Решение № 65258949, 14.03.2017, Рожищенский районный суд Волынской области

Дата принятия
14.03.2017
Номер дела
167/581/16-ц
Номер документа
65258949
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Справа №167/581/16-ц

Провадження №2/167/61/17

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2017 року Рожищенський районний суд Волинської області в складі:

головуючого- судді Сіліча І.І.

при секретарі- Форсюк Т.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Рожище цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач ПАТ «УкрСиббанк» звернувся в суд з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Свій позов обґрунтовує тим, що 28 березня 2008 року між Акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» та ОСОБА_1 був укладений договір про надання споживчого кредиту №11324533000, відповідно до умов якого банк надав позичальнику кредит в сумі 63000,00 доларів США, зі сплатою 11,9 % річних, з кінцевим терміном повернення 28.03.2025 року.

Посилаючись на те, що позичальник неналежним чином виконує взяті на себе зобов'язання за кредитним договором щодо своєчасної сплати суми кредиту та відсотків за користування грошовими коштами, просить стягнути з відповідача в користь ПАТ «УкрСиббанк» кредитну заборгованість в розмірі 57068,96 доларів США, 54671,76 грн. пені за договором про надання споживчого кредиту №11324533000 від 28.03.2008 року та судові витрати по справі.

В судове засідання представник позивача не зявився, суду надана заява про підтримання позовних вимог та розгляд справи у його відсутності, проти заочного розгляду справи не заперечив.

Відповідач ОСОБА_1 та представник відповідача в судове засідання не зявилися, хоч належним чином були повідомлені про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомили.

Зі згоди представника позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає вимогам ст.224 ЦПК України.

У відповідності до вимог ч.2 ст.197 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази по справі, суд приходить до висновку, що позов підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.526 ЦК України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Згідно ч.1 ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановленим договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Судом встановлено, що 28 березня 2008 року між АКІБ «УкрСиббанк» та ОСОБА_1був укладений договір про надання споживчого кредиту № 11324533000, відповідно до умов якого банк надав позичальнику кредит в сумі 63000,00 доларів США, зі сплатою 11,90 % річних, з кінцевим терміном повернення 28.03.2025 року (а.с.5-12).

Згідно п.1.2.2 кредитного договору позичальник зобов'язаний повернути кредит в терміни та розміри, що встановлені графіком погашення кредиту.

Відповідно до п.8.1 кредитного договору за порушення позичальником термінів погашення будь-яких своїх грошових зобов'язань, передбачених цим договором, банк має право вимагати від позичальника додатково сплатити банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від гривневого еквіваленту суми простроченого платежу, сума якого розраховується за офіційним обмінним курсом НБУ гривні до валюти заборгованості станом на дату нарахування такої пені, якщо сума такої заборгованості виражена у іноземній валюті (а.с.9).

Судом встановлено, що позичальник неналежним чином виконує взяті на себе зобов'язання за кредитним договором щодо своєчасної сплати суми кредиту та відсотків за користування грошовими коштами, у зв'язку з чим станом на 03.06.2016 року утворилась заборгованість в розмірі 57068,96 долари США, з яких : 49923,80 долари США заборгованість за кредитом; 7145,16 доларів США заборгованість по процентам за користування кредитом та 54671,76 грн. пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом та за процентами,що підтверджується письмовим розрахункомзаборгованості (а.с.16-26).

Згідно ст.610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

26.04.2016 року за вих.№30-12/33470 банком була направлена ОСОБА_1 вимога про погашення простроченої заборгованості, яка залишена ним без відповіді (а.с.13-14).

Крім того, згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року були внесені зміни у статут АКІБ «УкрСиббанк», відповідно до якого було змінено назву АКІБ «УкрСиббанк» на ПАТ «УкрСиббанк».

Таким чином, аналізуючи зібрані та досліджені в судовому засіданні докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що відповідач порушив виконання зобов'язання за кредитним договором, тому з нього слід стягнути в користь позивача кредитну заборгованість в розмірі 57068,96 долари США, 54671,76 грн. пені за договором про надання споживчого кредиту №11324533000 від 28.03.2008 року та 22264,77 грн. сплаченого судового збору.

На підставі ст.ст.526, 610, 1054, 1055 ЦК України, керуючись ст.ст.3, 10, 57-60, 88, 208, 209, 212, 214, 215, 218, 219, 224, 226 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 в користь Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк"57068,96 долари США (пятдесят сім тисяч шістдесят вісім доларів 96 центів) основного боргу та процентів за користування кредитними коштами за договором про надання споживчого кредиту №11324533000 від 28.03.2008 року.

Стягнути з ОСОБА_1 в користь Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк"54671 (пятдесят чотири тисячі шістсот сімдесят одна) грн. 76 коп. пені за договором про надання споживчого кредиту №11324533000 від 28.03.2008 року.

Стягнути з ОСОБА_1 в користь Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» 22 264 (двадцять дві тисячі двісті шістдесят чотири) грн. 77 коп. судового збору.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Волинської області через Рожищенський районний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Заочне рішення може бути переглянуте Рожищенським районним судом за письмовою заявою відповідача, яка може бути подана протягом десяти днів з дня отримання його копії.

СУДДЯ: І.І.Сіліч

Предыдущий документ : 65258944
Следующий документ : 65289794