Решение № 80544722, 14.03.2019, Лановецкий районный суд Тернопольской области

Дата принятия
14.03.2019
Номер дела
602/28/19
Номер документа
80544722
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 602/28/19

Провадження № 2/602/80/2019

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" березня 2019 р. Лановецький районний суд Тернопільської області

в складі: головуючого РАДОСЮКА А.В.

при секретарі МАЙХРУК Н.М.

розглянувши в письмовому провадженні в залі суду в місті Ланівці цивільну справу за позовом Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

в с т а н о в и в:

Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» звернулось в суд із позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, посилаючись на те, що 29.07.2013 року між сторонами укладено договір №б/н, відповідно до умов якого відповідач отримав кредит в розмірі 14000 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок зі сплатою відсотків за користування кредитом. У порушення норм закону та умов договору відповідач зобов'язання за договором належним чином не виконав внаслідок чого станом на 06.12.2018 року має заборгованість в сумі 41720 грн. 06 коп., тому позивач просить суд стягнути в його користь з відповідача вказану суму заборгованості, а також судові витрати понесені ним.

Представник позивача в судове засідання не з’явився, хоча про день, час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, однак на адресу суду від нього надійшла заява, в якій він просить розгляд справи проводити у його відсутності, позовні вимоги підтримує і просить позов задовольнити з мотивів, викладених в позовній заяві.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, хоча згідно ст.128 ЦПК України про день, час і місце розгляду справи був двічі повідомлений належним чином, не повідомив відповідач і про причини своєї неявки в судове засідання. Суд на підставі ст.280 ЦПК України проводив заочний розгляд даної справи.

Згідно ч.2 ст.247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи та оцінивши наявні докази, суд встановив наступні факти:

29.07.2013 року між Публічним акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк» та ОСОБА_1 укладено договір №б/н, відповідно до умов якого відповідач отримав кредит в розмірі 14000,00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок зі сплатою відсотків за користування кредитом.

Відповідач підтвердив свою згоду на те, що підписана заява разом з "Умовами та Правилами надання банківських послуг" та "Тарифами Банку", які викладені на банківському сайті www.privatbank.ua, складає між ним та банком договір про надання банківських послуг, що підтверджується його підписом у заяві.

При укладанні договору сторони керувались ч.1 ст.634 ЦК України, згідно якої договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Згідно ст. 509 ЦК України зобов’язання виникають з підстав, перерахованих в ст.11 ЦК України.

Відповідно до ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст.526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст.530 ЦК України, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

В силу вимог ч.1 ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно вимог ч. 2 ст. 1050 ЦК України якщо договором встановлено обов'язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 ЦК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк зобов'язується надати грошові кошти позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Судом встановлено, що позивач виконав свої зобов’язання та надав відповідачу вищевказаний кредит.

Відповідно до ст. 611 ЦК України, у разі порушення умов договору, настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Згідно п. 2.1.1.7.6 Договору при порушенні позичальником строків платежів по якомусь з грошових зобов’язань, передбачених даним договором, більш ніж на 30 днів, позичальник зобов’язаний заплатити Банку штраф в розмірі 500 грн. + 5% від суми позову.

Уклавши з ПАТ КБ «ПриватБанк»» договір від 29.07.2013 року та отримавши грошові кошти ОСОБА_1 систематично порушував свої договірні зобов’язання, про що неодноразово був повідомлений, в результаті чого станом на 06.12.2018 року заборгованість по договору становить 41720,06 грн., в тому числі тіло кредиту – 5533,84 грн., відсотки за користування кредитом – 20961,48 грн., пеня – 12761,88 грн., штраф (фіксована частина) – 500,00 грн., штраф (процентна складова) – 1962,86 грн., що знаходить своє підтвердження розрахунком заборгованості за договором № б/н від 29.07.2013 року станом на 06.12.2018 року.

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 21 жовтня 2015 року ухвалив постанову у справі № 6-2003цс15, предметом якої був спір про стягнення суми заборгованості за кредитним договором і зробив правовий висновок про те, що відповідно до статті 549 ЦК України штраф і пеня є одним видом цивільно-правової відповідальності, а тому їх одночасне застосування за одне й те саме порушення строків виконання грошових зобовязань за кредитним договором свідчить про недотримання положень, закріплених у статті 61 Конституції України щодо заборони подвійної цивільно-правової відповідальності за одне і те саме порушення, виходячи з наступного.

Цивільно-правова відповідальність - це покладення на правопорушника основаних на законі невигідних правових наслідків, які полягають у позбавленні його певних прав або в заміні невиконання обовязку новим, або у приєднанні до невиконаного обовязку нового додаткового.

Покладення на боржника нових додаткових обов’язків як заходу цивільно-правової відповідальності має місце, зокрема, у випадку стягнення неустойки (пені, штрафу).

Відповідно до статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобовязання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання (частина друга статті 549 ЦК України). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобовязання за кожен день прострочення виконання (частина третя статті 549 ЦК України).

За положеннями статті 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Умовами договору передбачено застосування пені як виду цивільно-правової відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобовязань по даному договору, внаслідок чого нарахування пені відбувається за кожний день прострочення.

У той самий час договором передбачена сплата штрафів як виду цивільно-правової відповідальності за інші правопорушення: один із них порушення термінів платежів по будь-якому із грошових зобовязань, передбачених договором.

Аналізуючи вищевикладені норми закону, суд дійшов висновку, що розмір заборгованості, яка підлягає стягненню необхідно зменшити на суму штрафу 2462,86 грн. відповідно до п. 2.1.1.7.6 Умов та правил надання банківських послуг.

Враховуючи вищенаведене, порушені права позивача підлягають захисту шляхом часткового задоволення позову і стягнення в його користь з ОСОБА_1 39257 гривень 20 копійок заборгованості за кредитним договором.

Згідно ч.1 ст. 141 ЦПК України суд, також вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_1 в користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» 1921 гривню 00 копійок сплаченого судового збору. При цьому суд бере до уваги платіжне доручення №PROM9B0А8W від 19.12.2018 року про сплату судового збору.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.12,81,128,141,259,263-265,280,288,352 ЦПК України, ст.ст. 11, 509, 525, 526, 527, 530, 611, 634, 1046, 1048, 1049, 1052, 1054, 1055 ЦК України, суд,-

в и р і ш и в:

Позов Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (місце знаходження: м.Дніпро вул.Набережна Перемоги, буд.50 , код ЄДРПОУ 14360570) до ОСОБА_1 (зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1) – задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, в користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (місце знаходження: м.Дніпро вул.Набережна Перемоги, буд.50, код ЄДРПОУ 14360570) 39257 (тридцять дев’ять тисяч двісті п’ятдесят сім) гривень 20 копійок заборгованості за договором № б/н від 29.07.2013 року (в тому числі тіло кредиту – 5533,84 грн., відсотки за користування кредитом – 20961,48 грн., пеня – 12761,88 грн.).

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, в користь Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (місце знаходження: м.Дніпро вул.Набережна Перемоги, буд.50, код ЄДРПОУ 14360570) 1921 гривню 00 копійок сплаченого судового збору.

В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається до Тернопільського апеляційного суду через Лановецький районний суд Тернопільської області.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя: ОСОБА_2

Предыдущий документ : 80544700
Следующий документ : 80598275