Постановление суда № 79691321, 08.02.2019, Луганский окружной административный суд

Дата принятия
08.02.2019
Номер дела
360/475/19
Номер документа
79691321
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі

08 лютого 2019 року СєвєродонецькСправа № 360/475/19 Суддя Луганського окружного адміністративного суду Петросян К.Є., перевіривши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) до Рубіжанського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області (вул.Студентська, 35А, м.Рубіжне, Луганська область, 93009) про визнання протиправною бездіяльності, зобов'язання вчинити певні дії,-

ВСТАНОВИВ:

05 лютого 2019 року до Луганського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Рубіжанського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області, відповідно до якої позивач просить суд:

визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо припинення виплати пенсії позивачу з лютого 2015 року;

зобов'язати відповідача поновити нарахування пенсії позивачу з лютого 2015 року, виплативши виниклу заборгованість.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що позивач перебуває на обліку у відповідача та є внутрішньо переміщеної особою, однак з лютого 2015 року відповідач припинив виплату пенсії позивачу. Рішення про припинення виплати пенсії позивач не отримував.

З посиланням на норми Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", позивач вважає дії щодо припинення виплати пенсії за віком протиправними і такими, що порушують його конституційні права.

Відповідно до частини другої статті 171 КАС України суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі.

Зазначена позовна заява відповідає вимогам статей 160, 161, 172 КАС України, підстав для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі не встановлено, тому вважаю за необхідне відкрити провадження у цій справі.

Оглядом позовної заяви встановлено, що позивачем заявлені такі клопотання: про відстрочення сплати судового збору; про поновлення процесуальних строків.

Частинами першою, другою статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

За приписами пункту 3 частини шостої статті 12 КАС України для цілей цього Кодексу справами незначної складності є справи щодо оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.

Згідно з вимогами частини першої статті 257 КАС України, за правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи незначної складності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 263 КАС України дана адміністративна справа має розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

З огляду позовної заяви вбачається, що позивач в даній справі є пенсіонером, якому призначено пенсію згідно із Законом № 1058-VI, та яка є внутрішньо переміщеною особою. Відповідачем є територіальний орган Пенсійного фонду України, на обліку у якого перебуває позивач, спір виник у зв'язку із припиненням відповідачем виплати пенсії позивачу як внутрішньо переміщеній особі.

Таким чином, дана справа має ознаки, визначені Верховним Судом у рішенні від 03.05.2018 ухваленому у зразковій справі № 805/402/18 (Пз/9901/20/18).

За таких обставин, суд дійшов висновку, що справу слід розглянути за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) з дотримання особливостей, визначених статтею 290 КАС України.

Що стосується клопотання про відстрочення сплати судового збору, суд зазначає таке.

Згідно з частиною другою статті 132 КАС України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Пунктом 3 частини першої статті 8 Закону України від 08 липня 2011 року № 3674-VI "Про судовий збір" регламентовано, що враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов: предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю.

Зазначені положення кореспондуються з приписами частини першої статті 133 КАС України.

Якщо у строк, встановлений судом, судові витрати не будуть оплачені, позовна заява залишається без розгляду або витрати розподіляються між сторонами відповідно до судового рішення у справі, якщо сплату судових витрат розстрочено або відстрочено до ухвалення судового рішення у справі (частина друга статті 133 КАС України).

Зважаючи на викладені позивачем обставини, з метою дотримання права позивача на доступ до правосуддя, суд вважає за необхідне відстрочити позивачу сплату судового збору у розмірі 768,40 грн до ухвалення судового рішення у справі.

Щодо клопотання про поновлення строку звернення до суду, суд зазначає таке.

Згідно з частиною першою статті 122 КАС України позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (частина друга статті 122 КАС України).

Відповідно до частин першої статті 121 КАС України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Частиною першою статті 46 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі Закон № 1058) передбачено, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми неотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

Частиною другою статті 46 Закону № 1058 встановлено, що нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів. Компенсація втрати частини пенсії у зв'язку з порушенням строків її виплати пенсіонерам здійснюється згідно із законом.

Спір у цій справі пов'язаний з невиплатою пенсійним органом вже нарахованих сум пенсійного забезпечення позивачу, які є джерелом існування, доходом та власністю (матеріальним інтересом, захищеним статтею 1 Першого протоколу до Конвенції). Цей довід випливає з викладених положень законодавства, і відповідно строк звернення до адміністративного суду за відновленням порушених пенсійних прав може обмежуватися лише спеціальною нормою Закону № 1058, що не суперечить положенням частини першої статті 122 КАС України, яка не виключає можливості розгляду спорів у справах, пов'язаних з пенсійними виплатами за минулий час поза межами шестимісячного строку.

