Постановление № 69113177, 20.09.2017, Донецкий апелляционный хозяйственный суд

Дата принятия
20.09.2017
Номер дела
908/1891/16
Номер документа
69113177
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України

20.09.2017 року справа №908/1891/16

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий: судді: За участю представників сторін: від апелянта (кредитора ПАТ "АЗОТ") від кредитора ПАТ "БЛАСТКО" від інших кредиторів від боржникаМартюхіна Н.О. Дучал Н.М., Склярук О.І. Козовий О.Д. - за довіреністю №500.08/44 від 26.07.2017р.; Ольшанська Ю.В. - за довіреністю б/н від 18.09.2017р.; не з'явились; не з'явились; розглянувши апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "АЗОТ", м. Черкасина ухвалу господарського суду Запорізької областівід19 серпня 2016 рокуу справі№ 908/1891/16 (суддя Черкаський В.І.)за заявою боржникаПублічного акціонерного товариства "Янцівський гранітний кар'єр", смт. Кам'яне, Вільнянського району Запорізької областіпрозатвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 19.08.2016 року у справі №908/1891/16 затверджено план досудової санації Публічного акціонерного товаритсва "Янцівський гранітний кар'єр" (далі за текстом - ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр") строком на один рік, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, інше.

Не погодившись з ухвалою прийнятою місцевим господарським судом, кредитор Публічне акціонерне товариство "АЗОТ" (далі за текстом - ПАТ "АЗОТ") звернувся до Донецького апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати ухвалу господарського суду Запорізької області від 19.08.2016 року у справі №908/1891/16 та прийняти нове рішення, яким повернути заяву про затвердження плану досудової санації ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" без розгляду. Також, заявник апеляційної скарги просить винести окрему ухвалу щодо судді першої інстанції Черкаського В.І. в ході виявлених допущених ним процесуальних порушень під час розгляду справи, та направити окрему ухвалу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Апелянт вважає, що оскаржувана ухвала місцевого господарського суду прийнята з порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права, при неповному встановленні обставин, що мають значення для справи, та із невідповідністю висновків зроблених судом, обставинам справи.

Зазначає, що заява ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" була подана до суду 19.07.2016 року, тобто поза межами п'ятиденного строку, встановленого в п. 5.1. Положення про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство, оскільки рішення про затвердження плану досудової санації було прийнято загальними зборами кредиторів 30.06.2016 року, чого судом першої інстанції враховано не було. Крім того вказує, що у затвердженому судом першої інстанції плані досудової санації, боржником не зазначено, якими саме заходами та засобами планується здійснення фінансового оздоровлення підприємства, та за рахунок яких резервів будуть виконуватись зобов'язання перед кредиторами. До того ж вважає, що боржником не було доведено наявності вигідних для кредиторів умов погашення заборгованості, не забезпечено процесуально-економічного механізму врегулювання заборгованості, що в подальшому може привести до порушення прав кредиторів під час погашення їх заборгованості, не наведено можливих інвестицій, вигідних контрактів, жодних додаткових гарантій для кредиторів в ньому також не міститься. А погашення перед ПАТ "АЗОТ" лише 8% заборгованості, з подальшим списанням решти боргу, порушує законні права апелянта, як кредитора.

Наполягає, що ухвала господарського суду Запорізької області від 10.08.2016 року про відмову у задоволенні заяви про відвід судді є незаконною, оскільки в останній відсутнє належне обґрунтування здійсненої процесуальної дії, яка призвела до розгляду справи у незаконному складі суду. Також посилається на порушення судом норм процесуального права, які відобразились у невстановлені та у невірному найменуванні деяких кредиторів боржника, що призвело до порушення їх прав, як учасників процесу, та позбавило доступу до правосуддя.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.10.2016 року для розгляду апеляційної скарги визначено колегію суддів та сформовано у наступному складі: Мартюхіна Н.О. - головуючий (суддя-доповідач), суддів М'ясищев А.М., Малашкевич С.А.

Розгляд справи неодноразово відкладався та зупинявся ухвалами Донецького апеляційного господарського суду, у зв'язку із направленням матеріалів до Вищого господарського суду України. Змінювався склад колегії суддів шляхом автоматизованого розподілу судової справи.

У відзивах на апеляційну скаргу, які надійшли через канцелярію суду 25.10.2016 року від УПФУ в Вільнянському районі Запорізької області та 08.11.2016 року від ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр", кредитор та боржник, відповідно, заперечували проти доводів викладених ПАТ "АЗОТ", просили суд залишити апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу господарського суду Запорізької області від 19.08.2016 року у справі №908/1891/16 без змін.

