Постановление № 70852370, 30.11.2017, Днепропетровский окружной административный суд

Дата принятия
30.11.2017
Номер дела
804/6717/17
Номер документа
70852370
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2017 р. Справа № 804/6717/17 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого суддіОСОБА_1 при секретаріОСОБА_2Ю за участю: представника позивача представника відповідача ОСОБА_3 ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпро адміністративну справу за адміністративним позовом Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптімус Плюс» про застосування арешту коштів на рахунках,-

ВСТАНОВИВ:

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптімус Плюс», в якій просить:

- застосувати арешт коштів, які перебувають на усіх рахунках відкритих у банках, які здійснюють обслуговування ТОВ «Оптімус Плюс» (код ЄДРПОУ 36726843, адреса: АДРЕСА_1, кім. 2).

В обґрунтування позову зазначено, що наказом Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби від 03.10.2017 року № 2190 призначено документальну позапланову виїзну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптімус Плюс», однак 10.10.2017 року підприємством було відмовлено у допуску на перевірку. Зазначені факти зафіксовані актом від 10.10.2017 року № 413/28-10-14-01. Керівником Офісу ВПП ДФС від 10.10.2017 року № 52606/10/28-10-14-01-12 застосовано адміністративний арешт майна платника податків ТОВ «Оптімус Плюс». Таким чином, у зв'язку з неможливістю проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Оптімус Плюс», позивач просить застосувати арешт коштів на рахунках ТОВ «Оптімус Плюс».

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав, посилаючись на обставини, викладені у позові.

Представник відповідача у судовому засіданні надав до суду заперечення, у яких просив у задоволенні позову відмовити. В обґрунтування заперечень зазначив, що податковий орган, застосувавши умовний арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптімус Плюс» не мав право звертатись до суду з позовом про застосування адміністративного арешту коштів на рахунках платника податків, та зазначив, що недопуск позивача до проведення перевірки, у зв'язку з отриманням ухвали Печерського районного суду від 19.09.2017 року по справі № 757/53440/17-к, не є порушенням обов'язку платника податків, встановленого ПКУ, оскільки ініціатором перевірки був не контролюючий орган, а також зазначив, що майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптімус Плюс» вже не перебуває під адміністративним арештом.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, суд встановив наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптімус Плюс» (код ЄДРПОУ 36726843) зареєстровано у якості юридичної особи та перебуває на обліку в Офісі великих платників податків Державної фіскальної служби як платник податків.

Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби на підставі Ухвали Печерського районного суду міста Києва від 19.09.2017 року по справі №757/53440/17-к прийнято наказ від 03.10.2017 року №2190 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Оптімус Плюс» на предмет дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства при здійсненні господарських взаємовідносин з контрагентами підприємства за період 01.01.2016-31.12.2016 рік.

10.10.2017 року на підставі винесеного наказу здійснено виїзд за адресою платника податків, де директору ТОВ «Оптімус Плюс» ОСОБА_5 були предявлені направлення на перевірку від 04.10.2017 року № № 843, 844 та вручено копію наказу Офісу ВПП ДФС від 03.10.2017 № 2190.

Директор ТОВ «Оптімус Плюс» ОСОБА_6 відмовився розписатися у направленнях на проведення перевірки, відмовився від проведення перевірки та відмовився допустити до проведення перевірки посадових осіб Офісу ВПП ДФС.

10.10.2017 року Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби складено акт «Про факт відмови посадових (службових) осіб ТОВ «Оптімус Плюс» розписатися в направленні на перевірку №414/28-10-14-01 та акт про відмову ТОВ «Оптімус Плюс» у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки №413/28-10-14-01; останній містить пояснення директора ТОВ «Оптімус Плюс» ОСОБА_6

На підставі акту про недопущення посадових осіб до проведення перевірки 10 жовтня 2017 року керівником Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби прийнято рішення про застосування умовного адміністративного арешту майна платника податків.

Аналізуючи спірні правовідносини суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Пунктом 81.1 ст. 81 Податкового кодексу України передбачено, що посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів: направлення на проведення такої перевірки; копії наказу про проведення перевірки; службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред'явлення або не надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначені в абзаці п'ятому цього пункту, не дозволяється.

При пред'явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.

У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) розписатися у направленні на перевірку посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, який засвідчує факт відмови. У такому випадку акт про відмову від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки.

Відповідно до п. 81.2 ст. 81 Податкового кодексу України у разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки складається акт, який засвідчує факт відмови.

Згідно з п. 94.1 ст. 94 та п. п. 94.2.3 п. 94.2 ст. 94 Податкового кодексу України, адміністративний арешт майна платника податків (далі - арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом. Арешт майна може бути застосовано, якщо платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу державної податкової служби.

Відповідно до п. 94.6 ст. 94 Податкового кодексу арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення контролюючого органу до суду.

Особливості застосування арешту коштів на рахунку платника податків визначені розділом VII Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2017 року № 632.

Згідно пунктів 1 та 3 цього Розділу арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду у разі звернення контролюючого органу до суду. Для застосування арешту коштів на рахунку платника податків контролюючий орган подає до суду позовну заяву в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України, у день прийняття рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків.

Отже, оскільки в судовому засіданні було встановлено, що службові особи позивача предявили посадовій особі відповідача відповідні документи для проведення перевірки, відповідач відмовився допустити цих осіб до проведення перевірки не з підстав, визначених п. 81.1. ст. 81 Податкового кодексу України, і про вказану обставину було складено відповідний акт, позивач прийняв рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків і того ж дня подав заяву до суду, суд доходить висновку про обґрунтованість вимог позивача та можливість їх задовольнити.

Відповідно до частини 4 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись ст. ст. 128, 158-163, 186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби до Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптімус Плюс» про застосування арешту коштів на рахунках - задовольнити.

Застосувати арешт коштів, які перебувають на усіх рахунках відкритих у банках, які здійснюють обслуговування ТОВ «Оптімус Плюс» (код ЄДРПОУ 36726843, адреса: АДРЕСА_1, кім. 2).

Постанова суду набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в порядку та у строки, встановлені статтею 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст постанови складено 05 грудня 2017 року.

Суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 70852370 ?

Документ № 70852370 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 70852370 ?

Дата ухвалення - 30.11.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 70852370 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 70852370 ?

В Днепропетровский окружной административный суд
Предыдущий документ : 70852367
Следующий документ : 70852372