Постановление суда № 68234335, 09.08.2017, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
09.08.2017
Номер дела
757/43812/17-к
Номер документа
68234335
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43812/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Карабаня В.М.,

при секретарі Каранда С.Г.,

за участю представника заявника - ОСОБА_1,

прокурора - Панасенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання директора ТОВ «ІСВ-ІНВЕСТ» ОСОБА_1 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання директора ТОВ «ІСВ - ІНВЕСТ» ОСОБА_1, в якому останній просить скасувати арешт, накладений на належне ТОВ «ІСВ-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 39560471, на праві власності нерухоме майно корпус № 6 в літ. «Л» загальною площею 14020,4 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Московська, 8, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2017 року по справі № 757/40970/17-к за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури Панасенко О.В. в кримінальному провадженні № 42017000000001215 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 статті 364 КК України.

В судовому засіданні представник - директор ТОВ «ІСВ-ІНВЕСТ» ОСОБА_1, заявлене клопотання про скасування арешту підтримав з викладених в ньому підстав та просив його задовольнити, посилаючись на відсутність підстав вважати нерухоме майно, на яке накладено арешт речовим доказом по в кримінальному провадженні № 42017000000001215 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 статті 364 КК України, невідповідністю документів, наявних в матеріалах справи № 757/40970/17-к, критеріям допустимих та належних доказів. Представник також зазначив, що арештована будівля органами слідства не оглядалась, протокол огляду не складався, будь-які запити або слідчі дії стосовно арештованого майна або за участю представників ТОВ «ІСВ-ІНВЕСТ» не проводилось. Заявник набув нерухоме майно правомірно, на підставі договору купівлі-продажу, право власності зареєстровано, ніким не оспорюється, судові рішення про недійсність правочину по придбанню нерухомості відсутні. Будівля частково здається в оренду, що підтверджено копією договору оренди. Також було зазначено про численні судові рішення в яких суди різних інстанцій та юрисдикцій підтверджують правомірність набуття права власності попередніми власниками корпусу № 6 в літ. «Л» загальною площею 14020,4 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Московська, 8.

Прокурор другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури Панасенко О.В. проти задоволення клопотання заперечував з мотивів обґрунтованості підозри у скоєнні злочину та необхідності захисту інтересів Держави.

Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, надані документи та матеріали справи № 757/40970/17-к,

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-які валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ст. 171 КПК України, слідчий має право, за погодженням з прокурором, в межах кримінального провадження звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у виді речей, документів або грошей, в якому повинно зазначатись підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності ст. ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказуються на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заяваN 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципу верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, SeriesAN 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав контрактної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73 SeriesAN 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n.50, SeriesAN 98).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що третім відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001215 від 20.04.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до описової частини ухвали слідчого судді, необхідність арешту зазначеного вище майна обґрунтовується лише наявністю кримінального провадження №42017000000001215 та клопотанням, у відповідності до якого, прокурор вважає, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, зокрема, те, що майно є предметом кримінального правопорушення та відповідає критеріям речового доказу, передбаченим ст. 98 КПК України, а тому з метою попередження можливого неправомірного відчуження нерухомого майна, виникла необхідність у накладенні арешту на об'єкт нерухомого майна.

Разом з тим прокурором не надано доказів, що вказують про прямий, або опосередкований зв'язок посадових та інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, з ТОВ «ІСВ-ІНВЕСТ», а також відсутні підстави відповідальності вказаного товариства за незаконні дії третіх осіб. В порушення ч.3 ст.170 КПК України, жодних ознак, визначених ч.1 ст.98 КПК України, що арештоване майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні №42017000000001215 - в оскаржуваній ухвалі не наведено, так само, як і не наведено належних процесуальних доказів, які б такий відповідний статус майна підтверджували.

На даний час у кримінальному провадженні №42017000000001215 від 20.04.2017 року, під час розслідування якого накладено арешт на об'єкти будівництва, не встановлена жодна особа, у тому числі з числа службових осіб ТОВ «ІСВ-ІНВЕСТ», яка вчинила інкриміновані кримінальні правопорушення (підозру жодній особі не пред'явлено).

Тож, суд доходить висновку про відсутність підстав чи розумних підозр вважати, що майно корпусу № 6 в літ. «Л» загальною площею 14020,4 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Московська, 8та належить на праві власності ТОВ «ІСВ-ІНВЕСТ» ЄДРПОУ 39560471 є доказом злочину.

Доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, в зв'язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.07.2017 року по справі номер 757/40970/17-к на нерухоме майно корпус №6 в літ.«Л» загальною площею 14020,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Московська, 8 та належить на праві власності ТОВ «ІСВ-ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 39560471, включаючи заборону власникам майна вчиняти будь-які дії по його відчуженню, розпорядженню та користуванню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 10.08.2017 року о 17.00 год.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 68234335 ?

Документ № 68234335 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68234335 ?

Дата ухвалення - 09.08.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68234335 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 68234335 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 68234335, Печерский районный суд города Киева

Судебное решение № 68234335, Печерский районный суд города Киева было принято 09.08.2017. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить необходимые сведения.

Судебное решение № 68234335 относится к делу № 757/43812/17-к

то решение относится к делу № 757/43812/17-к. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 68234331
Следующий документ : 68234351