Постановление суда № 66022926, 10.04.2017, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
10.04.2017
Номер дела
910/2401/17
Номер документа
66022926
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

10.04.2017Справа № 910/2401/17За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс-Енерго"

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

Представники:

Від заявника (боржника): Петченко І.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У лютому 2017 року Голова ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс- Енерго" звернулося до суду з заявою про порушення справи про своє банкрутство у зв'язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2017р. № 910/2401/17 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс- Енерго" було прийнято до розгляду, засідання призначено на 06.03.2017р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.03.2017 порушено провадження у справі №910/2401/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс- Енерго" та призначено наступний розгляд справи у підсумковому засіданні на 13.03.2017.

Постановою Господарського суду м. Києва від 13.03.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю "Сервіс- Енерго" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру банкрута, ліквдіатором призначено Голову ліквідаційної комісії Петченко І.В. Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс- Енерго" банкрутом за номером 41228 від 16.03.2017р.

Відповідно до частини третьої ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

24.03.2017 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт Форс" з грошовими вимогами до боржника на суму 6 700 000,00грн.

24.03.2017 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Лантан Фінанс" з грошовими вимогами до боржника на суму 7 358 000,00грн.

24.03.2017 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Нітроінвест" з грошовими вимогами до боржника на суму 372 000,00грн.

29.03.2017 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Флогістон" з грошовими вимогами до боржника на суму 104 200,00грн.

Ухвалами господарського суду міста Києва від 27.03.2017 прийнято заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт Форс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Лантан Фінанс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Нітроінвест" про визнання кредиторами у справі про банкрутство та призначено розгляд на 10.04.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.04.2017 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Флогістон" про визнання кредитором у справі про банкрутство та призначено розгляд на 10.04.2017.

10.04.2017 від ліквідатора банкрута надійшли пояснення щодо розгляду кредиторських вимог.

В судове засідання 10.04.2017 з'явився ліквідатор банкрута, який надав пояснення щодо заявлених кредиторських вимог.

Заявлені кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт Форс" підтверджуються наступним.

Між товариством з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ФОРС» (далі по тексту - «Новий кредитор») та товариством з обмеженою відповідальністю «НІТРОІНВЕСТ» (далі по тексту - «Первісний кредитор») 05 жовтня 2016 року, керуючись статтями 512-519 Цивільного кодексу України, було укладено Договір про відступлення права вимоги № 05-10-2016/ 1 (далі за текстом - «Договір»).

Відповідно до Договору, Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС- ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 32209888) (надалі за текстом - «Боржник»), належне Первісному кредитору за Угодою про дострокове погашення векселів від 1-25/09/2015 року (надалі по тексту -«Угода»), яка укладена між Первісним кредитором та Боржником, відповідно до якої Первісний кредитор пред'явив до сплати, а Боржник прийняв та зобов'язався оплатити один простий безпроцентний вексель номінальною вартістю 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень 00 коп.) грн., а саме вексель серії АА 0589406, датою складання векселя 17.10.2008 року, векселедавець ТОВ «СЕРВІС-ЕНЕРГО» номіналом 10 000 000,00 грн.

Згідно Договору, Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника виконання зобов'язань, зазначених в Угоді. Сума заборгованості Боржника за Угодою станом на день підписання Договору становить 6 700 000,00 (шість мільйонів сімсот тисяч грн. 00 коп.) грн.

Новий кредитор отримав від Первісного кредитора документи, що підтверджують право вимоги до Боржника, а саме: Угоду, Акт пред'явлення векселів до платежу №1 від 25 вересня 2015р., вексель серії АА 0589406, датою складання векселя 17.10.2008 року, векселедавець ТОВ «СЕРВІС-ЕНЕРГО» номіналом 10 000 000,00 грн.

07 жовтня 2016 року товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ФОРС», як Новий кредитор, повідомив товариство з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС-ЕНЕРГО» про відступлення права вимоги, про що було зроблено відповідний запис на повідомлені.

