Постановление суда № 74158550, 17.05.2018, Хозяйственный суд Днепропетровской области

Дата принятия
17.05.2018
Номер дела
904/1334/18
Номер документа
74158550
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство

17.05.2018м. ДніпроСправа № 904/1334/18

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.

при секретарі судового засідання (помічнику судді) Карпенко К.М.

за участю представників сторін:

від кредитора: представник АТ "Дніпровська теплоелектроцентраль" ОСОБА_1 за дов. №11/2018 від 08.05.2018р.

від боржника: представник КП Кам'янської міської ради "Тепломережі" ОСОБА_2 за дов. №00.01.0237 від 18.10.2017р.

за участю: представника Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_3 за дов. №3724/20.3-03 від 29.12.2017р.

За заявою Акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", м. Кам'янське Дніпропетровської області, вул. Заводська, 2, код ЄДРПОУ 00130820

до боржника ОСОБА_4 підприємства Кам'янської міської ради "Тепломережі", м. Кам'янське Дніпропетровської області, вул. Тритузна, 168, код ЄДРПОУ 03342573

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Суддя Полєв Д.М.

СУТЬ СПРАВИ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.04.2018р. прийнято до розгляду заяву Акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", м. Кам'янське Дніпропетровської області, вул. Заводська, 2, код ЄДРПОУ 00130820 про відкриття провадження у справі про банкрутство ОСОБА_4 підприємства Кам'янської міської ради "Тепломережі", м. Кам'янське Дніпропетровської області, вул. Тритузна, 168, код ЄДРПОУ 03342573.

На електронний запит суду від 03.04.2018р. автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство визначено кандидатуру арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво №910 від 20.05.2013р.)

12.04.2018р. до суду надійшли заяви арбітражних керуючих ОСОБА_6 №161 від 11.04.2018р., ОСОБА_7 про участь у справі про банкрутства в якості розпорядника майном.

16.04.2018р. до суду надійшла заява арбітражного керуючого ОСОБА_8 №02-02/968 від 13.04.2018р. про участь у справі про банкрутства в якості розпорядника майном.

18.04.2018р. до суду надійшли заяви арбітражних керуючих ОСОБА_9 б/н від 13.04.2018р., ОСОБА_10 №01-16/190 від 12.04.2018р. про участь у справі про банкрутства в якості розпорядника майном.

10.05.2018р. до суду надійшов відзив боржника №00.02.3054 від 08.05.2018р. згідно з яким боржник заперечує проти задоволення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство в зв'язку з прийняттям Кам'янською міською радою рішення №830-19/VІІ від 29.09.2017р. про незастосування до боржника процедур банкрута, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Крім того боржника повідомив про часткове погашення заборгованості перед кредитором.

Ухвалою суду від 10.05.2018р. замінено кредитора ОСОБА_11 акціонерне товариство "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, код ЄДРПОУ 00130820) його правонаступником - Акціонерним товариством "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (м. Кам'янське, вул. Заводська, 2, код ЄДРПОУ 00130820).

10.05.2018р. до суду надійшла заява ініціюючого кредитора №775/07 від 10.05.2018р. про уточнення розміру грошових вимог до боржника, яка складає 351002910,50грн., з яких 187596017,87грн. основного боргу, 72327317,87грн. інфляційні втрати, 34882597,95грн. річні, 41317181,57грн. пені, 14854060,03грн. штрафу, 25500,00грн. судового збору, 236грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

В судовому засіданні представник ініціюючого кредитора заперечує проти викладених у відзиві боржника обставинах та наполягає на відкритті провадження у справі про банкрутство.

В судовому засіданні оголошено перерву до 17.05.2018р. о 16:30.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до статті 4-1 Господарського процесуального кодексу України, господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно частиною 1 статті 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в редакції Закону від 22.12.2011р. № 4212-VI (надалі – Закон), провадження у справі про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону встановлено, що до боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства: розпорядження майном боржника; мирова угода; санація (відновлення платоспроможності) боржника; ліквідація банкрута.

Разом з цим, норми Закону встановлюють обмеження та особливості банкрутства щодо порушення та здійснення провадження у справі про банкрутство відносно окремих категорій боржників.

Так, частиною 1 ст. 85 Закону передбачено, що під час розгляду справи про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності, що має суспільну або іншу цінність для Автономної Республіки Крим або територіальної громади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування може звернутися до господарського суду з клопотанням не застосовувати до такого суб'єкта передбачені цим Законом процедури та припинити провадження у справі про банкрутство.

