Постановление суда № 74841541, 21.06.2018, Хозяйственный суд Одесской области

Дата принятия
21.06.2018
Номер дела
916/827/18
Номер документа
74841541
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

______________________________

УХВАЛА

"21" червня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/827/18

Господарський суд Одеської області у складі:

судді В.С. Петрова

при секретарі судового засідання Г.С. Граматик

за участю представників:

від позивача – ОСОБА_1,

від відповідачів:

1) ТОВ "Управляюча компанія-2020" – не з’явився,

2) ОК "Граніт" – не з’явився,

розглянувши у підготовчому засіданні справу за позовом Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку „Акапулько-2” до Товариства з обмеженою відповідальністю „Управляюча компанія-2020” та Обслуговуючого кооперативу „Граніт” про визнання управителем та балансоутримувачем об’єкта, визнання недійсним акту приймання-передачі,-

ВСТАНОВИВ:

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку „Акапулько-2” звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю „Управляюча компанія-2020” та Обслуговуючого кооперативу „Граніт” про:

- визнання ОСББ „Акапулько-2” управителем та балансоутримувачем об’єкта, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, буд. 2, корп. 1;

- визнання недійсним укладеного відповідачами 22.12.2017 р. акту приймання-передачі об’єкта в управління та списання об’єкту з балансу замовника на баланс управителя.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 10.05.2018 р. позовну заяву Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку „Акапулько-2” прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 916/827/18 за правилами загального позовного провадження, при цьому підготовче засідання призначено на 31 травня 2018 р.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 31.05.2018 р. у справі № 916/827/18 підготовче засідання відкладено на 21.06.2018 р. з огляду на неявку відповідачів та неможливість з’ясування заперечень у них проти позову, враховуючи відсутність доказів належного повідомлення ТОВ "Управляюча компанія-2020" про розгляд справи.

В підготовче засідання, призначене на 21.06.2018 р., представники відповідачів не з’явились.

Наразі у підготовчому засіданні 21.06.2018 р. представник позивача звернувся до суду з клопотанням про витребування у відповідачів доказів, а саме:

- у ТОВ "Управляюча компанія-2020": засвідченої належним чином копії та для огляду у судовому засіданні складеного 22.12.2017 р. акту приймання-передачі об’єкта в управління та списання об’єкту з балансу замовника на баланс управителя, відповідно до якого Обслуговуючий кооператив "Граніт" передав, а ТОВ "Управляюча компанія-2020" прийняло на баланс та в управління об’єкт розташований за адресою вул. Педагогічна, буд. 21, корпус 1 в м. Одесі; копії укладеного між Обслуговуючим кооперативом "Граніт" та ТОВ "Управляюча компанія-2020" договору щодо передачі в управління об’єкта, розташованого за адресою вул. Педагогічна, буд. 21, корпус 1 в м. Одесі, та його оригіналу для огляду у судовому засіданні;

- у Обслуговуючого кооперативу "Граніт": копії та для огляду у судовому засіданні оригіналів документів, які підтверджують законність знаходження на балансі Обслуговуючого кооперативу "Граніт" об’єкта, розташованого за адресою вул. Педагогічна, буд. 21, корпус 1 в м. Одесі.

В обґрунтування вказаного клопотання позивач зазначає, що у ОСББ "Акапулько-2" є інформація щодо існування укладеного договору між Обслуговуючим кооперативом "Граніт" та ТОВ "Управляюча компанія-2020" щодо передачі в управління об’єкта, розташованого за адресою вул. Педагогічна, буд. 21, корпус 1 в м. Одесі. При цьому позивач стверджує, що копія вказаного договору у нього відсутня. Також позивач вказує, що в матеріалах справи і у позивача відсутні будь-які документи, які підтверджують законність знаходження на балансі Обслуговуючого кооперативу "Граніт" об’єкта, розташованого за адресою вул. Педагогічна, буд. 21, корпус 1 в м. Одесі. Так, за ствердженнями позивача, без наявності зазначених документів не можливо з’ясувати, чи мав право Обслуговуючий кооператив "Граніт" передавати будь-кому на баланс об’єкт, розташований за адресою вул. Педагогічна, буд. 21, корпус 1 в м. Одесі.

За положеннями ч. 1-3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що позивач позбавлений можливості отримати вище перелічені документи щодо об’єкта, розташованого за адресою вул. Педагогічна, буд. 21, корпус 1 в м. Одесі, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача та витребувати у відповідачів вказані документи.

Згідно ч. 1 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з'ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими ст. 196-205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою. Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Такими випадками за ч. 2 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України є:

1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання;

2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними;

3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи;

4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Враховуючи вищенаведене та з огляду на необхідність витребування додаткових доказів для розгляду справи, господарський суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання

Керуючись ст.ст. 80, 81, 177, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Витребувати:

- у ТОВ "Управляюча компанія-2020" для огляду в судовому засіданні: оригінал акту від 22.12.2017 р. приймання-передачі об’єкта в управління та списання об’єкту з балансу замовника на баланс управителя відповідно до якого Обслуговуючий кооператив "Граніт" передав, а ТОВ "Управляюча компанія-2020" прийняло на баланс та в управління об’єкт розташований за адресою вул. Педагогічна, буд. 21, корпус 1 в м. Одесі; оригінал договору, укладеного між Обслуговуючим кооперативом "Граніт" щодо передачі в управління об’єкта, розташованого за адресою вул. Педагогічна, буд. 21, корпус 1 в м. Одесі, а також належним чином засвідчену копію вказаного договору;

- у Обслуговуючого кооперативу "Граніт": документи, які підтверджують законність знаходження на балансі Обслуговуючого кооперативу "Граніт" об’єкта, розташованого за адресою вул. Педагогічна, буд. 21, корпус 1 в м. Одесі (оригінали для огляду у судовому засіданні та належним чином засвідчені їх копії).

2. Підготовче засідання відкласти на 10 липня 2018 р. о 11 год. 30 хв. Засідання суду відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області (м. Одеса, пр. Шевченка, 29), зал судових засідань № 404, 4-й поверх, тел.(0482)307-992.

3. Викликати учасників справи у підготовче засідання.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає чинності після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя В.С. Петров

Предыдущий документ : 74841540
Следующий документ : 74841542