Сторонами було встановлено, що строк погашення Векселя встановлюється до 31.12.2015 року.

Отже, на підставі вищевикладеного, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт Форс" у розмірі 6 700 000,00 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів до четвертої черги задоволення, 3 200,00 грн. - до першої черги задоволення.

Заявлені кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Лантан Фінанс" підтверджуються наступним.

05.10.2016 року між товариством з обмеженою відповідальністю «ЛАНТАН ФІНАНС» (Новий кредитор) та товариством з обмеженою відповідальністю «НІТРОІНВЕСТ» (Первісний кредитор) було укладено Договір про відступлення права вимоги № 05-10-2016/2.

Згідно з п.1.1 Договору про відступлення права вимоги № 05-10-2016/2 від 05.10.2016р., Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС-ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 32209888) (Боржник), належне Первісному кредитору за Актом пред'явлення векселя до платежу №2 від 25.09.2015 р., який укладений між Первісним кредитором та Боржником, відповідно до яких Первісний кредитор пред'явив до сплати, а Боржник прийняв та зобов'язався оплатити один безпроцентний вексель номінальною вартістю 9 998 000,00 (дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч грн.)

Сума заборгованості Боржника станом на день підписання Договору про відступлення права вимоги № 05-10-2016/2 від 05.10.2015р. становить 7 358 000,00 (сім мільйонів триста п'ятдесят вісім тисяч гривень 00 коп.) грн.

Новий кредитор отримав від Первісного кредитора документи, що підтверджують право вимоги до Боржника, а саме: Акт пред'явлення векселя до платежу №2 від 25.09.2015р., акт звірки взаєморозрахунків, вексель серії АА № 0589410, векселедавець ТОВ «СЕРВІС-ЕНЕРГО» номіналом 9 998 000,00 грн.

05.10.2016р. товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАНТАН ФІНАНС», як Новий кредитор у зобов'язанні, повідомив про відступлення права вимоги товариство з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС-ЕНЕРГО», про що було зроблено останнім відповідний запис на повідомлені.

Станом на день подання заяви з грошовими вимогами товариство з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС-ЕНЕРГО» не виконано зобов'язання на суму 7 358 000,00 (сім мільйонів триста п'ятдесят вісім тисяч гривень 00 коп.) грн.

Отже, на підставі вищевикладеного, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Лантан Фінанс" у розмірі 7 358 000,00 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів до четвертої черги задоволення, 3 200,00 грн. - до першої черги задоволення.

Заявлені кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Нітроінвест" підтверджуються наступним.

Між товариством з обмеженою відповідальністю «НІТРОІНВЕСТ» та товариством з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС-ЕНЕРГО» 01.10.2015 року було укладено Договір позики № 62-фп (далі за текстом - «Договір»).

Відповідно до п. 1.1. Договору, Позикодавець передає у власність Позичальникові грошові кошти у розмірі, встановленому цим Договором, надалі «Позика», а Позичальник зобов'язується повернути їх Позикодавцеві в строк, визначений цим Договором.

Пунктом 1.2. Договору встановлено, що надана за цим Договором Позика є поворотною тимчасовою безпроцентною фінансовою допомогою, тобто сумою грошових коштів в національній валюті України, що надійшла платнику податків у користування за цим Договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами та є обов'язковою до повернення згідно з пп. 14.1.257. п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України.

На виконання умов Договору Позикодавець перерахувало на користь Позичальнику 853 500,00 (вісімсот п'ятдесят три тисячі п'ятсот гривень 00 коп.) грн. поворотної тимчасової безпроцентної фінансової допомоги.

Так, пунктом 2.3. Договору встановлено, що Позичальник зобов'язується повернути надану йому Позику до 30.07.2016 року.

На виконання власних зобов'язань, ТОВ «СЕРВІС-ЕНЕРГО» перерахувало грошові кошти 25.12.2015 р. та 30.12.2015 р. на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «НІТРОІНВЕСТ» в загальній сумі 481 500,00 (чотириста вісімдесят одну тисячу п'ятсот гривень 00 коп.) грн. як повернення фінансової допомоги, згідно Договору позики №62-фп від 01.10.2015р.

