Постановление суда № 67047053, 06.06.2017, Шевченковский районный суд города Киева

Дата принятия
06.06.2017
Номер дела
761/17646/17
Номер документа
67047053
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 761/17646/17

Провадження № 1-кс/761/10971/2017

У Х В А Л А

Іменем України

06 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Лесько С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Лесько С.В. звернувся до суду з клопотанням згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330), за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016000000000097 від 08.12.2016 року за ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) до податкової та фінансової звітності за 2012 рік внесено неправдиві відомості про результати фінансово - господарської діяльності підприємства за 2012 рік, внаслідок чого не було відображено дохід від продажу корпоративних прав на загальну суму 298 150 000 грн. Крім того ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) у 2012 році були проведені операції з власними векселями із ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330), ПАТ «ЗНВКІФ «Конект» (код 37500471), ТОВ «Теком Лондері Сервіс» (код 38197082), ТОВ «Ай Пі Секьюрітіз» (код 36301402), та операції із векселями виданими ТОВ «Трейд» (код 31929890), ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код 36136431), ТОВ «Рейнфорд» (код 33972597), ТОВ «Кан 19» (код 35674391), ТОВ «Арт-Восток» (код 37603207), ФОП «ОСОБА_4.» (код НОМЕР_1), ТОВ «КУА» Совєт Менеджмент» (код 38391964), ТОВ «ЮФ «Сі. Пі. Ес. Девелопмент» (код 34717795). Водночас встановлено, що всі операції з векселями які у 2012 році проводились ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831), не є операціями з купівлі-продажу векселів, оскільки у 2012 році ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) лише видавало власні векселі та отримувало їх від інших СГД у якості розрахунку за інші фінансово - господарські операції. З урахуванням вищевказаного встановлено, що службовими особами ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) до податкової звітності з податку на прибутку ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» (код 37935831) за 2012 рік, внесено завідомо неправдиві відомості про результати фінансово - господарської діяльності підприємства за 2012 рік. Крім того, згідно аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ «ГК «Інвестиційні партнери» до складу доходів, що враховуються при визначенні об'єкту оподаткування податком на прибуток за 2012 рік, не включено доходи в сумі 298 150 000 грн., що призвело до не нарахування та не сплати до бюджету податку на прибуток за ставкою 21% на загальну суму 62 611 500 грн. В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016000000000097 від 08.12.2016 року призначено 30.01.17 проведення судово - економічної експертизи, виконання якої доручено експертам Київського НДІСЕ МЮ України.

У зв'язку з чим прокурор вказав, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330), які мають значення для встановлення фактичних даних в ході досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32016000000000097 від 08.12.2016 року розслідується за ч.3 ст.212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять необхідну інформацію, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню, в частині тимчасового доступу до речей і документів.

З іншого боку, вважаю, що прокурор не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Леську С.В. чи за його дорученням слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні №32016000000000097, тимчасовий доступ до документів, тимчасовий доступ до документів ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330), за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, а саме:

1.договорів (додатки та додаткові угоди до них), укладених між ТОВ «Група Компаній «Інвестиційні партнери» (попередня назва ТОВ «Смарт Інвест») (код 37935831), ТОВ «Перша Українська платіжна система» (код 37293356), ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» (код 36136431), ТОВ «Теком Лондері Сервіс» (код 38197082), ТОВ «КУА» Совєт Менеджмент» (код 38391964), ФОП «ОСОБА_3.» (код НОМЕР_2), ТОВ «ЮФ «Сі. Пі. Ес. Девелопмент» (код 34717795), ФОП «ОСОБА_4.» (код НОМЕР_1), облікових бухгалтерських регістрів, на підставі яких здійснено зазначений облік, первинні фінансово - господарські документи, за період з 01.01.2011р. по 31.12.2013р., в тому числі: реєстри отриманих та виданих видаткових накладних; платіжні доручення; виписки по рахункам; рахунки-фактуру; товарні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; акти приймання-передачі; довіреності; книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг); книги (реєстри) реєстраційні доручення; книги (реєстри) складського обліку; векселі та документи щодо їх руху; акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; акти звірок взаєморозрахунків; листування, щодо виконання умов договорів; платіжних доручень, актів прийому-передачі векселів; документів про інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів.

2.документів бухгалтерського обліку ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнес груп» (код 37203330), що стали підставою для формування показників декларацій з податку на прибуток, що підтверджують дані внесені до декларацій з прибутку на прибуток, формування показників бухгалтерського та податкового обліку, за період з 01.01.2011р. по 31.12.2013р., в тому числі:

2.1. відомість валових доходів та валових витрат поквартально, за період з 01.01.2011 по 31.12.2013;

2.2 розшифровки показників валових доходів та валових витрат, які задекларовані в деклараціях з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2010 по 31.12.2013, а саме: ряд. 01.1 «Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)»; ряд.01.2 «Приріст балансової вартості запасів»; ряд. 01.6 «Інші доходи, крім визначених у 01.1-01.5»; ряд. 02.1 «Зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)»; ряд. 04.1 «Витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11»; ряд. 04.2 «Убуток балансової вартості запасів»; ряд. 04.6 «Сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4»; ряд. 04.10 «Витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин»; ряд. 04.12 «Сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації)»; ряд. 04.13 «Інші витрати, крім визначених у 04.1 - 04.12»; ряд. 05.1 «Зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)»;

2.3 розшифровки показників валових доходів та валових витрат, які задекларовані в деклараціях з податку на прибуток підприємства з 01.01.2011 по 31.12.2013, відповідно Наказу ДПА України від 28.02.2011 року за №114, а саме: ряд. 02 «Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))»; ряд. 03 ІД «Інші доходи»; ряд. 05.1 СВ «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)»; ряд. 06.2 «Адміністративні витрати»; ряд. 06.3 ВЗ «Витрати на збут»; ряд. 06.4 «Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України, в тому числі:»; ряд. 06.5 ІВ «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати»; додатку ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток.

2.4 документи, що підтверджують дані внесені до декларацій з податку на прибуток за період 01.01.2011 по 31.12.2013.

3. протоколів, договірних документів та документів, які оформлені на виконання договорів щодо операцій з продажу фізичним особам в 2012 р. на користь ТОВ «Група компаній «Інвестиційні партнери» (код 36136431) акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп» (код 37203330) та розрахунки за них, за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 р., в тому числі: реєстри отриманих та виданих видаткових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахункам; рахунків-фактур; товарних накладних; податкових накладних; видаткових накладних; актів приймання-передачі; довіреностей; книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг); книг (реєстрів) складського обліку; векселів та документів щодо їх руху; актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; актів звірок взаєморозрахунків; листування, щодо виконання умов договорів; платіжних доручень, актів прийому-передачі векселів; документів про інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів; статути підприємства; документів щодо проведених змін в установчих документах підприємства.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестмент партнерс груп», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Предыдущий документ : 67047051
Следующий документ : 67047055