Дата принятия
11.12.2018
Номер дела
1140/2767/18
Номер документа
78745045
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року справа № 1140/2767/18

Кіровоградський окружний адміністративний суд в складі:

головуючого судді - Петренко О.С.

за участю секретаря судового засідання – Толстової О.І.,

представника позивача - ОСОБА_1,

представника відповідача - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому адміністративну справу

за позовом: ТОВ "Дизайн Пласт Сервіс"

до відповідача: Управління Держпраці у Кіровоградській області

про скасування постанови, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "Дизайн Пласт Сервіс" звернулося до суду з адміністративним позовом, в якому, просить скасувати постанову Управління Держпраці у Кіровоградській області про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами №КР2011/42/АВ/ТД - ФС від 19.09.2018 року про порушення вимог ч.ч.1,3 ст.24, ч.1 ст.21 КЗпП України, якою застосовано штраф в розмірі 111 690,00 грн.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що за наслідками інспекційного відвідування позивача управлінням Держпраці у Кіровоградсьікій області встановлені порушення законодавства про працю, зокрема, що позивачем допущено до роботи інженера з охорони праці ОСОБА_3, який виконує на підприємстві обов’язки інженера з охорони праці, без укладення трудових договорів, оформлених у письмовій формі шляхом укладення договору (контракту), або видання наказу, або розпорядження, чим порушено вимоги ст. 24 КЗпП України.

Позивач стверджує, що приписом встановлено строк на усунення порушень до 05.10.2018 року, однак відповідачем вже 19.09.2018 року прийнято оскаржувану постанову, що свідчить про порушення його прав.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав позовні вимоги в повному обсязі та просив їх задовольнити.

До суду надійшов відзив на позовну заяву, в яких відповідач просить відмовити у задоволенні позовних вимог та зазначає, що в ході інспекційного відвідування встановлено, що на підставі наказу №ОП-26 від 02.10.2017року «Про службу з охорони праці», до складу служби входить інженер з охорони праці – ОСОБА_3 На підставі наказу №ОП-15 від 23.04.2018 року «Про призначення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці» до складу комісії входить інженер з охорони праці ОСОБА_3 На підставі наказу «Про призначення працівників відповідальних за проведення вступного інструктажу з охорони праці та правил пожежної безпеки»№ОП-17 від 23.04.2018 року відповідальним призначений інженер з охорони праці ОСОБА_3 Тобто, на підставі вищезазначених наказів перевіряючими встановлено, що ОСОБА_3 виконує на підприємстві обов’язки інженера з охорони праці, а також виконує накази директора підприємства. Вказане підтверджує факт допуску до роботи працівника без належного оформлення трудових відносин, попри наявні ознаки таких відносин між позивачем та вказаною особою.

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши матеріали адміністративної справи, дослідивши подані суду письмові докази, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, суд встановив наступне.

ТОВ "Дизайн Пласт Сервіс" зареєстроване в якості суб’єкта господарювання 29.05.2013 року(а.с.79-80).

Наказом заступника начальника Управління Держпраці у Кіровоградській області від 03.09.2018 року за №1172 посадовим особам Управління доручено у період з 04.09.2018 року по 05.09.2018 року здійснити позаплановий захід (інспекційне відвідування) ТОВ "Дизайн Пласт Сервіс", в зв’язку з наявністю інформації, передбаченої абз.15 пп.6 п.5 та пп.3п.5 Порядку №295 (а.с.124).

05 вересня 2018 року посадовою особою Управління Держпраці у Кіровоградській області проведено інспекційне відвідування ТОВ "Дизайн пласт сервіс", за наслідками якого складено акт №КР2011/42/АВ від 05.09.2018 (далі - акт інспекційного відвідування) (а.с.10-20).