У відзиві на апеляційну скаргу, який надійшов через канцелярію суду 07.11.2016 року від ВАТ "Запоріжжяобленерго", кредитор погодився з доводами апеляційної скарги, просив її задовольнити, а ухвалу господарського суду Запорізької області від 19.08.2016 року у справі №908/1891/16 скасувати.

Ухвалою Донецького апеляційного господарського суду від 05.09.2017 року поновлено апеляційне провадження у справі №908/1891/16 за апеляційною скаргою ПАТ "АЗОТ", розгляд справи призначено на 20.09.2017 року о 10 год. 15 хв.

На підставі розпорядження в.о. керівника апарату Донецького апеляційного господарського суду від 19.09.2017 року за №1704, у зв'язку із находженням судді Малашкевича С.А. у відрядженні, призначено автоматизований розподіл справи №908/1891/16.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.09.2017 року для розгляду апеляційної скарги визначено нову колегію суддів та сформовано у наступному складі: Мартюхіна Н.О. - головуючий (суддя-доповідач), судді Дучал Н.М., Склярук О.І.

19.09.2017 року через канцелярію суду від ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" надійшло клопотання про припинення провадження за апеляційною скаргою ПАТ "АЗОТ" на ухвалу господарського суду Запорізької області від 19.08.2016 року у справі №908/1891/16, яке обґрунтоване закінченням строку дії плану досудової санації, встановленого на 12 місяців до 19.08.2017 року, та у зв'язку із цими обставинами заявник вбачає відсутність предмета спору.

Проте, колегія суддів не вбачає підстав для припинення апеляційного провадження, а відтак для задоволення клопотання ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр", виходячи з наступних підстав.

За змістом п. 11 ч. 1 ст. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі якщо відсутній предмет спору.

Відповідно до п. 4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року №18 "Про деякі питання практики застосування ГПК України судами першої інстанції" у застосуванні приписів ст. 80 і 81 ГПК господарським судам слід мати на увазі таке. Перелік підстав припинення провадження у справі (ст. 80 ГПК) та залишення позову без розгляду (ст. 81 ГПК) є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. Припинення провадження у справі - це форма закінчення розгляду господарської справи без прийняття судового рішення у зв'язку з виявленням після порушення провадження у справі обставин, з якими закон пов'язує неможливість судового розгляду справи. Господарський суд припиняє провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмета спору (п. 11 ч. 1 ст. 80 ГПК), зокрема, у випадку припинення існування предмета спору (наприклад, сплата суми боргу, знищення спірного майна, скасування оспорюваного акта державного чи іншого органу тощо), якщо між сторонами у зв'язку з цим не залишилося неврегульованих питань.

Приписи ст.ст. 80 і 81 ГПК України застосовуються і в судах апеляційної інстанції щодо розгляду апеляційних скарг. При цьому, в силу ч. 1 ст. 99 ГПК України в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі. Положення ст. 101 ГПК України визначають межі перегляду справи в апеляційній інстанції, які полягають у тому, що у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу.

Враховуючи, що предметом судового розгляду в даному випадку є правомірність затвердження плану досудової санації ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр", встановлення наявності чи відсутності правових підстав для введення системи заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до порушення провадження у справі про банкрутство, правомірності звернення уповноважених осіб з заявою про затвердження такого плану, тобто оцінка дій засновника (учасника, акціонера) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, кредитора боржника, вчинених останніми, саме на момент звернення до суду першої інстанції, то у суду апеляційної інстанції, враховуючи межі перегляду справи, відсутні підстави для припинення провадження за відсутністю предмета спору.

20.09.2017 року в судовому засіданні апеляційної інстанції був присутній представник апелянта - ПАТ "АЗОТ", який наполягав на задоволенні вимог апеляційної скарги, просив суд її задовольнити, ухвалу господарського суду Запорізької області від 19.08.2016 року у справі №908/1891/16 скасувати та прийняти нове рішення, яким повернути заяву про затвердження плану досудової санації ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" без розгляду. Також, наполягав на винесенні окремої ухвали щодо дій судді Черкаського В.І. та направити повідомлення щодо вчинення таких дій суддею до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Представник кредитора - ПАТ "БЛАСТКО", присутній у судовому засіданні апеляційної інстанції 20.09.2017 року, заперечувала проти доводів ПАТ "АЗОТ", просила суд залишити апеляційну скаргу без задоволення, а оскаржувану ухвалу господарського суду Запорізької області від 19.08.2016 року у справі №908/1891/16 без змін.

Представники інших кредиторів та боржника в судове засідання 20.09.2017 року не з'явились. Відповідно до ст. 98 ГПК України про час і місце проведення судового засідання сторін по справі було повідомлено належним чином. Явка сторін у судове засідання апеляційної інстанції не була визнана обов'язковою.

