Постановление № 6856503, 28.10.2009, Окружной административный суд города Киева

Дата принятия
28.10.2009
Номер дела
2а-6863/09/2670
Номер документа
6856503
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. 278-43-43 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

          15:40           № 2а-6863/09/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Григоровича П.О. при секретарі судового засідання Очколясу О.В. вирішив адміністративну справу

за позовомТовариство з обмеженою відповідальністю "ВІДЕО ІНТЕРНЕШНЛ - ПРІОРИТЕТ"

до Державна податкова інспекція у Печерському районі м. Києва

проскасування рішення

за участю представників сторін:

Позивач, Зюнькіна В.В., "Відео інтернешнл" відповідач, Шкодич Ю.В., ДПІ у Печерському р-ні На підставі ч. 3 ст. 160 КАС України в судовому засіданні 28.10.2009р. проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Відео Інтернешнл –Пріоритет»звернулось до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Державної податкової інспекції у Печерському районі міста Києва про скасування рішення про подання нової декларації за І квартал 2009 року з виправленими показниками.

В судовому засіданні 21.09.2009р. представник позивача подав заяву про зміну предмету адміністративного позову та просив суд зобов’язати ДПІ у Печерському районі м. Києва утриматися від вчинення дій з невизнання Декларації з податку на прибуток ТОВ «Відео Інтернешнл –Пріоритет»за І квартал 2009р., з примушування до надання нової декларації з податку на прибуток за І квартал 2009р., та з неприйняття іншої звітності ТОВ «Відео Інтернешнл –Пріоритет» з мотивів невизнання декларації з податку на прибуток за І квартал 2009р.

Через відділ документального обігу та контролю Окружного адміністративного суду м. Києва позивач подав заяву (вх. 32610/1 від 26.10.09р.) про зміну предмету позову, згідно якої просить визнати неправомірними дії ДПІ у Печерському районі м. Києва з невизнання декларації з податку на прибуток за І квартал 2009р. та з примушування ТОВ «Відео-Інтернешнл –Пріоритет»до надання нової декларації з податку на прибуток за І квартал 2009р.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує неправомірністю рішення ДПІ у Печерському районі м. Києва щодо невизнання податкової декларації позивача з податку на прибуток за І квартал 2009р. з мотивів нарахування податків неадекватних задекларованим валовим доходам. Позивач вважає , що відповідач діяв неправомірно, з перевищенням повноважень та поза межами компетенції.

Відповідач проти позову заперечив, зазначивши, що відповідачем на виконання п. 3.4 наказу ДПА у м. Києві від 17.03.09р. №163 «Про проведення операції «Мінімізатор»та Протоколу засідання робочої групи по відпрацюванню податкової звітності в рамках проведення операції «Мінімізатор»від 06.05.2009р. №21 листом №20636/10-15-111 від 08.05.2009р. про невизнання звітних документів ТОВ «Відео-Інтернешнл –Пріоритет», а саме податкової декларації на прибуток за І квартал 2009 року, як податкову звітність в зв’язку з виявленням нарахування податків неадекватних задекларованим валовим доходам.

Розглянувши подані позивачем і відповідачем документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд м. Києва, –

ВСТАНОВИВ:

Товариством з обмеженою відповідальністю «Відео Інтернешнл –Пріоритет»(код ЄДРПОУ 23507256) направлено поштою на адресу Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва податкову декларацію з податку на прибуток за І квартал 2009 року та пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності (вх. №24671/10 від 05.05.2009р.).

Декларація містить наступні показники :

Валовий дохід від усіх видів діяльності (рядок 01) : - 2078 грн.

Валові витрати (рядок 04): 3228065 грн.

Нарахована сума податку (рядок 12) : 0 грн.

Сума податку до сплати (рядок 17) : 0 грн.

Згідно доданого позивачем пояснення показники рядка 01 декларації формують від’ємне значення об’єкту оподаткування за І квартал 2009р. в основному внаслідок повернень контрагентам (покупцям) у січні 2009 року сум переплат, здійснених ними у 2008 році в складі попередніх оплат за рекламні послуги по розміщенню реклами в ефірі телеканалів. Зазначені суми переплат були враховані у складі відповідних валових доходів 2008 року та відповідно оподатковані у передбаченому законодавством порядку.

