Решение № 74145966, 11.05.2018, Октябрьский районный суд города Полтавы

Дата принятия
11.05.2018
Номер дела
554/2603/18
Номер документа
74145966
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Дата документу 11.05.2018 Справа № 554/2603/18

Єдиний унікальний номер справи:554/2603/18

Провадження № 2/554/1854/2018

Р І Ш Е Н Н Я

І м е н е м У к р а ї н и

11.05. 2018 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: головуючого судді - Бугрія В.М., за участю секретаря судового засідання Сороки Ю.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ІНСТИТУТ «ЗЕМРЕСУРС» про зобов»язання вчинити дії,-

ВСТАНОВИВ:

13 квітня 2018 року до Октябрського районного суду м.Полтави звернулася ОСОБА_1 з позовною заявою до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ІНСТИТУТ «ЗЕМРЕСУРС» про зобов»язання вчинити дії, посилаючись на те, що відповідач відмовляється виконувати умови договору, в якому просила: зобов'язати ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю науково - виробничий інститут «Земресурс» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21049832) виконати зобов’язання за договором №26/17-пр. від 19.09.2017 року «Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» шляхом передачі ОСОБА_1 в натурі, розробленого, виготовленого та затвердженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 100 кв.м. розташованої за адресою місто Полтава, вулиця В’ячеслава Чорновола 7Г, для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу.

Ухвалою суду від 17 квітня 2018 року будо відкрито провадження в справі та призначено її розгляд в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Від сторін клопотання про проведення розгляду справи з їх викликом в судове засідання не надійшло, тому суд провів розгляд справи за наявними у ній матеріалами.

Суд, дослідивши матеріали справи, надані докази, та оцінивши їх в сукупності, вважає, що позов підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Частиною 3 ст. 12 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Суд, вивчивши письмові матеріали справи, встановив наступне:

Рішенням дев’ятої сесії сьомого скликання Шевченківської районної в м. Полтаві ради від 19 вересня 2017 року «Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» позивачу - ОСОБА_1 надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м. Полтава, вулиця В’ячеслава Чорновола 7Г площею 100 кв.м. для будівництва та обслуговування індивідуального гаража. Дія дозволу становить один рік.

26 вересня 2017 року, з метою реалізації зазначеного вище рішення позивачем та відповідачем ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю науково - виробничий інститут «Земресурс» було укладено договір про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 26/17-пр , відповідно до якого ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю науково - виробничий інститут «Земресурс», як виконавець, зобов’язалося виконати з дотриманням вимог законодавства проектні - вишукувальні роботи з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а позивач як замовник, прийняти та оплатити виконані роботи. За умовами укладеного договору позивачкою було здійснено оплату робіт в сумі 1600,00 грн.

Згідно п. 1.4. Договору етапи та строки виконання робіт визначаються погодженим сторонами календарним планом робіт.

Відповідно до календарного плану робіт, який є Додатком 2 до договору (Додаток 3), виконання робіт мало проходити в три етапи: підготовчі роботи з 26.09.2017 р. до 26.11.2017 р.; складення проекту з 26.11.2017р. до 26.01.2018 р.; розгляд та затвердження проекту з 26.01.2018р. до 26.01.2018р.. Згідно п.4.1. Договору роботи мають бути закінчені 26.01.2018 р. Таким чином кінцевий термін виконання робіт закінчився 26.01.2018 року.

В зв’язку з тим, що відповідач у визначений Договором термін не виконав своїх зобов'язань, позивач 06 березня 2018 року звернувся до відповідача з вимогою про виконання умов Договору.

Відповідач надав письмову відповідь №78 від 06.03.2018 року на звернення позивача, в якій зазначив, що в зв’язку з відмовою експертів в погодженні проектів на підставі того, що на їхню думку надання дозволів районними у місті радами суперечить законодавству України, наказом №101 від 04.04.2017 року Держгеокадастр анулює сертифікати інженерів-землевпорядників, що виконують роботи на території міста. Тому, до вирішення питання легітимності рішень районних у місті рад, підприємство вимушене призупинити виконання робіт.

Відповідно до статті 50 Закону України «Про землеустрій» проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають: завдання на розроблення проекту землеустрою; пояснювальну записку; копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності); рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбаченних законом); письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду; довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями; матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки); відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки); копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна для об’єктів будівництва ІІІ-У категорії складності, які розташовані на земельній ділянці; розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом); розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом); акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки); акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки); перелік обмежень у використанні земельних ділянок; викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки); кадастровий план земельної ділянки; матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки); матеріали погодження проекту землеустрою.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про землеустрій» розробники документації із землеустрою зобов'язані: дотримуватися законодавства України, що регулює земельні відносини, а також державних стандартів, норм і правил при здійсненні землеустрою; б) інформувати зацікавлених осіб про здійснення землеустрою; в) виконувати всі умови договору; г) виконувати роботи із складання документації із землеустрою у строк, передбачений договором. Максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору.

Згідно ч.1 ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Ст. 610 ЦК України визначено що, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно ч. 1 ст.612 ЦК України Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч.1-2 ст.614 ЦК України особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов'язання.

Згідно ч.1 ст.617 ЦК України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов 'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

Відповідно до ч.1 ст.618 ЦК України боржник відповідає за порушення зобов'язання іншими особами, на яких було покладено його виконання (Стаття 528 цього Кодексу), якщо договором або законом не встановлено відповідальність безпосереднього виконавця.

Згідно ч.1 ст.620 ЦК України у разі невиконання боржником обов'язку передати кредиторові у власність або у користування річ, визначену індивідуальними ознаками, кредитор має право витребувати цю річ у боржника та вимагати її передання відповідно до умов зобов'язання.

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов ’язання має виконуватися належнім чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За таких обставин суд, на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які посилались сторони, як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, дослідженими в судовому засіданні, встановивши правовідносини, які випливають із встановлених обставин та правові норми, які підлягають застосуванню до цих правовідносин, дійшов висновку про можливість задоволення позову повністю.

На підставі викладеного, згідно ст.ст. 76, 133, 137, 141, 258-259, 263-265, 273, 280-284, 287, 352 ЦПК України,-

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ІНСТИТУТ «ЗЕМРЕСУРС» про зобов»язання вчинити дії, - задовольнити.

Зобов'язати ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю науково - виробничий інститут «Земресурс» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21049832) виконати зобов’язання за договором №26/17-пр. від 19.09.2017 року «Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» шляхом передачі ОСОБА_1 в натурі, розробленого, виготовленого та затвердженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 100 кв.м. розташованої за адресою місто Полтава, вулиця В’ячеслава Чорновола 7Г, для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу.

Рішення суду може бути оскаржене до Апеляційного суду Полтаської області через Октябрський районний суд м. Полтави шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому рішення суду суду не було вручено у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення повного рішення суду.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається учасниками справи через відповідний суд, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя В.М.Бугрій

Часті запитання

Який тип судового документу № 74145966 ?

Документ № 74145966 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 74145966 ?

Дата ухвалення - 11.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74145966 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74145966 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 74145966, Октябрьский районный суд города Полтавы

Судебное решение № 74145966, Октябрьский районный суд города Полтавы было принято 11.05.2018. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить полезные сведения.

Судебное решение № 74145966 относится к делу № 554/2603/18

то решение относится к делу № 554/2603/18. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 74145959
Следующий документ : 74145972