№ 71001303, 14.12.2017, Высший хозяйственный суд Украины

Дата принятия
14.12.2017
Номер дела
905/1688/15
Номер документа
71001303
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року Справа № 905/1688/15

Вищий господарський суд у складі колегії суддів:головуючого суддіЄвсікова О.О.,суддівВладимиренко С.В., Кролевець О.А.,розглянувши касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дружківський машинобудівний завод"на постановуДонецького апеляційного господарського суду від 09.10.2017 (головуючий суддя Сгара Е.В., судді Марченко О.А., Склярук О.І.)та ухвалу Господарського суду Донецької області від 10.05.2017 (головуючий суддя Кротінова О.В., судді Матюхін В.І., Попов О.В.)у справі№ 905/1688/15 Господарського суду Донецької областіза позовомПублічного акціонерного товариства "Всеукраїнський банк розвитку"доПриватного акціонерного товариства "Корум Україна"простягнення 289178324,98 грн.,за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства "Корум Україна"доПублічного акціонерного товариства "Всеукраїнський банк розвитку"провнесення змін до договору про відкриття мультивалютної кредитної ліній №ККМV.154391.009 від 04.10.2013за участю представників: від позивача: від відповідача: від скаржника:Бабій Х.М., не зв`явились, не зв`явились,

ВСТАНОВИВ:

Сторони та скаржник згідно з приписами ст. 1114 ГПК України були належним чином повідомлені про день, час і місце розгляду касаційної скарги, однак, відповідач та скаржник не скористалися передбаченим законом правом на участь повноважного представника у перегляді справи в касаційній інстанції.

За результатами розгляду касаційної скарги суд касаційної інстанції бере до уваги таке.

1. Обставини, що передували прийняттю оскаржуваної ухвали

В провадженні господарського суду Донецької області знаходиться справа за позовом ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" до ПрАТ "Корум Україна" про стягнення 289 178 324, 98 грн. та за зустрічним позовом ПрАТ "Корум Україна" до ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" про внесення змін до договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №KKMV.154391.009 від 04.10.2013.

ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" вдруге звернулося до господарського суду із позовною заявою третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, до ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" про визнання припиненими зобов`язань за договором поруки №РХ029031.180464.001 від 04.10.2013, укладеним між ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" та ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" в забезпечення виконання зобов`язань ПрАТ "Корум Україна" за договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №KKMV.154391.009 від 04.10.2013. Також заявник просив залучити його до участі у справі у якості третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору.

Позовна заява обґрунтована тим, що якщо зустрічні позовні вимоги будуть задоволені, то відповідно до приписів ч. 1 ст. 599 Цивільного кодексу України порука за договором №РХ029031.180464.001 від 04.10.2013 має бути визнана припиненою, оскільки будуть внесені зміни до основного зобов`язання, внаслідок чого збільшиться обсяг відповідальності поручителя без його згоди.

2. Стислий виклад суті ухвали місцевого та постанови апеляційного господарських судів та мотиви її прийняття

Ухвалою Господарського суду Донецької області 10.05.2017, залишеною без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 09.10.2017, повернуто позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" на підставі п. п. 4, 5, 6 ч. 1 ст. 63 ГПК України.

Суди виходили із того, що заявлені позовні вимоги не стосуються предмета спору у даній справі. Крім того заявником не додано доказів сплати судового збору та надсилання відповідачу копії позовної заяви і доданих до неї документів.

3. Підстави, з яких оскаржено судові рішення

ПАТ "Дружківський машинобудівний завод", не погоджуючись із судовими рішеннями, звернулося до Вищого господарського суду України із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права, просить їх скасувати, а справу передати на розгляд до місцевого господарського суду.

Скаржник стверджує, що у разі задоволення зустрічних вимог у даній справі порука за договором №РХ029031.180464.001 від 04.10.2013 має бути визнана припиненою.

Також вказує на те, що позивач подавав клопотання про звільнення від сплати судового збору.

4. Нормативно-правові акти, роз`яснення Пленуму Вищого господарського суду України та мотиви, з яких виходить касаційна інстанція при прийнятті постанови

Згідно зі ст. 26 ГПК України треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, можуть вступити у справу до прийняття рішення господарським судом, подавши позов до однієї або двох сторін. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, користуються усіма правами і несуть усі обов`язки позивача.

У п. 1.5 постанови пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" № 18 від 26.12.2011 роз`яснено, що у процесі вирішення господарським судом спору між позивачем і відповідачем третя особа може вважати, що саме їй належить право на предмет спору. З метою захисту свого права така особа може звернутися до господарського суду, який розглядає справу, з заявою про вступ у справу як третя особа з самостійною вимогою на предмет спору. Вступ цієї особи у справу можливий на будь-якій стадії провадження зі справи в місцевому господарському суді, але до прийняття ним рішення. Про прийняття позовної заяви та вступ третьої особи у справу виноситься ухвала.

