Решение № 78255704, 30.11.2018, Кировоградский окружной административный суд

Дата принятия
30.11.2018
Номер дела
1140/2890/18
Номер документа
78255704
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року м. Кропивницький Справа № 1140/2890/18

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі судді Кармазиної Т.М., розглянувши у порядку спрощеного позовного (письмового) провадження справу за позовною заявою Головного управління ДФС у Кіровоградській області до товариства з обмеженою відповідальністю «Агропрайм» про стягнення податкового боргу,

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить стягнути з ТОВ «Агропрайм» податковий борг, кошти з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника на суму податкового боргу на користь Державного бюджету України з податку на додану вартість в сумі 194067,70 грн. та по податку на прибуток - 1189,00 грн.

Позов мотивовано тим, що відповідач має узгоджені суми грошових зобов'язань зі сплати податку на додану вартість у розмірі 194067,70 грн. та з податку на прибуток у розмірі 1189,00 грн. Оскільки ці суми у встановлені строки відповідачем не сплачені, вони є податковим боргом.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, подавши до суду клопотання про розгляд справи в порядку письмового провадження, та зазначив, що позовні вимоги підтримує в повному обсязі (а.с.64).

Відповідач в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, однак кореспонденція направлена йому повернулася до суду (а.с.62,63). Станом на 29.11.2018 до суду будь-які відомості про зміну місцезнаходження відповідача не надходили.

У відповідності до ч.11 ст.126 КАС України розписку про одержання повістки (повістку у разі неможливості вручити її адресату чи відмови адресата її одержати) належить негайно повернути до адміністративного суду. У разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Таким чином, відповідач вважається повідомленим про дату, час та місце судового засідання належним чином, а також про його права та обов'язки, зокрема про право надати відзив на позовну заяву або заяву про його визнання.

Проте, правом подати до суду відзив на позовну заяву не скористався, та будь-яких заперечень проти позову не надано.

Враховуючи те, що представник позивача в судове засідання не з'явився, подавши клопотання про розгляд справи в порядку письмового провадження, а також неявку представника відповідача в судове засідання, який про розгляд справи був повідомлений належним чином, суд, з урахуванням приписів ч.9 ст.205 КАС України, визнав за можливе здійснити розгляд справи у порядку письмового провадження.

Дослідивши письмові докази у справі, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з таких підстав.

Товариство з обмеженою відповідальністю Агропрайм (далі - відповідач) 29.08.2014 року зареєстровано як юридична особа та перебуває на обліку платників податків (а.с.18-21).

У зв'язку з невиконанням відповідачем своїх податкових зобов'язань у нього утворилася заборгованість перед бюджетом, стягнення якої є предметом даного спору.

Судом встановлено, що на підставі акту №62/11-28-14-02/39369662 від 23.04.2018 року про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Агропрайм» з питань правильності нарахування, обчислення та сплати податку на додану вартість за період з 01.04.2016 по 31.08.2017 р. (а.с.5-16), 07.06.2018 року винесено податкові повідомлення-рішення:

- №00000331402, яким до відповідача за порушення п.201.1 та п.201.10 ст.201 ПК України, в частині відсутності факту реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, податкової накладної на загальну суму 148467,75 грн., застосовано штраф (ПДВ) в сумі 74 234,00 грн. (а.с.24);

- №00000321402, яким відповідачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 109550 грн., у тому числі 87640,00 грн. - за податковими зобов'язаннями та 21910,00 грн. - за штрафними (фінансовиими) санкціями (а.с.25);

- №00000341402, яким до відповідача на підставі п.п.120.1 ст.120 ПК України застосовано штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у сумі 1020,00 грн. (а.с.26).

На підставі акту №504/11-28-12-05/39369662 від 04.09.2017 року про результати камеральної перевірки щодо питання дотримання граничних термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, винесено податкове повідомлення-рішення №0040111205 від 10.10.2017 року, яким відповідачеві нараховано штрафні санкції у розмірі 1321,23 грн., з урахуванням переплати по картці особового рахунку платника податків в сумі 108,39, борг становить 1212,84 грн. (а.с.29-34, 54).

Відповідно до акту №13/1128-12-07/39369662 від 11.12.2017 року про результати камеральної перевірки податкової звітності з податку на прибуток, винесено податкове повідомлення-рішення №0000035202 від 19.01.2018 року, яким відповідачеві нараховано штрафні санкції у розмірі 1020,00 грн. (а.с.35-40).

На підставі акту №33/1128-12-07/39369662 від 28.08.2017 року про результати камеральної перевірки податкової звітності з податку на прибуток, винесено податкове повідомлення-рішення №0000441207 від 03.10.2017 року, яким відповідачеві нараховано штрафні санкції у розмірі 170,00 грн., з урахуванням переплати по інтегрованій картці платника податку в сумі 1 грн., борг - 169,00 грн. (а.с.41-47, 53).

Доказів оскарження даних податкових повідомлень-рішень суду не надано, як і не надано доказів погашення визначених сум грошових зобов'язань.

Відповідно до наданого до суду розрахунку та облікової картки платника податку вбачається, що відповідачу нарахована пеня за несвоєчасну сплату грошових зобов'язань у розмірі 8050,86 грн. (а.с.52).