До клопотання додається рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, рішення ради органу місцевого самоврядування, прийняте виключно на її пленарному засіданні, про незастосування до відповідного суб'єкта підприємницької діяльності передбачених цим Законом процедур та припинення провадження у справі про банкрутство, а також гарантії задоволення всіх вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями (ч. 2 ст. 85 Закону).

Частиною 4 ст. 214 Господарського кодексу України встановлено, що у випадках, передбачених законом, не застосовуються процедури банкрутства щодо комунальних підприємств.

Відповідно до п. 1.1. Статуту комунального підприємства Кам'янської міської ради "ТЕМЛОМЕРЕЖІ" (про зміну найменування ОСОБА_4 підприємства Дніпродзержинської міської ради "Дніпродзержинськтепломережа"), затвердженого рішенням 10 сесії Кам`янської міської ради VII скликання № 469-10/VII від 30.09.2016 року, комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Тепломережі" є комунальним унітарним підприємством, створеним відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законодавчих актів України. Підприємство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав, юридичних обов'язків, коштів комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради "Дніпродзержинськтепломережа" (код ЄДРПОУ - 03342573).

Відповідно до п.1.2 Статуту власником та засновником боржника є територіальна громада м. Кам'янського в особі Кам'янської міської ради.

Підприємство боржника створене з метою задоволення суспільних та господарських потреб шляхом систематичного здійснення виробничої і господарської діяльності в порядку, визначеному законодавством України, та отримання прибутку і задоволення економічних і соціальних інтересів трудового колективу Підприємства та територіальної громади міста (п.2.1 Статуту).

Згідно ч.ч.1-2 ст.78 Господарського кодексу України комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

Згідно з ч. 1 ст. 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Частиною 5 ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради, а у ст. 60 вказаного Закону встановлено режим права комунальної власності.

Згідно зі ст. 140 Конституції України та ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» змістом діяльності місцевого самоврядування є вирішення питань місцевого значення в інтересах територіальної громади самою громадою самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Статтею 7 Конституції України визнається і гарантується місцеве самоврядування, однією з найважливіших цілей діяльності якого є забезпечення нагальних потреб населення територіальної громади у комунальних та інших невідкладних послугах соціального характеру, наприклад, з водопостачання, опалення, вивезення сміття та відходів тощо.

У ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» дано визначення терміна «право комунальної власності» - це право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися та розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

Виходячи з викладених положень, наділення територіальних громад правом комунальної власності є в першу чергу використання майнових об'єктів для задоволення нагальних потреб жителів цих громад у невідкладних послугах, і лише в другу чергу право цієї форми власності призначено для доцільного, економного та ефективного використання майна територіальних громад в інших інтересах їх жителів.

Таким чином, комунальні унітарні підприємства є суб'єктами господарювання, які надають життєво необхідні послуги населенню, і в основі їх діяльності покладені інтереси територіальної громади.

Статтею 85 Закону не визначено, коли саме можливе прийняття відповідною радою органів місцевого самоврядування рішення про незастосування процедури у справах про банкрутство щодо вищезазначених підприємств.

Конституційний Суд України у рішенні № 5-рп/2007 від 20.06.2007 (справа щодо кредиторів підприємств комунальної форми власності) зазначає, що з огляду на нагальний характер послуг, які надаються комунальними унітарними підприємствами для жителів відповідних територіальних громад, норми Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не ставлять факт прийняття рішення на пленарному засіданні відповідної ради органів місцевого самоврядування щодо незастосування до комунальних унітарних підприємств положень вказаного Закону у залежність від моменту порушення судом справи про банкрутство цього підприємства і припускає можливість прийняття такого рішення як до початку провадження у справі про банкрутство, так і на будь-якій стадії провадження.

Це означає, що факт наявності судової справи про банкрутство комунального унітарного підприємства чи її відсутності не може впливати на реалізацію відповідною радою її права стосовно прийняття рішення про незастосування Закону до цього підприємства. Тому орган місцевого самоврядування при реалізації свого повноваження, передбаченого у ст. 85 Закону, не зобов'язаний попередньо погоджувати з кредиторами комунального унітарного підприємства, яке має суспільну або іншу цінність для територіальної громади та іншими зацікавленими особами своє рішення про незастосування до нього положень Закону або пропонувати заходи запобігання банкрутству цього підприємства.

