Решение № 79517689, 23.01.2019, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
23.01.2019
Номер дела
910/13560/18
Номер документа
79517689
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

м. Київ

23.01.2019Справа № 910/13560/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М., розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/13560/18

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС», м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Авіакомпанія Браво», м. Київ,

про стягнення 212 576,83 грн.,

за участю представників:

позивача - адвокат Загородня Д.М. (довіреність від 17.12.18 № б/н);

відповідача - не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

09.10.2018 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (далі - Товариство) до товариства з обмеженою відповідальністю «Авіакомпанія Браво» (далі - Авіакомпанія) про стягнення заборгованості у сумі 212 576,83 грн.

Товариство обґрунтовує позовні вимоги тим, що:

- згідно із актами надання послуг від 24.06.2018 № 6670 та від 02.07.2018 № 6685, підписаними Авіакомпанією та Товариством, позивачем було надано відповідачу послуги з проживання, заїздів, вечерь тощо на загальну суму 382 576,83 грн.;

- Товариством було надано Авіакомпанії до оплати на зазначену загальну суму послуг відповідні рахунки від 25.06.2018 №1803 на суму 206 626,30 грн. та від 02.07.2018 №1859 на суму 175 950,53 грн.;

- 17.07.2018 сторонами було підписано акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01.01.2018 по 17.07.2018, відповідно до якого залишкова загальна сума до оплати на користь Товариства за актами надання послуг від 24.06.2018 № 6670 та від 02.07.2018 №6685 складає 302 576,83 грн.;

- з 18.07.2018 по 25.07.2018 відповідач сплатив позивачу 90 000 грн. за надані послуги;

- таким чином, станом на час подання позову заборгованість відповідача перед позивачем складає 212 576,83 грн.;

- разом з тим, 05.09.2018 позивач надіслав відповідачу вимогу від 04.09.2018 №44/55, в якій просив перерахувати частину неоплачених послуг за актами надання послуг від 24.06.2018 № 6670 та від 02.07.2018 №6685 у сумі 212 576,83 грн., протягом семи днів з моменту отримання даної вимоги;

- вимога від 04.09.2018 №44/55 була отримана відповідачем 06.09.2018, що підтверджується копією рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення; проте, дана вимога залишена відповідачем без відповіді та належного реагування;

- грошові кошти у сумі 212 576,83 грн. Авіакомпанією Товариству не сплачені.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.10.2018 позовну заяву було залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

23.10.2018 до суду надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви, на виконання вимог ухвали суду від 16.10.2018, а саме позивачем подано суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2018 прийнято позовну заяву до розгляду; відкрито провадження у справі № 910/13560/18; постановлено розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 04.12.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2018 підготовче засідання було відкладено на 18.12.2018.

18.12.2018 позивач подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи документів на виконання вимог ухвал суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2018 було закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/13560/18 до судового розгляду по суті на 23.01.2019.

Відповідач у судове засідання 23.01.2019 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвал суду не виконав.

Ухвали суду було надіслано відповідачу на адресу, зазначену у позовній заяві та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджується відміткою канцелярії суду на звороті таких ухвал; до матеріалів справи долучено рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення.

Згідно із частиною шостою статті 242 Господарського процесуального кодексу України вбачається, що днем вручення судового рішення є: 1) день вручення судового рішення під розписку; 2) день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи; 3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення; 4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду; 5) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Відповідно до частини другої статті 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Разом з тим, відповідач у строк, встановлений Господарським процесуальним кодексом України, не подав суду відзив на позов, а відтак не скористався наданими йому процесуальними правами.

Представник позивача у судовому засіданні 23.01.2019 оголосив вступне слово та підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Суд, заслухавши вступне слово представника позивача, з'ясувавши обставини, на які посилаються учасники справи, дослідив в порядку статей 209-210 Господарського процесуального кодексу України докази у справі.

Після закінчення з'ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд перейшов до судових дебатів.

Представник позивача виступив з промовою (заключним словом), в якій посилався на обставини і докази досліджені у судовому засіданні.

У судовому засіданні 23.01.2019 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до статті 233 Господарського процесуального кодексу України.

