Постановление суда № 62344678, 31.10.2016, Хозяйственный суд Черниговской области

Дата принятия
31.10.2016
Номер дела
927/990/16
Номер документа
62344678
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

Господарський суд Чернігівської області

Пр-т. Миру, 20, м. Чернігів, 14000 , тел. 676-311, факс 77-44-62, e-mail: inbox@cn.arbitr.gov.ua

=====

УХВАЛА

"31" жовтня 2016 р.Справа № 927/990/16

За заявою голови ліквідаційної комісії боржника,

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Активзембуд", проспект Миру, 49-а, м. Чернігів, 14005, код ЄДРПОУ 36823776

про порушення справи про банкрутство

Суддя Фесюра М.В.

Представники сторін: ОСОБА_1, голова ліквідаційної комісії

Головою ліквідаційної комісії боржника подано заяву про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Активзембуд" на підставі ст. ст. 11, 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (надалі Закон про банкрутство) у зв'язку з недостатністю вартості майна боржника для задоволення кредиторської заборгованості, виявленої в ході проведення ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 24.10.16 заяву голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю "Активзембуд" було прийнято до розгляду.

Обставини справи.

23.11.2009 товариство з обмеженою відповідальністю "Активзембуд" зареєстровано в якості юридичної особи, про що у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесені відомості за № 10651020000012807.

25.11.2009 взято на облік в якості платника податків ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно ч. 1 ст. 59 Господарського кодексу України, припинення субєкта господарювання здійснюється відповідно до закону.

Юридична особа припиняється, зокрема, в результаті ліквідації (ч. 1 ст. 104 Цивільного кодексу України).

У відповідності з п. 1 ч. 1, ч. 3 ст. 110 Цивільного кодексу України, юридична особа ліквідується за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

Відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону про банкрутство, боржник зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство, зокрема, у разі якщо під час ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі.

Частиною 1 ст. 95 Закону про банкрутство встановлено, що якщо вартості майна боржника юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобовязаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Обовязковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України.

За змістом ч. ч. 1, 3, 5 ст. 105 Цивільного кодексу України, учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

У відповідності з ч. ч. 1, 2, 4 ст. 13 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів у випадках, визначених цією статтею, здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з відповідними державними органами.

Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем:

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, - відомостей про проведення такої реєстраційної дії;

Пенсійного фонду України - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є підставою для зняття їх з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

Положеннями п.п. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України передбачено, що початок процедури припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи підприємця є підставою для здійснення документальної позапланової перевірки.

Згідно п. п. 11.1, 11.5, 11.9 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011р. № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2011р. за № 1562/20300 (в редакції, чинній на момент прийняття загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Активзембуд" рішення щодо припинення (ліквідації) товариства), платник податків зобов'язаний повідомляти контролюючі органи за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов'язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації).

Дані про прийняття рішення щодо припинення юридичних осіб, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, контролюючі органи отримують від державних реєстраторів у порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та Центрального контролюючого органу.

У звязку з ліквідацією або реорганізацією платника податків контролюючі органи розпочинають та проводять процедури, передбачені цим розділом, у разі одержання, зокрема, відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи.

Призначається та розпочинається перевірка, у разі ліквідації юридичної особи за рішенням засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, не пізніше десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

Відповідно до ч. ч. 3, 4, 8 ст. 111 Цивільного кодексу України, під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

У випадках, установлених законом, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки майна юридичної особи, що припиняється.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

08 серпня 2016 року загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Активзембуд" прийнято рішення про припинення діяльності товариства шляхом ліквідації, створено комісію, головою ліквідаційної комісії призначено ОСОБА_1 та встановлено строк до 10 жовтня 2016 року з дати опублікування інформації про ліквідацію для пред'явлення претензій кредиторів.

09 серпня 2016 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено запис про рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Активзембуд" щодо припинення діяльності останнього шляхом ліквідації.

Ліквідаційною комісією проведено інвентаризацію майнових активів підприємства згідно наказу №1 від 03.10.16 про проведення інвентаризації, складено інвентаризаційний опис майна №1 від 05.10.16, згідно якого майнові активи у боржника не виявлені.

Рішенням загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Активзембуд" (протокол від 14.10.2016р.) був затверджений проміжний ліквідаційний баланс.

Як вбачається із балансу, станом на 13.10.2016 боржник має поточні зобовязання в сумі 69218240,42 грн., в тому числі перед кредиторами: - Товариство з обмеженою відповідальністю «Ді Ві Ді - Маркет» (код ЄДРПОУ 36972029, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 22 Б) в сумі 1587891,00 грн.; - ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (код ЄДРПОУ 22906155, 01601, м. Київ, вул. В. Житомирська, 20) в сумі 67630349,42 грн.