Таким чином податковий борг товариства з обмеженою відповідальністю «Агропрайм» становить 195256,70 грн. (74 234,00 грн. + 87640,00 грн. + 21910,00 грн. + 1020,00 грн. + 1212,84 грн. + 1020,00 грн. + 169,00 грн. + 8050,86 грн.).

При вирішенні спору щодо стягнення з відповідача податкового боргу суд виходить з того, що порядок визначення суми податкових зобов'язань та погашення податкового боргу платників податків регулюється Податковим кодексом України (надалі - ПК України).

Згідно ст.75 Кодексу №2755-VI контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Камеральною вважається перевірка, що проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість (даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних декларацій), а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального. Предметом камеральної перевірки також може бути своєчасність подання податкових декларацій (розрахунків) та/або своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних, виправлення помилок у податкових накладних та/або своєчасність сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов'язання виключно на підставі даних, що зберігаються (опрацьовуються) у відповідних інформаційних базах.

Підпунктами 16.1.3, 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 ПК України передбачено, що платник податків зобов'язаний, зокрема, подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно з пунктом 54.1 статті 54 ПК України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом. (п.57.1 ст.57 ПК України).

Пунктом 56.11 статті 56 ПК України встановлено, що не підлягає оскарженню грошове зобов'язання, самостійно визначене платником податків.

Таким чином, грошове зобов'язання, самостійно визначене платником у податкових деклараціях є узгодженим та повинно бути сплачено у встановлений законом строк.

Згідно з підпунктом 54.3.2 пункту 54.3 статті 54 ПК України контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках.

Якщо згідно з нормами цієї статті сума грошового зобов'язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов'язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому цим Кодексом (пункт 54.5 статті 54 ПК України).

Згідно п.57.3 ст.57 ПК України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

Відповідно до пп.14.1.156 п.14.1 ст.14 ПК України податкове зобов'язання - це сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

За визначеннями, наданими пп.14.1.39, 14.1.175 п.14.1 статті 14 ПК України, сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є грошовим зобов'язанням платника податків. Воднораз, сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом, є податковим боргом.

Матеріалами справи підтверджено наявність у відповідача податкового боргу з податку на додану вартість у розмірі 194067,70 грн. та з податку на прибуток у розмірі 1189,00 грн., що узгоджується з даними інтегрованих карток платника податків, які ведуться контролюючим органом (а.с.51-54). Доказів погашення цього податкового боргу суду не надано.

Відповідно до абзацу 1 пункту 59.1 статті 59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога надсилається (вручається) також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. (п. 59.4 ст. 59 ПК України).

Пунктом 59.5 статті 59 ПК України передбачено, що у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Встановлено, що податковим органом у зв'язку з виникненням у відповідача податкового боргу йому надіслано податкову вимогу форми «Ю» №720-52 від 05.12.2017 року про сплату 1381,84 грн. (а.с.48). Вказана податкова вимога на даний час не відкликана, сума податкового боргу не погашена.

Згідно з пунктами 95.1, 95.2, 95.3 статті 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Зважаючи на доведеність у ході судового розгляду справи розміру податкового боргу відповідача у сумі 195256,70 грн., вимоги позову про стягнення податкового боргу підлягають задоволенню.

Відповідно до частини 2 статті 139 КАС України при задоволенні позову суб'єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб'єкта владних повноважень, пов'язані із залученням свідків та проведенням експертиз. Такі витрати позивачем у даній справі не понесені.

Керуючись ст.ст.132, 139, 143, 242-246, 255, 293, 295-297 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовну заяву Головного управління ДФС у Кіровоградській області (25006, м.Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, ЄДРПОУ: 39393501) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропрайм» (25014, м. Кропивницький, вул. Сергія Сєнчєва, 2А, ЄДРПОУ: 39369662) про стягнення податкового боргу - задовольнити.

Стягнути з рахунків товариства з обмеженою відповідальністю «Агропрайм» (ЄДРПОУ 39369662) у банках, що його обслуговують суму податкового боргу на користь Державного бюджету України з податку на додану вартість 194067,70 грн. (сто дев'яносто чотири тисячі шістдесят сім гривень сімдесят копійок): отримувач УК у м.Кроп./Кропивницький, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), код банку (МФО ГУ ДКСУ) 899998, код отримувача (ЄДРПО) 38037409, код платежу 14010100, рахунок 31114029700002; з податку на прибуток - 1189,00 грн. (одна тисяча сто вісімдесят дев'ять гривень): отримувач УК у м. Кроп./Кропивницький, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), код банку (МФО ГУ ДКСУ) 899998, код отримувача (ЄДРПО) 38037409, код платежу 11021000, рахунок 33116318011002.

Рішення суду набирає законної сили в порядку, встановленому ст.255 КАС України та може бути оскаржено протягом тридцяти днів до Третього апеляційного адміністративного суду за правилами, встановленими ст.ст.293, 295 - 297 КАС України.

Суддя Кіровоградського

окружного адміністративного суду Т.М. Кармазина

Предыдущий документ : 78255696
Следующий документ : 78255713