Решение № 71069016, 14.12.2017, Хозяйственный суд Одесской области

Дата принятия
14.12.2017
Номер дела
916/2313/17
Номер документа
71069016
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2017 р.Справа № 916/2313/17

Господарський суд Одеської області

У складі судді Желєзної С.П.

Секретаря судових засідань ОСОБА_1

За участю представників сторін:

Від позивача: ОСОБА_2 за довіреністю №б/н від 01.11.2017р.; ОСОБА_3 за довіреністю №б/н від 01.08.2017р.;

Від відповідача: ОСОБА_4 за довіреністю №б/н від 15.11.2017р.;ОСОБА_5, директор ТОВ „Альтернатива метал монтаж.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю „Укрстрой сервіс до товариства з обмеженою відповідальністю „Альтернатива метал монтаж про розірвання договору та стягнення 221 820,06 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю „Укрстрой сервіс (далі по тексту ТОВ „Укрстрой сервіс) звернулось до господарського суду Одеської області із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю „Альтернатива метал монтаж (далі по тексту ТОВ „Альтернатива метал монтаж) про розірвання договору підряду №18/05 від 18.05.2017р. та стягнення грошових коштів у розмірі 221 820,06 грн. Позовні вимоги обґрунтовані фактом допущення відповідачем істотного порушення прийнятих на себе зобовязань за договором підряду №18/05 від 18.05.2017р. в частині виконання підрядних робіт.

Відповідач повністю заперечував проти позову, посилаючись на відсутність його протиправної поведінки у спірних правовідносинах. Зокрема, відповідач наголошував, що позивачем було змінено адресу виконання робіт по виготовленню, встановленню та ґрунтуванню металевого каркасу шляхом надання майданчика для проведення робіт в районі пляжу „Чкалов, на території якого відповідачем було встановлено металевий каркас, який 10.06.2017р. був зруйнований активістами.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи та пояснення учасників судового процесу, суд встановив наступне.

18.05.2017р. між ТОВ „Укрстрой сервіс (Замовник) та ТОВ „Альтернатива метал монтаж ( Підрядник) було укладено договір підряду №18/05, відповідно до п. 1, якого Підрядник зобовязується за завданням та за кошти Замовника, власними та залученими силами та засобами, на свій ризик виконати роботи із виготовлення, встановлення та ґрунтування металевого каркасу, а Замовник зобовязується прийняти та оплатити роботи на умовах, визначених даним договором. Роботи виконуються з матеріалів Підрядника. Місце виконання робіт: проспект Маршала Жукова, 2. Строк виконання робіт 32 календарних дня з моменту виконання Замовником умов п. 2.4 цього договору.

Відповідно до ст. 875 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта. До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до п.п. 2.1., 2.4. договору підряду №18/05 від 18.05.2017р. загальна вартість робіт за цим договором становить 316 885,80 грн. з ПДВ. Загальна вартість робіт розраховується згідно протоколу узгодження договірної ціни і включає в себе: вартість матеріальних ресурсів, вартість робіт з виготовлення, вартість робіт із встановлення металевого каркасу на обєкті Замовника. Розрахунки за даним договором здійснюються шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний банківський рахунок Підрядника у наступному порядку: попередня оплата за договором становить 35% від вартості усього обсягу робіт, що становить 110 910,03 грн. з ПДВ і сплачується не пізніше 3 банківських днів з моменту підписання цього договору; 35% від вартості усього обсягу робіт, що становить 110 910,03 грн. з ПДВ і сплачується 22.05.2017р.; 10 % від вартості усього обсягу робіт, що становить 31 688,58 грн. з ПДВ і сплачується 08.06.2017р. при умові виготовлення 50 % обєму каркасу; остаточний розрахунок у розмірі 63 377,16 грн. сплачується у строк не більше 5 банківських днів з моменту підписання акту виконаних робіт.

