Дата принятия
24.01.2018
Номер дела
821/1873/17
Номер документа
71764072
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 р.м. ХерсонСправа № 821/1873/17 Херсонський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Гомельчука С.В., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві до Товариства з обмеженою відповідальністю "КОЛОРЕКСТРЕЙД ГРУП" про стягнення податкового боргу,

встановив:

Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві (далі – позивач, ДФС) звернулося до суду з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "КОЛОРЕКСТРЕЙД ГРУП" (далі – відповідач, ТОВ "КОЛОРЕКСТРЕЙД ГРУП"), в якому просить стягнути з ТОВ "КОЛОРЕКСТРЕЙД ГРУП" податковий борг з податку на додану вартість у сумі 818979,00 грн.

Відповідно до змісту адміністративного позову, позовні вимоги обґрунтовані тим, що за результатами здійснення фінансово – господарської діяльності, за відповідачем обліковується податковий борг по податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг).

Ухвалою Херсонського окружного адміністративного суду від 07 грудня 2017 року, справу було відкрито у скороченому провадженні, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 183(2) Кодексу адміністративного судочинства України (за редакцією, яка діяла на момент надходження позову).

15 грудня 2017 року вступила у законну силу нова редакція Кодексу про адміністративне судочинство України (далі - КАС України).

Ухвалою від 18 грудня 2017 року, згідно ст. 12, 262, 263 КАС України, судом прийнято рішення про розгляд даної справи у порядку спрощеного позовного провадження та призначено перше судове засідання на 16 січня 2018 року, але у зв’язку із знаходженням головуючого судді по вказаній справі на лікарняному, судового засідання не відбулось.

10 січня 2018 року позивач подав до суду клопотання про розгляд справи у порядку письмового провадження, зазначив, що не має можливості забезпечити участь представника у судовому засіданні по справі через територіальне розташування суду та невелику штатну чисельність юридичного підрозділу Головного управління ДФС у м. Києві.

Від відповідача ніяких клопотань не надходило, але з огляду на зміст рекомендованого повідомлення, яке надійшло до суду, 26 грудня 2017 року за вих. № 18506/17 (Р) відповідачу було направлено ухвалу від 18 грудня 2017 року із зазначенням дати, часу і місця проведення першого судового засідання, вказане повідомлення повернулось на адресу суду 10 січня 2018 року без відмітки працівника Укрпошти про вручення повістки адресату. Згідно приписів ч. 8, 11 ст. 126 КАС України, повістка вручена позивачу належним чином.

19 січня 2018 року від позивача до суду надійшли додаткові пояснення щодо позовних вимог адміністративного позову.

З огляду на вказане, суд приймає рішення про розгляд справи у порядку письмового провадження.

Розглянувши адміністративний позов та дослідивши письмові докази, судом встановлено наступне.

На момент звернення позивача до суду з даним позовом, ТОВ «КОЛОРЕКСТРЕЙД ГРУП» перебувало на обліку за основним місцем в ДПІ Святошинського району м. Києва та було зареєстроване за адресою: 73000, Херсонська область, м. Херсон, Дніпровський р-н, Бериславське шосе, буд. 17. З 01 січня 2018 року відповідач, як платник податків за основним місцем перебуває на обліку в Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області, місце реєстрації не змінилося, тому позивач просить суд, у разі задоволення адміністративного позову, стягнути заявлену суму податкового боргу на розрахунковий рахунок № 31118029700002, відкритий в ГУ ДКСУ у Херсонській області (код ЄДРПОУ 37959779, МФО 852010).

Пунктами 16.1.3, 16.1.4 ст. 16 Податкового Кодексу України (далі - ПК України) передбачено, що платник податку зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 ПК України, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Як вбачається з матеріалів справи, податковий борг з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів, виник, починаючи з 02 березня 2017 року за рахунок несплати узгоджених грошових зобов’язань, які нараховані згідно податкової декларації з податку на додану вартість № НОМЕР_1 від 15 лютого 2017 року, у сумі 818 979,00 грн.

Вказаний податковий борг відповідач добровільно не сплатив.

Відповідно до ч. 2 ст. 73 КАС України, предметом доказування є обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення або які мають інше значення для вирішення справи (причини пропущення строку для звернення до суду тощо) та які належить встановити при ухваленні судового рішення у справі.

З огляду на зміст наведеної норми процесуального права та з урахуванням того, що вимогою заявленого позову є стягнення податкової заборгованості, предметом доказування у даній справі мають бути обставини, які свідчать про наявність підстав, з якими законом пов'язує можливість стягнення податкового боргу у судовому порядку, встановлення факту узгодженості грошового зобов'язання, наявності податкового боргу, його сплати у добровільному порядку тощо.

Пунктом 54.1. ст. 54 ПК України визначено, що платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання вважається узгодженою.

Згідно з п. 56.11. ст. 56 ПК України, не підлягає оскарженню грошове зобов'язання, самостійно визначене платником податків.

Із вищезазначеного слідує, що податкове зобов'язання набуло статусу узгодженого.

Оскільки вищевказані зобов'язання не було сплачено платником у встановлений податковим законодавством строк, то вони набули статусу податкового боргу у розумінні пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України.

Відповідно до пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 та п. 59.4. ст. 59 ПК України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом. Платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, надсилається податкова вимога.

З матеріалів справи вбачається, що контролюючим органом відповідачу рекомендованим листом з повідомленням було направлено податкову вимогу від 06 березня 2017 року № 359-17, на суму 818 979,00 грн. Того ж дня позивачем було прийняте рішення № 72/26-57-17-01-17 про опис майна відповідача у податкову заставу.

Застосовані позивачем заходи для погашення податкового боргу не призвели до погашення податкового боргу.

Згідно бази АІС «Податковий блок», відповідач має відкритий розрахунковий рахунок, а саме: № 37515000301627, відкритий у Казначействі України від 30 грудня 2016 року.

Підпунктом 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 ПК України встановлено, що контролюючий орган має право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Пунктами 95.3, 95.4 ст. 95 ПК України передбачено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини. Контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків.

Відповідно до ст. 67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Приймаючи до уваги викладені обставини, а також враховуючи, що відповідачем не надано жодних доказів сплати вказаного податкового боргу або інших доказів, спростовуючих наведені позивачем доводи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

За приписами ч. 2 ст. 139 КАС України, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись статтями 9, 14, 73 - 78, 90, 143, 242 - 246, 250, 255, 263 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

вирішив:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "КОЛОРЕКСТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41015867, 73000, Херсонська обл., м. Херсон, Дніпровський р-н, шосе Бериславське, буд. 17) кошти у банку, що його обслуговує в рахунок погашення податкового боргу з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), (код бюджетної класифікації 14010100) у сумі 818 979,00 грн. (вісімсот вісімнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят дев’ять гривень) на розрахунковий рахунок № 31118029700002, відкритий в ГУ ДКСУ у Херсонській області (код ЄДРПОУ 37959779, МФО 852010).

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку безпосередньо до Одеського апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 30-денний строк з дня складання повного судового рішення, при цьому відповідно до п.п. 15.5 п. 15 розділу VII "Перехідні положення" КАС України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються через суд першої інстанції, який ухвалив відповідне рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо вона не була подана у встановлений строк. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя Гомельчук С.В.

кат. 8.2.3

Часті запитання

Який тип судового документу № 71764072 ?

Документ № 71764072 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 71764072 ?

Дата ухвалення - 24.01.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 71764072 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 71764072 ?

В Херсонский окружной административный суд
Предыдущий документ : 71764068
Следующий документ : 71764118