Особливості меж перегляду справи в апеляційній інстанції, передбачені нормами ст. 101 ГПК України, які полягають у тому, що у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього. Нормами ч. 2 цієї ст. передбачено, що апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши наявні матеріали справи, проаналізувавши застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права судова колегія апеляційної інстанції встановила наступне.

З матеріалів справи встановлено, що 19.07.2016 року до господарського суду Запорізької області надійшла заява ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" про затвердження плану досудової санації.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 21.07.2017 року прийнято заяву ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" про затвердження плану досудової санації до розглуду, підготовче засідання призначено на 10.08.2017 року.

Повідомлення про прийняття заяви про затвердження плану досудової санації ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" орприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 21.07.2016 року.

10.08.2016 року до господарського суду Запорізької області надійшла заява кредитора ПАТ "АЗОТ" про відвід судді Черкаського В.І. від розгляду справи №908/1891/16, яка обґрунтована встановленням в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації, що боржником було подано кілька ідентичних заяв до господарського суду без оплати судового збору. Вказані заяви про затвердження плану досудової санації були розподілені автоматизованою системою різним суддям. В той же час, судовий збір був сплачений лише по тій заяві, яка була передана судді господарського суду Запорізької області Черкаському В.І., а інші заяви були повернуті відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 63 ГПК України. Тобто, ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" було застосовано так звану "карусель", коли заявником (позивачем) навмисно подається кілька заяв (позовів) з метою обійти авторозподіл справ, оскільки в подальшому судовий збір сплачується лише по тій заяві (позову), яка потрапляє до "потрібного" судді. Такі дії заявника ставлять під сумнів ПАТ "АЗОТ" об'єктивність та неупередженість судді господарського суду Запорізької області Черкаського В.І. під час розгляду справи № 908/1891/16.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 10.08.2017 року відмовлено ПАТ "АЗОТ" у задоволенні заяви про відвід судді Черкаського В.І. у справі № 908/1891/16.

При розгляді заяви про відвід судді у справі №908/1891/16, колегія суддів Донецького апеляційного господарського суду погоджується з вірним висновком місцевого господарського суду про її необґрунтованість, та виходить з наступних підстав.

За змістом ст. 20 ГПК України, суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо він є родичем осіб, які беруть участь у судовому процесі, якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлений ч. 3 ст. 21 цього Кодексу, або якщо буде встановлено інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості. Суддя, який брав участь у розгляді справи, не може брати участі в новому розгляді справи у разі скасування рішення, ухвали, постанови, прийнятої за його участю, або у перегляді прийнятих за його участю рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами.

Відповідно ст. 21 ГПК України, у господарських судах функціонує автоматизована система документообігу, що забезпечує, зокрема, об'єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та рівної кількості справ для кожного судді; реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху. Позовні заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до господарського суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов'язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду, яка здійснюється працівниками апарату відповідного суду в день надходження документів. До автоматизованої системи документообігу суду в обов'язковому порядку вносяться: дата надходження документів, інформація про предмет спору та сторони по справі, прізвище працівника апарату суду, який здійснив реєстрацію, інформація про рух судових документів, дані про суддю, який розглядав справу, та інші дані, передбачені Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, що затверджується Радою суддів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України.

Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів. Після визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи, внесення змін до реєстраційних даних щодо цієї справи, а також видалення цих даних з автоматизованої системи документообігу суду не допускається, крім випадків, установлених законом.

Доступ до автоматизованої системи документообігу суду надається суддям та працівникам апарату відповідного суду згідно з їхніми функціональними обов'язками. Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду має наслідком відповідальність, установлену законом.

Порядок функціонування автоматизованої системи документообігу суду, в тому числі видачі судових рішень та наказів господарського суду, передачі справ до електронного архіву, зберігання текстів судових рішень, ухвал та інших процесуальних документів, надання інформації фізичним та юридичним особам, підготовки статистичних даних, визначається Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України № 30 від 26.11.2010 року (далі за текстом - Положення).

Крім того, відповідно до п. 5.2. Положення про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство, затвердженого постановою Пленуму Вищого господарського суду України №15 від 17.12.2013 року, заяви про затвердження плану досудової санації розподіляються між суддями з додержанням правил ч. 2 ст. 21 ГПК України та з присвоєнням їм відповідних номерів.

Матеріалами справи підтверджено, що 19.07.2017 року до господарського суду Запорізької області надійшла заява ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" про затвердження плану досудової санації, яка була розподілена відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.07.2017 року, та обрано головуючим суддею Черкаського В.І.

