Решение № 74070893, 08.05.2018, Донецкий окружной административный суд

Дата принятия
08.05.2018
Номер дела
805/1938/18-а
Номер документа
74070893
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2018 р. Справа№805/1938/18-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов'янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Голошивця І.О., розглянув у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Державної служби геології та надр України до Товариства з обмеженою відповідальністю “Шахта Західна” про анулювання спеціального дозволу на користування надрами.

Державна служба геології та надр України звернулась до Донецького окружного адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю “Шахта Західна” про анулювання спеціального дозволу на користування надрами.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що ТОВ “Шахта Західна” виданий спеціальний дозвіл на користування надрами № 4760 від 31.10.2008, невід’ємною частиною якого була угода про умови користування надрами. Відповідно до угоди з моменту отримання спеціального дозволу у відповідача як у надрокористувача виник обов’язок у встановленому порядку подавати до державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” щорічні звіти відповідно до форми державної статистичної звітності як підтвердження експлуатації корисних копалин. ТОВ “Шахта Західна” цього обов’язку не виконало, що, враховуючи п. 5 ч. 1 ст. 26 Кодексу України про надра, є підставою для припинення права користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу на їх користування. З огляду на те, що відповідачем не надано згоду на припинення права користування надрами, наявні підстави для припинення цього права в судовому порядку.

Представники сторін до суду не з’явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись судом належним чином.

Представник позивача надіслав до суду клопотання про розгляд справи у порядку письмового провадження.

Враховуючи вищевикладене та з урахуванням вимог частини 9 статті 205 Кодексу адміністративного судочинства України, суд дійшов висновку щодо можливості розгляду справи у письмовому провадженні.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 26.03.2018 відкрито провадження у справі та справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні на 23.04.2018.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 23.04.2018 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 08.05.2018.

Перевіривши матеріали справи, вирішивши питання, чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги, та якими доказами вони підтверджуються, чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин, суд, -

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Шахта Західна” (далі ТОВ “Шахта Західна”) зареєстроване в якості юридичної особи за кодом ЄДРОПУ 35547099 за адресою: 86600, Донецька обл., м. Чистякове, вул. Піонерська, буд. 2, що вбачається з онлайн відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

31.10.2008 Державна служба геології та надр України видало Товариству з обмеженою відповідальністю “Шахта Західна” спеціальний дозвіл на користування надрами № 4760. (а.с. 8)

Цей дозвіл надав відповідачу право на видобування кам’яного вугілля за місцезнаходженням: Донецька область, м. Торез, вул. Піонерська, буд. 2.

13.10.2008 Міністерство охорони навколишнього природного середовища України з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю “Шахта Західна” з іншої сторони, уклали угоду про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин, яка є невід’ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами № 4760 від 31.10.2008 (далі – Угода).(а.с. 9-16)

Відповідно до угоди з моменту отримання спеціального дозволу у відповідача як у надрокористувача виник обов’язок у встановленому порядку подавати до державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” щорічні звіти відповідно до форми державної статистичної звітності як підтвердження експлуатації корисних копалин.

Таким чином, подання до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” щорічні звіти відповідно до форми державної статистичної звітності як підтвердження експлуатації корисних копалин, яка прямо визначена дозволом та Угодою.

Листом від 07.04.2015 № 02/302-0972 Державне науково-виробниче підприємство “Державний інформаційний геологічний фонд України” повідомило Держгеонадра про суб’єктів господарювання, власників спеціальних дозволів на користування надрами, які не направили до ДНВП “Геоінформ України” щорічну статистичну звітність за формами 6-гр, 7-гр, за 2014 рік та надало інформацію щодо відсутності звітності надрокористувачів Донецької та Луганської областей за формою 5-гр за 2014 рік згідно з доданим переліком надрокористувачів Донецької, Луганської областей, які отримали спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобування корисних копалин, але не звітували до ДНВП “Геоінформ України” щодо руху запасів за формою 5-гр за 2014 рік. (а.с. 18)

У цьому переліку вказане зокрема й Товариство з обмеженою відповідальністю “Шахта Західна”.

Наказом Державної служби геології та надр України від 19.05.2015 № 122 “Щодо зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами” зупинено дію спеціальних дозволів на користування надрами згідно з переліком наведеним у додатку до цього наказу. ( а.с.21)

Як свідчить витяг з Переліку спеціальних дозволів на користування надрами, дія яких зупинена (додаток до наказу від 19.05.2015 № 122), на підставі п.п. 1 п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ від 30.05.2011 № 615, зупинено дію дозволу, виданого ТОВ “Шахта Західна”, у зв’язку з порушенням надрокористувачем п. 3 ст. 53 Кодексу України "Про надра". Надрокористувачу надано 30 календарних днів для усунення виявлених порушень.