Згідно з умовами п. п. 4.1-4.3, 4.7 договору підряду №18/05 від 18.05.2017р. початком виконання робіт є наступний робочий день з дати виконання умов п. 2.4 даного договору. Кінцевий строк виконання робіт не пізніше 32 календарних днів з дати виконання умов п. 2.4 даного договору. Під час здійснення приймання-передачі робіт Підрядник передає два примірника акту виконаних робіт. Замовник зобовязаний забезпечити Підряднику зберігання майна у неробочий час.

Положеннями п. п. 6.1, 6.4 договору підряду №18/05 від 18.05.2017р. визначено, що сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобовязань за цим договором, якщо це невиконання було спричинено діями непереборної сили за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання зобовязань за цим договором. Сторона, яка підпала під дію непереборної сили і виявилась внаслідок цього нездатною виконувати свої обовязки за цим договором, повинна негайно, протягом 10 діб з моменту їх настання в письмовій формі повідомити іншу сторону про початок та закінчення дії інших обставин. Вищевказане повідомлення повинно включати інформацію про характер форс-мажорних обставин, а також офіційні документи, що підтверджують настання цих обставин.

Згідно з п. 7.1 договору підряду №18/05 від 18.05.2017р. цей договір набирає чинності з моменту підписання та діє до повного виконання сторонами договірних зобовязань.

Додатком №1 до договору підряду №18/05 від 18.05.2017р. сторонами по справі було узгоджено договірну ціну договору, яка складає 316 885,80 грн. з ПДВ.

03.06.2017р. між сторонами по справі було укладено додаткову угоду до договору №18/05 від 18.05.2017р., відповідно до умов якої сторони дійшли згоди викласти договір у новій редакції.

Відповідно до п. п. 1.4, 2.4, 2.5 договору №18/05 від 18.05.2017р. у новій редакції строк виконання робіт 32 календарних дня з моменту виконання Замовником умов п. 2.4 цього договору. Розрахунки за даним договором здійснюються шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний банківський рахунок Підрядника у наступному порядку: попередня оплата за договором становить 50% від вартості усього обсягу робіт, що становить 110 910,03 грн. з ПДВ і сплачується не пізніше 3 банківських днів з моменту підписання цього договору; 50% від вартості усього обсягу робіт, що становить 110 910,03 грн. з ПДВ і сплачується до 02.06.2017р. Остаточний розрахунок здійснюється після підписання акту виконаних робіт у строк не пізніше 5 банківських днів.

ТОВ „Укрстрой сервіс на виконання умов договору №18/05 від 18.05.2017р. було перераховано на рахунок ТОВ „Альтернатива метал монтаж грошові кошти у загальному розмірі 221 820,06 грн., що підтверджується платіжними дорученнями №5148 від 19.05.2017р. на суму 110 910,03 грн. та №5258 від 02.06.2017р. на суму 110 910,03 грн.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що ТОВ „Альтернатива метал монтаж у порушення зобовязань, прийнятих на себе за умовами договору №18/05 від 18.05.2017р., так і не було виконано підрядних робіт, у звязку з чим, ТОВ „Укрстрой сервіс було вимушене звернутись до господарського суду із даною позовною заявою.

Вирішуючи питання про правомірність та обґрунтованість заявлених в межах даної справи позовних вимог, суд виходить із наступного.

Статтею 193 ГК України встановлено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

У відповідності до ч. 2 ст. 509 ЦК України зобовязання виникають з підстав, встановлених ст. 11 цього Кодексу, у тому числі і з договорів. Згідно ст. 629 ЦК України договір є обовязковим для виконання сторонами. Зобовязання, в свою чергу, згідно вимог ст.ст. 525, 526 ЦК України, має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу. Одностороння відмова від виконання зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається.

В силу положень ст. 877 ЦК України підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт. Підрядник зобов'язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.

У відповідності до ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору.