При цьому, як вбачається із наявного у справі платіжного доручення (а.с. 7, т. 1), ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр було" сплачено судовий збір за подання заяви про затвердження плану досудової санації - 11.05.2016 року. Тобто, до повернення первісно поданих до суду заяв боржником, що спростовує посилання апелянта на те, що судовий збір був поданий лише після повернення заяви відповідною ухвалою.

З матеріалів справи вбачаються зловживання своїми правами з боку заявника - ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр". Проте, вказані порушення жодним чином не впливають на порядок автоматизованого розподілу даної заяви про затвердження плану санації боржника до порушення справи про банкрутство.

Отже, судом апеляційної інстанції встановлено, що визначення складу суду для розгляду матеріалів заяви про затвердження плану досудової санації ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" було здійснено автоматизованим розподілом у відповідності до вимог ГПК України та наведеного вище Положення, що спростовує доводи ПАТ "АЗОТ" про зворотнє. А тому, у даній справі, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про відсутність підстав, зазначених в ст. 20 ГПК України, для відводу судді Черкаського В.І. від розгляду справи №908/1891/16.

Як вже зазначалось вище, ухвалою господарського суду Запорізької області від 19.08.2016 року затверджено план досудової санації ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, інше.

Задовольняючи заяву боржника про затвердження плану досудової санації, господарський суд першої інстанції встановив відсутність порушень законодавства, допущених при схваленні зборами кредиторів плану досудової санації, наявність значної кредиторської заборгованості, що ускладнює господарську діяльність боржника та може призвести до банкрутства, у зв'язку із чим дійшов висновку про дотримання боржником встановленого законом порядку для звернення із відповідною заявою про затвердження плану санації, наслідком чого стало введення відповідної досудової процедури у даній справі.

Судова колегія апеляційної інстанції, розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку встановлених обставин справи, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає часковому задоволенню, ухвала господарського суду Запорізької області від 19.08.2016 року підлягає скасуванню, а провадження у справі №908/1891/16 про затвердження плану досудової санації ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" припиненню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", провадження у справі про банкрутство регулюється цим Законом, ГПК України, іншими законодавчими актами України.

Згідно із ч. 1 ст. 9 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", справи про банкрутство розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими ГПК України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Процедура проведення досудової санації врегульована ст. 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та Положенням про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство, затвердженого постановою Пленуму Вищого господарського суду України №15 від 17.12.2013 року (далі за текстом - Положення)

За змістом п. 1.3 Положення, досудова санація - це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, кредитор боржника, інші особи з метою запобіганню банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до порушення провадження у справі про банкрутство.

Метою проведення досудової санації є: добровільне врегулювання питань погашення заборгованості між кредиторами та боржником, між незабезпеченими кредиторами, а також між незабезпеченими та забезпеченими кредиторами; досягнення взаємовигідних (паритетних) умов щодо врегулювання заборгованості; використання недорогої процедури врегулювання заборгованості; забезпечення процесуально економного механізму врегулювання заборгованості боржника; забезпечення справедливого задоволення вимог кредиторів; запобігання порушенню прав кредиторів під час погашення їх грошових вимог; встановлення додаткових гарантій для кредиторів щодо задоволення їх грошових вимог; збереження господарюючого суб'єкта та його господарської діяльності. (п. 1.4 Положення).

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ініціювати процедуру санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство мають право боржник або кредитор.

В силу ч. 5 ст. 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" боржник або представник кредиторів, уповноважений загальними зборами кредиторів, протягом п'яти днів з дня схвалення кредиторами плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство повинен подати до господарського суду за місцезнаходженням боржника заяву про його затвердження.

Вказаною статтею встановлений перелік документів, які мають бути додані до цієї заяви:

- план санації;

- протокол засідання загальних зборів кредиторів, на якому було прийнято рішення про схвалення плану санації;

- список кредиторів із зазначенням їх найменування, поштової адреси, ідентифікаційного коду (номера) та суми заборгованості;

- письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи проголосували проти схвалення плану санації, за їх наявності.

За подання заяви про затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство справляється судовий збір.

Відповідно до ч. 6 ст. 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", протягом п'яти днів з дня отримання заяви про затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство господарський суд виносить ухвалу про прийняття заяви про затвердження плану санації до розгляду, в якій зазначаються час та місце проведення судового засідання. Копія ухвали надсилається боржнику та всім кредиторам, зазначеним у заяві.

