Постановление № 69421269, 06.10.2017, Тернопольский окружной административный суд

Дата принятия
06.10.2017
Номер дела
819/1510/17
Номер документа
69421269
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 819/1510/17

06 жовтня 2017 р.м. Тернопіль Тернопільський окружний адміністративний суд, в складі судді Подлісної І.М., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовною заявою Управління Держпраці у Тернопільській області до товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 - Ланівці" про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) -

ВСТАНОВИВ:

Управління Держпраці у Тернопільській області звернулося до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 - Ланівці" про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду до товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 - Ланівці", а саме: зупинити експлуатацію повітрозбірника і кран - балки, які встановлені в приміщенні тракторної бригади.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що 06.09.2017 по 07.09.2017 головним державним інспектором відділу нагляду в будівництві, енергетиці, машинобудуванні, котлонагляді та на виробництвах і обєктах підвищеної небезпеки ОСОБА_1 проведено планову перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно правових актів з охорони праці та промислової безпеки в ТОВ "ОСОБА_1 - Ланівці", що знаходиться за адресою: Тернопільська область, м. Ланівці, вул. Тернопільська, 3. За результатами перевірки складено акт № 38 від 07.09.2017, у якому встановлено низку порушень законодавчих чи інших нормативно правових актів з охорони праці, які створюють загрозу життю та здоровю працюючих.

Таким чином, у звязку з виникненням загрози життю та здоровю працівників та з метою недопущення спричинення шкоди життю чи здоровю працюючих у ТОВ "ОСОБА_1 - Ланівці", позивач звернувся з даним позовом у суд.

На підставі статті 183 - 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАС) Тернопільським окружним адміністративним судом винесено ухвалу від 19.09.2017 про відкриття скороченого провадження у справі, у якій зазначено строк подання заперечення проти позову, порядок його подання, а також наслідки неподання такого заперечення.

Копія зазначеної ухвали надіслана відповідачу. Однак, заяви про визнання позову або заперечення на позов до суду відповідач не подав.

Відповідно до частини пятої ст. 183 - 2 КАС справа повинна бути розглянута у порядку скороченого провадження не пізніше трьох днів з дня закінчення строку, передбаченого частиною третьою цієї статті, якщо до суду не було подано заперечення відповідача та за умови, що справа розглядається судом за місцезнаходженням відповідача.

Частиною четвертою ст. 183 - 2 КАС визначено, що суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. За результатами розгляду справи у скороченому проваджені суддя, оцінивши повідомлені позивачем, відповідачем обставини, за наявності достатніх підстав приймає законне та обґрунтоване судове рішення.

Дослідивши матеріали справи та оцінивши подані докази в їх сукупності, суд встановив такі обставини.

Відповідно до підпункту 3 пункту 3 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 (далі Положення № 96) основними завданнями Держпраці є здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки.

Абзацом третім ст. 1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V (далі Закон № 877-V) визначено, що заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом.

Згідно зі частинами першою та другою ст. 7 Закону № 877-V для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові і засвідчується печаткою.

Суд встановив, що 06.09.2017 по 07.09.2017 головним державним інспектором відділу нагляду в будівництві, енергетиці, машинобудуванні, котлонагляді та на виробництвах і обєктах підвищеної небезпеки ОСОБА_1 згідно наказу № 471 від 04.09.2017 та на підставі направлення № 273 від 04.09.2017 проведено планову перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно правових актів з охорони праці та промислової безпеки в ТОВ "ОСОБА_1 - Ланівці", що знаходиться за адресою: Тернопільська область, м. Ланівці, вул. Тернопільська, 3. Перевірка проводилась в присутності директора ТОВ "ОСОБА_1 - Ланівці" ОСОБА_2

За результатами перевірки складено акт № 38 від 07.09.2017, у якому встановлено порушення законодавчих чи інших нормативно правових актів з охорони праці, які створюють загрозу життю та здоровю працюючих, а саме:

- кран балці не проведено періодичний технічний огляд уповноваженою організацією, що є порушенням ст. 13 Закону України "Про охорону праці" від 14.10.1992 № 2694-XII (далі Закон № 2694-XII);

- не призначено наказом відповідального по нагляду за технічним станом і експлуатацію повітрозбірника, що є порушенням пункту 7.1.1.(1). НПАОП 0.00.-1.59-87 Правил будови і безпечної експлуатації посудин, працюючих під тиском та ст. 13 Закону № 2694-XII;

- відсутній паспорт встановленої форми на повітрозбірник, що є порушенням пункту 4.8.1. НПАОП 0.00.-1.59-87 Правил будови і безпечної експлуатації посудин, працюючих під тиском та ст. 13 Закону № 2694-XII;

- на шкалі манометра, який встановлений на посудині, не нанесена червона мітка на рівні тиску, що відповідає робочому, що є порушенням пункту 5.3.4. НПАОП 0.00.-1.59-87 Правил будови і безпечної експлуатації посудин, працюючих під тиском та ст. 13 Закону № 2694-XII;

- повітрозбірнику не проведено періодичне технічне опосвідчення уповноваженою організацією, що є порушенням пункту 6.3.1. НПАОП 0.00.-1.59-87 Правил будови і безпечної експлуатації посудин, працюючих під тиском та ст. 13 Закону № 2694-XII;

- ТОВ "ОСОБА_1 - Ланівці" не отримало дозвіл в Управлінні Держпраці у Тернопільській області на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, повітрозбірника і кран балки які експлуатуються в приміщенні тракторної бригади, що є порушенням ст. 21 Закону № 2694-XII.

Акт перевірки підписаний директором ТОВ "ОСОБА_1 - Ланівці" ОСОБА_2 без зауважень.

Відповідно до частини сьомої ст. 7 Закону № 877-V на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.

Частиною пятою ст. 4 Закону № 877-V визначено, що виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду.

Відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктами господарювання після призупинення можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював призупинення, повідомлення суб'єкта господарювання про усунення ним усіх встановлених судом порушень.

Таким чином, у звязку з виникненням загрози життю та здоровю працівників та з метою недопущення спричинення шкоди життю чи здоровю працюючих у ТОВ "ОСОБА_1 - Ланівці", суд дійшов висновку про наявність підстав для застосування до відповідача заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) шляхом зупинення експлуатації повітрозбірника і кран - балки, які встановлені в приміщенні тракторної бригади.

Керуючись статтями 2, 6, 10, 11, 94, 160 - 163, 183-2 КАС, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити.

Застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду до товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 - Ланівці" (47400, Тернопільська область, м. Ланівці, вул. Тернопільська, 3, код ЄДРПОУ 34039659) шляхом зупинення експлуатації повітрозбірника і кран - балки, які встановлені в приміщенні тракторної бригади.

Роз'яснити відповідачу, що відповідно до частини дванадцятої ст. 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, він має право подати заяву про скасування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), застосованих судом за результатом розгляду справи, передбаченої пунктом 5 частини першої цієї статті, якщо обставини, які стали підставою для вжиття заходів реагування, перестали існувати або усунуті, що підтверджується відповідними доказами. Така заява подається до адміністративного суду, який прийняв постанову про застосування відповідних заходів реагування щодо державного нагляду (контролю).

Постанова суду підлягає негайному виконанню, відповідно до пункту 10 частини першої ст. 256 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова суду набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова за результатами скороченого провадження може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду через Тернопільський окружний адміністративний суд в порядку передбаченому статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України. Строк для оскарження обчислюється з дня отримання копії постанови.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Головуючий суддя Подлісна І.М.

копія вірна

Суддя Подлісна І.М.

Предыдущий документ : 69391388
Следующий документ : 69421276