Постановление суда № 69127464, 14.09.2017, Соломенский районный суд города Киева

Дата принятия
14.09.2017
Номер дела
760/17854/17
Номер документа
69127464
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

№760/17854/17

№1-кс/760/12976/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14. 09. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві Мельника С. П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєвим В. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42015100090000174 від 12.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві Мельника С. П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєвим В. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42015100090000174 від 12.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42015100090000174, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відділом внутрішнього аудиту Міністерства освіти і науки України проведено позаплановий внутрішній аудит (за напрямками аудит відповідності та фінансовий аудит) у Національному авіаційному університеті за період діяльності з 01.01.2008 по 01.07.2015, за результатами якого складено аудиторський звіт від 04.09.2015 №12/20-3, яким встановлено порушення фінансової дисципліни та неналежне виконання службовими особами Національного авіаційного університету своїх повноважень, що призвели до втрати матеріальних активів на загальну суму 115 751,71 тис. грн., фінансових ризиків щодо втрати в подальшому матеріальних активів на суму 115 388,06 тис. грн. та неефективного використання бюджетних коштів на суму 66 959,20 тис. гривень.

Так, згідно аудиторського звіту за результатами проведеного аудиту відповідності та фінансового аудиту Національного авіаційного університету за період діяльності з 01.01.2008 по 01.07.2015 встановлено, що в ході аналізу отриманих кошторисів витрат на виконання держбюджетної тематики, що фінансувалась із загального бюджету, які підписані завідувачем відділу НМЗД НДЧ ОСОБА_3 та затверджені проектором з наукової роботи ОСОБА_4, згідно з якими на виконання теми № 781-ДБ12 «Комплексна робота зі створення дослідного зразка безпілотної авіаційної системи «Україна» заплановано асигнування на загальну суму 9227,9 тис. грн., в тому числі у 2012 році - 4 843,0 тис. грн., 2013 році - 4 384,9 тис. гривень. Фактично на виконання вказаної теми спрямовано коштів державного бюджету на загальну суму 7 205,60 тис. грн, в тому числі у 2012 році - 3 183,92 тис. грн, 2013 році - 4 021,68 тис. гривень запропоновано виконати протягом 2012 - 2013 років також запропоновано залучити 94 наукових співробітників, 9 осіб інженерно-технічного персоналу, 6 допоміжного персоналу, 11 аспірантів та 26 студентів. За даними анотованого звіту по завершенню науково -дослідної роботи за 2012-2013 роки кількість працівників, яких залучено до виконання теми у 2012 - 2013 роках не перевищила кількості зазначеній у запиті на отримання фінансування.

Співставленням прізвищ осіб, які отримали заробітну плату у 2012 році за темою № 781-ДБ12 із списками авторів, які зазначені а проміжному та заключному звіті за вказаною темою аудитом встановлено, відсутність прізвищ працівників: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, крім того їх прізвища відсутні у списках виконавців НДР, які зазначені у п. 3 Технічного завдання .

У 2012 році за темою № 781-ДБ12 ОСОБА_5 (9 398,05 грн. за квітень- вересень 2012 року), ОСОБА_6 (23 111,12 грн. за квітень-липень 2012 року) та ОСОБА_7 (З 145,31 грн. за травень 2012 року) нараховано та виплачено заробітної плати на загальну суму 35 654,48 грн. та нараховано ЄСВ на суму 12 876,12 гривень. Таким чином без підтвердження виконання НДР у 2012 році на тему № 781-ДБ12 використано коштів державного бюджету на заробітну плату на загальну суму 48 530,60 гривень.

В ході проведення досудового розслідування 03.04.2017 Київською місцевою прокуратурою №9 направлено запит до Національного авіаційного університету з метою отримання копій наступних документів: посадових обов'язків працівників НАУ, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_3, наказів про призначення та звільнення, працівників НАУ, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_3, контактних даних вищевказаних осіб у разі звільнення, документів щодо призначення (затвердження) ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в тему № 781-ДБ12, список виконавців робіт за темою (з технічного завдання), авторів, які зазначені в проміжному та заключному звіті за вказаною темою, а також підстави нарахування та виплати заробітної плати зазначеним працівникам за темою № 781-ДБ12 в 2012 році та виплату ЄСВ, документів щодо призначення (затвердження) ОСОБА_8, ОСОБА_9 в тему № 871-ДБ13, список виконавців робіт за темою (з технічного завдання), авторів, які зазначені в проміжному та заключному звіті за вказаною темою, а також підстави нарахування та виплати заробітної плати зазначеним працівникам за темою № 871-ДБ13 в 2014 році та виплату ЄСВ, документів щодо нарахування та витрачання грошових коштів в сумі 9 228 200 грн. за темою № 781-ДБ12 (з наданням підтверджуючих документів), протоколи інвентаризаційної комісії НАУ за вказаною темою за 2014-2016 роки.

