Постановление суда № 72384131, 22.02.2018, Волынский окружной административный суд

Дата принятия
22.02.2018
Номер дела
803/1843/17
Номер документа
72384131
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

22 лютого 2018 рокуЛуцькСправа № 803/1843/17

Волинський окружний адміністративний суд у складі судді Валюха В.М., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Приватного підприємства «Мідас-Трейд» до Державної фіскальної служби України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов'язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство «Мідас-Трейд» звернулося з позовом до Державної фіскальної служби України про визнання протиправними та скасування рішень від 21.07.2017 № 12706/36606249, № 12701/36606249, № 12713/36606249, № 12721/36606249, від 08.08.2017 № 48705/36606249, № 48915/36606249 та зобов'язання зареєструвати податкові накладні від 16.06.2017 № 32, № 33, від 21.06.2017 № 41, від 27.06.2017 № 49, від 29.06.2017 № 52, № 54.

Ухвалою судді Волинського окружного адміністративного суду від 27.12.2017 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено судовий розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

15.02.2018 за вх. № 2108/18 представник відповідача ОСОБА_1 подав до суду клопотання про закриття провадження у справі на підставі пункту 8 частини першої статті 238 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 № 2147-VIII, який набрав чинності 15.12.2017, далі - КАС України), надавши докази надіслання копії цього клопотання позивачу (а. с. 142-146).

Станом на 21.02.2018 від позивача пояснень чи заперечень щодо поданого клопотання не надходило.

Відповідно до частини третьої статті 166 КАС України заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Таким чином, розгляд вказаного клопотання за встановленим судом порядком проведено у письмовому провадженні.

Клопотання про закриття провадження у справі підлягає до задоволення з таких мотивів та підстав.

Як вбачається із матеріалів справи, позивач оскаржує рішення комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, згідно з якими відмовлено у реєстрації податкових накладних від 16.06.2017 № 32, № 33, від 21.06.2017 № 41, від 27.06.2017 № 49, від 29.06.2017 № 52, № 54 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Разом з тим, в подальшому, у зв'язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.2017 № 2245-VIII, зазначені податкові накладні були зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що підтверджується інформацією з реєстру податкових накладних (а. с. 143-145), квитанціями № 2 (а. с. 135, 137, 139).

Згідно із пунктом 8 частини першої статті 238 КАС України суд закриває провадження у справі щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб'єкта владних повноважень, якщо оскаржувані порушення були виправлені суб'єктом владних повноважень і при цьому відсутні підстави вважати, що повне відновлення законних прав та інтересів позивача неможливе без визнання рішень, дій або бездіяльності суб'єкта владних повноважень протиправними після такого виправлення.

Таким чином, суд приходить до висновку, що оскільки зазначені вище податкові накладні зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, тобто, порушення були виправлені відповідачем як суб'єктом владних повноважень і при цьому відсутні підстави вважати, що повне відновлення законних прав та інтересів позивача неможливе без визнання оскаржуваних рішень протиправними після такого виправлення, тому провадження у даній справі належить закрити на підставі пункту 8 частини першої статті 238 КАС України.

Згідно із частиною першою статті 143 КАС України суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі.

При вирішенні питання щодо судових витрат суд виходить з такого.

14.02.2018 за вх. № 2033/18 представник позивача ОСОБА_2 подав до суду клопотання про покладення судових витрат на відповідача на підставі частини восьмої статті 139 КАС України (а. с. 134).

На думку суду, у задоволенні вказаного клопотання необхідно відмовити, але при цьому, повернути позивачу судовий збір, з огляду на таке.

Як передбачено частиною восьмою статті 139 КАС України, у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Отже, положення частини восьмої статті 139 КАС України підлягають застосуванню лише у випадку вирішення спору по суті, тобто прийняття судом рішення про задоволення позову повністю або частково чи про відмову у його задоволенні повністю або частково. При цьому, у випадку прийняття судом ухвали про закриття провадження у справі (якою спір по суті не вирішується) приписи частини восьмої статті 139 КАС України не застосовуються.

Відповідно до частини другої статті 238 КАС України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету. Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена.

Згідно із частинами першою, другою статті 132 КАС України судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

За приписами пункту 5 частини першої статті 7 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3674-VI (з наступними змінами та доповненнями, далі - Закон № 3674-VI) сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв'язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Відповідно до частини п'ятої статті 7 Закону № 3674-VI повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

Як передбачено абзацами першим, шостим, сьомим пункту 5 Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2013 за № 1650/24182 (з наступними змінами та доповненнями), повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, пені, платежів та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а при поверненні судового збору (крім помилково зарахованого) - за ухвалою суду, яка набрала законної сили. У разі повернення судового збору (крім помилково зарахованого) до органу Казначейства подається оригінал або належним чином засвідчена копія ухвали суду. Ухвала суду подається платником до органу Казначейства разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету (у разі знаходження оригіналу документа на переказ, який підтверджує зарахування судового збору до бюджету, в матеріалах судової справи та зазначення про це в ухвалі суду).

Таким чином, оскільки провадження у цій справі закрито з інших підстав, ніж у зв'язку з відмовою позивача від позову, а саме на підставі пункту 8 частини першої статті 238 КАС України, тому позивачу необхідно повністю повернути з бюджету судовий збір в сумі 9600,00 грн., сплачений платіжним дорученням від 14.12.2017 № 86 (а. с. 2, 118), при цьому, оригінал платіжного доручення необхідно залишити в суді, а позивачу видати його копію.

Керуючись статтями 139, 143, 166, 205, пунктом 8 частини першої статті, частиною другою 238, статтею 248 КАС України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представника відповідача про закриття провадження у справі задовольнити.

Провадження у справі за позовом Приватного підприємства «Мідас-Трейд» до Державної фіскальної служби України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов'язання вчинити дії закрити.

В задоволенні клопотання представника позивача про покладення судових витрат на відповідача відмовити.

Повернути Приватному підприємству «Мідас-Трейд» (43000, Волинська область, м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 55, кім. 4, ідентифікаційний код 36606249) з бюджету судовий збір в розмірі 9600 гривень 00 копійок (дев'ять тисяч шістсот гривень нуль копійок), сплачений платіжним дорученням від 14 грудня 2017 року № 86.

Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили в порядку та строки, визначені статтею 256 КАС України, та може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Львівського апеляційного адміністративного суду через Волинський окружний адміністративний суд протягом п'ятнадцяти днів з дня її складення.

Суддя В.М.Валюх

Часті запитання

Який тип судового документу № 72384131 ?

Документ № 72384131 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 72384131 ?

Дата ухвалення - 22.02.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 72384131 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 72384131 ?

В Волынский окружной административный суд
Предыдущий документ : 72384118
Следующий документ : 72384145