Постановление № 67744117, 23.06.2017, Днепропетровский окружной административный суд

Дата принятия
23.06.2017
Номер дела
804/3375/17
Номер документа
67744117
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 р. Справа № 804/3375/17 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого суддіОСОБА_1 при секретаріОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпро адміністративну справу за адміністративним позовом Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області до Приватного підприємства "Некстджен" про стягнення податкового боргу в сумі 75825,32 гривень,-

ВСТАНОВИВ:

Головне управління Державної фіскальної служби у Волинській області звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до приватного підприємства "Некстджен", в якому позивач просить суд стягнути з банківських рахунків ПП "Некстджен" в дохід державного бюджету податковий борг в сумі 75825,32 гривень.

У обґрунтування позовних вимог позивачем зазначено, що станом на 04.04.2017 року у відповідача наявний податковий борг по платежах до бюджету на загальну суму 75825,32 грн., в тому числі зі сплати податку на додану вартість із ввезених на територію України транспортних засобів у розмірі 45894,27 грн. та по миту на товари, що ввозяться на територію України суб'єктами підприємницької діяльності - 19954,03 грн., і по додатковому імпортному збору становить 9977,02 гривень, який відповідач в добровільному порядку не сплатив. Відповідно до підпункту 20.1.18 пункту 20.1 статті 20, пункту 95.3 статті 95 ПК України органи податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 31.05.2017 року відкрито провадження по справі та призначено до розгляду в судовому засіданні на 23.06.2017 року.

Позивач в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України, що підтверджується матеріалами справи. 23.06.2017 року надіслав на адресу суду клопотання про розгляд справи без його участі, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідач в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України, що підтверджується матеріалами справи, заперечень проти позову та клопотань відповідач до суду не надав.

З урахуванням неявки сторін, відповідно до вимог статті 41 Кодексу адміністративного судочинства України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи та подані до суду докази, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та обєктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи, суд встановив таке.

Відповідач приватне підприємство "Некстджен" (код ЄДРПОУ 39297546) 10.07.2017 року зареєстроване як юридична особа, 20.10.2016 року Виконавчим комітетом Луцької міської ради здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, а саме змінено повне та скорочене найменування відповідача, що підтверджується матеріалами справи (а.с. 7-9).

Податковий борг з податку на додану вартість із ввезених на територію України транспортних засобів у відповідача виник в результаті донарахування грошового зобовязання за податковим повідомленням-рішенням №0000402206 від 16.03.2016 року, в загальній сумі 38526,75 грн., в тому числі: основний платіж 30821,4 грн., штрафні санкції 7705,35 гривень.

Внаслідок несвоєчасної сплати податкових зобовязань була нарахована пеня в сумі 7367,52 гривень.

З матеріалів справи вбачається, що ПП "Некстджен" рахується податковий борг на загальну суму 19954,03 грн., а саме по миту на товари, що ввозяться на територію України субєктами підприємницької діяльності, який виник через несплату відповідачем узгоджених сум грошових зобовязань. Зокрема, в результаті донарахування грошового зобов'язання за податковим повідомленням - рішенням №0000412206 від 16.03.2016 року на загальну суму 16750,76 грн., в тому числі: основний платіж - 13400,61 грн., за штрафними санкціями - 3350,15 гривень.

Внаслідок несвоєчасної сплати податкових зобов`язань нарахована пеня в сумі 3203,27 гривень.

Також відповідач має податковий борг на загальну суму 9977,02 грн., а саме з додаткового імпортного збору, який виник через несплату відповідачем узгоджених сум грошових зобовязань. Зокрема, в результаті донарахування грошового зобов'язання за податковим повідомленням - рішенням №0000422206 від 16.03.2016 року на загальну суму 8375,38 грн., в тому числі: основний платіж - 6700,31 грн., за штрафними санкціями - 1675,07 гривень.

Внаслідок несвоєчасної сплати податкових зобов`язань нарахована пеня в сумі 1601,64 гривень.

У матеріалах справи відсутні відомості щодо оскарження відповідачем зазначених податкових повідомлень-рішень у адміністративному або судовому порядку.

Згідно до ч. 1 ст. 67 Конституції України кожен зобовязаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Підпунктом 16.1.4 п.16.1 ст. 16 ПК України передбачено, що платник податків зобовязаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до підпункту 14.1.39 пункту 14.1 статті 14 ПК України грошове грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з пунктом 57.3 статті 57 ПК України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання, відповідно до підпункту 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 ПК України визнається податковим боргом.

Пунктом 95.2 ст. 95 ПК України визначено, що стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Згідно з п. 59.1 ст. 59 ПК України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Позивачем відповідно до п. 59.1 ст. 59 ПК України було направлено відповідачу податкову вимогу № 132-17 від 19.04.2016 року.

Згідно з пунктом 38.1 статті 38 ПК України виконанням податкового обовязку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобовязань у встановлений податковим законодавством строк.

Станом на день розгляду справи податковий борг у сумі 75825,32 гривень залишається непогашеним. Про наявність суми податкового боргу свідчать податкові повідомлення рішення, довідка про наявність заборгованості та зворотній бік облікової картки платника податків.

З урахуванням наведеного, податкове зобовязання з податку на додану вартість із ввезених на територію України транспортних засобів, миту на товари, що ввозяться на територію України суб'єктами підприємницької діяльності, додатковому імпортному збору є узгодженими, і набули статусу податкового боргу платника податків.

Згідно з пунктами 95.1, 95.3 статті 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Згідно п.20.1.19 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до статті 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Суд, приймаючи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що на час розгляду справи податковий борг відповідачем не сплачено в добровільному порядку, відповідних доказів не надано суду, дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими, тому підлягають задоволенню повністю та стягнути з відповідача податковий борг у розмірі 75825,32 гривень.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд виходить із того, що відповідно до ч. 4 ст. 94 КАС України у справах, у яких позивачем є субєкт владних повноважень, а відповідачем фізична чи юридична особа, судові витрати з відповідача не стягуються.

Керуючись ст.ст. 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області до приватного підприємства "Некстджен" про стягнення податкового боргу в сумі 75825,32 гривень - задовольнити.

Стягнути з банківських рахунків Приватного підприємства "Некстджен" (код ЄДРПОУ 39297546) в дохід Державного бюджету України податковий борг в сумі 75825,32 грн. (сімдесят п'ять тисяч вісімсот двадцять п'ять гривень 32 коп.)

Постанова суду може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги через Дніпропетровський окружний адміністративний суд з одночасним направленням копії апеляційної скарги особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі складення постанови у повному обсязі, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

У разі якщо справа розглядалась судом за місцезнаходженням суб'єкта владних повноважень і він не був присутній у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, але його було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо у суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Повний текст постанови складено 26 червня 2017 року.

Суддя В.В ОСОБА_1

Предыдущий документ : 67744116
Следующий документ : 67744125