В акті інспекційного відвідування встановлено, що на підприємстві (станом на 04.09.2018р.) укладено цивільно – правовий договір від 22.08.2017р. №08/17-3, а саме – з громадянином ОСОБА_3 на надання послуг, саме яких в договорі не зазначено, будь які додатки до договору на підприємстві відсутні. В договорі відсутній обсяг виконуваних робіт або послуг. При цьому, в актах виконаних робіт з серпня 2017р. по серпень 2018р. зазначено перелік послуг, які надавав ОСОБА_3, а саме – підготовка та розробка нормативних документів з охорони праці, підготовка та погодження Декларації відповідності і матеріально технічної бази по виконанню робіт підвищеної небезпеки, систематичний контроль за станом охорони праці на робочих місцях, підготовка працівників до здачі іспитів в учбово –курсовому комбінаті. Так, правовідносини з ОСОБА_3, з яким укладено ЦПД є трудовими відносинами, які не оформлені належним чином, а саме працівник допущений до роботи без укладення трудового договору, чим порушено вимоги ст. 24 КЗпП України.

На підставі акту інспекційного відвідування, посадовою особою відповідача винесено припис про усунення виявлених порушень №КР2011/42/АВ/П від 05.09.2018року, яким встановлено термін для усунення порушень до 05.10.2018 року (а.с.21-22).

10.09.2018 року заступником начальника управління прийнято рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу (а.с.127).

05.10.2018 року позивачем на адресу відповідача направлено лист з підтверджуючими документами про виконання припису (а.с.128-137).

На підставі акта інспекційного відвідування, заступником начальника Управління Держпраці у Кіровоградській області винесено постанову про накладення штрафу №КР2011/42/АВ/ТД-ФС від 19.09.2018р., за якою за порушення законодавства про працю, керуючись ст. 259 КЗпП України, на підставі абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП України на ТОВ "Дизайн пласт сервіс" накладено штраф у розмірі 111690,00 грн. (а.с.23-24).

Не погоджуючись з вказаними рішеннями відповідача, позивач звернувся до суду.

Надаючи правову оцінку встановленим обставинам справи, суд виходить з наступного.

Згідно з п. 1 Положенням про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 №96 (далі - Положення №96) Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття (далі - загальнообов'язкове державне соціальне страхування) в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Відповідно до пп. 5 п. 6 Положення №96 Держпраці для виконання покладених на неї завдань має право: безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об'єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, здійснення нагляду та контролю за додержанням якого віднесено до повноважень Держпраці.

Пунктом 7 Положення №96 передбачено, що Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Відповідно до ст. 259 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Процедура здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю, визначена в Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №295 "Про деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - Порядок №295).

Відповідно до п. 2 Порядку №295 державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці: Держпраці та її територіальних органів; виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин).

Пунктами 19, 20 Порядку №295 визначено, що за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю - припис про їх усунення. Акт складається в останній день інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у двох примірниках, які підписуються інспектором праці, що його проводив, та керівником об'єкта відвідування або його уповноваженим представником.

В акті інспекційного відвідування встановлено, що на підставі наказу №ОП-26 від 02.10.2017р. "Про службу з охорони праці", до складу служби входить інженер з охорони праці – ОСОБА_3 На підставі наказу №ОП-15 від 23.04.2018 року «Про призначення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці» до складу комісії входить інженер з охорони праці ОСОБА_3 На підставі наказу «Про призначення працівників відповідальних за проведення вступного інструктажу з охорони праці та правил пожежної безпеки» №ОП-17 від 23.04.2018 року відповідальним призначений інженер з охорони праці ОСОБА_3 Тобто, на підставі вищезазначених наказів перевіряючими встановлено, що на підставі вищевказаних наказів встановлено, що ОСОБА_3 виконує на підприємстві обов’язки інженера з охорони праці, а також виконує накази директора підприємства. Вказане підтверджує факт допуску до роботи працівників без належного оформлення трудових відносин, попри наявні ознаки таких відносин між позивачем та вказаною особою, чим порушено вимоги ст. 24 КЗпП України.

Згідно з ч. 3 ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП України юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Аналізуючи наведені вище норми законодавства, суд враховує, що правовою підставою для винесення постанови про накладення штрафу є, зокрема, встановлення факту допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору. При цьому такий факт допуску повинен бути належним чином зафіксований у складеному посадовою особою Держпраці чи її територіального органу акті інспекційного відвідування та доведений належними доказами.

Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, дотримуючись внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

При цьому, цивільно-правовий договір це угода між організацією (підприємством, установою тощо) і громадянином на виконання останнім певної роботи (договір підряду, договір доручення тощо), предметом якого є надання певного результату праці, але за цього виду договору не виникають трудові відносини, на які поширюється трудове законодавство.

Відповідно до частин 1, 2 статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення (частина 1 статті 843 Цивільного кодексу України).

Судом встановлено, що 22.08.2017 року між ТОВ "Дизайн Пласт Сервіс" (замовник) та громадянином ОСОБА_3 (виконавець) було укладено договір №08/17-3 про надання послуг (виконання робіт) (далі – договір) (а.с.25-27).

Відповідно до п.1.1 договору, виконавець зобов'язався надати замовнику послуги (виконати роботу) в обсязі і на умовах передбачених цим Договором та додатками до нього, а Замовник зобов'язався прийняти та оплатити ці послуги (роботи).

Оплата послуг виконавця здійснюється замовником у готівковій формі в національній валюті України, у сумі та строки, визначені у Додатках, які є невід'ємною частиною Договору (п.2.2).

Пунктом 3.1 договору сторони встановили, що факт надання відповідних послуг (робіт) засвідчується актом прийому-передачі наданих послуг (виконаної роботи).

Сторони встановили, що для виконання своїх зобов'язань по цьому договору має право користуватися територією, приміщенням та обладнанням замовника, про що зобов'язаний повідомити замовника усно. (п.4.1.1)

Також, п.4.1.2 договору сторони договору передбачили, що виконавець сам організовує процес надання послуг (виконання робіт), і не зобов'язаний підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку Замовника.

У пункті 4.2.1 договору встановлено, що замовник зобов'язаний надати виконавцю технічне завдання та іншу інформацію, включаючи план виробництва замовника на відповідний період, необхідну для надання послуг (виконання робіт) за цим договором.

Пунктом 8.1 договору сторони встановили, що цей договір набуває чинності з дати його підписання та діє до моменту виконання сторонами своїх зобов'язань.

Також замовник і виконавець передбачили, що додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані сторонами (п.8.4).

На виконання умов вказаного договору, 22.08.2017року між сторонами укладено додаткову угода № 1, відповідно до якої, замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов'язання виконати заходи по впровадженню на підприємстві замовника ряду заходів пов'язаних з охороною праці відповідно до технічного завдання замовника (а.с.28).

При цьому, п.4 додаткової угоди сторонами встановлено строк дії договору до 31.12.2017року.

Крім того, 22.08.2017року замовник надав виконавцю технічне завдання на виконання умов п.2.1 договору (а.с.29).

Cудом встановлено, що 02.01.2018року між сторонами була укладена додаткова угода №2, в якій сторони погодили продовження терміну дії договору до 31.12.2018року, а також замовник надав виконавцю технічне завдання на 2018рік (а.с.30-31).

В судовому засіданні представник позивача пояснив, що з моменту підписання договору №08/17-3 про надання послуг (виконання робіт), ОСОБА_3, перебував у трудових відносинах з ТОВ «ВК ВІВА» (код ЄДРПОУ 38842827) на посаді начальника відділу кадрів і це було основне його місце роботи (а.с.32).

Звільнений з вказаної посади 28.02.2018року за власним бажанням у зв'язку за доглядом інваліда 2-ї групи громадянки ОСОБА_4 (а.с.33-39).

Вказані докази свідчать, що ОСОБА_3І виконував роботу в ТОВ "Дизайн Пласт Сервіс" за цивільно-правовим договором від 22.08.2018 року, укладеним з позивачем.

Надаючи оцінку вказаним доказам, суд зазначає, що відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Дослідивши акт інспекційного відвідування суд встановив, що у акті вказано, що ОСОБА_3 був допущений до роботи на посаді інженера з охорони праці. Разом з цим, у акті не вказано, які функції та обов’язки інженера з охорони праці виконувала вказана вище особа, під час перевірки.

