Решение № 73206542, 29.03.2018, Оболонский районный суд города Киева

Дата принятия
29.03.2018
Номер дела
756/6408/17
Номер документа
73206542
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

29.03.2018 Справа № 756/6408/17

Справа пр. №2/756/1068/18

Ун.№756/6408/17

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

( заочне)

29 березня 2018 року Оболонський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді - Луценко О.М..

при секретарі - Бублієві Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

в с т а н о в и в:

У травні 2017 року позивач публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" (далі - ПАТ "Укрсоцбанк") звернулося до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до відповідачів ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовував тим, що між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк", правонаступником якого є ПАТ "Укрсоцбанк", та ОСОБА_1 укладено договір кредиту від 23.04.2007 року №10-29/3305, відповідно до умов якого позивачем надано відповідачеві кредит у сумі 100 000,00доларів США з 23.04.2007 року до 22.04.2017року. Процентна ставка за користування кредитом становить 13,0% річних. Погашення кредиту повинно здійснюватися шляхом сплати щомісячних платежів в порядку і на умовах, визначених договором та графіком погашення, що є невід'ємним додатком до договору. 26.07.2012року між ПАТ "Укрсоцбанк", та ОСОБА_1був укладений договір про внесення змін б\н до договору кредиту № 10-29/3305 від 23.04.2007р., яким було змінено валюту кредитування шляхом переведення суми кредиту разом з нарахованими процентами в гривню. В цей же день, 23.04.2007р. між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2 було укладено договір поруки № 02-10/1362(далі по тексту - договір поруки), відповідно до якого останній, зобов'язався відповідати солідарно з ОСОБА_1 за виконання зобов'язань за кредитним договором в повному обсязі.

ОСОБА_1 одержав та використав за цільовим призначенням кредитні кошти у сумі 100 000,00 доларів США.

П.1.1. договору кредиту від 23.04.2007 року №10-29/3305 передбачено, що кредитор надає позичальнику грошові кошти у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

Відповідно до п.1.1 договору кредиту позичальник зобов'язувався сплачувати відсотки за користування кредитом у валюті кредиту не пізніше 10 числа місяця наступного за тим, в якому нараховані проценти за користування кредитом.

Згідно п.п.3.3.7.,3.3.8. договору кредиту позичальник зобов'язаний сплачувати проценти за використання кредиту в порядку, визначеному п.2.5. договору, своєчасно та в повному обсязі погашати кредит із нарахованими процентами за фактичний час його використання.

Проте позичальник не дотримується умов кредитного договору, не сплачує щомісячно платежі у розмірі та порядку, визначеному договором кредиту від 23.04.2007 року №10-29/3305.

Станом на 09.02.2017 року загальна сума заборгованості ОСОБА_1 за договором кредиту складає 610 282,75 гривень. Вона складається з заборгованості зі сплати кредиту (основного боргу) у сумі 566 215,77грн.; заборгованості зі сплати процентів за користування кредитом у сумі 38 155,24грн., розмір інфляційних витрат за кредитом у сумі 3 331,69грн., розмір інфляційних витрат за відсотками у сумі 2 580,05грн.

З цих підстав ПАТ "Укрсоцбанк" просило стягнути солідарно з відповідачів на його користь заборгованість за договором кредиту у сумі 610 282,75 грн., та судовий збір у сумі 9 154,24 грн.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений судом належним чином, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи у його відсутність, позовні вимоги підтримує у повному обсязі, проти постановлення заочного рішення не заперечує.

Відповідачі в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання суд не повідомили.

За таких обставин та за відсутності заперечень позивача, суд ухвалив провести заочний розгляд справи.

Дослідивши письмові докази по справі, суд встановив наступне.

Як вбачається з матеріалів справи між між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк", правонаступником якого є ПАТ "Укрсоцбанк", та ОСОБА_1 укладено договір кредиту від 23.04.2007 року №10-29/3305, відповідно до умов якого позивачем надано відповідачеві кредит у сумі 100 000,00доларів США з 23.04.2007 року до 22.04.2017року. Процентна ставка за користування кредитом становить 13,0% річних. Погашення кредиту повинно здійснюватися шляхом сплати щомісячних платежів в порядку і на умовах, визначених договором та графіком погашення, що є невід'ємним додатком до договору ( а.с. 7-12).

26.07.2012року між ПАТ "Укрсоцбанк", та ОСОБА_1був укладений договір про внесення змін б\н до договору кредиту № 10-29/3305 від 23.04.2007р., яким було змінено валюту кредитування шляхом переведення суми кредиту разом з нарахованими процентами в гривню (а.с.19-21).

Згідно з ч.1 ст.1054 ЦК України кредитодавець зобов'язується за кредитним договором надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 одержав та використав за цільовим призначенням кредитні кошти.

У відповідності до ст.526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Однак ОСОБА_1 систематично не виконує взяті на себе за договором кредиту від 23.04.2007 року №10-29/3305 зобов'язання щодо своєчасного та у повному обсязі погашення кредиту, допустив заборгованість зі сплати кредиту та процентів за його користування.

23.04.2007р. між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2 було укладено договір поруки № 02-10/1362(далі по тексту - договір поруки), відповідно до якого останній, зобов'язався відповідати солідарно з ОСОБА_1 за виконання зобов'язань за кредитним договором в повному обсязі.

Відповідно до ст. 553 ЦК України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку.

Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі.

Ст.610 ЦК України визначено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

За приписами ч.1 ст.1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до ст.625 цього Кодексу.

Ч.1 ст.625 ЦК України передбачено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Повно та всебічно дослідивши обставини справи, оцінивши зібрані докази у сукупності, суд вважає, що позов слід задовольнити, стягнути солідарно з відповідача на користь позивача заборгованість за договором кредиту від 23.04.2007 року №10-29/3305, що складається з заборгованості зі сплати кредиту (основного боргу) у сумі 566 215,77грн.; заборгованості зі сплати процентів за користування кредитом у сумі 38 155,24грн., розмір інфляційних витрат за кредитом у сумі 3 331,69грн., розмір інфляційних витрат за відсотками у сумі 2 580,05грн.

У відповідності до ст.141 ЦК України суд присуджує з відповідача на користь позивача судовий збір у сумі 9 154,24 грн.

З огляду на вищенаведене, відповідно до ст.ст.15, 16, 526, 530, 533, 536, 549-552, 553-554, 610, 625, 1048, 1049, 1050, 1054, 1055 ЦК України, та керуючись ст.ст. 258,259,263,265 ЦПК України суд, -

в и р і ш и в:

Позов публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_2( ідентифікаційний номер НОМЕР_2) на користь публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" заборгованість за кредитним договором у сумі 610 282 (шістсот десять тисяч двісті вісімдесят дві) гривень 75 копійки та судовий збір у сумі 9 154 (дев'ять тисяч сто п'ятдесят чотири) гривень 24 копійок.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 30 днів з дня отримання його копії.

Апеляційну скаргу на рішення суду може бути подано до Апеляційного суду м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом тридцяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи.

Суддя О.М. Луценко

Часті запитання

Який тип судового документу № 73206542 ?

Документ № 73206542 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 73206542 ?

Дата ухвалення - 29.03.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73206542 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 73206542 ?

В Оболонский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 73206516
Следующий документ : 73206556