Так, відповідно до наказу Державної податкової адміністрації у м. Києві №163 від 17.03.09р. «Про проведення операції «мінімізатор»затверджено робочу групу з аналізу належного відпрацювання суб’єктів господарювання, у яких виявлено розбіжності податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, руйнування схем мінімізації з використанням «податкових ям»та відпрацювання ризикових підприємств, зареєстрованих по адресах масової реєстрації.

Відповідач, керуючись п.п. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Закону України від 21.12.2000р. №2181-ІІІ «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»та на виконання Протоколу засідання робочої грипи по відпрацюванню податкової звітності в рамках проведення операції «мінімізатор»від 06.05.2009р. №21 повідомлено ТОВ «Відео-Інтернешнл –Пріоритет»(лист №20636/10/15-111 від 08.05.2009р.) про невизнання декларації з податку на прибуток за І квартал 2009 року, як податкової звітності, в зв’язку з виявленням нарахування податків неадекватних задекларованим валовим доходам, а також запропоновано подати нову декларацію з податку на прибуток за І квартал 2009 року, оформлену належним чином.

Не погоджуючись із прийнятим відповідачем рішенням, позивач подав до ДПІ у Печерському районі м. Києва скаргу від 27.05.2009р.

ДПІ у Печерському районі м. Києва, листом №26838/10/15-111 від 15.06.2009р., запропоновано ТОВ «Відео Інтернешнл –Пріоритет»надати нову декларацію з податку на прибуток за І квартал 2009 року, оформлену належним чином.

Досліджуючи надані сторонами докази, аналізуючи наведені міркування та заперечення, оцінюючи їх в сукупності, суд бере до уваги наступне.

Спірні правовідносини регулюються Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 року N 2181-III (надалі - Закон N 2181-III) (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до пункту 1.11 статті 1 Закону N 2181-III податкова декларація, розрахунок - документ, що подається платником податків до контролюючого органу у строки, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу).

Згідно з пунктом 4.1.1 статті 4 Закону N 2181-III платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у податковій декларації, крім випадків, передбачених підпунктом "г" підпункту 4.2.2 пункту 4.2, а також пунктом 4.3 цієї статті.

Згідно з пунктом 4.1.4 статті 4 Закону N 2181-III податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює: а) календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця; б) календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків), - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя); в) календарному року, крім випадків, передбачених підпунктом "г" підпункту 4.1.4 цього пункту, - протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року; г) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб (прибуткового податку з громадян), - до 1 квітня року, наступного за звітним.

Відповідно до ч. 5 п.п. 4.1.2. п.4.1. ст. 4 Закону № 2181-III, податкова звітність, отримана контролюючим органом від платника податків як податкова декларація, що заповнена ним всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її заповнення, може бути не визнана таким контролюючим органом як податкова декларація, якщо в ній не зазначено обов'язкових реквізитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків. Тобто, у самому Законі № 2181-ІІІ прямо передбачено, за яких обставин податковий орган може не визнати декларацію.

Відповідач в своїх листах не зазначає, який саме рядок не був заповнений або невірно заповнений товариством, або які саме показники повинні б бути відображені, а вони були відсутні. В листах від 08.05.2009р., 15.06.2009р., зокрема, вказується про виявлення податковим органом нарахування податків неадекватних задекларованим валовим доходам товариства.

Таким чином, суд не приймає посилання ДПІ у Печерському районі м. Києва на порушення позивачем вимог пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Закону №2181-ІІІ, оскільки ним не наведено жодної із перерахованих підстав для невизнання податкової звітності (декларації).

Окружний адміністративний суд м. Києва вважає, що немає підстав вважати декларацію неподаною на підставі того, що в ній «виявлено нарахування податків неадекватних задекларованим валовим доходам».