Підстави повернення такої заяви без розгляду містяться в ч. 1 ст. 15 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", якою унормовано, що господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство повертає її та додані до неї документи без розгляду, якщо:

- заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посаду якої у заяві не зазначено;

- заява не відповідає змісту вимог, зазначених у цьому Законі;

- не подано доказів щодо сплати судового збору у встановлених порядку та розмірі;

- заявник-кредитор не подав доказів неспроможності боржника виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами в розмірі, визначеному ч. 3 ст. 10 цього Закону, протягом трьох місяців після відкриття виконавчого провадження, якщо інше не передбачено цим Законом;

- заявник-кредитор не надав доказів надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів;

- з інших підстав, передбачених ст. 63 ГПК України, з урахуванням вимог цього Закону.

Тобто, однією з підстав повернення без розгляду заяви про затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство є невідповідність вимогам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а саме ст. 6 цього закону.

Пунктом 5.4 Положення, крім зазначених у ст. 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" документів, передбачено надання: документів, які підтверджують наявність заборгованості боржника; доказів письмового повідомлення кредиторів про проведення загальних зборів кредиторів (належним чином завірені копії повідомлення та описи вкладення в поштове відправлення); рішення власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про надання згоди на проведення процедури досудової санації; рішення забезпеченого кредитора про погодження плану досудової санації (у разі незазначення на плані досудової санації); документи, які свідчать про неплатоспроможність боржника або її загрозу (рішення судів про задоволення вимог кредиторів, що набрали законної сили, відповідні постанови органів державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження з виконання вимог кредиторів).

За змістом ч. 4 ст. 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", загальні збори кредиторів скликаються боржником шляхом письмового повідомлення усіх кредиторів за даними бухгалтерського обліку боржника. Боржник повинен розмістити оголошення про проведення загальних зборів кредиторів на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України.

З матеріалів справи вбачається, що рішенням Наглядової ради ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" від 01.06.2016 року, зафіксованим протоколом №4 від 01.06.2016 року, було надано згоду на проведення санації боржником.

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України уповноваженими особами боржника розміщено оголошення про проведення загальних зборів кредиторів, призначених на 30.06.2016 року, із відповідним інформаційним змістом.

Як зазначено в абз. 2 ч. 4 ст. 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", порядок проведення зборів кредиторів визначається Положенням про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутства.

Правила судового розгляду плану досудової санації передбачені Розділом V Положення.

Так, відповідно до п. 5.1. Положення, заява про затвердження плану досудової санації подається до місцевого господарського суду за місцезнаходженням боржника представником кредиторів, уповноваженим загальними зборами кредиторів, або боржником протягом п'яти днів з дня схвалення кредиторами такого плану санації. Зазначений строк відновленню не підлягає.

На підставі наявних в матеріалах справи доказів, судом апеляційної інстанції встановлено, що 30.06.2016 року на загальних зборах кредиторів божника - ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр", зафіксованих протоколом (а.с. 95 - 102, т. 1), проведених у складі 10 присутніх кредиторів із кількістю 90,57% голосів, було вирішено, зокрема, наступні питання:

- надати згоду на проведення досудової санації ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр";

- схвалити запропонований план досудової санації ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" та уповноважити керівника ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" подати до господарського суду Запорізької області заяву про затвердження плану досудової санації.

Відповідно до заяв про надання згоди (а.с. 103 - 120, т. 1 ) від 30.06.2016 року, які є додатками до вищевказаного протоколу загальних зборів кредиторів, чітко вбачається, що присутні 9 кредиторів висловили свою позицію щодо надання згоди про затвердження плану досудової санації боржника.

Також, присутнім 30.06.2016 року на зборах кредитором - ВАТ "Запоріжжяобленерго" було висловлено позицію щодо незгоди із затвердженням запропонованої боржником процедури, що підтверджується письмовим запереченням (а.с. 121, т. 1).

Інші кредитори, попри неявку без повідомлення причин, були належним чином повідомлені про проведення зборів.

Таким чином, судом встановлено, що кредиторами ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" - 30.06.2016 року було схвалено план досудової санації.

З матеріалів справи, зокрема відбитку штемпелю канцелярії господарського суду Запорізької області, який міститься на заяві ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" (вих.б/н від 19.07.2017р.) встановлено, що останню боржником було подано до суду першої інстанції, нарочно - 19.07.2017 року.

В той же час, у відзиві направленому ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" до суду апеляційної інстанції, боржник пояснив, що заява про затвердження плану досудової санації ним була подана до суду своєчасно, а саме - 05.07.2016 року. На підтвердження викладених обставин надано копію заяви із відбитком штемпелю канцелярії та ухвалу господарського суду Запорізької області від 06.07.2016 року у справі №908/1792/16.

