Постановление суда № 78147883, 27.11.2018, Кировоградский окружной административный суд

Дата принятия
27.11.2018
Номер дела
1140/2767/18
Номер документа
78147883
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УХВАЛА

про забезпечення позову

27 листопада 2018 року м. Кропивницький справа № 1140/2767/18

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі головуючої судді Петренко О.С., розглянувши матеріали заяви про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову адміністративній справі

за позовом: ТОВ "Дизайн Пласт Сервіс", вул. Героїв України, 67а, м. Світловодськ, Кіровоградська область,27500

до відповідача: Управління Держпраці у Кіровоградській області, вул. Дворцова,24, м. Кропивницький,25006

про скасування постанови, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "Дизайн Пласт Сервіс" звернулося до суду з адміністративним позовом, в якому просить скасувати постанову Управління Держпраці у Кіровоградській області про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами №КР2011/42/АВ/ТД - ФС від 19.09.2018 року про порушення вимог ч.ч.1,3 ст.24, ч.1 ст.21 КЗпП України, якою застосовано штраф в розмірі 111 690,00 грн.

Ухвалою суду від 29 жовтня 2018 року відкрито провадження в справі за правилами спрощеного позовного провадження, з повідомленням сторін.

13.11.2018 року на адресу суду від позивача надійшла заява про забезпечення позову, шляхом зупинення виконавчих дій у виконавчому провадженні, відкритого на виконання постанови №КР2011/42/АВ/ТД - ФС від 19.09.2018р. до набрання законної сили судовим рішенням у вказаній справі.

Вказана заява обґрунтована тим, що існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам та інтересів позивача до ухвалення рішення по справі, оскільки спірне рішення створює передумови для зайвої та надмірної сплати штрафу.

За правилами частини 1 статті 154 КАС України, заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Частина друга ст. 154 КАС України суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, може викликати особу, яка подала заяву про забезпечення позову, для надання пояснень або додаткових доказів, що підтверджують необхідність забезпечення позову.

Тобто, розгляд заяви про забезпечення позову в судовому засіданні здійснюється виключно у разі якщо матеріали адміністративної справи та заяви про забезпечення позову перешкоджають можливості об'єктивного розгляду заяви без участі сторін.

Проте, в даному випадку, суд, дослідивши матеріали адміністративної справи та заяву про забезпечення позову, вважає за можливе розглянути заяву про забезпечення позову без повідомлення учасників справи.

Розглянувши заяву про забезпечення позову та додані до неї письмові докази, суд дійшов висновку, що заява підлягає задоволенню, з огляду наступне.

Відповідно до ч.1 ст.150 КАС України, суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

За приписами частини 1 статті 151 КАС України, позов може бути забезпечено:

1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта;

2) забороною відповідачу вчиняти певні дії;

3) встановленням обов'язку відповідача вчинити певні дії;

4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;

5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Частиною 2 цієї статті встановлено, що забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо: 1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або 2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Забезпечення адміністративного позову - це вжиття судом визначених законом заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому рішення суду, якщо його буде прийнято на користь позивача.

Суд звертає увагу, що статтею 150 КАС України визначено вичерпний перелік підстав для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, а суд повинен, виходячи з конкретних доказів, встановити, чи існують зазначені підстави, і оцінити, чи не може застосування заходів забезпечення позову завдати більшої шкоди, ніж та, якій можна запобігти.

Змісту вказаних норм свідчить про те, що суд може забезпечити адміністративний позов лише за наявності 2 обов'язкових умов: існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі та якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Згідно матеріалі доданих до позовної заяви вбачається, що постановою Управління Держпраці у Кіровоградській області № КР2011/42/АВ/ТД-ФС від 19.09.2018р. на позивача накладено штраф у розмірі 111690,00 грн. та надано місячний строк для виконання постанови у добровільному порядку. Вказана постанова позивачем не виконана та оскаржена до суду.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 "Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення" (далі - Порядок) визначено механізм накладення на суб'єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України та частинами другою - сьомою статті 53 Закону України "Про зайнятість населення". Відповідно до пункту 11 вказаного Порядку не сплачені в добровільному порядку штрафи стягуються органами державної виконавчої служби (щодо штрафів, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України.