Перелік надрокористувачів Луганської та Донецької областей, яким наказом Державної служби геології та надр України від 19.05.2015 року № 122 зупинено дію спеціальних дозволів на користування надрами та надано 30 календарних днів для усунення порушень у зв’язку з ненаданням щорічного звіту перед ДНВП “Геоінформ України” щодо руху запасів за формами №№ 5-гр, 6-гр, 7-гр за 2014 рік оприлюднений в офіційному друкованому виданні “Урядовий кур'єр” № 101 від 09 червня 2015 року.(а.с. 23)

Докази усунення відповідачем допущених ним порушень у визначений Державною службою геології та надр України строк суду не надані.

Наказом від 16.08.2016 № 257 Держгеонадрами України встановлено ТОВ “Шахта Західна” додатковий (10 календарних днів) термін для усунення вищезазначених правопорушень.(а.с. 24-28)

Наказом від 10.01.2017 № 1 Держгеонадру України повторно встановлено ТОВ “Шахта Західна” додатковий (до 01.03.2017) термін для усунення порушень у сфері надрокористування.(а.с. 26-27)

16.05.2017 в офіційному друкованому виданні “Урядовий кур'єр” оприлюднене оголошення, яким Держгеонадра України повідомили, що у зв’язку із не усуненням надрокористувачами причин зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами (перелік додається) прийнято рішення припинити право користування надрами у судовому порядку.(а.с.39-40)

Відповідно до положень ст. 26 Кодексу України про надра право користування надрами припиняється у судовому порядку у разі отримання від надрокористувача незгоди на таке припинення органом, який надав надра у користування.

Враховуючи викладене, надрокористувачам необхідно було надати до Держгеонадра України власну позицію (згода/не згода) на припинення права користування надрами згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами, зазначеними у переліку.

Докази, які б свідчили про те, що ТОВ “Шахта Західна” повідомило Держгеонадра України про своє ставлення (згоду чи незгоду) на припинення права спеціального користування надрами суду не надані.

З приводу спірних правовідносин суд зазначає наступне.

Регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, а також охорона прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян належить до завдань Кодексу України про надра.

Відповідно до ст. 13 цього Кодексу користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи.

Згідно зі ст. 16 Кодексу України про надра спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Кодексу України про надра користувачі надр зобов'язані виконувати вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України та угодою про розподіл продукції.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 26 Кодексу України про надра встановлено, що право користування надрами припиняється у разі використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр.

Так, порушення вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр, є самостійною підставою для припинення права користування ними.

Судом встановлено, що однією з умов користування надрами, яка передбачена дозволом від 31.10.2008 № 4760 та Угоди (до дозволу) про умови користування надрами, є подання до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” щорічних звітів відповідно до форми державної статистичної звітності.

ТОВ “Шахта Західна” цього обов’язку не виконало.

Згідно з ч. 2 ст. 26 Кодексу України про надра право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди користувачів, - у судовому порядку.

Отже, орган, який надав надра у користування, повноважний припинити право користування надрами у випадку, передбаченому п. 5 ч. 1 ст. 26 Кодексу України про надра, лише за наявності згоди на це користувача надрами.

З огляду на те, що ТОВ “Шахта Західна” не надало згоду на припинення права користування надрами, наявні підстави для припинення цього права в судовому порядку.

Таким чином, суд вважає, що позивачем доведені обставини якими обґрунтовуються позовні вимоги.

З огляду на вищевикладене суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позову.

Відповідно до ст. 139 КАС України судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

На підставі викладеного та керуючись статтями 72-77, 90, 139, 241-246, 250, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Державної служби геології та надр України – задовольнити.

Припинити право користування надрами Товариству з обмеженою відповідальністю “Шахта Західна” (код ЄДРПОУ № 35547099) шляхом анулювання спеціального дозволу на користування надрами № 4760 від 31.10.2008.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Голошивець І.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 74070893 ?

Документ № 74070893 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 74070893 ?

Дата ухвалення - 08.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74070893 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74070893 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 74070893, Донецкий окружной административный суд

Судебное решение № 74070893, Донецкий окружной административный суд было принято 08.05.2018. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить ключевые сведения.

Судебное решение № 74070893 относится к делу № 805/1938/18-а

то решение относится к делу № 805/1938/18-а. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 74070888
Следующий документ : 74070899