Решение № 61414730, 06.09.2016, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
06.09.2016
Номер дела
910/12191/16
Номер документа
61414730
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2016

Справа № 910/12191/16

За позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю «Райз-Прикарпаття»

До

Товариства з обмеженою відповідальністю «Дзета»

Про

стягнення 100 000,00 грн.

Суддя Домнічева І.О.

Представники:

від позивача: не з’явились;

від відповідача: не з’явились.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Станіславська торгова компанія» звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Дзета» про стягнення 100 000,00 грн.

Ухвалою від 05.07.2016 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 26.07.2016 р.

Ухвалою від 26.07.2016 р. розгляд справи було відкладено на 30.08.2016 р.

30.08.2016 р. від позивача через відділ діловодства суду надійшло клопотання про заміну позивача його правонаступником.

Ухвалою від 30.08.2016 р. у порядку статті 25 Господарського процесуального кодексу України замінено позивача - ТОВ «Станіславська торгова компанія» його правонаступником - ТОВ «Райз-Прикарпаття».

Крім того, у судовому засіданні 30.08.2016 р. представник позивача заявив клопотання про відкладення розгляду справи та подав клопотання про продовження строку розгляду справи.

Ухвалою від 30.08.2016 р. продовжено строк розгляду справи відповідно до статті 69 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи було відкладено на 06.09.2016 р.

Представники сторін у судове засідання не з’явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Жодних заяв чи клопотань від відповідача до суду не надходило.

За змістом статті 64 ГПК, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом. Доказом такого повідомлення в разі неповернення ухвали підприємством зв'язку може бути й долучений до матеріалів справи та засвідчений самим судом витяг з офіційного сайту Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» щодо відстеження пересилання поштових відправлень, який містить інформацію про отримання адресатом відповідного поштового відправлення, або засвідчена копія реєстру поштових відправлень суду (пункт 3.9.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції»).

За таких обставин, справа розглядається за наявними в ній матеріалами відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні 06.09.2016 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні у справі матеріали, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об’єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд –

ВСТАНОВИВ:

09.11.2012 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Станіславська торгова компанія», правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Райз-Прикарпаття» (надалі – замовник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дзета» (далі - підрядник, відповідач) було укладено договір підряду № 21-1112, відповідно до пункту 2.1. якого, підрядник зобов’язується виконати роботи з улаштування тимчасового кранового проїзду для монтажу транспортних галерей, на об’єкті, які мають бути виконані підрядником згідно державних будівельних норм та правил чинних в Україні та відповідно до цього договору, будівельної документації, а замовник зобов’язується прийняти належним чином та вчасно виконані роботи та оплатити їх на умовах, передбачених договором.

Згідно пункту 13.1.2 договору, загальна вартість договору є твердою та становить 357 287,00 грн.

Порядок розрахунку за цим договором визначені пунктом 13.2. договору та здійснюються наступним чином: 79% від загальної ціни договору, визначеної в пункті 13.1. договору, а саме 282 256,73 грн. у вигляді попередньої оплати, платіжним дорученням на поточний рахунок підрядника, що вказаний в розділі 19 договору; 21% на підставі Актів приймання-передачі виконаних робіт (за формою КБ-2в), протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання сторонами Актів приймання-передачі виконаних робіт (за формою КБ-2в).

Відповідно до пункту 9.1. договору, підрядник зобов’язується розпочати виконання робіт, визначених договором, і виконати всі роботи за даним договором до 24 листопада 2012 р., а також передати закінчені роботи замовнику за актом приймання-передачі виконаних робіт. Будь-які зміни строків виконання робіт можливі лише за погодженням сторін шляхом укладення додаткової угоди.

Згідно пункту 11.2.1. договору, приймання-передача робіт здійснюється шляхом підписання сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт за формою КБ-2в та комплекти звітної документації на застосовані матеріали (сертифікати, паспорта та акти випробувань).

Договір набуває чинності з дати його укладення сторонами і діє до моменту виконання сторонами своїх договірних зобов’язань за цим договором або його розірвання у відповідності із положеннями розділу 14 договору (пункт 14.1.1. договору).

Згідно пункту 14.2. договору, замовник має право розірвати договір у будь-який час без поважної причини без сплати будь-яких штрафних санкцій. У цьому випадку замовник повинен відповідно проінформувати підрядника письмово не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання та оплатити всі належним чином виконані роботи станом на дату розірвання. У випадку дострокового розірвання договору невикористані кошти повинні бути повернуті на поточний рахунок замовника не пізніше двох банківських днів після припинення дії договору.

На виконання умов договору підряду № 21-1112, позивач відповідно до платіжного доручення № 6 від 26.12.2012 р. перерахував відповідачу 100 000,00 грн. попередньої оплати.

Однак, відповідач, в порушення умов договору, роботи з улаштування тимчасового кранового проїзду для монтажу транспортних галерей не виконав, суму сплачених позивачем коштів не повернув.

23.10.2015 р. позивач надіслав відповідачу претензію від 22.10.2015 р. № 98 з вимогою про повернення попередньої оплати за договором підряду № 21-1112 від 09.11.2012 р. в сумі 100 000,00 грн. протягом 14 календарних днів з моменту отримання претензії.

Проте, зазначена претензія залишена відповідачем без відповідного реагування та задоволення.

Станом на день розгляду справи в суді відповідач жодних заперечень та доказів на спростування обставин, викладених позивачем не надав.

Відповідно до ч. 1 ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Як зазначено в ч. 1 ст. 846 Цивільного кодексу України, строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України, зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 527 Цивільного кодексу України визначено, що боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Відповідно до статті 628 Цивільного кодексу України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до 193 Господарського кодексу України, суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов’язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

За умовами ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Стаття 525 Цивільного кодексу України встановлює, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до п. 2 ст. 693 Цивільного кодексу України, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

З матеріалів справи вбачається, що позивач, на виконання умов договору підряду № 21-1112 від 09.11.2012 р. перерахував відповідачу 100 000,00 грн. попередньої оплати, проте відповідач, обумовлені договором роботи не виконав, суму попередньої оплати на вимогу позивача не повернув.

Згідно ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином відповідачем, а відтак такими, що підлягають задоволенню повністю.

У відповідності до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, сплачений позивачем судовий збір відшкодовується йому за рахунок відповідача.

Керуючись ст. ст. 43, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Дзета» (04070, м. Київ, вул. Спаська, 8; код ЄДРПОУ 32078738) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Райз-Прикарпаття» (77400, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., м. Тисмениця, вул. Галицька, 93; код ЄДРПОУ 32573828) 100 000 (сто тисяч) грн. 00 коп. основного боргу та 1 500 (одну тисячу п’ятсот) грн. 00 коп. судового збору.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуального кодексу України. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 08.09.2016 р.

Суддя І.О. Домнічева

Часті запитання

Який тип судового документу № 61414730 ?

Документ № 61414730 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 61414730 ?

Дата ухвалення - 06.09.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 61414730 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 61414730 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 61414728
Следующий документ : 61414731