В силу положень ч. 1 ст. 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до приписів ст. 849 ЦК України замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника. Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

В той же час, згідно з положеннями ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Як вбачається із змісту ч. 2 ст. 651 ЦК України, чинним законодавством України під істотним розуміється таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладені договору.

Як зазначено у постанові судових палат у цивільних та у господарських справах Верховного Суду України від 18 вересня 2013 р. у справі N 6-75цс13, оцінка порушення договору як істотного здійснюється судом відповідно до критеріїв, що встановлені вказаною нормою. Оціночне поняття істотності порушення договору законодавець розкриває за допомогою іншого оціночного поняття - "значної міри" позбавлення сторони того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Це (друге) оціночне поняття значно звужує сферу огляду суду. Істотність порушення визначається виключно за об'єктивними обставинами, що склалися у сторони, яка вимагає розірвання договору. В такому випадку вина (як суб'єктивний чинник) сторони, що припустилася порушення договору, не має будь-якого значення і для оцінки порушення як істотного, і для виникнення права вимагати розірвання договору на підставі частини другої статті 651 ЦК України.

Іншим критерієм істотного порушення договору закон визнає розмір завданої порушенням шкоди, який не дозволяє потерпілій стороні отримати очікуване при укладенні договору. При цьому йдеться не лише про грошовий вираз завданої шкоди, прямі збитки, а й випадки, коли потерпіла сторона не зможе використати результати договору.

Вирішальне значення для застосування зазначеного положення закону має співвідношення шкоди з тим, що могла очікувати від виконання договору сторона.

Господарський суд зауважує, що у спірних правовідносинах відповідачем взагалі не було виконано прийнятих на себе зобовязань з виготовлення, встановлення та ґрунтування металевого каркасу за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Жукова, 2. За переконанням суду, така протиправна поведінка відповідача значною мірою позбавила ТОВ „Укрстрой сервіс того, на що позивач розраховував при укладенні договору, у звязку з чим, суд визнає допущене відповідачем порушення власних зобовязань у спірних правовідносинах істотним та таким, що дозволяє суду зробити висновок про правомірність розірвання договору №18/05 від 18.05.2017р. з передбачених ч. 2 ст. 651 ЦК України підстав.

У відповідності до положень ст. 546, ч. 1 ст. 547 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання. Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі.

Згідно зі ст. 570 ЦК України завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання. Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом.

Незважаючи на відсутність прямої законодавчої норми, якою врегульовано питання повернення авансу, системний аналіз правових норм дозволяє суду зробити висновок про правомірність та законність повернення авансових платежів у випадках порушення стороною за договором прийнятих на себе зобовязань, забезпечених авансом.

Підсумовуючи вище викладені положення чинного законодавства, господарський суд доходить висновку, що ТОВ „Укрстрой сервіс було переказано ТОВ „Альтернатива метал монтаж у якості попередньої оплати за договором №18/05 від 18.05.2017р. грошові кошти у загальному розмірі 221 820,06 грн., які, в силу приписів ст. 849 ЦК України, підлягають поверненню на користь ТОВ „Укрстрой сервіс, що має наслідком задоволення позовних вимог останнього у названій частині.

При цьому, господарським судом відхиляються доводи відповідача щодо зміни Замовником адреси виконання робіт, передбаченої умовами договору №18/05 від 18.05.2017р. з огляду на наступне.

Положеннями ст. 629 ЦК України встановлено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами. Відповідно до ст. 180 ГК України зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства.

Відповідно до п. 8.1 договору №18/05 від 18.05.2017р. у новій редакції цей договір може бути доповнений чи змінений тільки за письмовою згодою сторін.

Враховуючи вищезазначене, господарський суд доходить висновку, що сторони по справі погодили порядок внесення змін до договору №18/05 від 18.05.2017р. шляхом їх письмового погодження, проте відповідачем не було надано суду жодних доказів, які б підтверджували факт письмового погодження сторонами зміни місця виконання підрядних робіт з вул. Маршала Жукова, 2 на пляж „Чкалов, у звязку з чим, судом відхиляються доводи відповідача у зазначеній частині.