Згідно відповіді в.о. ректора Національного авіаційного університету В. Ісаєнка №06.03/163-ю від 04.04.2017, запитувану Київською місцевою прокуратурою №9 інформацію буде надано лише на виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Київського національного університету будівництва і архітектури, код ЄДРПОУ: 02070909, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 31.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі, право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Без вилучення оригіналів даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних досліджень, в зв'язку з чим вони підлягають вилученню.

Слідчий зазначав, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Національного авіаційного університету (код ЄДРПОУ 01132330, м. Київ, проспект Космонавта Комарова 1) з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- посадових обов'язків працівників НАУ, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_3;

- наказів про призначення та звільнення, якщо звільненні на даний час, працівників НАУ, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_3 В разі звільнення працівника, надати інформацію у письмовому вигляді стосовно адреси мешкання та номер мобільного телефону;

- оригіналів документів щодо призначення (затвердження) ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в тему № 781-ДБ12, список виконавців робіт за темою (з технічного завдання), авторів, які зазначені в проміжному та заключному звіті за вказаною темою, а також підстави нарахування та виплати заробітної плати зазначеним працівникам за темою № 781-ДБ12 в 2012 році та виплату ЄСВ;

- оригіналів документів щодо призначення (затвердження) ОСОБА_8, ОСОБА_9 в тему № 871-ДБ13, список виконавців робіт за темою (з технічного завдання), авторів, які зазначені в проміжному та заключному звіті за вказаною темою, а також підстави нарахування та виплати заробітної плати зазначеним працівникам за темою № 871-ДБ13 в 2014 році та виплату ЄСВ;

- оригіналів документів щодо нарахування та витрачання грошових коштів в сумі 9 228 200 грн. за темою № 781-ДБ12 (з наданням підтверджуючих документів), протоколи інвентаризаційної комісії НАУ за вказаною темою за 2014-2016 роки.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 Столбовому Юрію Миколайовичу, слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мельнику Сергію Петровичу, слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Чередніченку Богдану Юрійовичу або оперативним співробітникам поліції за їх дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- посадових обов'язків працівників НАУ, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_3;

- наказів про призначення та звільнення, якщо звільненні на даний час, працівників НАУ, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_3 В разі звільнення працівника, надати інформацію у письмовому вигляді стосовно адреси мешкання та номер мобільного телефону;

- оригіналів документів щодо призначення (затвердження) ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в тему № 781-ДБ12, список виконавців робіт за темою (з технічного завдання), авторів, які зазначені в проміжному та заключному звіті за вказаною темою, а також підстави нарахування та виплати заробітної плати зазначеним працівникам за темою № 781-ДБ12 в 2012 році та виплату ЄСВ;

- оригіналів документів щодо призначення (затвердження) ОСОБА_8, ОСОБА_9 в тему № 871-ДБ13, список виконавців робіт за темою (з технічного завдання), авторів, які зазначені в проміжному та заключному звіті за вказаною темою, а також підстави нарахування та виплати заробітної плати зазначеним працівникам за темою № 871-ДБ13 в 2014 році та виплату ЄСВ;

- оригіналів документів щодо нарахування та витрачання грошових коштів в сумі 9 228 200 грн. за темою № 781-ДБ12 (з наданням підтверджуючих документів), протоколи інвентаризаційної комісії НАУ за вказаною темою за 2014-2016 роки,

що перебувають у володінні Київського національного університету будівництва і архітектури, код ЄДРПОУ: 02070909, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 31, з можливістю їх вилучення для проведення судових експертиз.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник

Предыдущий документ : 69127457
Следующий документ : 69127465