Колегія суддів апеляційної інстанції дослідивши надані боржником документи встановила, що 05.07.2016 року до господарського суду Запорізької області на підставі ст. 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" звернулось ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" з заявою про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство.

До вказаної заяви були додані:

- план санації;

- протокол засідання загальних зборів кредиторів від 30.06.2016 року (на якому було прийнято рішення про схвалення плану санації);

- список кредиторів із зазначенням їх найменування, поштової адреси, ідентифікаційного коду (номера) та суми заборгованості;

- письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи проголосували проти схвалення плану санації.

Проте, така заява була повернута судом першої інстанції без розгляду, з огляду на те, що до неї не було додано документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності боржника, витягу з реєстру обтяжень, копії повідомлення та описів вкладення в поштове відправлення (на підтвердження повідомлення про проведення зборів кредиторів).

Отже, обставини справи в їх сукупності свідчать про те, що боржником вже подавалась заява про затвердження плану санації до порушення справи про банкрутство із доказом схвалення кредиторами плану санації, підтвердженого протоколом засідання загальних зборів кредиторів від 30.06.2016 року, проте така заява була повернута на адресу заявника у зв'язку із наявністю недоліків та недостатністю необхідних для затвердження документів.

Незважаючи на вказані обставини, боржник - ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр", звертаючись вдруге до господарського суду Запорізької області 19.07.2017 року, у якості доказу затвердження плану санації зборами кредиторів надано той же самий протокол засідання загальних зборів кредиторів від 30.06.2016 року.

Проте, на переконання колегії суддів апеляційної інстанції, ані Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ані Положення про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство не містить іншого порядку обчислення строків необхідних для подання заяви про затвердження плану досудової санації до місцевого господарського суду з дня схвалення кредиторами такого плану санації ніж строки визначені в п. 5.1. Положення, відповідно до якого заінтересована сторона повинна звернутись до суду протягом п'яти днів з дня схвалення кредиторами такого плану санації. Зазначений строк відновленню не підлягає.

Ухвала господарського суду Запорізької області від 06.07.2017 року у справі №908/1792/16, на яку посилається боржник, не містить посилань щодо можливості повторного звернення із виправленням недоліків. Не містить такої можливості й закон. Адже в абз. 2 п. 5.3. Положення чітко визначено, що пропуск строку не є перешкодою для повторного отримання згоди власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника на проведення досудової санації боржника і повторного схвалення плану досудової санації загальними зборами кредиторів відповідно до вимог чинного законодавства та звернення до суду із заявою про його затвердження.

Таким чином, судом апеляційної інстанції встановлено, що заявник - ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" звернувся до господарського суду Запорізької області - 19.07.2016 року, з доказом на підтвердження схвалення плану санації зборами кредиторів, а саме протоколом загальних зборів кредиторів (з доданими до нього погодженнями та запереченнями) від 30.06.2016 року.

В той час коли граничний, п'ятиденний строк, для такого звернення, відповідно до п. 5.1. Положення, закінчився - 05.07.2016 року.

Тобто, в даному випадку звернення боржника з протоколом від 30.06.2016 року до суду першої інстанції відбулось саме 19.07.2016 року, із пропуском встановленого строку, та без можливості, прямо встановленої законом, для його відновлення.

Відповідно до п. 5.3. Положення, у разі пропуску строку на подання заяви про затвердження плану досудової санації застосовуються правила, передбачені ст. 15 Закону, і така заява повертається господарським судом без розгляду.

При цьому, місцевим господарським судом наведені вище обставини враховані не були та помилково ухвалою суду від 21.07.2016 року заява ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" про затвердження плану досудової санації була прийнята до розгляду, а не повернута без розгляду з підстав пропуску строку встановленого на подання заяви про затвердження плану досудової санації.

З'ясувавши, що прийняття заяви про затвердження плану досудової санації здійснено за заявою, поданою з порушенням п'ятиденного строку, з дня схвалення загальними зборами такого плану санації, який не підлягає відновленню в силу п. 5.1. Положення, суд першої інстанції повинен був припинити провадження за заявою, як помилково порушене (в даному випадку мало місце прийняття заяви до розгляду).

Недотримання судом першої інстанції вимог чинного законодавства при здійсненні провадження у даній справі призвело до того, що безпідставно порушена справа про затвердження плану досудової санації боржника, який має заборгованість перед кредиторами у розмірі приблизно 59 млн. гривень тривала майже рік, що у зв'язку з дією мораторію на задоволення вимог кредиторів суттєво порушило права останніх, в тому числі апелянта , як кредитора та стягувача у виконавчому провадженні.

