службі України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий

Часті запитання

Який тип судового документу № 80774933 ?

Документ № 80774933 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80774933 ?

Дата ухвалення - 12.11.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 80774933 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 80774933 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 80774929
Следующий документ : 80774944