Постановление суда № 80343724, 11.03.2019, Днепропетровский окружной административный суд

Дата принятия
11.03.2019
Номер дела
160/2019/19
Номер документа
80343724
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УХВАЛА

11 березня 2019 р.Справа №160/2019/19

Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Голобутовський Р.З., розглянувши у місті Дніпро заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАШІ ВІКНА" про забезпечення позову в адміністративній справі за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАШІ ВІКНА" до Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області про визнання протиправними та скасування постанов,-

ВСТАНОВИВ:

До Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАШІ ВІКНА" (вул. Любарського, 98, м. Дніпро, 49000, код ЄДРПОУ 33769271) до Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (вул. Казакова, 3, м. Дніпро, 49000, код ЄДРПОУ 39788766), в якій позивач просить:

- визнати протиправним та скасувати Постанову про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами №ДН56/249/АВ/ІП-ФС/134 від 21.02.2019 про накладення на Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАШІ ВІКНА" штрафу в розмірі 4173,00 грн.;

- визнати протиправним та скасувати Постанову про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами №ДН56/248/НП/СПТД-ФС/133 від 21.02.2019 про накладення на Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАШІ ВІКНА" штрафу в розмірі 417300,00 грн.

Разом з позовною заявою представником Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАШІ ВІКНА" надано до суду заяву про забезпечення позову.

В обґрунтування заяви зазначено, що постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами набирають законної сили у день їх винесення, то існує вірогідність того, що виконавчою службою ще до розгляду справи по суті, будуть списані грошові кошти з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАШІ ВІКНА". У зв’язку з викладеним, представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАШІ ВІКНА" просить забезпечити позов шляхом: заборони відповідачу вчиняти будь-які дії щодо пред’явлення до виконання Постанови про накладення штрафу №ДН56/249/АВ/ІП-ФС/134 від 21.02.2019 та Постанови №ДН56/248/НП/СПТД-ФС/133 від 21.02.2019 до набрання законної сили судовим рішенням у даній справі; зупинення дії Постанови відповідача про накладення штрафу Постанови про накладення штрафу №ДН56/249/АВ/ІП-ФС/134 від 21.02.2019 та Постанови №ДН56/248/НП/СПТД-ФС/133 від 21.02.2019 до набрання законної сили судовим рішенням у даній справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 150 КАС України суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Згідно з ч. 2 ст. 150 КАС України, забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо: невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Дослідивши матеріали справи, суд робить висновок про необхідність вжиття заходів забезпечення позову з огляду на таке.

Відповідно до ч. 3 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Подання позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, якщо суд не застосував відповідні заходи забезпечення позову (ч. 4 ст. 150 КАС України).

Відповідно до ст. 151 КАС України адміністративний позов може бути забезпечено: 1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 3) встановленням обов'язку відповідача вчинити певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Згідно ч. 2 ст. 151 КАС України заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАШІ ВІКНА" зазначив, що повернення сум штрафних санкцій після рішення суду займе у позивача значний період, що не дасть можливості позивачу працювати та позбавить можливості здійснювати платежі по сплаті комунальних послуг та податків, що в свою чергу призведе до призупинення роботи значної кількості працівників, які працюють на орендованих у позивача нежитлових приміщеннях.

При вирішенні питання про забезпечення позову адміністративний суд здійснив оцінку необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності ускладнення виконання або невиконання рішення адміністративного суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

З огляду на викладене, суд робить висновок про необхідність забезпечення позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАШІ ВІКНА" шляхом заборони відповідачу вчиняти будь-які дії щодо пред’явлення до виконання Постанови про накладення штрафу №ДН56/249/АВ/ІП-ФС/134 від 21.02.2019 та Постанови №ДН56/248/НП/СПТД-ФС/133 від 21.02.2019 до набрання законної сили судовим рішенням у даній справі; зупинення дії Постанови відповідача про накладення штрафу Постанови про накладення штрафу №ДН56/249/АВ/ІП-ФС/134 від 21.02.2019 та Постанови №ДН56/248/НП/СПТД-ФС/133 від 21.02.2019 до набрання законної сили судовим рішенням у даній справі.

Також, суд зазначає, що наведений спосіб забезпечення адміністративного позову відповідає його предмету та спрямоване лише на збереження існуючого становища позивача до розгляду справи по суті.

Керуючись статтями 150-154, 241-243, 294, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАШІ ВІКНА" (вул. Любарського, 98, м. Дніпро, 49000, код ЄДРПОУ 33769271) про забезпечення позову в адміністративній справі за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАШІ ВІКНА" (вул. Любарського, 98, м. Дніпро, 49000, код ЄДРПОУ 33769271) до Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (вул. Козакова, 3, м. Дніпро, 49107, код ЄДРПОУ 39788766) про визнання протиправними та скасування постанов – задовольнити.

Заборонити Головному управлінню Держпраці у Дніпропетровській області вчиняти будь-які дії щодо пред’явлення до виконання Постанови про накладення штрафу №ДН56/249/АВ/ІП-ФС/134 від 21.02.2019 та Постанови №ДН56/248/НП/СПТД-ФС/133 від 21.02.2019 до набрання законної сили судовим рішенням у даній справі.

Зупинити дію Постанови Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області про накладення штрафу Постанови про накладення штрафу №ДН56/249/АВ/ІП-ФС/134 від 21.02.2019 та Постанови №ДН56/248/НП/СПТД-ФС/133 від 21.02.2019 до набрання законної сили судовим рішенням у даній справі.

Виконання ухвали з питань забезпечення адміністративного позову здійснюється негайно в порядку, встановленому законом для виконання судових рішень.

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАШІ ВІКНА" (вул. Любарського, 98, м. Дніпро, 49000, код ЄДРПОУ 33769271).

Боржник: Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області (вул. Казакова, 3, м. Дніпро, 49107, код ЄДРПОУ 39788766).

Ухвала може бути пред'явлена до виконання в порядку Закону України "Про виконавче провадження" до 11.03.2022 року.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Копію ухвали направити особам, які беруть участь у справі.

Ухвала суду набирає законної сили відповідно до статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в порядку та у строки, встановлені статтями 295 та 297 Кодексу адміністративного судочинства України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи ухвала суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 частини 1 розділу VII “Перехідні положення” Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 80343724 ?

Документ № 80343724 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80343724 ?

Дата ухвалення - 11.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80343724 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 80343724 ?

В Днепропетровский окружной административный суд
Предыдущий документ : 80343719
Следующий документ : 80343725