З урахуванням вказаних норм Закону № 1058 без обмеження будь-яким строком мають виплачуватися лише нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію.

Оскільки позивач не отримував від відповідача жодного рішення про припинення виплати пенсії з лютого 2015 року, з якого б було можливим встановити підстави такого припинення, а на стадії відкриття провадження у даній справі не має об'єктивної можливості встановити, чи є вина відповідача у не нарахуванні чи у невиплаті позивачу в період з лютого 2015 року сум пенсії, і чи є такі дії територіального органу Пенсійного фонду України та їх наслідки з урахуванням вимог Закону № 1058 проявом порушення відповідачем законодавства про пенсійне забезпечення, суд не має правових підстав для відмови у судовому захисті пенсійних прав позивача та вважає за необхідне визнати причини пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними та поновити позивачу строк звернення до адміністративного суду.

За приписами частини третьої статті 77 КАС України докази суду надають учасники справи. Суд може запропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

З огляду на вищевикладене, суд вважає за необхідне витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає для з'ясування всіх обставин у справі.

Керуючись статтями 12, 77, 80, 160, 171, 248, 256, 257, 263 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Задовольнити клопотання позивача про поновлення пропущеного строку звернення до суду.

Визнати поважними причини пропуску строку звернення ОСОБА_1 до суду з позовом до Рубіжанського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області про визнання протиправною бездіяльності, зобов'язання вчинити певні дії.

Відстрочити ОСОБА_1 сплату судового збору у розмірі 768,40 гривень за подання до суду позовної заяви до ухвалення судового рішення в даній справі.

Запропонувати Рубіжанському об'єднаному управлінню Пенсійного фонду України Луганської області протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі надати до суду відзив на позовну заяву разом зі всіма доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, та доказами, що підтверджують надіслання (надання) позивачу копії відзиву та доданих до нього документів.

Роз'яснити відповідачу, що відповідно до частини четвертої статті 159 КАС України неподання суб'єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

Зобов'язати Рубіжанське об'єднане управління Пенсійного фонду України Луганської області подати до суду у строк до 20 лютого 2019 року такі докази:

- інформацію про перебування позивача на обліку в Рубіжанському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Луганської області;

- копію пенсійної справи позивача;

- рішення Рубіжанського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області про припинення (зупинення) з лютого 2015 року виплати пенсії позивачу, а також письмові пояснення щодо підстав припинення виплати пенсії позивачу;

- інформацію про розмір заборгованості по невиплаченій пенсії позивача;

- довідку про нараховані та виплачені (не виплачені) суми пенсійних виплат позивачу за період з лютого 2015 року.

Роз'яснити сторонам, що згідно з частинами другою, четвертою, п'ятою статті 94 КАС України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Попередити сторони, що відповідно до частини дев'ятої статті 79 КАС України копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Справа буде розглядатися суддею Петросян К.Є. одноособово.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України http://court.gov.ua/fair/sud1270/.

Повідомити сторони про можливість реєстрації в системі "Електронний суд" для отримання процесуальних документів в електронному вигляді, для чого потрібно:

- зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу, розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua;

- подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі.

Копію ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі надіслати учасникам справи разом з витягом про їхні процесуальні права та обовязки, встановлені статтями 44, 47 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повідомити відповідача суб'єкта владних повноважень про наявність в суді копії позовної заяви разом з доданими до неї документами, які підлягають врученню відповідачу, та про можливість їх отримання безпосередньо в суді за правилами пункту 12 частини дев'ятої статті 171 КАС України.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею та не може бути оскаржена окремо від рішення суду. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

СуддяК.Є. Петросян

Часті запитання

Який тип судового документу № 79691321 ?

Документ № 79691321 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79691321 ?

Дата ухвалення - 08.02.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79691321 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 79691321 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 79691321, Луганский окружной административный суд

Судебное решение № 79691321, Луганский окружной административный суд было принято 08.02.2019. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить необходимые сведения.

Судебное решение № 79691321 относится к делу № 360/475/19

то решение относится к делу № 360/475/19. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 79691313
Следующий документ : 79691322