Постановление суда № 73253425, 10.04.2018, Черниговский окружной административный суд

Дата принятия
10.04.2018
Номер дела
825/1699/18
Номер документа
73253425
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

10 квітня 2018 року м. Чернігів Справа № 825/1699/18

Суддя Чернігівського окружного адміністративного суду Бородавкіна С.В. перевіривши матеріали адміністративного позову Чернігівської міської громадської організації спортивного товариства "Спартак" до Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області про визнання протиправним та скасування припису,

У С Т А Н О В И В:

Чернігівська міська громадська організація спортивного товариства «СПАРТАК» (далі – ЧМГО СТ «СПАРТАК») звернулась до суду з адміністративним позовом до Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області та просить визнати протиправним та скасувати припис від 21.03.2018 № 679-ДК/0027пр./03/01/-18, винесений відповідачем.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України суддя після одержання позовної заяви з’ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу.

В свою чергу, частиною третьою статті 161 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Розмір та ставки судового збору визначені Законом України від 08.07.2011 № 3674 "Про судовий збір", частиною другою статті 4 якого встановлено, що з 01.01.2018 за подання юридичною особою до суду адміністративного позову немайнового характеру, справляється судовий збір в сумі 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1762,00 грн.). Проте, позивачем не надано суду належного доказу, який свідчив би про сплату ним судового збору, у встановленому розмірі.

При цьому, одночасно з поданням позовної заяви, ЧМГО СТ «СПАРТАК» заявлено клопотання про звільнення від сплати судового збору мотивоване тим, що з моменту заснування організація є неприбутковою і не отримувала доходів, прибутків, допомоги, тощо.

Вирішуючи вказане клопотання по суті, суд виходить з такого.

Питання про відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати регулюється Законом України «Про судовий збір».

За змістом статті 1 Закону судовий збір справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом.

У статті 4 Закону визначені розміри ставок судового збору. Стаття 5 Закону встановлює пільги щодо сплати судового збору.

У відповідності до частини першої статті 133 Кодексу адміністративного судочинства України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк.

В свою чергу, статтею 8 Закону передбачено, що враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов: розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або позивачами є: військовослужбовці; батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; члени малозабезпеченої чи багатодітної сім'ї; особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю.

Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Вказаний перелік є вичерпний та розширеному тлумаченню не підлягає.

Аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що Законом не передбачено пільги по сплаті судового збору для неприбуткових організацій, та не виключено з платників судового збору громадські організації, а відтак ЧМГО СТ «СПАРТАК» відноситься до платників судового збору.

Разом з тим, у відповідності до правової позиції, викладеної у постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України від 23.01.2015 № 2 «Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір», визначення майнового стану сторони є оціночним та залежить від доказів, якими обґрунтовується рівень майнового стану сторони. Якщо залежно від рівня майнового стану сторона позбавлена можливості сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення сторони від його сплати.

При цьому, особа, яка заявляє відповідне клопотання, згідно із частиною першою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий/фінансовий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому законодавством порядку і розмірі.

Однак, ЧМГО СТ «СПАРТАК» не підтверджено неможливість сплатити судовий збір за подання адміністративного позову у порядку та розмірі встановленому законом, не надано докази відсутності коштів на відкритих рахунках організації в установах банків.

Вказана позиція узгоджується з висновками Верховного Суду, викладеними в ухвалах від 15.02.2018 у справі № 804/6946/17 та від 16.02.2018 у справі № 804/5256/18.

Згідно частини першої статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Наведені обставини свідчать про невідповідність позовної заяви вимогам статей 160, 161 цього Кодексу, а тому вона має бути залишена без руху з наданням позивачу строку на усунення вказаних вище недоліків шляхом надання оригіналу документу про сплату судового збору в розмірі 1762,00 грн. або належним чином завірених копій документів, що надають пільги щодо його сплати.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 123, 160, 169, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору Чернігівській міській громадській організації спортивного товариства «СПАРТАК» – відмовити.

Позовну заяву Чернігівської міської громадської організації спортивного товариства "Спартак" до Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області про визнання протиправним та скасування припису - залишити без руху.

Надати позивачу 10-денний термін з дня вручення копії ухвали суду про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків шляхом надання до суду оригіналу документу про сплату судового збору в сумі 1762,00 грн.

Роз’яснити позивачу, що в разі не усунення недоліків у вказаний судом строк позовна заява буде йому повернута.

Копію ухвали суду надіслати позивачу для виконання

Відповідно до ч. 2 ст. 256 Кодексу адміністративного судочинства України ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання, набирає законної сили з моменту її підписання суддею та згідно із ст. 294 Кодексу адміністративного судочинства України оскарженню не підлягає.

Суддя С.В. Бородавкіна

Предыдущий документ : 73253423
Следующий документ : 73253427