29.09.2017р. на 19 сесії VII скликання Кам'янською міською радою прийнято рішення №830-10/VІІ про визнання комунального підприємства Кам'янської міської ради "Тепломережі" суспільно цінним комунальним підприємством для територіальної громади м. Кам'янське, не застосування до комунального підприємства Камянської міської ради "Тепломережі", як до суб'єкта господарської діяльності, що має суспільну цінність для територіальної громади м. Кам'янське, процедур банкрутства, які передбачені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Звернення до господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про незастосування до комунального підприємства Кам'янської міської ради "Тепломережі" процедур банкрутства, які передбачені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та припинення провадження у справі про банкрутство, додавши до нього дане рішення міської ради та відповідні гарантії.

Одночасно слід зазначити, що підприємство боржника включено до реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії.

Так, Законом України від 06.11.2016р. №1730 «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» визначено комплекс організаційних та економічних заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення.

Частиною 1 статі 5 вказаного Закону встановлено, що реструктуризації підлягає кредиторська заборгованість теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ, використаний станом на 1 липня 2016 року для виробництва теплової та електричної енергії, послуг з опалення та постачання гарячої води (без урахування суми неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість за спожитий природний газ), не погашена станом на 31 грудня 2016 року.

Механізм формування, ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії, а також користування його даними встановлений Порядком ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії, та користування зазначеним реєстром, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017р. N 93.

З наведеного вбачається, що вказані нормативні акти прийнято з метою поліпшення фінансового стану теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, до яких, у тому числі відноситься й Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Тепломережі", організації їх стабільного функціонування і недопущення порушення інтересів населення, запобігання банкрутства цих підприємств шляхом застосування механізму списання, взаєморозрахунків, реструктуризації заборгованості, що свідчить про стратегічне значення відповідних підприємств, зокрема, на території відповідних територіальних громад.

Як вбачається з поданих боржником доказів, Кам'янською міської радою надаються згода боржнику на укладення договорів реструктуризації заборгованості перед кредиторами та гарантії на виконання зазначених договорів. Крім того, виконання договорів реструктуризації у відповідності затвердженого графіку також підтверджується боржником відповідними доказами.

В судовому засіданні представником боржника пояснено, що на разі здійснюється погодження реструктуризації заборгованості безпосередньо із ініціюючим кредитором та повідомлено про часткове погашення заборгованості.

Одночасно суд вважає за необхідне зазначити, що в силу ст. 85 Закону у разі якщо вимоги кредиторів такого суб’єкта підприємницької діяльності не будуть погашені протягом поточного та наступного календарних років орган місцевого самоврядування позбавляється права на повторне звернення до господарського суду із зазначеним у цій статті клопотанням, а провадження у справі про банкрутство щодо відповідного суб’єкта підприємницької діяльності здійснюється на загальних підставах.

Відповідно до ч. 7 ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" суд відмовляє в порушенні провадження у справі про банкрутство, якщо: заявником не доведено наявності підстав для порушення провадження у справі про банкрутство.

З огляду на те, що боржник є підприємством в місті Кам'янське, яке надає життєво необхідні послуги населенню та має суспільну цінність для територіальної громади міста Кам'янське, що в свою чергу надає підприємству суспільну значність, враховуючи рішення Кам'янської міської ради №830-10/VІІ від 29.09.2017р. та з огляду на те, що провадження у справі про банкрутство боржника не допускається в силу ст. 85 Закону, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні заяви про порушення провадження у справі про банкрутство.

Згідно з ч. 8 ст. 16 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" відмова у відкритті провадження у справі про банкрутство не перешкоджає повторному зверненню до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство за наявністю підстав, встановлених цим Законом.

Керуючись ч.7 ст. 16 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити Акціонерному товариству "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", м. Кам'янське Дніпропетровської області, вул. Заводська, 2, код ЄДРПОУ 00130820 у відкритті провадження у справі про банкрутство ОСОБА_4 підприємства Кам'янської міської ради "Тепломережі", м. Кам'янське Дніпропетровської області, вул. Тритузна, 168, код ЄДРПОУ 03342573.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 22.05.2018р.

Суддя ОСОБА_12

Предыдущий документ : 74158549
Следующий документ : 74158551