Вступ у справу третьої особи, яка має самостійні вимоги на предмет спору, можливий тільки на підставі її позовної заяви, що повинна відповідати вимогам ст. ст. 54 - 57 ГПК, а не за клопотанням сторін, прокурора або з ініціативи господарського суду (ст. 26 ГПК). Питання про прийняття такої заяви, відмову в її прийнятті або про її повернення вирішується на загальних підставах згідно зі ст. ст. 61 - 63 ГПК. Зокрема, дійшовши висновку про те, що у відповідній заяві не зазначено обставин, на яких ґрунтується вимога третьої особи, та/або доказів, що підтверджують ці обставини, суд повертає заяву на підставі п. 3 ч. 1 ст. 63 названого Кодексу. Якщо ж така третя особа звертається з позовом, вимоги за яким не є тотожними вимогам за первісним позовом (наприклад, про визнання недійсним договору, тоді як первісний позов стосується стягнення заборгованості за тим же договором), позов третьої особи може бути повернутий на підставі п. 5 ч. 1 ст. 63 ГПК, оскільки третя особа може бути допущена до участі у справі лише тоді, коли її самостійна вимога стосується предмета спору між позивачем і відповідачем у справі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 63 ГПК України суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо порушено правила поєднання вимог або об`єднано в одній позовній заяві кілька вимог до одного чи кількох відповідачів і сумісний розгляд цих вимог перешкоджатиме з`ясуванню прав і взаємовідносин сторін чи суттєво утруднить вирішення спору.

Вимогами за первісним позовом є стягнення заборгованості за кредитним договором №KKMV.154391.009 від 04.10.2013.

Вимогами за зустрічним позовом є внесення змін до договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №KKMV.154391.009 від 04.10.2013.

Предметом позову третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, є визнання припиненими зобов`язання за договором поруки №РХ029031.180464.001 від 04.10.2013, укладеним між ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" та ПАТ "Дружківський машинобудівний завод".

З огляду на викладене, позовна вимога ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" не стосується предмета ні первісного, ні зустрічного позову, ці вимоги не є тотожними та є різними за своїм змістом та походженням.

Таким чином господарські суди попередніх інстанцій дійшли правильних висновків про те, що позов третьої особи має бути повернутий на підставі п. 5 ч. 1 ст. 63 ГПК.

Вимога ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" про визнання припиненими зобов`язань за договором поруки №РХ029031.180464.001 від 04.10.2013 повинна бути предметом самостійного позовного провадження.

Крім того згідно з ст. 57 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують, зокрема, відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів та сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

Однак, звертаючись із позовом третьої особи у справі №905/1688/15, ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" не надало суду доказів сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі та доказів відправлення відповідачу копії позовної заяви.

Клопотання про звільнення від сплати судового збору, яке мотивоване скрутним фінансовим становищем, правильно відхилено господарськими судами, оскільки заявник не надав належних доказів свого майнового стану, що за змістом ст. 8 Закону України "Про судовий збір" є необхідним при вирішенні вказаного питання.

Фіскальний чек № б/н від 04.05.2017 та опис вкладення від 04.05.2017 судами не прийняті в якості належних доказів направлення відповідачу копії позовної заяви у зв`язку із зазначенням невірної адреси банку.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає цілком законним висновок господарських судів про те, що позовна заява третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" підлягає поверненню на підставі п. п. 4, 5 та 6 ч. 1 ст. 63 ГПК України.

Касаційна інстанція відзначає, що право на суд, одним з аспектів якого є право доступу до суду, не є абсолютним і може підлягати дозволеним за змістом обмеженням (див. рішення Європейського суду з прав людини у справі Пелевін проти України від 20.05.2010).

Відповідно до вимог ст. 1117 Господарського процесуального кодексу України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права. Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

5. Висновки суду касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги

З дотриманням передбачених законодавством меж перегляду справи в касаційній інстанції, заслухавши суддю-доповідача, представника позивача, обговоривши доводи касаційної скарги та перевіривши правильність застосування господарськими судами норм права, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає.

Доводи скаржника про порушення господарськими судами попередніх інстанцій норм права не знайшли свого підтвердження при касаційному перегляді та ґрунтуються на довільному тлумаченні норм чинного законодавства.

Оскаржувані судові рішення винесені з правильним застосуванням норм процесуального права, зокрема ст. ст. 26, 63 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111, 11113 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" залишити без задоволення.

Ухвалу Господарського суду Донецької області від 10.05.2017 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 09.10.2017 у справі №905/1688/15 залишити без змін.

Головуючий суддяО.О. Євсіков суддіС.В. Владимиренко О.А. Кролевець

Часті запитання

Який тип судового документу № 71001303 ?

Документ № 71001303 це

Яка дата ухвалення судового документу № 71001303 ?

Дата ухвалення - 14.12.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 71001303 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 71001303 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 71001303, Высший хозяйственный суд Украины

Судебное решение № 71001303, Высший хозяйственный суд Украины было принято 14.12.2017. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить полезные сведения.

Судебное решение № 71001303 относится к делу № 905/1688/15

то решение относится к делу № 905/1688/15. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 71001298
Следующий документ : 71001308