Судом, відповідно до вимог статей 222-223 Господарського процесуального кодексу України, здійснювалося повне фіксування судового засідання технічними засобами та секретарем судового засідання велися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

Розглянувши подані позивачем документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Сторонами було досягнуто усну домовленість щодо надання послуг (проживання, туристичний збір, вечері, пізній виїзд, ранній заїзд), відповідно до умов якої позивач як виконавець надав, а відповідач як замовник прийняв послуги на загальну суму 382 576,83 грн.

Відповідно до частини першої статті 181 Господарського кодексу України господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

Згідно з частиною першою статті 640 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

Частиною першою статті 901 ЦК України передбачено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Отже, укладений учасниками процесу у спрощений спосіб договір за своєю правовою природою є договором з надання послуг.

Згідно зі статтею 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статті 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Факт надання послуг Товариством і їх прийняття Авіакомпанією підтверджується такими актами надання послуг: від 24.06.2018 № 6670 на суму 206 626,30 грн.; від 02.07.2018 № 6685 на суму 175 950,53 грн.

Вказані акти підписані повноважними представниками Авіакомпанії та Товариства, скріплені печаткою відповідача без зауважень.

Товариством було виставлено та надано Авіакомпанії для оплати на зазначену загальну суму послуг відповідні рахунки: від 25.06.2018 №1803 на суму 206 626,30 грн. та від 02.07.2018 №1859 на суму 175 950,53 грн.

В період з 02.07.2018 по 13.07.2018 відповідач перерахував позивачу грошові кошти у сумі 80 000 грн.

17.07.2018 сторонами було підписано акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01.01.2018 по 17.07.2018, відповідно до якого залишкова загальна сума до оплати на користь Товариства за актами надання послуг від 24.06.2018 № 6670 та від 02.07.2018 №6685 складає 302 576,83 грн.;

З 18.07.2018 по 25.07.2018 відповідач сплатив позивачу 90 000 грн. за надані послуги, що підтверджується банківськими виписками, які долучені до матеріалів справи.

Таким чином, заборгованість відповідача перед позивачем склала 212 576,83 грн.

05.09.2018 Товариство надіслало Авіакомпанії вимогу від 04.09.2018 №44/55, в якій просило перерахувати частину неоплачених послуг за актами надання послуг від 24.06.2018 № 6670 та від 02.07.2018 №6685 у сумі 212 576,83 грн., протягом семи днів з моменту отримання даної вимоги.

Вказана вимога була отримана відповідачем 06.09.2018, що підтверджується копією рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення.

Проте, вимога залишена відповідачем без відповіді та належного реагування, а грошові кошти у сумі 212 576,83 грн. Авіакомпанією Товариству не сплачені; доказів протилежного суду не подано.

Таким чином, позовні вимоги щодо стягнення 212 576,83 грн. боргу за надані послуги є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Статтею 73 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно із статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідач не подав суду належних та допустимих доказів, які б спростовували доводи позивача.

Отже, позовні вимоги є обґрунтованими, документально підтвердженими та такими, що підлягають задоволенню.

За приписами статті 129 Господарського процесуального кодексу України витрати зі сплати судового збору слід покласти на відповідача.

Керуючись статтями 129, 233, 236, 237, 240 та 241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов товариства з обмеженою відповідальністю «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (03131, м. Київ, Столичне шосе, 103; ідентифікаційний код 37101111) до товариства з обмеженою відповідальністю «Авіакомпанія Браво» (04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 7, офіс 309; ідентифікаційний код 32259588) про стягнення 212 576,83 грн. задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Авіакомпанія Браво» (04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 7, офіс 309; ідентифікаційний код 32259588) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (03131, м. Київ, Столичне шосе, 103; ідентифікаційний код 37101111) 212 576 (двісті дванадцять тисяч п'ятсот сімдесят шість) грн. 83 коп. боргу та 3 188 (три тисячі сто вісімдесят вісім) грн. 65 коп. судового збору.

3. Після набрання рішенням законної сили видати відповідний наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 31.01.2019.

Суддя І.Д. Курдельчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 79517689 ?

Документ № 79517689 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 79517689 ?

Дата ухвалення - 23.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79517689 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 79517689 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 79517688
Следующий документ : 79517690