Суд звертає увагу на те, що пунктом 4.1.2 статті 4 Закону N 2181-III встановлено, що прийняття податкової декларації є обов'язком контролюючого органу. Податкова декларація приймається без попередньої перевірки зазначених у ній показників через канцелярію, чий статус визначається відповідним нормативно-правовим актом. Відмова службової (посадової) особи контролюючого органу прийняти податкову декларацію з будь-яких причин або висування нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) забороняється та розцінюється як перевищення службових повноважень такою особою, що тягне за собою її дисциплінарну та матеріальну відповідальність у порядку, визначеному законом. Якщо службова (посадова) особа контролюючого органу порушує норми абзацу першого цього підпункту, платник податків зобов'язаний до закінчення граничного строку подання декларації надіслати таку декларацію поштою з описом вкладеного та повідомленням про вручення, до якої долучається заява на ім'я керівника відповідного контролюючого органу, складена у довільній формі, із зазначенням прізвища службової (посадової) особи, яка відмовилася прийняти декларацію, та/або із зазначенням дати такої відмови. При цьому декларація вважається поданою в момент її вручення пошті, а граничний десятиденний строк, встановлений для поштових відправлень підпунктом 4.1.7, не застосовується.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у поданій до ДПІ у Печерському районі м. Києва Декларації за І квартал 2009 року, зазначено усі обов'язкові реквізити, вони підписані відповідними посадовими особами товариства, скріплені мокрою печаткою ТОВ «Відео Інтернешнл –Пріоритет».

Декларація з податку на прибуток за І квартал 2009 року була надіслана позивачем 29.04.2009р. поштою цінним листом з описом вкладеного та отримана уповноваженою особою ДПІ у Печерському районі м. Києва 05.05.2009р., про що свідчить відмітка на поштовому повідомленні про вручення.

За загальним правилом, встановленим у ч. 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - Кодекс), кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. Відповідно до ч. 2 ст. 71 Кодексу в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Всупереч наведеним вимогам, відповідач, як суб’єкт владних повноважень не довів правомірності дій, таким чином, дії відповідача щодо неприйняття декларації з податку на прибуток за І квартал 2009 року позивача визнаються судом неправомірними.

Відповідно до ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України при вирішенні справи по суті суд може задовольнити адміністративний позов повністю або частково чи відмовити в його задоволенні повністю або частково, у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про визнання протиправними рішення суб'єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення.

Суд може прийняти іншу постанову, яка б гарантувала дотримання і захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб'єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Враховуючи вищенаведене, суд прийшов до висновку про можливість в даному випадку задовольнити позовні вимоги.          

Статтею 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд м. Києва вважає, що позовні вимоги ТОВ «Відео Інтернешнл –Пріоритет»щодо визнати неправомірними дії ДПІ у Печерському районі м. Києва з невизнання декларації з податку на прибуток ТОВ «Відео Інтернешнл - Пріоритет»за І квартал 2009 року та з примушування ТОВ «Відео Інтернешнл –Пріоритет» до надання нової декларації з податку на прибуток за І квартал 2009 року є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 9, 69-71, 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд м. Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

1.          Позовні вимоги задовольнити повністю.

2.          Визнати неправомірними дії ДПІ у Печерському районі м. Києва з невизнання декларації з податку на прибуток ТОВ «Відео Інтернешнл - Пріоритет»за І квартал 2009 року та з примушування ТОВ «Відео Інтернешнл - Пріоритет»до надання нової декларації з податку на прибуток за І квартал 2009 року.

3. Судові витрати у розмірі 3,40 грн. присудити на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Відео Інтернешнл –Пріоритет» за рахунок Державного бюджету України.

Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

Постанова суду може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції шляхом подання заяви про апеляційне оскарження постанови суду та апеляційної скарги. Заява про апеляційне оскарження постанови суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня складення постанови в повному обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються Київському апеляційному адміністративному суду через Окружний адміністративний суд міста Києва.

Суддя                                                                                 Григорович П.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 6856503 ?

Документ № 6856503 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 6856503 ?

Дата ухвалення - 28.10.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 6856503 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 6856503 ?

В Окружной административный суд города Киева
Предыдущий документ : 6856502
Следующий документ : 6856505