До поданого клопотання про забезпечення позову заявник додав копію постанови про відкриття виконавчого провадження від 01.11.2018р. ВП №57678214 про стягнення з товариства штрафу у розмірі 111690,00 грн.

Крім того, судом встановлено, що старшим державним виконавцем Світловодського міськрайонного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області 01.11.2018 року при примусовому виконання постанови №КР2011/42/АВ/ТД-ФС від 19.09.2018р., виданої управління Держпраці у Кіровоградській області, винесено постанову про арешт майна боржника. Вказаною постановою накладено арешт на майно боржника - ТОВ "Дизайн Пласт Сервіс"(а.с.113).

Наведене дає підстави дійти висновку, що у зв'язку з невиконанням оскаржуваної постанови, така звернена до примусового виконання до відповідного органу державної виконавчої служби, що у свою чергу, може призвести до стягнення суми штрафу у розмірі 111690,00 грн. у примусовому порядку до вирішення питання правомірності постанови Управління Держпраці у Кіровоградській області №КР2011/42/АВ/ТД-ФС від 19.09.2018р.

Основним завданням процесуальних норм, які регламентують вжиття судом заходів забезпечення позову, є досягнення балансу між правом позивача на захист свого порушеного права та правом відповідача заперечувати проти адресованих йому вимог у будь-який дозволений законом спосіб. Метою забезпечення позову є вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.

Забезпечення позову по суті це обмеження суб'єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов'язаних з ним інших осіб з метою забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника).

Окрім цього Верховний Суд у постанові від 12.06.2018 року у справі №826/14722/17 вказав, що забезпечення позову є наданням тимчасового захисту до вирішення справи по суті, який застосовується у виключних випадках за наявності об'єктивних обставин, які дозволяють зробити обґрунтоване припущення, що невжиття відповідних заходів потягне за собою більшу шкоду, ніж їх застосування.

Враховуючи зазначене, виходячи із системного аналізу норм чинного законодавства України, суд приходить до висновку про те, що заявником були наведені належні та переконливі докази існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його інтересам до ухвалення рішення в адміністративній справі та невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити поновлення порушених прав та інтересів позивача, за захистом яких він звернувся у випадку ухвалення рішення на користь позивача.

На підставі вищевикладеного суд приходить до висновку про задоволення клопотання позивача про вжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії постанови №КР2011/42/АВ/ТД-ФС від 19.09.2018 року про накладення на ТОВ "Дизайн Пласт Сервіс" штрафу у розмірі 11169,00 гривень до набрання законної сили судовим рішенням у справі №1140/2767/18.

Керуючись статтями 150, 151, 154, 156, 243, 294, 295, 297 КАС України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Дизайн Пласт Сервіс" про забезпечення позову - задовольнити.

Зупинити дію постанови Управління Держпраці у Кіровоградській області №КР2011/42/АВ/ТД-ФС від 19.09.2018 р., якою до товариства з обмеженою відповідальністю "Дизайн Пласт Сервіс" застосовано штраф за порушення законодавства про працю - порушення вимог ч.1,3 ст.24, ч.1 ст.21 КЗпП України у розмірі 111 690,00 грн. до набрання законної сили судовим рішенням у справі №1140/2767/18 за позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Дизайн Пласт Сервіс" до Управління Держпраці у Кіровоградській області про скасування постанови.

Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена до Третього апеляційного адміністративного суду через Кіровоградський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом п'ятнадцяти днів з дня складання повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 27.11.2018 року.

Суддя Кіровоградського

кружного адміністративного суду О.С. Петренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 78147883 ?

Документ № 78147883 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 78147883 ?

Дата ухвалення - 27.11.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 78147883 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 78147883 ?

В Кировоградский окружной административный суд
Предыдущий документ : 78147882
Следующий документ : 78147884