Отже, загальна сума заборгованості товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС- ЕНЕРГО» перед товариством з обмеженою відповідальністю «НІТРОІНВЕСТ» складає 372 000,00 (триста сімдесят дві тисячі гривень 00 коп.) грн.

Отже, на підставі вищевикладеного, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Нітроінвест" у розмірі 372 000,00 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів до четвертої черги задоволення, 3 200,00 грн. - до першої черги задоволення.

Заявлені кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Флогістон" підтверджуються наступним.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Флогістон» (Виконавець) уклало з товариством з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Енерго» (Замовник) Договір № 1-п про надання послуг від 24 січня 2012 року.

Згідно з умовами договору, Замовник в порядку та на умовах, визначених договором, дає завдання Виконавцеві, а виконавець зобов'язується відповідно до завдань Замовника надавати йому за плату комплекс послуг з озеленення, прибирання та благоустрою будівлі та прибудинкової території, що належить Замовнику.

Пунктом 1.3 Договору № 1-п про надання послуг від 24 січня 2012 року визначено, що перелік послуг, що надається Виконавцем замовнику, їх обсяги, строки виконання, вартість, а також інші умови в кожному конкретному випадку визначаються сторонами у додатках до даного договору, які є невід'ємною його частиною.

Згідно п.2.2.2 Договору № 1-п про надання послуг від 24 січня 2012 року, замовник зобов'язується своєчасно оплачувати вартість послуг за цим договором.

Відповідно до п.3.1 Договору № 1-п про надання послуг від 24 січня 2012 року вартість послуг Виконавця за цим Договором зазначається в додатках до цього Договору.

Згідно п.4.1 Договору № 1-п про надання послуг від 24 січня 2012 року здавання послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється актом приймання-передачі наданих послуг, який підписується повноваженими представниками сторін.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Флогістон» (Виконавець) 24.01.2012 року уклало з товариством з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Енерго» (Замовник) Додаток №1 до Договору № 1-п про надання послуг від 24 січня 2012 року в якому сторони домовились, що в порядку та на умовах, визначених договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику за плату комплекс послуг з генерального прибирання будинку та прилягаючої території за адресою м. Київ, вул. Хорива, буд. 41-6. згідно п.4 Додатку, за домовленістю сторін, факт прийому-передачі наданих послуг фіксується актами на суми, що не перевищують 60000,00грн.

Згідно підписаного сторонами Акту від 02 квітня 2012 року прийому-передачі №1 до Договору № 1-п про надання послуг від 24.01.2012 року сторони уклали цей акт про те, що в порядку та на умовах, визначених договором, Виконавець надав відповідно до завдань Замовника за плату комплекс послуг з генерального прибирання будинку та прилягаючої території за адресою м. Київ, вул. Хорива, буд. 41-6 за період з 24.01.2012 по 02.04.2012 загальною вартістю 55000,00грн.

Згідно підписаного сторонами Акту від 06 квітня 2012 року прийому-передачі №2 до Договору № 1-п про надання послуг від 24.01.2012 року сторони уклали цей акт про те, що в порядку та на умовах, визначених договором, Виконавець надав відповідно до завдань Замовника за плату комплекс послуг з генерального прибирання будинку та прилягаючої території за адресою м. Київ, вул. Хорива, буд. 41-6 за період з 24.01.2012 по 06.04.2012 загальною вартістю 53400,00грн.

Згідно підписаного сторонами Акту від 13 квітня 2012 року прийому-передачі №3 до Договору № 1-п про надання послуг від 24.01.2012 року сторони уклали цей акт про те, що в порядку та на умовах, визначених договором, Виконавець надав відповідно до завдань Замовника за плату комплекс послуг з генерального прибирання будинку та прилягаючої території за адресою м. Київ, вул. Хорива, буд. 41-6 за період з 24.01.2012 по 13.04.2012 загальною вартістю 59760,00грн.