При цьому, присутні в судовому засіданні представники кредиторів ПАТ "АЗОТ" та ПАТ "БЛАСТКО" (який підтримав план досудової санації), на вимогу судової колегії, не змогли пояснити та підтвердити ступінь виконання плану досудової санації належними та допустимими доказами. Також, відомостей щодо виконання плану санації боржника до порушення справи про банкрутство не містять й матеріали справи. Жодна із сторін даної справи не надала відомостей та не підтвердила виконання плану досудової санації взагалі.

За таких обставин оскаржувана ухвала суду першої інстанції підлягає скасуванню, як така, що не відповідає приписам чинного законодавства, а провадження у даній справі за заявою про затвердження плану досудової санації - припиненню, як безпідставно порушене (прийнято заяву).

Згідно положень ст. 106 ГПК України та п. 5.6. Положення, в даному випадку спеціального порядку, не передбачено можливості оскарження ухвали господарського суду Запорізької області від 21.07.2016 року про прийняття до розгляду заяви ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" про затвердження плану досудової санації окремо від судового рішення, прийнятого за наслідками її розгляду по суті.

З урахуванням наведених обставин, колегія суддів апеляційної інстанції переглядаючи ухвалу про задоволення заяви ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" про затвердження плану досудової санації, яка по суті є судовим рішенням відповідно до положень ст. 45 ГПК України, зазначає, що наведена ухвала прийнята з порушенням норм процесуального права, а саме положень ст. 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", яка регулює порядок затвердження санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство, та Положення про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство, затвердженого постановою Пленуму Вищого господарського суду України №15 від 17.12.2013 року.

Колегія суддів не приймає до уваги посилання ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" на те, що боржником не було пропущено п'ятиденний строк, з дня схвалення загальними зборами кредиторів плану санації, що підтверджується копію первісно поданої заяви з ухвалою від 06.07.2016 року про її повернення, оскільки жодним нормативно-правовим актом не передбачено права на відновлення пропущеного строку після усунення недоліків, що з'явились підставою для повернення заяви, та не передбачено можливості для повторного звернення при усуненні таких недоліків без повторного схвалення зборами кредиторів плану санації. Адже абз. 2 п. 5.1. Положення чітко визначено, що зазначений строк відновленню не підлягає, чого ні боржником, ні судом першої інстанції враховано не було.

Разом з тим, за змістом п. 5.4. Положення, пропуск строку не є перешкодою для повторного отримання згоди власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника на проведення досудової санації боржника і повторного схвалення плану досудової санації загальними зборами кредиторів відповідно до вимог чинного законодавства та звернення до суду із заявою про його затвердження.

За таких обставин, колегія суддів Донецького апеляційного господарського суду вважає, що заяву ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" про затвердження плану досудової санації слід було не приймати до розгляду, з огляду на приписи п. 5.3. Положення, застосувавши правила, передбачені ст. 15 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у зв'язку з чим оскаржувана ухвала господарського суду Запорізької області від 19.08.2016 року підлягає скасуванню.

При цьому, заявником апеляційної скарги - ПАТ "АЗОТ" також порушується питання щодо винесення окремої ухвали щодо прийняття суддею першої інстанції Черкаським В.І. оскаржуваної ухвали з допущенням процесуальних порушень під час розгляду справи, та направлення окремої ухвали з повідомленням до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Присутній в судовому засіданні представник апелянта наполягав на задоволені вищевказаних вимог, а також пояснив про можливість винесення окремої ухвали апеляційним господарським судом у разі виявлення недоліків в діяльності судді місцевого господарського суду з огляду на приписи ст. 90 ГПК України.

Проте, колегія суддів відмовляє у задоволенні вказаних вимог апеляційної скарги, які є за своїм змістом окремими клопотаннями, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 90 ГПК України господарський суд, виявивши при вирішенні господарського спору порушення законності або недоліки в діяльності підприємства, установи, організації, державного чи іншого органу, виносить окрему ухвалу. Окрема ухвала надсилається відповідним підприємствам, установам, організаціям, державним та іншим органам, посадовим особам, які несуть відповідальність за ухилення від виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, в порядку та розмірі, передбачених ч. 1 ст. 119 цього Кодексу.

Окрема ухвала є засобом реагування господарського суду на виявленні під час судового розгляду порушення законності або суттєвих недоліків у діяльності підприємства, установи, організації, державного чи іншого органу, їх працівників чи посадових осіб.

