Решение № 79163693, 14.01.2019, Хозяйственный суд Полтавской области

Дата принятия
14.01.2019
Номер дела
917/1427/18
Номер документа
79163693
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2019 Справа № 917/1427/18

Господарський суд Полтавської області у складі судді Іванко Л.А., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовною заявою Публічного акціонерного товариства "Укрпошта" (01001, вул.Хрещатик, 22, м.Київ, ідент. код 21560045) в особі Полтавської дирекції Публічного акціонерного товариства "Укрпошта", 36000, м.Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, 2, ідент. номер 21061678

до Фізичної особи - підприємця Курган Олени Миколаївни, АДРЕСА_1

про стягнення 1420, 26 грн.

без виклику представників сторін

встановив:

До Господарського суду Полтавської області надійшов позов Публічного акціонерного товариства "Укрпошта" до Фізичної особи - підприємця Курган Олени Миколаївни про стягнення 1420,26 грн. заборгованості за Договором суборенди № 05-324 від 07.03.2014 року, а також 1762,00 грн. судових витрат.

Позовну заяву обґрунтовано тим, що відповідач неналежним чином здійснює розрахунки за суборенду майна.

Відповідач відзив на позов суду не надав.

У даній справі судом були вчинені такі процесуальні дії.

За протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.11.2018 року даний позов був переданий на розгляд судді Іванко Л.А.

За ухвалою господарського суду від 19.11.2018р. відкрито провадження у справі № 917/1427/18. Клопотання позивача про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження задоволено. Постановлено розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Відповідно до частини п'ятої статті 252 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше.

Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін згідно з ч. 5 ст. 252 ГПК України сторони суду не надали.

Про відкриття провадження у справі сторони повідомлені належним чином (підтверджується розпискою в поштових повідомленнях (додаються).

За ч. 13 ст. 8 ГПК України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

За ч. 2 ст. 252 ГПК України розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться. За ст. 248 ГПК України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Суд розпочав розгляд справи по суті відповідно до ч.2 ст. 252 ГПК України.

Під час розгляду справи по суті судом були досліджені всі письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 233 ГПК України дане рішення прийнято, складено та підписано в нарадчій кімнаті.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши всі наявні у справі докази, суд встановив наступне.

07 березня 2014 року між Полтавською дирекцією Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» (правонаступником якої є Полтавська дирекція публічного акціонерного товариства «Укрпошта» - Позивач) та Фізичною особою- підприємцем Курган Оленою Миколаївною (далі - Відповідач) був укладений договір суборенди нерухомого майна №05-324 (далі - Договір).

В розділі 1 визначено загальні положення Договору.

14.02.2018 укладено додаткову угоду №6 до Договору (далі - Додаткова угода №6), згідно якої пункт 1.1 Договору викладено в наступній редакції: « 1.1 В порядку та умовах визначених цим Договором, Орендар зобов'язується передати Суборендареві, а Суборендар зобов'язується прийняти в строкове платне суборендне користування нерухоме майно, площею 6,9 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (надалі - Майно) та зобов'язується сплачувати Орендареві суборендну плату. Пунктом 1.2. Договору визначено, що майно знаходиться у володінні та користуванні Орендаря у відповідності до Договору оренди №326/2 від 17 травня 1999 р. між Орендарем і Управлінням майном комунальної власності міста (надалі іменується «Орендодавець»), пунктом 3.1. якого Орендареві надано право передавати майно в суборенду. Згідно пунктів 1.3.2 - 1.3.8 відповідач зобов'язується відшкодовувати позивачу такі витрати: оплата рахунків за теплопостачання пропорційно займаній площі; оплата рахунків за технічне обслуговування систем теплопостачання пропорційно займаній площі; оплата вартості утримання зовнішніх теплових мереж пропорційно займаній площі; оплата вартості аварійного ремонту теплової мережі пропорційно займаній площі; оплата рахунків за спожиту електроенергію здійснюється згідно показників електролічильника; оплата рахунків за водопостачання та водовідведення пропорційно кількості працюючих.

Пунктом 4.1 Договору в редакції Додаткової угоди №6 визначено, що Суборендар сплачує суборендну плату. Суборендна плата з 01.01.2018 р. визначається шляхом коригування суборендної плати за базовий місяць для розрахунку (січень 2018 p.), а саме 537,95 грн. (у тому числі орендна плата 448,29 грн., ПДВ - 89,66 грн.).

Згідно пункту 4.2 Договору Суборендна плата сплачується в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Орендаря не пізніше 20-го числа кожного місяця.

Відповідач не виконав взятих на себе зобов'язань за Договором в частині сплати на користь Позивача суборендної плати.

Позивач звернувся до Відповідача з претензією від 19.09.2018 (копія додається) про сплату заборгованості. Проте, відповідач заборгованість не погасив.

Відповідно детального розрахунку позовних вимог, рахунків фактури, заборгованість Відповідача перед Позивачем за період з 30.06.2018 по 31.08.2018 за Договором становить 1420 грн. 26 коп.

Такі обставини, на думку позивача, свідчать про порушення його прав та охоронюваних законом інтересів і є підставою для їх захисту у судовому порядку.

Проте, 29.11.2018 року позивач направив суду повідомлення (вх.№ 11207) в якому інформує, що згідно бухгалтерських відомостей ФОП Курган О.М. повністю сплатила заборгованість в розмірі 1420,26 грн.

За даних обставин, станом на 29.11.2018 року позивач не має претензій до відповідача по заборгованості в розмірі 1420,26 грн., яка виникла за період з 30.06.2018 року по 31.08.2018 року.

Разом з тим, суд, дослідивши дати здійснених відповідачем оплат встановив, що борг в сумі 1420,26 грн. було погашено відповідачем 07.11.2018 року, в той час як позивач звернувся до суду з позовом 15.11.2018. Тобто, на момент звернення до суду предмет спору в частині стягнення з відповідача 1420,26 грн. боргу був відсутній.

Таким чином, вимога позивача про стягнення з відповідача 1420,26 грн. заявлено безпідставно.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Обов'язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб'єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з'ясувати обставини, які мають значення для справи.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору покладаються на позивача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236 - 242 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.1,2 ст.241 ГПК України). Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції (ст.256 ГПК України). Згідно ст.257 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Відповідно до п.17.5 Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повне рішення складено 14.01.2019 року

Суддя Іванко Л.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 79163693 ?

Документ № 79163693 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 79163693 ?

Дата ухвалення - 14.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79163693 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 79163693 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 79163693, Хозяйственный суд Полтавской области

Судебное решение № 79163693, Хозяйственный суд Полтавской области было принято 14.01.2019. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые данные.

Судебное решение № 79163693 относится к делу № 917/1427/18

то решение относится к делу № 917/1427/18. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 79163691
Следующий документ : 79163694