Згідно підписаного сторонами Акту від 20 квітня 20 і 2 року прийому-передачі №4 до Договору № 1-п про надання послуг від 24.01.2012 року сторони уклали цей акт про те, що в порядку та на умовах, визначених договором, Виконавець надав відповідно до завдань Замовника за плату комплекс послуг з генерального прибирання будинку та прилягаючої території за адресою м. Київ, вул. Хорива, буд. 41-6 за період з 24.01.2012 по 20.04.2012 загальною вартістю 59400,00грн.

Згідно підписаного сторонами Акту від 23 квітня 2012 року прийому-передачі №5 до Договору № 1-п про надання послуг від 24.01.2012 року сторони уклали цей акт про те, що в порядку та на умовах, визначених договором, Виконавець надав відповідно до завдань Замовника за плату комплекс послуг з генерального прибирання будинку та прилягаючої території за адресою м. Київ, вул. Хорива, буд. 41-6 за період з 24.01.2012 по 23.04.2012 загальною вартістю 60000,00грн.

Згідно підписаного сторонами Акту від 26 квітня 2012 року прийому-передачі №6 до Договору № 1-п про надання послуг від 24.01.2012 року сторони уклали цей акт про те, що в порядку та на умовах, визначених договором, Виконавець надав відповідно до завдань Замовника за плату комплекс послуг з генерального прибирання будинку та прилягаючої території за адресою м. Київ, вул. Хорива, буд. 41-6 за період з 24.01.2012 по 26.04.2012 загальною вартістю 54170,00грн.

Отже, загальна вартість наданих товариством з обмеженою відповідальністю «Флогістон» товариству з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Енерго» послуг склала 341730,00 (триста сорок одна тисяча сімсот тридцять грн. 00коп.).

Всього за надані товариством з обмеженою відповідальністю «Флогістон» товариству з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Енерго» послуги сплачено грошові кошти на загальну суму 237530,00 грн. (двісті тридцять сім тисяч п'ятсот тридцять грн. 00 коп.)

Враховуючи вищевикладені обставини, загальна сума заборгованості товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс-Енерго» (ідентифікаційний код 32209888) перед товариством з обмеженою відповідальністю «Флогістон» (ідентифікаційний код 36756616) складає 104 200,00 (Сто чотири тисячі двісті гривень 00 коп.) грн.

Отже, на підставі вищевикладеного, кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Флогістон" у розмірі 104 200,00 грн. підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів до четвертої черги задоволення, 3 200,00 грн. - до першої черги задоволення.

Згідно з ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під грошовим зобов'язанням слід розуміти зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України.

Кредитором відповідно до указаної норми слід розуміти юридичну або фізичну особу, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника. При цьому, конкурсні кредитори - це кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя);

Розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів (п. 36.7 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 р. № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 23, 95 Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс-Енерго":

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт Форс» на суму 6 703 200,00грн., з яких 3 200, 00 грн. - перша черга, 6 700 000,00 грн. - четверта черга;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Лантан Фінанс» на суму 7 361 200,00грн., з яких 3 200, 00 грн. - перша черга, 7 358 000,00 грн. - четверта черга;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Нітроінвест» на суму 375 200,00грн., з яких 3 200, 00 грн. - перша черга, 372 000,00 грн. - четверта черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Флогістон» на суму 107 400,00грн., з яких 3 200, 00 грн. - перша черга, 104 200,00 грн. - четверта черга;

2.Затвердити реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс-Енерго" з урахуванням визнаних судом кредиторів за ухвалою від 10.04.2017 р.

3.Зобов'язати ліквідатора банкрута сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до результатів їх розгляду господарським судом.

4. Копію ухвали направити ліквідатору та кредиторам

Суддя А.В. Яковенко

Предыдущий документ : 66022925
Следующий документ : 66022927