В окремій ухвалі має бути зазначено закон чи інший нормативно-правовий акт (у тому числі його стаття, пункт тощо), вимоги яких порушено, і в чому саме полягає порушення. Просте перерахування допущених порушень без зазначення конкретних норм чинного законодавства або перерахування норм права, порушення яких встановлено у судовому розгляді, є неприпустимим. Вказівки, що містяться в окремій ухвалі, повинні бути максимально конкретними і реальними для виконання (п. 5 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 26.12.2011 року №18 "Про деякі питання практики застосування ГПК України судами першої інстанції"). Окрему ухвалу як різновид судового акта може бути винесено не лише судом першої інстанції, а й судами апеляційної чи касаційної інстанцій у разі виявлення судом порушень законів та інших нормативно-правових актів.

На відміну від окремої ухвали повідомлення прокурору або органу досудового розслідування (ч. 4 ст. 90 ГПК) надсилаються господарським судом не з будь-якого факту порушення підприємством або організацією законності, а лише у тих випадках, коли господарський суд виявить у діяльності працівників підприємства, організації такі порушення законності, які містять ознаки кримінального правопорушення.

З аналізу положень чинного процесуального законодавства, закріплених в ст. 90 ГПК України, та роз'яснень щодо застосування норм процесуального права затверджених пленумом Вищого господарського суду України, слід дійти висновку, що прерогативою у вирішені зазначених питань (винесенні окремої ухвали чи надсилання повідомлення) наділений саме суд, який розглядає справу, незалежно від наявності клопотань учасників судового процесу.

В той же час судова колегія відзначає, що в даному випадку відсутні підстави для застосування приписів ст. 90 ГПК України та винесення окремої ухвали, оскільки господарський суд апеляційної інстанції не наділений повноваженнями щодо надання оцінки діям судді першої інстанції під час розгляду справи. Компетенція господарського суду апеляційної інстанції, закріплена межами перегляду судових рішень, які полягають в повторному розгляді справи. Статтею 90 ГПК України передбачено право господарського суду, у разі виявлення порушення законності або суттєвих недоліків у діяльності, винесення окремої ухвали саме щодо сторін у справі (позивача, відповідача, інш.), яким суд не являється. Крім того, сторони у справі, у разі виявлення неналежної поведінки судді (дисциплінарного проступку), жодним чином не позбавлені права самостійно звернутись до Вищої ради правосуддя України із відповідною вимогою.

З огляду на викладене, колегія суддів відмовляє у задоволенні решти вимог апеляційної скарги щодо винесння окремої ухвали та повідомлення.

Частиною 3 ст. 103 ГПК України передбачені повноваження апеляційної інстанції, зокрема, апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати рішення повністю або частково і припинити провадження у справі.

На підставі викладеного, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційної скарги слід задовольнити частково, оскільки доводи викладені в ній в частині зазначеній вище є хибними та недоречними у даному випадку, вони не впливають на розгляд оскаржуваного судового акту. Ухвалу господарського суду Запорізької області від 19.08.2016 року про затвердження плану досудової санації належить скасувати, як таку, що прийнята з порушенням норм процесуального права, а провадження за заявою ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр" про затвердження плану досудової санації припинити, як таке, що помилково відкрите, в порушення ст. 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та Положення про порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до вимог ст. 49 ГПК України судові витрати за подання апеляційної скарги, в розмірі, встановленому п.п. 4 і 5 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір", та сплаченому заявником апеляційної скарги - 3031,60 грн. покладаються на боржника - ПАТ "Янцівський гранітний кар'єр".

Керуючись ст.ст. 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ГПК України, Донецький апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "АЗОТ", м. Черкаси на ухвалу господарського суду Запорізької області від 19.08.2016 року у справі №908/1891/16 - задовольнити частково.

Ухвалу господарського суду Запорізької області від 19.08.2016 року у справі №908/1891/16 - скасувати.

Провадження за заявою Публічного акціонерного товариства "Янцівський гранітний кар'єр", смт. Кам'яне, Вільнянського району Запорізької області про затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство - припинити.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Янцівський гранітний кар'єр" (70050, Запорізька область, Вільнянський район, смт. Кам'яне, вул. Зелена, буд. 30, код ЄДРПОУ 05467607) на користь Публічного акціонерного товариства "АЗОТ" (18014, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Першотравнева, буд. 72, код ЄДРПОУ 00203826) судовий збір за подання апеляційної скарги в розмірі 3031,60 грн.

Господарському суду Запорізької області видати відповідний наказ.

Постанова апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова апеляційної інстанції може бути оскаржена до Вищого господарського суду України у касаційному порядку через Донецький апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів з дня набрання постановою апеляційного господарського суду законної сили.

Головуючий суддя: Н.О. Мартюхіна

Судді Н.М. Дучал

О.І. Склярук

Предыдущий документ : 69113129
Следующий документ : 69113184