Вартість активів товариства становить 0,00 грн.

14 жовтня 2016 року загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Активзембуд" було прийнято рішення про звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство.

На офіційному веб сайті Державної фіскальної служби України (http://sfs.gov.ua/businesspartner) міститься інформація про те, що станом на 21.10.2016р. щодо платника податків товариства з обмеженою відповідальністю "Активзембуд" наявна інформація про перебування на обліку в контролюючому органі як такого, що припиняється.

Також ліквідаційною комісією направлено запити до банківської установи щодо залишку коштів на рахунках боржника та реєструючих органів щодо зареєстрованого за боржником майна.

Так, згідно довідки Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради від 19.08.2016 №5154 земельні ділянки у власність або користування товариства з обмеженою відповідальністю "Активзембуд" не надавались, договори оренди, термін дії яких не закінчився, не укладались.

Згідно даних бази МРЕВ-2000 Чернігівського територіального центру 7441 та НАІС ДДАІ станом на 18.08.16 транспортні засоби за товариством з обмеженою відповідальністю "Активзембуд" не зареєстровано.

За даними Держінспекції сільського господарства в Чернігівській області станом на 17.10.16 за товариством з обмеженою відповідальністю "Активзембуд" техніка не зареєстрована.

Згідно довідки Держсільгоспінспекції в м. Києві від 19.09.16 №01-11/1746, за товариством з обмеженою відповідальністю "Активзембуд" тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів не зареєстровано.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта №45508515 від 11.08.16, відомості стосовно права власності, інших речових прав, іпотеки, обтяження за товариством з обмеженою відповідальністю "Активзембуд" відсутні.

Станом на 14.10.16 визнано кредиторські вимоги до боржника кредиторів: - - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ді Ві Ді - Маркет» (код ЄДРПОУ 36972029, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 22 Б) в сумі 1587891,00 грн.; - ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (код ЄДРПОУ 22906155, 01601, м. Київ, вул. В. Житомирська, 20) в сумі 67630349,42 грн., всього на суму 69218240,42 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство мають боржник, кредитор.

Згідно з ч. 1 ст. 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом за наслідками розгляду заяви про порушення справи про банкрутство, господарський суд виносить ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство або відмову у порушенні провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ст.ст. 16, 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, провадження у справі про банкрутство боржника, що ліквідується власником, не передбачає стадії розпорядження майном боржника. Як визначено ч.2 ст.95 цього Закону, вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом здійснюється в судовому засіданні, що проводиться не пізніше 14 днів після порушення провадження у справі у загальному порядку , визначеному цим Законом.

Зважаючи на викладене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви про порушення провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Активзембуд", суд вважає, що наявні підстави для порушення провадження у справі про банкрутство боржника, тому за необхідне її задовольнити, порушити провадження у даній справі, ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів, призначити судове засідання, на якому буде вирішено питання щодо подальшої процедури банкрутства боржника.

Відповідно до ч.16 ст.16 вищенаведеного Закону, ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство не пізніше трьох днів з дня її винесення надсилається боржнику, кредитору (кредиторам) та іншим особам, які беруть участь або мають взяти участь у цій справі (власнику майна, органу, уповноваженому управляти майном боржника, тощо), органу державної податкової служби, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника.

Керуючись ст. ст. 10, 16, 19, 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд, -

УХВАЛИВ:

1.Порушити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Активзембуд" (проспект Миру, 49-а, м. Чернігів, 14005, код ЄДРПОУ 36823776).

2.Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

3.Розгляд справи призначити на "14" листопада 2016 року на 11 год. 20 хв. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 20, зал судового засідання №34.

4. Копію даної ухвали направити боржнику, голові ліквідаційної комісії ОСОБА_1 (14000, м.Чернігів, вул. Гонча, 84/46), відділу державної реєстрації (вул. Рокосовського, 20-а, м. Чернігів, 14032), ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС м. Києві (02068, м. Київ, вул. Кошиця, 3), Чернігівській ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області (вул. Хлібопекарська, 6, м. Чернігів, 14000), Деснянському та Новозаводському районним судам м. Чернігова, Центральному ВДВС Чернігівського міського управління юстиції (вул. Шевченка, 118, м. Чернігів, 14030), відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції в Чернігівській області.

СуддяФесюра М.В.

Предыдущий документ : 62344677
Следующий документ : 62344995