Окрім того, господарським судом критично оцінюються доводи відповідача щодо відмови ТОВ „Укрстрой сервіс від підписання акта приймання-передачі робіт № 2 від 23.07.2017р. на суму 221 820,06 грн., оскільки ТОВ „Альтернатива метал монтаж не було надано суду жодного доказу на підтвердження надсилання на адресу позивача вказаного акту приймання-передачі виконаних робіт за договором №18/05 від 18.05.2017р.

Згідно вимог ст.ст. 32, 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. При цьому, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. В свою чергу, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Разом з тим, ст. 43 ГПК України передбачено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення, для господарського суду не є обов'язковим.

Відповідно до ч. 2 ст. 617 ЦК України особа, не звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання у разі відсутності у боржника необхідних коштів.

Підсумовуючи вищезазначене, суд доходить висновку щодо необхідності задоволення позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю „Укрстрой сервіс до товариства з обмеженою відповідальністю „Альтернатива метал монтаж шляхом розірвання договору підряду №18/05 від 18.05.2017р. та стягнення із відповідача грошових коштів у розмірі 221 820,06 грн. відповідно до ст. ст. 11, 509, 525, 526, 530, 546, 547, 570, 611, 617, 629, 651, 849, 875, 877 Цивільного кодексу України, ст. ст. 180, 193, Господарського кодексу України.

Судові витрати зі сплати судового збору судом покладаються на відповідача згідно зі ст.ст. 44, 49 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 32, 33, 43, 44, 49, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити.

2.Розірвати договір підряду №18/05 від 18.05.2017р., укладений між товариством з обмеженою відповідальністю „Укрстрой сервіс /65009, м. Одеса, вул. Піонерська, буд.11, каб. 29, код ЄДРПОУ 37810459/ та товариством з обмеженою відповідальністю „Альтернатива метал монтаж /65033, м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 15-А, код ЄДРПОУ 41115586/.

3.Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Альтернатива метал монтаж /65033, м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 15-А, код ЄДРПОУ 41115586/ на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Укрстрой сервіс /65009, м. Одеса, вул. Піонерська, буд.11, каб. 29, код ЄДРПОУ 37810459/ грошові кошти у розмірі 221 820,06 грн. /двісті двадцять одна тисяча вісімсот двадцять грн. 06 коп./, судовий збір у розмірі 4 927 грн. 30 коп. /чотири тисячі девятсот двадцять сім грн. 30 коп./. Наказ видати.

Відповідно до п. 13 ч. 1 Перехідних положень ГПК України в редакції згідно з Законом України від 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII судові рішення, ухвалені судами першої інстанції до набрання чинності цією редакцією Кодексу, набирають законної сили та можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом строків, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Згідно зі ст. ст. 91, 93 ГПК України в редакції згідно з Законом України від 13 липня 2017 року N 2136-VIII України сторони у справі, прокурор, треті особи, особи, які не брали участь у справі, якщо господарський суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили. Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів з дня його оголошення місцевим господарським судом. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

Відповідно до п. 17.5 ч. 1 Перехідних положень ГПК України в редакції згідно з Законом України від 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

Повне рішення складено 18 грудня 2017 р.

Суддя С.П. Желєзна

Часті запитання

Який тип судового документу № 71069016 ?

Документ № 71069016 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 71069016 ?

Дата ухвалення - 14.12.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 71069016 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 71069016 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 71069016, Хозяйственный суд Одесской области

Судебное решение № 71069016, Хозяйственный суд Одесской области было принято 14.12.2017. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить необходимые данные.

Судебное решение № 71069016 относится к делу № 916/2313/17

то решение относится к делу № 916/2313/17. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 71068985
Следующий документ : 71075553