При цьому, судом під час дослідження штатних розписів підприємства встановлено, що на ТОВ "Дизайн Пласт Сервіс" відсутня така посада та, відповідно, штатна одиниця – інженер з охорони праці (а.с.53-78).

Відтак, відповідачем не доведено, що 04.09.2018року ОСОБА_3 був допущений позивачем до роботи без оформлення трудового договору.

Посилання відповідача на ту обставину, що виконання робіт за цивільно-правовим договором від 22.08.2017р. є фактичним виконанням трудових функцій інженера з охорони праці, суд вважає необґрунтованим, оскільки діючим законодавством не передбачено обов'язок суб'єктів підприємницької діяльності укладати лише трудові договори, а недійсність вказаного цивільно-правового договору не є предметом даного позову.

Крім того, судом встановлено наступне.

Так, на підставі акту інспекційного відвідування, посадовою особою управління 05.09.2018 року за №КР2011/42/АВ/П винесено припис про усунення виявлених порушень, яким зобов’язано підприємство усунути виявлені порушення в строк до 05 жовтня 2018 року(а.с.21).

Судом встановлено, що наказом №К-049 від 18.09.2018 року "Про прийняття на роботу", ОСОБА_3 прийнято на роботу (а.с.133-134).

Тобто, позивач до 05.10.2018 р. усунув порушення, які встановлені в акті інспекційного відвідування та в строк, визначений у приписі 05.09.2018 року за №КР2011/42/АВ/П.

Приписами п.11 ст. 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", визначено, що у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк припису, розпорядження, рішення, іншого розпорядчого документу про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу нагляду (контролю), фінансові та адміністративні санкції, заходи реагування до суб’єкта господарювання, його посадових осіб не застосовується.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що постанова про накладення штрафу №КР2011/42/АВ/ТД-ФС від 19.09.2018 року підлягає скасуванню.

За вказаних обставин, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги такими, що належить задовольнити.

Частиною 1 ст. 143 КАС України встановлено, що суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Приймаючи до уваги те, що адміністративний позов підлягає задоволенню, то судові витрати слід присудити на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань відповідача

Керуючись ст.ст. 243-246 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов ТОВ "Дизайн Пласт Сервіс" до Управління Держпраці у Кіровоградській області про скасування постанови - задовольнити.

Скасувати постанову Управління Держпраці у Кіровоградській області про накладення штрафу №КР2011/42/АВ/ТД - ФС від 19.09.2018 року про порушення вимог ч.ч.1,3 ст.24, ч.1 ст.21 КЗпП України, якою до ТОВ "Дизайн Пласт Сервіс" застосовано штраф в розмірі 111 690,00 грн.

Стягнути на користь ТОВ "Дизайн Пласт Сервіс" ( код-38713904 ) понесені витрати по сплаті судового збору у розмірі 1762,00 грн. за рахунок бюджетних асигнувань Управління Держпраці у Кіровоградській області.

Після набрання законної сили судовим рішенням у справі №1140/2767/18 за позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Дизайн Пласт Сервіс" до Управління Держпраці у Кіровоградській області про скасування постанови, зняти заходи забезпечення позову, встановлених ухвалою суду від 27 листопада 2018 року.

Рішення суду набирає законної сили в порядку та строки, передбачені ст. 255 КАС України.

Рішення суду може бути оскаржено до Третього апеляційного адміністративного суду, шляхом подачі апеляційної скарги в 30-денний строк з дня складення повного тексту.

Повний текст рішення складено та підписано 17.12.2018 року.

Суддя Кіровоградського

окружного адміністративного суду ОСОБА_5

Часті запитання

Який тип судового документу № 78745045 ?

Документ № 78745045 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 78745045 ?

Дата ухвалення - 11.12.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 78745045 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 78745045 ?

В Кировоградский окружной административный суд
Предыдущий документ : 78745037
Следующий документ : 78745051