Постановление суда № 78941006, 26.12.2018, Приморский районный суд города Одессы

Дата принятия
26.12.2018
Номер дела
522/21679/18
Номер документа
78941006
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Справа № 522/21679/18

У Х В А Л А

26 грудня 2018 року м. Одеса

Суддя Приморського районного суду міста Одеси Єршова Л.С., дослідивши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Одесагаз» про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 1968814,82 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_1 звернувся з позовом до Публічного акціонерного товариства «Одесагаз» про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 1968814,82 грн.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, 01.04.2016р. між ПАТ "Одесагаз" (Оператор ГРМ) та ФОП ОСОБА_1 (Споживач) було укладено типовий договір розподілу природного газу № 001919 на постачання природного газу для споживачів, що не є побутовими (промислові споживачі та інші суб`єкти господарювання) шляхом підписання заяви-приєднання до умов договору розподілу природного газу. Позивач вважає, що неналежним виконанням умов зазначеного договору йому сприченено збитки, що і стало приводом для звернення до суду.

Також позивач надав до суду копію рішення господарського суду Одеської області від 21.03.2018 року по справі № 916/2774/17, яким позов Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 задоволено частково; визнано дії ПАТ "Одесагаз" (65003, м. Одеса, вул. Одарія, буд. 1, код ЄДРПОУ 03351208) з припинення (обмеження) постачання природного газу на пункті споживання, розташованому за адресою: м. Одеса, провулок Єлисаветградський, буд. 1, та на пункті споживання, розташованому за адресою: м. Одеса, провулок Волзький, 3 – протиправними; зобов’язано Публічне акціонерне товариство "Одесагаз" (65003, м. Одеса, вул. Одарія, буд. 1, код ЄДРПОУ 03351208) відновити постачання природного газу на пункті споживання, розташованому за адресою: м. Одеса, провулок Єлисаветградський, 1; зобов’язано ПАТ "Одесагаз" (65003, м. Одеса, вул. Одарія, буд. 1, код ЄДРПОУ 03351208) відновити постачання природного газу на пункті споживання, розташованому за адресою: м. Одеса, провулок Волзький, 3; стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Одесагаз" (65003, м. Одеса, вул. Одарія, буд. 1, код ЄДРПОУ 03351208) на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (юридична адреса: 65062, м. Одеса, Компасний провулок, 14, фактична адреса: м. Одеса, провулок Єлисаветградський, буд. 1, код НОМЕР_1) збитки у сумі 9271 /дев’ять тисяч двісті сімдесят одна/ грн. 14 коп. та витрати по сплаті судового збору у сумі 4939 /чотири тисячі дев’ятсот тридцять дев’ять/ грн. 04 коп. Зазначене рішення суду залишено в силі постановою Одеського апеляційного господарського суду від 01 серпня 2018 року.

Як зазначено Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 27 листопада 2018 року по справі № 905/2260/17, визначення юрисдикції спору має важливе значення для практичної реалізації принципу доступу до правосуддя.

Згідно з частиною першою статті 128 Господарського кодексу України громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 24 Цивільного кодексу України людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою.

У статті 25 цього Кодексу передбачено, що здатність мати цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи. За правилами частин другої та четвертої цієї статті цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження та припиняється у момент її смерті.

У статті 26 Цивільного кодексу України вказано, що всі фізичні особи є рівними у здатності мати цивільні права та обов'язки. Фізична особа здатна мати усі майнові права, що встановлені цим Кодексом, іншим законом. Фізична особа здатна мати інші цивільні права, що не встановлені Конституцією України, цим Кодексом, іншим законом, якщо вони не суперечать закону та моральним засадам суспільства. Фізична особа здатна мати обов'язки як учасник цивільних відносин.

Кожна фізична особа має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (стаття 42 Конституції України). Це право закріплено й у статті 50 Цивільного кодексу України, у якій передбачено, що право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

Тобто фізична особа, яка бажає реалізувати своє конституційне право на підприємницьку діяльність, після проходження відповідних реєстраційних та інших передбачених законодавством процедур за жодних умов не втрачає і не змінює свого статусу фізичної особи, якого вона набула з моменту народження, а лише набуває до нього нової ознаки - підприємця. При цьому правовий статус «фізична особа - підприємець» сам по собі не впливає на будь-які правомочності фізичної особи, зумовлені її цивільною право- і дієздатністю, та не обмежує їх.

Відповідно ч. 1 ст. 19 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Відповідно до ст. 20 ГПК України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а також у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання зобов’язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці; інші справи у спорах між суб’єктами господарювання.

Відповідно до статті 3 Господарського кодексу України як господарську діяльність у цьому Кодексі розуміють діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

У частині другій статті 3 цього Кодексу зазначено, що господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Суддею, встановлено, що позивач на момент звернення з позовом до суду зареєстрований як фізична особа-підприємець, відповідач є юридичною особою.

Предметом спору є неналежне виконання умов договору №001919 на постачання природного газу для споживачів, що не є побутовими (промислові споживачі та інші суб`єкти господарювання), укладеним позивачем як ФОП та відповідачем як юридичною особою.

Приміщення, які належать позивачу на праві власності, та до яких здійснюється газопостачання за договором №001919, використовуються ним для підприємницької діяльності (розміщення готелю).

Тобто між сторонами позовного провадження існують правовідносини, які притаманні господарській діяльності, господарським правовідносинам.

За таких обставин суддя вважає, що спір у цій справі за характером правовідносин підлягає вирішенню в господарських судах.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 186 ЦПК України суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Одночасно суд роз`яснює, що позивач має право звернутись з зазначеним позовом у відповідності до приписів ГПК України до господарського суду Одеської області.

Керуючись ст. 186 ЦПК України,

У Х В А Л И В:

У відкритті провадження по справі за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Одесагаз» про відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 1968814,82 грн., відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, проте може бути оскаржена протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання її копії.

Суддя: Л.С. Єршова

Предыдущий документ : 78940998
Следующий документ : 78941012